Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πίνακας Τμημάτων και Προπτυχιακών
Αναζήτηση Προπτυχιακών
Πανεπιστήμιο/Φορέας Τμήμα/Πρόγραμμα Επιστημ. Πεδίο Πόλη Κατευθύνσεις Promoted
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βιολογίας
(8 εξάμηνα)
2ο, 3ο Αθήνα False
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
(8 εξάμηνα)
2ο Αθήνα False
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μαθηματικών
(8 εξάμηνα)
2ο Αθήνα 1. Θεωρητικών Μαθηματικών
2. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
3. Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
4. Μαθηματικής Εκπαίδευσης
False
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
(8 εξάμηνα)
2ο, 4ο Αθήνα 1. Επιστήμης Υπολογιστών
2. Μηχανικής Υπολογιστών
False
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
(8 εξάμηνα)
2ο, 4ο Ψαχνά Ευβοίας 1. Συστημάτων Ψηφιακής Βιομηχανίας
2. Διοίκησης Ψηφιακής Βιομηχανίας
False
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φυσικής
(8 εξάμηνα)
2ο Αθήνα 1. Φυσική Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμη Υλικών
2. Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωμάτια
3. Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική
4. Φυσική Περιβάλλοντος - Μετεωρολογία
5. Ηλεκτρονική, Υπολογιστές, Τηλεπικοινωνίες, Αυτοματισμός
False
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Χημείας
(8 εξάμηνα)
2ο, 3ο Αθήνα False
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
(10 εξάμηνα)
2ο Αθήνα 1. Μαθηματικού Εφαρμογών
2. Φυσικού Εφαρμογών
False
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
(10 εξάμηνα)
2ο Αθήνα 1. Ηλεκτρονικής και Συστημάτων
2. Επικοινωνιών
3. Πληροφορικής
4. Ενέργειας
False
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πληροφορική
(4 ακαδημαϊκά έτη)
False
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)
(4 ακαδημαϊκά έτη)
False
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
(8 εξάμηνα)
4ο Άγιος Νικόλαος 1. Επιστήμης Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορικής
2. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
3. Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
False
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
(10 εξάμηνα)
2ο Ηράκλειο 1. Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
2. Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Υπολογιστών
3. Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής
False
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Ηλεκτρονικών Μηχανικών
(10 εξάμηνα)
2ο, 4ο Χανιά False
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Βιολογικές Επιστήμες
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία 1. Γενική Βιολογία
2. Γενική Μικροβιολογία.
False
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική (Electrical and Electronic Engineering)
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαθηματικά
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία 1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
False
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Computer Engineering)
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία 1. Telecommunications
2. Data and Computer Networking
False
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορική (Computer Science)
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία 1. Game Design and Development
2. Software Engineering
False
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Συστήματα Πληροφορικής
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πληροφορικής
(8 εξάμηνα)
2ο, 4ο Κέρκυρα 1. Πληροφορική – Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2. Πληροφοριακά Συστήματα
False
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
(8 εξάμηνα)
4ο Αθήνα 1. Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική Αναλυτική
2. Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
3. Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων
4. Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
5. Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι
False
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πληροφορικής
(8 εξάμηνα)
2ο, 4ο Αθήνα 1. Θεωρητικής Πληροφορικής
2. Συστημάτων και Δικτύων Υπολογιστών
3. Πληροφοριακών Συστημάτων και Ασφάλειας
4. Βάσεων Δεδομένων και Διαχείρισης Γνώσης
5. Επιχειρησιακής Έρευνας και Οικονομικών Πληροφορικής
6. Υπολογιστικών Μαθηματικών και Επιστημονικών Υπολογισμών
False
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μαθηματικών
(8 εξάμηνα)
2ο Σάμος False
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
(10 εξάμηνα)
2ο, 4ο Σάμος False
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
(8 εξάμηνα)
2ο, 4ο Σάμος False
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
(10 εξάμηνα)
2ο Αθήνα False
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
(10 εξάμηνα)
2ο, 4ο Αθήνα False
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
(10 εξάμηνα)
2ο Κοζάνη 1. Υπολογιστές, Υλικό & Λογισμικό
2. Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα
3. Ενέργεια
False
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Μαθηματικών
(8 εξάμηνα)
2ο Καστοριά False
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
(10 εξάμηνα)
2ο Κοζάνη 1. Μεταλλευτική και Γεωτεχνική Μηχανική
2. Ενεργειακοί Πόροι
3. Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική
False
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πληροφορικής
(8 εξάμηνα)
2ο, 4ο Καστοριά False
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
(8 εξάμηνα)
2ο, 3ο Λάρισα False
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
(10 εξάμηνα)
2ο Βόλος 1. Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
2. Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
3. Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
4. Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
5. Ενέργειας
False
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μαθηματικών
(8 εξάμηνα)
2ο Λαμία False
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
(8 εξάμηνα)
2ο, 4ο Λαμία False
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
(8 εξάμηνα)
2ο, 3ο, 4ο Λαμία False
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Φυσικής
(8 εξάμηνα)
2ο Λαμία 1. Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική
2. Πυρηνική Φυσική , Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος
3. Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης
4. Εφαρμοσμένη Φυσική – Ηλεκτρονική
False
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ψηφιακών Συστημάτων
(8 εξάμηνα)
2ο, 4ο Λάρισα False
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
(10 εξάμηνα)
2ο, 3ο Ιωάννινα False
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μαθηματικών
(8 εξάμηνα)
2ο Ιωάννινα False
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
(10 εξάμηνα)
2ο Ιωάννινα False
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
(8 εξάμηνα)
2ο, 4ο Άρτα False
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φυσικής
(8 εξάμηνα)
2ο Ιωάννινα False
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Χημείας
(8 εξάμηνα)
2ο, 3ο Ιωάννινα False
Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιολογίας
(8 εξάμηνα)
2ο, 3ο Ηράκλειο 1. Βιομοριακών Επιστημών
2. Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης Βιολογικών Πόρων
False
Πανεπιστήμιο Κρήτης Επιστήμης Υπολογιστών
(8 εξάμηνα)
2ο, 4ο Ηράκλειο False
Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
(8 εξάμηνα)
2ο Ηράκλειο False
Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Μαθηματικών
(8 εξάμηνα)
2ο Ηράκλειο False
Πανεπιστήμιο Κρήτης Φυσικής
(8 εξάμηνα)
2ο Ηράκλειο False
Πανεπιστήμιο Κρήτης Χημείας
(8 εξάμηνα)
2ο, 3ο Ηράκλειο False
Πανεπιστήμιο Κύπρου Βιολογικών Επιστημών
(8 εξάμηνα)
2ο, 3ο Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Κύπρου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ( Ηλεκτρολόγου Μηχανικού)
(8 εξάμηνα)
2ο Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Κύπρου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ( Μηχανικού Υπολογιστών)
(8 εξάμηνα)
2ο Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαθηματικών και Στατιστικής
(8 εξάμηνα)
2ο Λευκωσία 1. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
2. Καθαρά Μαθηματικά
3. Πιθανότητες/Στατιστική
False
Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορικής
(8 εξάμηνα)
2ο, 4ο Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Κύπρου Φυσικής
(8 εξάμηνα)
2ο Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Κύπρου Χημεία
(8 εξάμηνα)
2ο Λευκωσία 1. Βιολογική Χημεία
2. Χημεία Υλικών Τροφίμων και Περιβάλλοντος
3. Χημεία Υλικών
False
Πανεπιστήμιο Λεμεσού BSc in Computing and Business Technologies
(8 εξάμηνα)
Λεμεσός False
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Βιολογία του Ανθρώπου
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Διοίκηση Επιχειρήσεων: Πληροφοριακά Συστήματα και Κοινωνικά Δίκτυα
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επιστήμη Δεδομένων
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Μαθηματικά
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Πληροφορική
(8 εξάμηνο)
Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
(8 εξάμηνα)
2ο, 4ο Θεσσαλονίκη 1. Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
2. Πληροφοριακά Συστήματα
False
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Πληροφοριακά Συστήματα
(8 εξάμηνα)
2ο, 4ο Θεσσαλονίκη 1. Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
2. Πληροφοριακά Συστήματα
False
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Εφαρµοσµένη Πληροφορική
(8 εξάμηνα)
Πάφος False
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιολογίας
(8 εξάμηνα)
2ο, 3ο Πάτρα False
Πανεπιστήμιο Πατρών Γεωλογίας
(8 εξάμηνα)
2ο Πάτρα False
Πανεπιστήμιο Πατρών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
(8 εξάμηνα)
4ο Πάτρα 1. Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
2. Πληροφοριακά Συστήματα
False
Πανεπιστήμιο Πατρών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
(10 εξάμηνα)
2ο Πάτρα 1. Τεχνολογία της Πληροφορίας
2. Επικοινωνίες
3. Έξυπνα Δίκτυα με ΑΠΕ – Υψηλές Τάσεις
4. Μετατροπή Ενέργειας, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτροτεχνικά Υλικά και Ήπιες Μορφές Ενέργειας
5. Ηλεκτρονική και Ενσωματωμένα Συστήματα
6. Υπολογιστές
7. Σήματα, Συστήματα και Έλεγχος
8. Κυβερνοφυσικά Συστήματα
False
Πανεπιστήμιο Πατρών Μαθηματικών
(8 εξάμηνα)
2ο Πάτρα 1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
3. Πληροφορικής και Υπολογιστικά Μαθηματικά
4. Στατιστική – Θεωρία Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακή Έρευνα
5. Γενική
False
Πανεπιστήμιο Πατρών Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
(10 εξάμηνα)
2ο Πάτρα False
Πανεπιστήμιο Πατρών Φυσικής
(8 εξάμηνα)
2ο Πάτρα 1. Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική
2. Φωτονική
3. Ενέργεια και Περιβάλλον
4. Ηλεκτρονική, Υπολογιστές και Επεξεργασία Σήματις
5. Φυσική Υλικών Τεχνολογίας
False
Πανεπιστήμιο Πατρών Χημείας
(8 εξάμηνα)
2ο, 3ο Πάτρα False
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πληροφορικής
(8 εξάμηνα)
2ο, 4ο Αθήνα 1. Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα
2. Διαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα
3. Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες
False
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
(8 εξάμηνα)
2ο, 4ο Αθήνα False
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ψηφιακών Συστημάτων
(8 εξάμηνα)
2ο, 4ο Αθήνα 1. Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα (Τ&Δ)
2. Συστήματα Λογισμικού & Δεδομένων (ΣΛΔ)
3. Υπολογιστικές Υποδομές & Υπηρεσίες (ΥΥΥ)
4. Ασφάλεια (ΑΣΦ)
5. Παιδαγωγική & Διδακτική Ικανότητα (ΠΔΙ)
False
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
(10 εξάμηνα)
2ο Πάτρα 1. Ενεργειακών Συστημάτων
2. Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
3. Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων
4. Πληροφορικής
False
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
(8 εξάμηνα)
2ο, 4ο Τρίπολη 1. Πληροφορικής
2. Τηλεπικοινωνιών
False
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Ψηφιακών Συστημάτων
(8 εξάμηνα)
2ο, 4ο Σπάρτη False
Πολυτεχνείο Κρήτης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
(10 εξάμηνα)
2ο Χανιά False
Πολυτεχνείο Κρήτης Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
(10 εξάμηνα)
2ο Χανιά False
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
(8 εξάμηνα)
2ο Λεμεσός False
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Πληροφορικής και Τηλεματικής
(8 εξάμηνα)
2ο, 4ο Αθήνα False
Frederick University Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Frederick University Πληροφορικής
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
University of Central Lancashire-Cyprus BEng (Hons) Computer Engineering
(8 εξάμηνα)
Λάρνακα False
University of Central Lancashire-Cyprus BSc (Hons) Computing
(8 εξάμηνα)
Λάρνακα False
University of Central Lancashire-Cyprus BSc (Hons) Mathematics & Statistics
(8 εξάμηνα)
Λάρνακα False
University of Central Lancashire-Cyprus BSc (Hons) Web Design & Development
(8 εξάμηνα)
Λάρνακα False
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βιολογίας
(8 εξάμηνα)
2ο, 3ο Θεσσαλονίκη 1. Γενική
2. Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Βιοτεχνολογία
3. Περιβαλλοντική Βιολογία
False
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωλογίας
(8 εξάμηνα)
2ο Θεσσαλονίκη 1. Tεκτoνική και Στρωματoγραφία
2. Eφαρμoσμένη Γεωλoγία
3. Oρυκτoλoγία - Πετρoλoγία
4. Koιτασματoλoγία - Οικονομική Γεωλογία
5. Γεωφυσική
6. Mετεωρoλoγία και Kλιματoλoγία
7. Περιβαλλoντική Γεωγραφία
False
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
(10 εξαμηνα)
2ο Θεσσαλονίκη 1. Ηλεκτρικής Ενέργειας
2. Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών
3. Τηλεπικοινωνιών
False
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μαθηματικών
(8 εξάμηνα)
2ο Θεσσαλονίκη False
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πληροφορικής
(8 εξάμηνα)
2ο, 4ο Θεσσαλονίκη False
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φυσικής
(8 εξάμηνα)
2ο Θεσσαλονίκη False
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χημείας
(8 εξάμηνα)
2ο, 3ο Θεσσαλονίκη 1. Γενικής & Ανόργανης Χημείας
2. Οργανικής Χημείας & Βιοχημείας
3. Φυσικής, Αναλυτικής & Περιβαλλοντικής Χημείας
4. Βιομηχανικής Χημείας & Χημικής Τεχνολογίας
False
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
(8 εξάμηνα)
4ο Καβάλα 1. Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι
2. Τεχνολογία και Συστήματα Πληροφοριών
False
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
(10 εξάμηνα)
2ο Ξάνθη 1. Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
2. Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
3. Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
False
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
(8 εξάμηνα)
2ο, 3ο Αλεξανδρούπολη False
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πληροφορικής
(8 εξάμηνα)
2ο, 4ο Καβάλα False
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φυσικής
(8 εξάμηνα)
2ο Καβάλα 1. Στερεάς Κατάστασης- Ηλεκτρονικής – Νανοτεχνολογίας
2. Μη Γραμμικής Δυναμικής και Πολυπλοκότητας
3. Εφαρμογών Φυσικής και Ενέργειας
False
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Χημείας
(8 εξάμηνα)
2ο, 3ο Καβάλα 1. Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου
2. Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών
False
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
(10 εξάμηνα)
2ο, 4ο Θεσσαλονίκη False
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
(10 εξάμηνα)
2ο, 4ο Σέρρες False
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο