Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ:  8.250

ΕΠΑΛ: 12.320

Βάση 2022
8.350
Εισακτέοι
130
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Μαθηματικά  20%

 Πληροφορική  30%

 Οικονομία  30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

 

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  30%

Κωδικός Σχολής
1656
Πόλη
Άγιος Νικόλαος
Κατευθύνσεις

1. Επιστήμης Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορικής
2. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
3. Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι ένα σύγχρονο, διεπιστημονικό και ανταγωνιστικό τμήμα, δομημένο πάνω στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, που συνδυάζει τη διοικητική επιστήμη με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής, επικοινωνιών, μάρκετινγκ και τις οργανωσιακές σπουδές.

 • Είναι ένα εντελώς καινούργιο, σύγχρονο και ανταγωνιστικό τμήμα, δομημένο πάνω στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, που οι απόφοιτοί του θα έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, όχι μόνο εντός Ελλάδας αλλά και στο παγκοσμιοποιημένο πλέον οικονομικό περιβάλλον.

 

 

 • Διοικητικής Οικονομικής και Συστημάτων Αποφάσεων 
 • Επιστήμης Δεδομένων, Πολυμέσων και Μοντελοποίησης
 • Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας

 

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και του Τομέα Πληροφορικής

 

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS)

 

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, από μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής και από προαιρετικά μαθήματα.

 • Στο έκτο (6ο) εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές/ τριες επιλέγουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις που προσφέρονται.

 

 

Στο 8ο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές / τριες που βρίσκονται στο 7ο εξάμηνο και έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 160  ECTS από υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα, υποχρεωτικά επιλέγουν να εκπονήσουν την πτυχιακή τους εργασία.

 

 

Η πρακτική άσκηση προαιρετικά μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους/ τις φοιτητές / τριες στο 8ο εξάμηνο σπουδών τους  σε φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς (δημόσιοι οργανισμοί, εταιρείες, τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία  κτλ.).

 • Συνιστά μάθημα επιλογής και αφορά εκπαιδευτική δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε πλήρη απασχόληση σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως ή σε μερική απασχόληση είκοσι (20) ωρών εβδομαδιαίως με αντίστοιχη αύξηση της διάρκειά της σε ημερολογιακούς μήνες.

 

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Μαθηματική Ανάλυση
 • Επιχειρησιακή Επικοινωνία
 • Εισαγωγή στην πληροφορική

2ο Εξάμηνο

 • Πιθανότητες και Στατιστική
 • Μάρκετινγκ
 • Αρχές Λογιστικής
 • Δομημένος Προγραμματισμός
 • Γραμμική Άλγεβρα και Διακριτά Μαθηματικά

3ο Εξάμηνο

 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
 • Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική

4ο Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
 • Σχεδιασμός και Βέλτιστη Εμπειρία Χρήση (UX)

5ο Εξάμηνο

 • Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
 • Διοίκηση Ποιότητας
 • Μηχανική Μάθηση
 • Επιχειρησιακή Διαδικτύωση και Ηλεκτρονικές Συναλλαγές
 • Πληροφοριακά Συστήματα

Κατεύθυνση: Επιστήμης Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορικής

6ο Εξάμηνο

 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Τεχνολογία Λογισμικού

Μαθήματα Επιλογής

 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου
 • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
 • Οργάνωση Υπολογιστών και Λειτουργικά Συστήματα
 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Κινητών Εφαρμογών 
 • Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου 
 • Διαχείριση και επεξεργασία Μεγάλου όγκου δεδομένων

7ο Εξάμηνο

 • Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων
 • Επιχειρηματική Αναλυτική
 • Στοχαστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση

Μαθήματα Επιλογής

 • Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • Ανάλυση Χρονοσειρών
 • Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
 • Έμπειρα Συστήματα
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Ανάπτυξη Διαδικτυακών και Νεφοϋπολογιστικών Εφαρμογών

 8ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία
 • Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Μαθήματα Επιλογής

 • Πρακτική Άσκηση
 • Προχωρημένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
 • Ανάλυση Πολυμεσικών Δεδομένων
 • Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων
 • Οπτική και Διερευνητική Ανάλυση Δεδομένων
 • Επιχειρηματική Ευφυΐα & Διαχείριση Γνώσης
 • Προχωρημένα Θέματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης

 

 

Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

6ο Εξάμηνο

 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

Μαθήματα Επιλογής

 • Διεθνή Οικονομικά και Αγορές
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Δημόσιες Σχέσεις - Επικοινωνία
 • Διαχείριση και επεξεργασία Μεγάλου όγκου δεδομένων
 • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
 • Ηγεσία και Οργανωσιακή Ψυχολογία

 7ο Εξάμηνο

 • Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων
 • Στοχαστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
 • Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Μαθήματα Επιλογής

 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο
 • Ανάλυση Χρονοσειρών
 • Έμπειρα Συστήματα
 • Κοινωνική Ευθύνη Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 8ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία
 • Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Μαθήματα Επιλογής

 • Πρακτική Άσκηση
 • Προχωρημένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
 • Χρηματοοικονομική Μηχανική
 • Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων
 • Οπτική και Διερευνητική Ανάλυση Δεδομένων
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων
 • Προχωρημένα θέματα υπολογιστής Νοημοσύνης

 

Κατεύθυνση Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

 6ο Εξάμηνο

 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου

Μαθήματα Επιλογής

 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου
 • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
 • Διαχείριση και επεξεργασία Μεγάλου όγκου δεδομένων
 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Κινητών Εφαρμογών
 • Δημόσιες Σχέσεις - Επικοινωνία
 • Ηγεσία και Οργανωσιακή Ψυχολογία
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή

 7ο Εξάμηνο

 • Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων
 • Διαφημιστική Εκστρατεία και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Μαθήματα Επιλογής

 • Επιχειρηματική Αναλυτική
 • Ανάλυση Δεδομένων Μάρκετινγκ
 • Κοινωνική Ευθύνη Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Σχεδιασμός Δημιουργικού και Διαφημιστικών Μηνυμάτων
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Ανάπτυξη Διαδικτυακών και Νεφοϋπολογιστικών Εφαρμογών

 8ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία
 • Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Μαθήματα Επιλογής

 • Πρακτική Άσκηση
 • Προχωρημένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
 • Τρισδιάστατος Σχεδιασμός και Κινούμενο Σχέδιο
 • Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων
 • Οπτική και Διερευνητική Ανάλυση Δεδομένων
 • Νέες Τεχνολογίες & Μάρκετινγκ
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. είναι απαραίτητοι/ ες ως στελέχη διοίκησης, ως σύμβουλοι ή να ξεκινήσουν μια δική τους επαγγελματική δραστηριότητα σε όλους τους τομείς της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Χρηματοοικονομική, Μάρκετινγκ, Λογιστική, Πωλήσεις, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κλπ.) καθώς μπορούν να διαχειριστούν και να χρησιμοποιούν τη σύζευξη της Διοικητικής Επιστήμης με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Ποσοτικές Μέθοδοι) ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ολοκληρωμένες επιχειρησιακές λειτουργίες, διαδικασίες και συστήματα καθώς και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 Ωστόσο, με τις κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές ένας/μία απόφοιτος/η έχει ευρείες προοπτικές απασχόλησης.

Eνδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

σε θέσεις που σχετίζονται με:

 • τη Διοίκηση Παραγωγής
 • τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • το Μάρκετινγκ και τις Πωλήσεις
 • την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Υπηρεσίες
 • τη Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
 • την Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
 • το Κινητό και διάχυτο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • το Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • τα Νεφοϋπολογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • τις Ποσοτικές Μεθόδους στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων
 • την Επιχειρηματική Ευφυΐα και μεγάλα δεδομένα
 • την Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων
 • τα Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων
 • τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
 • τη Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης

 

Ως στελέχη

 • στα περισσότερα Τμήματα και λειτουργίες μιας επιχείρησης (π.χ. Logistics, Παραγωγή, Ανθρώπινοι Πόροι, Πληροφορική, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά κτλ.) σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.

Στο δημόσιο τομέα σε θέσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους.

 Στην Εκπαίδευση

 • ως καθηγητές/τριες 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80  Οικονομίας.

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • με αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές τους: Οικονομολόγος, Λογιστής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Προγραμματιστής Εφαρμογών κ.α.

 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στη Διοίκηση στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο