Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ:  9.275

ΕΠΑΛ: 11.850

Βάση 2022
8.590
Εισακτέοι
182
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική  25%

 Χημεία  25%

 Μαθηματικά  25%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Μαθηματικά  20%

 Πληροφορική  30%

 Οικονομία  30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1603
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Κατερίνη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Στόχος του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι η εκπαίδευση των φοιτητών/ τριών στο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης των Logistics (Εφοδιαστικής), για να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες της Ελληνικής Οικονομίας για εξειδικευμένο προσωπικό στο πεδίο αυτό.

Επιπλέον,

Σκοπός του Τμήματος είναι να αποτελεί σήμερα έναν από τους βασικούς φορείς της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics στην Ελλάδα. Παράλληλα, σκοπό αποτελεί και η διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας σε τομείς και αντικείμενα (της Εφοδιαστικής) στα οποία σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες θα στηριχθεί η ανόρθωση τα Ελληνικής Οικονομίας.
 

 

 

 

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστιακής Αλυσίδας ΔΙ.ΠΑ.Ε

 • είναι οκτώ (8) εξάμηνα κατανεμημένα σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Tα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε μαθήματα Υποχρεωτικά, Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά και Προαιρετικά.

 • Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, θεωρητικές και εργαστηριακές εργασίες, όπως επίσης και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής.

 

 

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας αποτελεί προαιρετική επιλογή του 8ου εξαμήνου.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση  είναι προαιρετική, διαρκεί τουλάχιστον δύο (2) μήνες και όχι περισσότερο από τρεις (3) μήνες και διεξάγεται μετά το τέλος του 6ου εξαμήνου.

 • Προϋπόθεση διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης είναι ο/η φοιτητής/φοιτήτρια να έχει συγκεντρώσει 150 διδακτικές μονάδες (ECTS). 

 

 1o Eξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη 
 • Μαθηματικά Ι 
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 • Πληροφορική στην Εφοδιαστική 
 • Τεχνολογία και Διακίνηση Τροφίμων
 • Αγγλική Ορολογία Ι

 2ο Eξάμηνο

 • Διοίκηση Μεταφορών Ι  
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ι 
 • Μάρκετινγκ
 • Τεχνολογίες Παραγωγής  
 • Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων Ι  
 • Αρχές Λογιστικής  
 • Αγγλική Ορολογία ΙΙ

3ο Eξάμηνο

 • Διαχείριση Αποθεμάτων    
 • Μεθοδολογία Έρευνας  
 • Μαθηματικά ΙΙ  
 • Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων  
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων  
 • Συσκευασία και Τυποποίηση  
 • Αγγλική Ορολογία ΙΙΙ

4ο Eξάμηνο

 • Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Ι  
 • Διοίκηση Παραγωγής  
 • Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ  
 • Κοστολόγηση  
 • Τεχνολογία και Διαχείριση Υλικών  
 • Καταναλωτική Συμπεριφορά

5ο Eξάμηνο

 • Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων I  
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά  
 • Οργάνωση και Διοίκηση Έργων Ι  
 • Τεχνικές Προβλέψεων  
 • Πράσινες Εφοδιαστικές Αλυσίδες  
 • Ποιοτικός Έλεγχος 

6ο Eξάμηνο

 • Διοίκηση Προμηθειών  
 • Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΙΙ  
 • Επιχειρησιακή Έρευνα  
 • Εργαλεία Ποσοτικής Ανάλυσης  
 • Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM)  
 • Σήμανση και Ιχνηλασιμότητα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

7ο Eξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Διοίκηση Μεταφορών ΙΙ 
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Πρακτική άσκηση και 2 Μαθήματα ή 4 μαθήματα)

 • Διαχείριση Χημικών και Επικίνδυνων Προϊόντων 
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων IΙ 
 • Εργαλεία Διοίκησης Έργων και Διαχείριση Κινδύνου 
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) 
 • Προσομοίωση Λειτουργιών και Δικτύων Εφοδιασμού 
 • Διαχείριση Ποιότητας στην Εφοδιαστική 
 • Συμβόλαια και Διαπραγματεύσεις 
 • Διεθνές Εμπόριο και Στρατηγικές Εξωστρέφειας 
 • Βάσεις Δεδομένων 
 • Πρακτική Άσκηση 

 8ο Eξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Ηλεκτρονική Εφοδιαστική Αλυσίδα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Πτυχιακή και 3 μαθήματα ή 5 μαθήματα)

 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Δικτύων Διανομής
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
 • Ευφυή Συστήματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
 • Διοίκηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών 
 • Ανθρωπιστική Εφοδιαστική Αλυσίδα 
 • Διοίκηση Υπηρεσιών 
 • Ναυτιλιακά Logistics 
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία
 • Ανάλυση και Αξιολόγηση Επενδύσεων 
 • Πτυχιακή Εργασία

Δες την αναλυτική βιοβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

Οδηγός Σπουδών

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΔΙΠΑΕ είναι πλήρως κατοχυρωμένα σύμφωνα με το ΦΕΚ 184/Α/ 2006.

 

μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

 • Οργάνωση και διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως αποθηκών, δικτύων διανομής, διακίνησης παραγγελιών, προμηθειών και προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελετών προγραμματισμού για την τυποποίηση προϊόντων, διασφάλιση ποιότητας, διαχείριση αποθεμάτων, προστασία περιβάλλοντος και γενικότερα βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση μηχανισμών και διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου ροής υλικών και προϊόντων.
 • Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων προγραμματισμού, παρακολούθησης και ελέγχου δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

 

  Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργούν στους/στις αποφοίτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

 

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

'Eτσι,

 

Στο Δημόσιο Τομέα

 • σε Νοσοκομεία – Κλινικές
 • σε Οργανισμούς Λιμένων , Αερολιμένων και Σιδηροδρόμων
 • σε Οργανισμούς Διαχείρισης Υλικών και Υπηρεσιών( ΟΔΔΥ, ΟΣΚ, Πολιτιστικοί και Αθλητικοί Οργανισμοί )
 • σε Τελωνεία – Εμπορευματικά κέντρα
 • σε Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινού Οφέλους - ΔΕΚΟ (ΕΛΤΑ – ΔΕΗ – ΟΤΕ κ.ά)
 • στον Τραπεζικό Τομέα
 • σε Βιομηχανικές Μονάδες Κρατικής Συμμετοχής ( ΕΛΒΟ, ΕΛ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ.ά.)

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος εντάσσονται στις ειδικότητες ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

 • στην Εκπαίδευση

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Οικονομίας

 

Στον Ιδιωτικό Τομέα  

 • σε βιομηχανικές μονάδες (σε τμήματα προμηθειών, διαχείρισης αποθεμάτων, διακίνησης υλικών (πρώτων υλών, αναλώσιμων, ανταλλακτικών, υλικών συντήρησης εξοπλισμού και μηχανημάτων)
 • σε Εμπορικές επιχειρήσεις (χονδρεμπόριο, αντιπροσωπείες, επιχειρήσεις λιανικής κλπ)
 • σε Εταιρείες μεταφορών και διαμεταφορών (αεροπορικές, θαλάσσιες, οδικές, σιδηροδρομικές).
 • σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (ευρύτερος τομέας π.χ Ξενοδοχεία, Τουρισμός, Ασφαλιστικές εταιρίες, Διανομής εντύπων- δεμάτων)
 • σε Επιχειρησιακές μονάδες του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας (γεωργικές, εξορυκτικές, παραγωγικές και μεταποιητικές)
 • σε Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Logistics (Third Party Logistics)
 • σε Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις σε θέματα Logistics.
 • σε Εταιρείες Πληροφοριακών Συστημάτων που έχουν σχέση με τα Logistics.

 

Τομείς με προοπτικές

Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να διαδραματίζει ολοένα και κρισιμότερο ρόλο στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, αυξάνεται και η ζήτηση για επαγγελματίες που μπορούν να αξιοποιήσουν τεχνολογικές λύσεις για να βελτιώσουν τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Έτσι, νέες εξειδικεύσεις για τους/τις αποφοίτους του Τμήματος αποτελούν:

 η Ανάλυση και Επιστήμη των Δεδομένων ( Business Analytics and Data Science), η οποία επιτρέπει

 • την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων προκειμένου να προβλεφθούν οι τάσεις αλλά και η ζήτηση στη αγορά,
 • την βελτιστοποίηση των αποθεμάτων και την αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 η Αλυσίδα Συστοιχιών (Blockchain), η οποία συμβάλλει στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχοντας διαφάνεια, ιχνηλασιμότητα και ασφάλεια στα προς μεταφορά προϊόντα ενώ παράλληλα μειώνει το κόστος και τους κινδύνους για όλους τους συμμετέχοντες.

 

Ωστόσο, σε μια εποχή που αντιμετωπίζει ποικίλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης τόσο ανθρωπογενών όσο και φυσικών καταστροφών επαγγελματίες με εξειδίκευση

 στα Aνθρωπιστικά Logistics και τη Διαχείριση Κρίσεων ( Humanitarian Logistics and Crisis Management) διαμορφώνουν σε συνεργασία με άλλους φορείς και υπηρεσίες βέλτιστες πρακτικές ως προς τη διαχείριση κρίσεων, κινδύνων ασφαλείας και ανθρωπιστικής βοήθειας τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΔΙΠΑΕ (50:17)

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο