Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Διοίκηση

Λίγα λόγια για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Οι σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων αποτελούν, λόγω του γενικού τους χαρακτήρα, έναν από τους πιο δημοφιλείς κλάδους σπουδών διεθνώς. Η διοίκηση επιχειρήσεων ανήκει στις κοινωνικές επιστήμες και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων όπως τα λογιστικά, τα χρηματοοικονομικά, η οργάνωση, η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και το μάρκετινγκ. Κάθε παραγωγικός τομέας χρειάζεται ειδικότητες όπως λογιστές, marketers, managers και οικονομικούς αναλυτές. Με άλλα λόγια, πτυχιούχους διοίκησης επιχειρήσεων! 

Ως τομέας σπουδών, η διοίκηση επιχειρήσεων είναι πολύ πρακτική. Αποτελεί την επιστήμη της εφαρμογής ιδεών που δημιουργούν ή προσδίδουν αξία σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία προκειμένου να παράγουν κέρδος. Ένας φοιτητής Διοίκησης Επιχειρήσεων αποκτά γνώσεις για το πώς μπορεί να διοικεί μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό, κι αναπτύσσει δεξιότητες όπως τη λήψη αποφάσεων, τον ηγετικό χαρακτήρα και τα χαρακτηριστικά εκείνα που μπορεί να τον κάνει να αναδειχθεί σε ανώτατο στέλεχος επιχειρήσεων και οργανισμών. Επίσης, οι σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων δίνουν στο φοιτητή την δυνατότητα να αποκτήσει μια παγκόσμια ματιά, ιδίως λόγω της παγκοσμιοποιημένης σύγχρονης οικονομίας, που του ανοίγουν ευκαιρίες καριέρας στο εξωτερικό. 

Τα μαθήματα στις σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών ειδικοτήτων. Αρχικά παρέχουν γενικές γνώσεις και στη συνέχεια επιτρέπουν στο φοιτητή να εξειδικευτεί σε έναν συγκεκριμένο κλάδο. Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν πως θα αποκτήσουν γνώσεις σε πεδία όπως η τεχνολογία, το μάρκετινγκ, τα οικονομικά, η στατιστική, η λογιστική και η εργασιακή ηθική και δεοντολογία. Σε ένα πρόγραμμα πτυχίου εξετάζονται επίσης το πώς και το γιατί δουλεύει μια εταιρία, καθώς και το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Εν τέλει, ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώσεις πάνω στους διαφορετικούς τομείς λειτουργίας μιας επιχείρησης και στο πως αυτοί λειτουργούν όλοι μαζί. 

Όσοι ακολουθούν ως κύριες σπουδές τη διοίκηση επιχειρήσεων μαθαίνουν πώς να αναζητούν πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις επιστημονικές τους δεξιότητες, και στη συνέχεια να αναπτύσσουν ιδέες βασισμένοι σε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να επιλύουν προβλήματα. Η διοίκηση επιχειρήσεων επίσης περιλαμβάνει την επαφή με πελάτες και εργαζομένους, οπότε η επικοινωνία και οι διαπροσωπικές δεξιότητες είναι εξίσου ζωτικής σημασίας.

Οικονομικά vs. Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πολλοί υποψήφιοι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν για να σπουδάσουν μεταξύ ενός τμήματος οικονομικών επιστημών  και  τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ των δύο τύπων προγραμμάτων στα ερωτήματα που θέτουν.Ρομπότ τοποθετούν αυτόματα εμπορεύματα στα ράφια αποθήκης στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ. Η χρήση τεχνολογίας στην εφοδιαστική μειώνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος εταιριών καθιστώντας τες περισσότερο ανταγωνιστικές.

Τα Οικονομικά επιδιώκουν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει η κοινωνία να οργανώσει την παραγωγή. Ένα στοιχείο είναι η μελέτη των οικονομικών των επιχειρήσεων, αλλά οι οικονομολόγοι επιθυμούν επίσης να κατανοήσουν τα μακροοικονομικά ερωτήματα (π.χ. γιατί μερικές χώρες είναι πλούσιες και κάποιες φτωχές;) και ερωτήματα δημόσιας πολιτικής (Πως θα έπρεπε να παρέχει υγειονομική περίθαλψη ένα κράτος;) Από την άλλη, μια Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων εστιάζει σε συγκεκριμένα θέματα όπως το πώς λειτουργεί μια επιχείρηση (π.χ. παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, διάθεση προϊόντων, εξεύρεση κεφαλαίου, καταγραφή συναλλαγών,  μάρκετινγκ, ανθρώπινοι πόροι κτλ.).

Γιατί έχει ενδιαφέρον να σπουδάσει κάποιος Διοίκηση Επιχειρήσεων 

«Οι πέντε βασικές δουλειές ενός διευθυντή: 1) Βάζει στόχους, 2) Οργανώνει, 3) Ενθαρρύνει, 4) Ελέγχει, 5) Αναπτύσσει τους ανθρώπους του». Τα λόγια αυτά ανήκουν στον Peter Drucker, τον Αυστριακό “πατριάρχη” των θεωρητικών του Management και είναι ενδεικτικό ότι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τη διοίκηση επιχειρήσεων έχει πολλά να μάθει.   

Τρεις ακόμα λόγοι για να σπουδάσει κάποιος Διοίκηση Επιχειρήσεων: 

Απόκτηση χρήσιμων για κάθε τομέα δεξιοτήτων: Οι δεξιότητες που αποκτά κανείς όταν σπουδάζει διοίκηση επιχειρήσεων μπορούν εύκολα να χρησιμεύσουν και να προσαρμοστούν σε σχεδόν οποιαδήποτε μελλοντική σταδιοδρομία ή εργασιακή θέση μπορεί κανείς να φανταστεί. Τα προγράμματα σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων δίνουν μεγάλη έμφαση στη διδασκαλία του να σκέφτεται κανείς κριτικά, του να επιλύει προβλήματα με καινοτόμους τρόπους, και του να διαχειρίζεται ορθολογικά το χρόνο του. Ορισμένες άλλες δεξιότητες που πρέπει να προσδοκά κανείς να αποκτήσει αποφοιτώντας από ένα πρόγραμμα σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων περιλαμβάνουν την παρουσίαση και τη σύνταξη αναφορών, την αυτενέργεια και την ερμηνεία οικονομικών δεδομένων. Όλες αυτές οι δεξιότητες θα φανούν χρήσιμες σε οποιαδήποτε δουλειά μπορεί να βρει κάποιος στη διάρκεια της ζωής του, ακόμη κι αν δεν σχετίζεται άμεσα με τη διοίκηση επιχειρήσεων. Η κριτική σκέψη και η γρήγορη λήψη αποφάσεων είναι άλλωστε όχι μόνο επαγγελματικά εφόδια, αλλά και ατού στην καθημερινή ζωή.

Εξισορρόπηση θεωρίας και πρακτικής άσκησης: Ένα πρόγραμμα σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό που εξισορροπεί τη θεωρία με την πρακτική εξάσκηση. Η φοίτηση τις περισσότερες φορές είναι αφιερωμένη στην εκμάθηση διαφορετικών θεωριών και μοντέλων, ενώ εξίσου αρκετός καιρός είναι αφιερωμένος στην πρακτική εφαρμογή των θεωριών. Κάποια προγράμματα σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων περιλαμβάνουν επίσης μια πρακτική διάσταση, ζητώντας από τους φοιτητές να φέρουν εις πέρας ένα επιχειρηματικό σχέδιο στο τελευταίο έτος, εφαρμόζοντας τις θεωρητικές τους γνώσεις και τις ερευνητικές τους δεξιότητες στις συνθήκες του πραγματικού κόσμου. Επίσης, η πρακτική άσκηση που μπορεί να γίνει προς το τέλος των σπουδών, όχι μόνο βοηθά να αποκτήσει κανείς μια πρώτη εντύπωση της αγοράς εργασίας, αλλά του δίνει και τη δυνατότητα να διευρύνει το δίκτυο επαγγελματικών γνωριμιών που θα του χρησιμεύσουν μετά την αποφοίτησή του.

Η διαδικασία του onboarding περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για το "καλωσόρισμα" και την ομαλή ένταξη του νέου υπαλλήλου στον οργανισμό, καθώς και την υποστήριξη του υπαλλήλου κυρίως τις πρώτες μέρες και εβδομάδες της εργοδότησης. Συνήθως εκτελείται από το τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων του οργανισμού, και είναι μόνο μία από τις εκατοντάδες διαδικασίες που ένας οργανισμός θα πρέπει να σχεδιάσει με προσοχή και να παρακολουθει καθημερινά.Υψηλή ζήτηση παγκοσμίως: Ο μέσος απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων βρίσκει δουλειά κατά μέσο όρο μέσα σε έξι μήνες αφότου τελειώσει τις σπουδές του. Αυτό συμβαίνει επειδή στη σύγχρονη οικονομία υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για αποφοίτους διοίκησης επιχειρήσεων. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί πως οι επιλογές που έχει ένας απόφοιτος δεν είναι περιορισμένες τοπικά. Είτε προτιμά κάποιος να εργαστεί στη χώρα του είτε οπουδήποτε στον κόσμο, ως απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι επιλογές του είναι αρκετές. 

Δείτε όλα τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών Ελλάδας και Κύπρου σε Διοίκηση & Management εδώ.

Επαγγελματικές προοπτικές

Το πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αποτελεί ένα πολύ “ευέλικτο” πτυχίο καθώς ταιριάζει σε πολλούς ρόλους και ουσιαστικά, δίνει την ευκαιρία να “χτίσει” κάποιος την καριέρα του ακολουθώντας ένα μεγάλο εύρος κλάδων προς όποια κατεύθυνση του ταιριάζει καλύτερα. Πάντως, πρέπει να τονιστεί ότι κάποιες επιλογές καριέρας χρειάζονται περαιτέρω σπουδές όπως ένα MBA και επιπλέον εξειδίκευση, αλλά και φυσικά δία βίου μάθηση. 

Ενδεικτικά μερικοί κλάδοι που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων:

  • Καριέρα στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά
  • Καριέρα στο Management και σε Διοικητικές Θέσεις
  • Καριέρα στη Συμβουλευτική
  • Καριέρα στη Λιανική και τις Πωλήσεις
  • Καριέρα Ελεύθερου Επαγγελματία 

Ακολουθεί μία πιο αναλυτική περιγραφή μερικών επαγγελμάτων που μπορεί κανείς να ακολουθήσει με το πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων:

Καριέρα στον τομέα της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών

Μία προοπτική καριέρας για τους απόφοιτους Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά. Το πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων καλύπτει γενικές γνώσεις Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών, ωστόσο εάν επιθυμεί κάποιος να ακολουθήσεις μια ανώτερη σταδιοδρομία στους τομείς αυτούς, συνήθως απαιτούνται περαιτέρω σπουδές. Αυτό μπορεί  να συμβεί και παράλληλα με την εργασία, καθώς αρκετές επιχειρήσεις στηρίζουν ή και χρηματοδοτούν τέτοιου τύπου σπουδές ώστε το δυναμικό τους να έχει επιπλέον προσόντα και δεξιότητες.

Καριέρα στον τομέα του management και σε διοικητικές θέσεις

Οι διοικητικές θέσεις αποτελούν μία δύσκολη δουλειά με υπερωρίες και αυξημένες ευθύνες. Το θετικό είναι πως οι θέσεις αυτές πληρώνονται καλύτερα και δίνουν περισσότερες ευκαιρίες για ανέλιξη και επιτυχία. Διευθυντές χρειάζονται σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε τομέα, με το αντικείμενό τους να αφορά την οργάνωση και τη στρατηγική του εργασιακού περιβάλλοντος. 

Λόγω των ευθυνών που καλείται να αναλάβει ο πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων, είναι δύσκολο να βρει δουλειά σε διοικητικές θέσεις απευθείας μετά τις σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο. Χρειάζεται μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό καθώς και εμπειρία κάποιων χρόνων, ώστε να είσαι σε θέση να διοικεί αποτελεσματικά μια εργασιακή ομάδα.

Βέβαια, οι απόφοιτοι της Διοίκησης Επιχειρήσεων, είναι σχεδόν σίγουρο πως όποια θέση κι αν αναλάβουν, το πιθανότερο είναι να εξελιχθεί σε διοικητική είτε κάνουν περαιτέρω  σπουδές είτε όχι, καθώς έχουν το βασικό υπόβαθρο και τις γνώσεις για τις θέσεις αυτές.

Καριέρα στον τομέα της Συμβουλευτικής

Η Συμβουλευτική είναι ένας τομέας τον οποίο επιλέγουν συχνά οι απόφοιτοι της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το αντικείμενο αφορά την εργασία σε μία ομάδα όπου θα χρειαστεί να συνδυάσει κανείς τις εξειδικευμένες γνώσεις και τις αναλυτικές του δεξιότητες έτσι ώστε να παρέχει συμβουλές σε εταιρείες. Οι συμβουλές αυτές μπορεί να αφορούν ένα συγκεκριμένο project και πώς μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα, ή γενικά την καλύτερη λειτουργία και αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης.

Οι εργασίες που ανατίθενται στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, ποικίλλουν σημαντικά προσφέροντάς πολλές προκλήσεις και ως προς τον τύπο των επιχειρήσεων που θα συνεργάζεται κανείς αλλά και ως προς το αντικείμενο ή το είδος των εργασιών που θα χρειάζεται να αναλύσει. H Dell η πασίγνωστη αμερικανική πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας ιδρύθηκε σε ένα φοιτητικό δωμάτιο. Σήμερα ο όρος Επιχειρηματικότητα περιγράφει τόσο τις δραστηριότητες νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) όσο και πρωτοπόρων πρωτοβουλιών στο εσωτερικό μεγάλων και εδραιωμένων οργανισμών.

Καριέρα στον τομέα της Λιανικής και των Πωλήσεων

Οι ευκαιρίες στον τομέα της Λιανικής και των Πωλήσεων ποικίλλουν και αφορούν θέσεις τόσο σε καταστήματα όσο και σε γραφεία. Να σημειωθεί, ότι άν κάποιος θέλει μία θέση με μεγάλη και γρήγορη ανέλιξη, τότε μια μεγάλη εταιρεία μπορεί να «επενδύσει» σε αυτόν με επιπλέον εκπαίδευση και κατάρτιση για τους διοικητικούς της ρόλους. 

Καριέρα στην εκπαίδευση

Μια ακόμα καριέρα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων μπορεί να αφορά τη διδασκαλία της, αλλά αφορά περιορισμένο αριθμό θέσεων, κυρίως ως αναπληρωτές. Οι απόφοιτοι Διοίκησης Επιχειρήσεων  μπορούν να ενταχθούν στην δημόσια εκπαίδευση ως καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά από την συμμετοχή σε σχετικά διαγωνισμό ΑΣΕΠ (με μόρια ή με γραπτές εξετάσεις). 

Οι απόφοιτοι Διοίκησης Επιχειρήσεων ανήκουν τον Κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας.  

Εδώ, μπορεί να βρει κανείς μία πρόσφατη προκήρυξη για πρόσληψη εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, συνολικά 7.596 άτομα -μεταξύ των οποίων και απόφοιτοι Διοίκησης Επιχειρήσεων- εκδήλωσαν ενδιαφέρον και υπέβαλαν αίτηση, γεγονός που δείχνει την μεγάλη ζήτηση στον τομέα που μπορεί να είναι αναντίστοιχος της προσφοράς. 

Παράλληλα, οι απόφοιτοι Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να απασχοληθούν σε ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια χωρίς την διαδικασία του ΑΣΕΠ. 

Καριέρα στο Δημόσιο 

Το πτυχίο στη Δημόσια Διοίκηση μπορεί να χρησιμεύσει και σε τομείς του Δημοσίου. Το κλαδολόγιο είναι μια κατηγοριοποίηση που έχει γίνει για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού σε θέσεις εργασίας του δημόσιου φορέα. Το ΠΕ αναφέρεται στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι Οικονομικών μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις στο ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού του Δημοσίου Τομέα μέσω διαγωνισμών που προκηρύσσει ο ΑΣΕΠ.

Καριέρα ως ελεύθερος επαγγελματίας

Μία καριέρα που μπορεί να περιμένει έναν σπουδαστή διοίκησης επιχειρήσεων είναι ως ελεύθερου επαγγελματία. Οι δεξιότητες που θα αποκτήσει κάποιος στο πρόγραμμα σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να τον βοηθήσουν να επιλέξει κι αυτή την οδό. 

Οι δεξιότητες που αποκτά ένας απόφοιτος όπως της ορθής διαχείρισης των οικονομικών, της δημιουργίας business plan ή της εύρεσης πελατών, μπορούν να οδηγήσουν σε μία επιτυχημένη καριέρα είτε στο να διοικεί κάποιος τη δική του εταιρεία, είτε απλώς να δουλεύεις ανεξάρτητα ως εξωτερικός συνεργάτης. 

Καριέρα σε δημιουργικά επαγγέλματα ίσως λιγότερο γνωστά για τη σύνδεσή τους με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μπορεί για πολλούς να μην είναι τα πρώτα που θα σκεφτούν ως προοπτική για έναν απόφοιτο Διοίκησης Επιχειρήσεων, όμως μία καριέρα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στο Marketing, τη Διαφήμιση και το Ανθρώπινο Δυναμικό είναι τρομερά ενδιαφέρουσες επιλογές. 

Τα ΜΜΕ είναι ένας ευρύς χώρος που καλύπτει από την τηλεόραση μέχρι έντυπα και ραδιόφωνα. Ένας απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορεί να γίνει ενεργό μέλος της ομάδας, με καλή γνώση κάθε πτυχής της δουλειάς, οργανώνοντάς την και διασφαλίζοντας για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Η καριέρα στα Media μπορεί να αφορά θέσεις από τις πωλήσεις και το PR, μέχρι το ανθρώπινο δυναμικό, τη λογιστική, το marketing και το branding ή τη γενική διοίκηση και τη στρατηγική. 

Σύμβουλοι επιχειρήσεων της McKinsey δουλεύουν με την πολιτεία Μινάς Γκεραίς της Βραζιλίας. Ο στόχος: να ανέβει από το 49% στο 100% το ποσοστό των 8χρονων μαθητών που μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν στο αναμενόμενο επίπεδο. Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση διαδικασιών που θα επιτρέψουν τους 15,000 δασκάλους και άλλο προσωπικό να εργαστούν με 130,000 μικρούς μαθητές απαιτούν πρωτοποριακές λύσεις.Επίσης, ανεξάρτητα από τα Media, οι ευκαιρίες στο χώρο του marketing και της διαφήμισης είναι πολλές, ειδικά για όσους έχουν καλλιτεχνική φύση. Σε αυτές τις βιομηχανίες οι απόφοιτοι της Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στη δημιουργία αναφορών, στην έρευνα αγοράς, στις δημόσιες σχέσεις και τη στρατηγική. Αυτός ο τομέας ωστόσο, απαιτεί διαρκή μάθηση και άριστη γνώση των νέων τεχνολογιών και των εκάστοτε αναγκών της αγοράς.

Όσον αφορά την προοπτική ενός αποφοίτου στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), η καριέρα του σε αυτόν τον τομέα απαιτεί άριστες διαπροσωπικές δεξιότητες και βαθιά επιχειρηματική γνώση. Οι προσλήψεις, η εκπαίδευση των εργαζομένων και η μισθοδοσία τους είναι τα κύρια αντικείμενα του HR. Η άψογη κατανόηση ενός αποφοίτου της Διοίκησης Επιχειρήσεων για το πώς λειτουργεί μια επιχείρηση και οι γνώσεις για τη διαχείρισή της όπως και η λεπτομερής γνώση των κανονισμών μιας εταιρείας, τον καθιστούν πολύτιμη προσθήκη στο Ανθρώπινο Δυναμικό. 

Τέλος, άλλες προοπτικές καριέρας ενός αποφοίτου Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορεί να αφορούν τον τομέα του ελέγχου, της τραπεζικής, των επικοινωνιών, της διανομής, της ενέργειας και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, της πληροφορικής και της ασφάλισης. 

Διοίκηση

Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Δείτε περισσότερα, εδώ.

AIESEC. Δείτε περισσότερα, εδώ. 

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Δείτε περισσότερα, εδώ.

ΣΕΒ. Δείτε περισσότερα, εδώ.

Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Δείτε περισσότερα, εδώ.

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Δείτε περισσότερα, εδώ.

CEC European Managers. Δείτε περισσότερα, εδώ.

Χρήσιμα Videos: 

Unique Minds GR: Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΟΠΑ (πρώην ΑΣΟΕΕ). Περισσότερα, εδώ

Unique Minds GR: Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης. Περισσότερα εδώ. 

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο