Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ: 10.755

ΕΠΑΛ: 13.900

Βάση 2022
10.575
Εισακτέοι
220
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,10

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Μαθηματικά   25%

 Πληροφορική   35%

 Οικονομία  20%

 

 

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   30%

 Νέα Ελληνικά   20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   20%

 

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   30%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

 Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1282
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Πληροφορικής
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Πάτρα
Κατευθύνσεις

1. Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
2. Πληροφοριακά Συστήματα

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι να εκπαιδεύσει και να δημιουργήσει ικανά στελέχη εφοδιασμένα με γνώσεις της διοικητικής επιστήμης οι οποίες θα συνδυάζονται με ικανότητες διαχείρισης και χρήσης των νέων τεχνολογιών, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων και της δημόσιας διοίκησης.

 

 

 • Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακής Καινοτομίας
 • Επιστήμης Δεδομένων

  

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Τα μαθήματα χωρίζονται σε δύο κύκλους: 

Οι φοιτητές/ τριες για τον Α’ κύκλο σπουδών (Μαθήματα κορμού) οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς στα 24 υποχρεωτικά μαθήματα ενώ για τον Β’ κύκλο σπουδών απαιτείται η επιτυχής εξέταση,

 • για την Κατεύθυνση ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, σε 12 υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης, και σε 12 μαθήματα επιλογής από το σύνολο των 20 προσφερομένων μαθημάτων.
 • Για την Κατεύθυνση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚA ΣΥΣΤΗΜΑΤA απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 12 υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης και σε 12 μαθήματα επιλογής από το σύνολο των 20 προσφερομένων μαθημάτων.

 

 

Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική, αντιστοιχεί σε 10 πιστωτικές μονάδες και περιλαμβάνει μια εκτεταμένη εργασία που εκπονείται στα τελευταία δύο εξάμηνα σπουδών (7ο και 8ο). 

 • Η επιλογή της πτυχιακής απαλλάσσει τους/τις φοιτητές/τριες από 1 μάθημα επιλογής του 7ου εξαμήνου και από ένα μάθημα επιλογής του 8ου εξαμήνου.

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ΔΕΤ οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους/ στις φοιτητές/ τριες έπειτα από την παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων παιδαγωγικής και διδακτικής μεθοδολογίας.

  

 

1ο εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 
 • Ξένη Γλώσσα
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική 
 • Γενικά Μαθηματικά 
 • Λογιστική Ι

2ο εξάμηνο

 • Εργασιακές Σχέσεις & Δίκαιο
 • Οικονομική Ανάλυση Ι
 • Λογιστική ΙΙ 
 • Δομημένος Προγραμματισμός 
 • Διακριτά Μαθηματικά 
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (I)

3ο εξάμηνο

 • Διοίκηση Ποιότητας 
 • Επιχειρησιακή Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 
 • Οικονομική Θεωρία ΙΙ
 • Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων 
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (ΙI)

 4ο εξάμηνο

 • Επιχειρησιακά Παίγνια
 • Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 
 • Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Βάσεις Δεδομένων 

5ο εξάμηνο

Μαθήματα Κατεύθυνσης Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

 • Διοίκηση Λειτουργιών 
 • Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

Μαθήματα Επιλογής Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

 • Διεθνείς Σχέσεις και Θεσμοί 
 • Εισαγωγή στον Τουρισμό και στην Τουριστική Οικονομία
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων
 • Δίκαιο Δημόσιας Διοίκησης & Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Μαθήματα Κατεύθυνσης Πληροφοριακά Συστήματα

 • Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων 
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • Ψηφιακή Οικονομία και Ηλέκτρονικό Εμπόριο

Μαθήματα Επιλογής Πληροφοριακά Συστήματα

 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Ανάπτυξη και Σχεδίαση Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
 • Τεχνολογία Λογισμικού στη Πράξη
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 
 • Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου - Υπολογιστή
 • Δίκαιο Δημόσιας Διοίκησης & Ψηφιακής Διακυβέρνησης

6ο εξάμηνο

Μαθήματα Κατεύθυνσης Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

 • Ηλεκτρονική Μάθηση – Διδακτική 
 • Στοχαστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
 • Μάρκετινγκ - Διοίκηση Επώνυμου Προϊόντος

Μαθήματα Επιλογής Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Οικονομική της Διοίκησης
 • Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Έλεγχος Αξιοπιστίας & Διασφάλιση Ποιότητας Λογισμικού

Μαθήματα Κατεύθυνσης Πληροφοριακά Συστήματα

 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ 
 • Ηλεκτρονική Μάθηση – Διδακτική 
 • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Μαθήματα Επιλογής Πληροφοριακά Συστήματα

 • Τεχνολογίες Διαδικτύου
 • Αλγοριθμικό Μάρκετινγκ
 • Τεχνικές Επεξεργασίας Δεδομένων
 • Έλεγχος Αξιοπιστίας & Διασφάλιση Ποιότητας Λογισμικού
 • Επιχειρηματική Αναλυτική & Τεχνολογίες Εξατομίκευσης
 • Οικονομικά Μαθηματικά

7ο εξάμηνο

Μαθήματα Κατεύθυνσης Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

 • Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Πελατών
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Δίκαιο της Πληροφορικής και του Διαδικτύου

Μαθήματα Επιλογής Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

 • Διαχείριση έργων και Διοικητική Κινδύνων
 • Ποιότητα και Πρότυπα
 • Συμπεριφορά Ψηφιακού Καταναλωτή
 • Συστήματα Τηλεκπαίδευσης
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αστικής Διακυβέρνησης
 • Πτυχιακή Εργασία Ι

Μαθήματα Κατεύθυνσης Πληροφοριακά Συστήματα

 • Συστήματα Τηλεκπαίδευσης
 • Ανάπτυξη Διαδικτυακών και Νεφοϋπολογιστικών Εφαρμογών
 • Προηγμένα θέματα Βάσεων Δεδομένων

Μαθήματα Επιλογής Πληροφοριακά Συστήματα

 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αστικής Διακυβέρνησης
 • Εξόρυξη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση
 • Ποιότητα και Πρότυπα
 • Δυναμικά Συστήματα
 • Ανάλυση Δεδομένων Χρηματοικονομικών Αγορών
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
 • Πτυχιακή Εργασία Ι

8ο εξάμηνο

Μαθήματα Κατεύθυνσης Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Διοικητική Λογιστική
 • Ξένη Γλώσσα Ορολογία

Μαθήματα Επιλογής Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

 • Διεθνείς Επιχειρήσεις και Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 • Κινητό και Διάχυτο Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών
 • Κοινωνική - Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Εικονικές Επιχειρήσεις και Διαδίκτυο των Πραγμάτων
 • Διαλειτουργικότητα ΠΣ
 • Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 

Μαθήματα Κατεύθυνσης Πληροφοριακά Συστήματα

 • Προηγμένα θέματα Ανάλυσης Δεδομένων
 • Κινητό και Διάχυτο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Ξένη Γλώσσα ορολογία

Μαθήματα Επιλογής Πληροφοριακά Συστήματα

 • Εικονικές Επιχειρήσεις και Διαδίκτυο των Πραγμάτων
 • Διαλειτουργικότητα ΠΣ
 • Χρηματοοικονομική Τεχνολογία
 • Ασφάλεια Ψηφιακών Συναλλαγών
 • Ανάλυση Δεδομένων κοινωνικών δικτύων
 • Εφαρμογές Υπολογιστικών Μεθόδων
 • Πτυχιακή Εργασία ΙΙ

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών είναι απαραίτητοι/ ες ως στελέχη διοίκησης, ως σύμβουλοι ή να ξεκινήσουν μια δική τους επαγγελματική δραστηριότητα σε όλους τους τομείς της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Χρηματοοικονομική, Μάρκετινγκ, Λογιστική, Πωλήσεις, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κλπ.) καθώς μπορούν να διαχειριστούν και να χρησιμοποιούν τη σύζευξη της Διοικητικής Επιστήμης με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Ποσοτικές Μέθοδοι) ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ολοκληρωμένες επιχειρησιακές λειτουργίες, διαδικασίες και συστήματα καθώς και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 Ωστόσο, με τις κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές ένας/μία απόφοιτος/η έχει ευρείες προοπτικές απασχόλησης.

Eνδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

σε θέσεις που σχετίζονται με:

 • τη Διοίκηση Παραγωγής
 • τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • το Μάρκετινγκ και τις Πωλήσεις
 • την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Υπηρεσίες
 • τη Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
 • την Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
 • το Κινητό και διάχυτο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • το Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • τα Νεφοϋπολογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • τις Ποσοτικές Μεθόδους στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων
 • την Επιχειρηματική Ευφυΐα και μεγάλα δεδομένα
 • την Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων
 • τα Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων
 • τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
 • τη Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης

 

Ως στελέχη

 • στα περισσότερα Τμήματα και λειτουργίες μιας επιχείρησης (π.χ. Logistics, Παραγωγή, Ανθρώπινοι Πόροι, Πληροφορική, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά κτλ.) σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.

Στο δημόσιο τομέα σε θέσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους.

 Στην Εκπαίδευση

 • ως καθηγητές/τριες 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80  Οικονομίας.

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • με αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές τους: Οικονομολόγος, Λογιστής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Προγραμματιστής Εφαρμογών κ.α.

 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στη Διοίκηση στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο