Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ:  8.070

ΕΠΑΛ: 12.450

Βάση 2022
8.210
Εισακτέοι
220
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Μαθηματικά   20%

 Πληροφορική  30%

 Οικονομία   30%

 

 

 

EΠΑΛ

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)   25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

 

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)   25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1544
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Πληροφορικής
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Κοζάνη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι η εκπαίδευση, η έρευνα και γενικότερα η υψηλή κατάρτιση στους τομείς της Διοικητικής Επιστήμης που συνδέονται άμεσα με τις Σύγχρονες Τεχνολογίες και τις Οργανωσιακές Σπουδές, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση της Πληροφορικής, της Επικοινωνίας στη λήψη αποφάσεων και των ποσοτικών μεθόδων, με απώτερο στόχο τη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής και την αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

 

 

 • Επικοινωνία στη Διοίκηση και Τεχνολογία

 

 

 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 • έχει διάρκεια οκτώ (8) εξάμηνα κατανεμημένα σε τέσσερα (4) έτη και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Οι φοιτητές/ τριες θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς

 • τριάντα οκτώ (38) Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα,
 • δύο (2) Υποχρεωτικά μαθήματα Ξένης Γλώσσας,
 • δώδεκα (12) Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας και
 • δώδεκα  (12) μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ).

 

 

 

Οι φοιτήτριες/φοιτητές έχουν τη δυνατότητα προαιρετικά να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση μελών του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος.

 

 

Προσφέρεται ως μάθημα υποχρεωτικό επιλογής κατά το 8ο εξάμηνο σπουδών.

 

 

Οι φοιτητές/ τριες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια σειρά οκτώ (8) παιδαγωγικών μαθημάτων,  τα οποία οδηγούν στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

 

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Πληροφορική, Υλικό και Λογισμικό 
 • Μαθηματικά 
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 
 • Στατιστική στη Διοικητική Επιστήμη Ι 
 • Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη 
 • Μεθοδολογία Επιστημονικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας 
 • Ηθική και Δεοντολογία στον Εργασιακό χώρο

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Πληροφορική Επιστήμη και Πρακτική 
 • Μικροοικονομική Ανάλυση 
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 
 • Αρχές Μάρκετινγκ 
 • Η Ψυχολογία στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 
 • Οικονομικά Μαθηματικά 
 • Στατιστική για τη Διοικητική Επιστήμη ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Δυνατότητες και εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού 
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 
 • Μακροοικονομική Ανάλυση 
 • Διοικητική Λογιστική/Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
 • English for Management and Technology Purposes 
 • Δίκαιο και Οικονομία 
 • Μεθοδολογία Project & Εργασιακή Αξιολόγηση

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Προγραμματισμός Η/Υ Ι 
 • Ηγεσία· Θεωρίες Ηγεσίας στους Οργανισμούς και στις Επιχειρήσεις 
 • Κοινωνιολογία 
 • English for Management and Technology Purposes 
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 
 • Νέες Τεχνολογίες, Πολυμέσα & Εφαρμογές Η/Υ

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός 
 • Ρητορική, Επικοινωνία στους Οργανισμούς και στις Επιχειρήσεις 
 • Βάσεις δεδομένων 
 • Οικονομετρία 
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά 
 • Δια Βίου Μάθηση. Εκπαίδευση & Κατάρτιση Ενηλίκων

Υποχρεωτική Επιλογή

 • Ηθική στη Λήψη Αποφάσεων 
 • Επιστήμη Δεδομένων 
 • English for Academic Purposes Ι 
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Δημόσιες Σχέσεις 
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
 • Διαπραγματεύσεις, Διαμεσολάβηση και Διαχείριση Κρίσεων στους Οργανισμούς και στις Επιχειρήσεις 
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική Επαγγέλματος 
 • Αρχικοποίηση και ανασύνθεση Υπολογιστή

Υποχρεωτική Επιλογή

 • Διοίκηση αστικού και φυσικού περιβάλλοντος 
 • English for Academic Purposes ΙΙ 
 • Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ 
 • Επιχειρηματικότητα και καινοτομία

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ηθική στους Οργανισμούς και στις Επιχειρήσεις 
 • Στρατηγική επιχειρήσεων και Εταιρική Διακυβέρνηση 
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ 
 • Διδακτική Μαθημάτων ειδικότητας

Υποχρεωτική Επιλογή

 • ΠΤΥΧΙΑΚΗ
 • Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο 
 • Πολιτική και Οικονομική Φιλοσοφία 
 • Ανάπτυξη και Σχεδίαση Κινητών και Διαδικτυακών Εφαρμογών 
 • Τεχνολογίες νέφους- Κβαντικά

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 • Οικονομική Ανάπτυξη και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων και Οργανισμών 
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων 
 • Διαφήμιση και Σύγχρονη Τεχνολογία 
 • Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία

Υποχρεωτική Επιλογή

 • ΠΤΥΧΙΑΚΗ 
 • Blockchain και κρυπτονομίσματα 
 • Οικονομία και Περιβάλλον 
 • Δίκαιο Πληροφορικής 
 • Αναλυτική Επιχειρήσεων 
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι απόφοιτοι/ ες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι απαραίτητοι/ ες ως στελέχη διοίκησης, ως σύμβουλοι ή να ξεκινήσουν μια δική τους επαγγελματική δραστηριότητα σε όλους τους τομείς της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Χρηματοοικονομική, Μάρκετινγκ, Λογιστική, Πωλήσεις, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κλπ.) καθώς μπορούν να διαχειριστούν και να χρησιμοποιούν τη σύζευξη της Διοικητικής Επιστήμης με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Ποσοτικές Μέθοδοι) ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ολοκληρωμένες επιχειρησιακές λειτουργίες, διαδικασίες και συστήματα καθώς και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 Ωστόσο, με τις κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές ένας/μία απόφοιτος/η έχει ευρείες προοπτικές απασχόλησης.

Eνδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

σε θέσεις που σχετίζονται με:

 • τη Διοίκηση Παραγωγής
 • τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • το Μάρκετινγκ και τις Πωλήσεις
 • την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Υπηρεσίες
 • τη Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
 • την Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
 • το Κινητό και διάχυτο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • το Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • τα Νεφοϋπολογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • τις Ποσοτικές Μεθόδους στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων
 • την Επιχειρηματική Ευφυΐα και μεγάλα δεδομένα
 • την Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων
 • τα Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων
 • τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
 • τη Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης

 

Ως στελέχη

 • στα περισσότερα Τμήματα και λειτουργίες μιας επιχείρησης (π.χ. Logistics, Παραγωγή, Ανθρώπινοι Πόροι, Πληροφορική, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά κτλ.) σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.

Στο δημόσιο τομέα σε θέσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους.

Στην Εκπαίδευση

 • ως καθηγητές/τριες 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80  Οικονομίας.

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • με αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές τους: Οικονομολόγος, Λογιστής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Προγραμματιστής Εφαρμογών κ.α.

 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στη Διοίκηση στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Βρες τι θα σπουδάσεις! Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο