Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ:  9.450

ΕΠΑΛ: 12.700

Βάση 2022
9.425
Εισακτέοι
150
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,90

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία   25%

 Μαθηματικά   25%

 Πληροφορική  25%

 Οικονομία   25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   25%

 Νέα Ελληνικά    25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1    25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2    25%

 

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   25%

 Νέα Ελληνικά    25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1    25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2    25%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1518
Πόλη
Τρίπολη
Κατευθύνσεις

1. Στρατηγική Διοίκηση, Καινοτομία, Θεσμοί, και Επιχειρηματικότητα
2. Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Δεδομένων
3. Οικονομικά και Λήψη Αποφάσεων

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συνδυάζει την επιστημονική γνώση της Διοικητικής Επιστήμης, της Οικονομικής Επιστήμης και της Τεχνολογίας με σκοπό να προετοιμάσει εξειδικευμένα στελέχη, ικανά να λαμβάνουν αποτελεσματικές αποφάσεις, προς όφελος της επιχείρησης και της οικονομίας, χρησιμοποιώντας το σύγχρονο περιβάλλον μεθόδων λήψης αποφάσεων, τεχνολογίας και εφαρμογών.  

 

 

 

 • Strategic Management, Quality Management, and Human-Centred Technologies 
 • Data Science and Digital Transformation

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

 

 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα.

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει συνολικά σαράντα δύο (42) μαθήματα.

 • Οι φοιτητές/τριες κατά τα πρώτα πέντε (5) εξάμηνα διδάσκονται μόνο Υποχρεωτικά και Υποχρεωτικά Επιλογής μαθήματα (συνολικά 27 μαθήματα), ενώ τρία (3) επιπλέον Υ μαθήματα διδάσκονται στο 6ο, 7ο και 8ο εξάμηνο αντίστοιχα.

Στην αρχή του 6ου εξαμήνου, οι φοιτητές επιλέγουν την κύρια (major) και δευτερεύουσα (minor) κατεύθυνση στις οποίες ειδικεύονται παρακολουθώντας έξι (6) μαθήματα κύριας κατεύθυνσης (major), τρία (3) δευτερεύουσας κατεύθυνσης (minor), και τρία (3) μαθήματα Επιλογής.

 

 

Η πτυχιακή εργασία εντάσσεται στα μαθήματα επιλογής και είναι ισοδύναμη με 2 μαθήματα επιλογής, δηλαδή 12 μονάδες ECTS. 

 • Έχουν τη δυνατότητα να τη δηλώσουν φοιτητές/ τριες που βρίσκονται στο όγδοο (8ο) εξάμηνο φοίτησης ή μεγαλύτερο και έχουν εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα.

 

 

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται, από φοιτητές/τριες του Τμήματος ΔΕΤ που διανύουν το 6ο ή παραπάνω εξάμηνο των σπουδών τους, για διάστημα δύο (2) μηνών σε επιχειρήσεις, σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς και τράπεζες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη Ι 
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική 
 • Μαθηματικά Ι 
 • Λογιστική Ι 

2ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη ΙΙ 
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ 
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση Ι 
 • Προγραμματισμός Ι 
 • Μαθηματικά ΙI 
 • Λογιστική II 

3ο Εξάμηνο

 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά 
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση ΙΙ 
 • Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων 
 • Προγραμματισμός II 
 • Βάσεις Δεδομένων 

4ο Εξάμηνο

 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
 • Δομές δεδομένων και αλγόριθμοι 
 • Μαθηματικός προγραμματισμός 
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 

5ο Εξάμηνο

 • Μεθοδολογία έρευνας στη Διοίκηση και Οικονομία 
 • Ευρωπαϊκή βιώσιμη ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα 
 • Αρχές καινοτομίας στη Διοίκηση και Εκπαίδευση 
 • Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη 
 • Οικονομική Ανάλυση των Θεσμών

6ο Εξάμηνο

 • Επιχειρηματική Αριστεία και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
 • Ιστορία των Ευρωπαϊκών Θεσμών 
 • Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων 
 • Τεχνολογικές εφαρμογές στην Οικονομία και Διοίκηση 
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και κοινωνική καινοτομία 

Μαθήματα Επιλογής

 • Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων 
 • Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης 
 • Μηχανική Μάθηση 
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
 • Jean Monnet module Επιχειρηματικότητα και επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων
 • Αρχές Δικαίου 
 • Αξιολόγηση επενδύσεων 
 • Επιχειρηματική Ηθική 
 • Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο διακυβέρνησης και ανάπτυξης 
 • Διοίκηση έργων και προγραμμάτων 
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 
 • Πρακτική Άσκηση*

7ο Εξάμηνο

 • Στρατηγική Διοίκηση-Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική 
 • Ηγεσία 
 • Διεθνές Μάρκετινγκ 
 • Χρηστικότητα και Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή 
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ι 
 • Δημόσια Οικονομική 
 • Διεθνή Οικονομικά

Μαθήματα Επιλογής

 • Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων 
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ 
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων ΙΙ 
 • Δίκαιο και Επιχειρηματικότητα 
 • Διάρθρωση και Προκλήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας
 • Οικονομική Ανάλυση των Θεσμών 
 • Δημόσιες πολιτικές για την ανάπτυξη 
 • Καινοτομία και Δημόσιο Μάνατζμεντ 
 • Διοικητικοί, Πολιτικοί και Οικονομικοί Θεσμοί στη Σύγχρονη Ελλάδα
 • Ανάπτυξη Διαδικτυακών και Νεφοϋπολογιστικών Εφαρμογών 
 • Συμπεριφορικά Οικονομικά 

8ο Εξάμηνο

 • Σύγχρονες Τάσεις στην Παγκόσμια Οικονομία 
 • Σύγχρονα Διοικητικά Μοντέλα 
 • Διεθνές Μάνατζμεντ 
 • Επιχειρηματική Ευφυία
 • Διαδραστικός Σχεδιασμός 
 • Μέθοδοι βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη 
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση 

Μαθήματα Επιλογής

 • Σχεδιαστική Σκέψη για την Καινοτομία 
 • Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 
 • Επιχειρηματική Αναλυτική & Τεχνολογίες Εξατομίκευσης 
 • Βαθιά Μάθηση και Οπτικοποίηση Δεδομένων 
 • Επιστημολογία
 • Ιστορία της Οικονομίας και των Τεχνολογικών Επαναστάσεων 
 • Διεθνές Δίκαιο 
 • Οργανωσιακή Ψυχολογία 
 • Θεωρίες Κράτους 
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων ΙΙ 
 • Θεωρία Παιγνίων 
 • Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις 
 • Εφαρμογές Ψηφιακής Οικονομίας 
 • Διεθνή Χρηματοοικονομικά 
 • Πτυχιακή Εργασία *

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Οι απόφοιτοι/ ες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι απαραίτητοι/ ες ως στελέχη διοίκησης, ως σύμβουλοι ή να ξεκινήσουν μια δική τους επαγγελματική δραστηριότητα σε όλους τους τομείς της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Χρηματοοικονομική, Μάρκετινγκ, Λογιστική, Πωλήσεις, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κλπ.) καθώς μπορούν να διαχειριστούν και να χρησιμοποιούν τη σύζευξη της Διοικητικής Επιστήμης με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Ποσοτικές Μέθοδοι) ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ολοκληρωμένες επιχειρησιακές λειτουργίες, διαδικασίες και συστήματα καθώς και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 Ωστόσο, με τις κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές ένας/μία απόφοιτος/η έχει ευρείες προοπτικές απασχόλησης.

Eνδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

σε θέσεις που σχετίζονται με:

 • τη Διοίκηση Παραγωγής
 • τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • το Μάρκετινγκ και τις Πωλήσεις
 • την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Υπηρεσίες
 • τη Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
 • την Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
 • το Κινητό και διάχυτο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • το Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • τα Νεφοϋπολογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • τις Ποσοτικές Μεθόδους στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων
 • την Επιχειρηματική Ευφυΐα και μεγάλα δεδομένα
 • την Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων
 • τα Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων
 • τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
 • τη Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης

 

Ως στελέχη

 • στα περισσότερα Τμήματα και λειτουργίες μιας επιχείρησης (π.χ. Logistics, Παραγωγή, Ανθρώπινοι Πόροι, Πληροφορική, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά κτλ.) σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.

Στο δημόσιο τομέα σε θέσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους.

 Στην Εκπαίδευση

 • ως καθηγητές/τριες 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80  Οικονομίας.

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • με αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές τους: Οικονομολόγος, Λογιστής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Προγραμματιστής Εφαρμογών κ.α.

 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στη Διοίκηση στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο