Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Λευκωσία
Κατευθύνσεις

1. Ειδικότητα Διοίκησης (Μάνατζμεντ)
2. Ειδικότητα Επιχειρησιακή Διοίκηση
3. Ειδικότητα Μάρκετιγκ

Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να αποκτήσουν τις γνώσεις και να αναπτύξουν τις δυνατότητες που θα τους καταστήσουν αφενός μεν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, αφετέρου δε ικανούς να συνεισφέρουν με πρωτοβουλία, γνώση και ευθύνη στη λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να διευρύνει τις επαγγελματικές εμπειρίες και ευκαιρίες εργοδότησης σε πολλαπλούς τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, στον ιδιωτικό, στον δημόσιο και στον κοινωνικό τομέα, μέσω πρακτικής εξάσκησης (π.χ. internships) στη διάρκεια των σπουδών.

Ειδικότητα Διοίκησης (Μάνατζμεντ)

Το πτυχίο στη Διοίκηση (Μάνατζμεντ) προετοιμάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για διοικητικές και ηγετικές θέσεις σε ποικίλες οργανωτικές δομές στον ιδιωτικό, ευρύτερο δημόσιο και μη-κερδοσκοπικό τομέα όπου η ανάγκη για συνεχή αλλαγή, προσαρμογή και ανάπτυξη θεωρείται δεδομένη. Το πρόγραμμα σπουδών με ειδικότητα στη Διοίκηση (Μάνατζμεντ) συνδυάζει διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές στη διοίκηση με τις ιδιαιτερότητες του εργασιακού περιβάλλοντος της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής. Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στα πρότυπα παρόμοιων προγραμμάτων που προσφέρονται σε διακεκριμένα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. 

Ειδικότητα Επιχειρησιακής Διοίκησης  

Το πρόγραμμα σπουδών στην ειδίκευση της Επιχειρησιακής Διοίκησης επικεντρώνεται στην καλλιέργεια και εμπέδωση θεμελιωδών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών και λογισμικών μέσων για υποστήριξη επιχειρησιακών αποφάσεων. Το πρόγραμμα σπουδών στη Διοικητική Επιστήμη στοχεύει ακριβώς στην καλλιέργεια αυτού του συνδυασμού γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι απόφοιτοι με ειδικότητα στη Διοικητική Επιστήμη θα αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να διευθύνουν επιχειρησιακές λειτουργίες σε ποικίλους τομείς, όπως στη βιομηχανία, στη διοικητική μέριμνα και τροφοδοσία, στα χρηματοοικονομικά και τραπεζικά, στις τηλεπικοινωνίες και συγκοινωνίες, κλπ. Θα αποκτήσουν επίσης στέρεο υπόβαθρο για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ειδικότητα Μάρκετινγκ

Το πρόγραμμα σπουδών της ειδίκευσης στο Μάρκετινγκ επικεντρώνεται στην καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και τεχνικών που στοχεύουν στην επιτυχή εντόπιση, πρόβλεψη, και κατανόηση των αναγκών, των επιθυμιών και της αγοραστικής συμπεριφοράς των ατομικών καταναλωτών, των νοικοκυριών, και των οργανισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ανάπτυξη και υλοποίηση αποτελεσματικών στρατηγικών σχεδίων μάρκετινγκ τα οποία θα επιτρέψουν σε μία εταιρεία να πετύχει τους στόχους της επενδύοντας στους πόρους και τις ικανότητες της και εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά.
 

Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών:

 1ο εξάμηνο

 • Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου Επιπέδου    
 • Αρχές και Πρακτικές Διοίκησης     
 • Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων     
 • Μαθηματικά Ι     
 • Αρχές Μακροοικονομικής Θεωρίας

 2ο εξάμηνο

 • Αγγλικά για Ακαδημαϊκους Σκοπούς     
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι     
 • Μαθηματικά ΙΙ     
 • Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας     
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι

 3ο εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Διοίκηση     
 • Αρχές Μάρκετινγκ     
 • Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία για Διοικητικούς Επιστήμονες     
 • Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση Ι     
 • Στατιστική Ανάλυση Ι

4ο εξάμηνο

 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά     
 • Εισαγωγή στην Κριτική Σκέψη για Διοικητικούς Επιστήμονες     
 • Ανάλυση Δεδομένων και Εφαρμογών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων     
 • Πληροφορική Τεχνολογία στις Επιχειρήσεις     
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

 5ο εξάμηνο

 • Επικοινωνία στη Διοίκηση     
 • Περιορισμένης Επιλογής  
 • Περιορισμένης Επιλογής  
 • Περιορισμένης Επιλογής
 • Ελεύθερης Επιλογής 

 6ο εξάμηνο

 • Επιχειρηματική Ηθική     
 • Ηγεσία     
 • Ποσοτικές Μεθόδοι στη Διοίκηση ΙΙ     
 • Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων
 • Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων

 7ο εξάμηνο

 • Στρατηγική Διοίκηση     
 • Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων
 • Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων
 • Διπλωματική Μελέτη
 • Ελεύθερη Επιλογή  από Κατάλογο Μαθημάτων

8ο εξάμηνο

 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία         
 • Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων  
 • Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων
 • Διπλωματική Μελέτη/ 
 • Ελεύθερη Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων

 

Δείτε τον Οδηγό Σπουδών ΕΔΩ.

 • Το πτυχίο στη Διοίκηση (Μάνατζμεντ) προετοιμάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για διοικητικές και ηγετικές θέσεις σε ποικίλες οργανωτικές δομές στον ιδιωτικό, ευρύτερο δημόσιο και μη-κερδοσκοπικό τομέα όπου η ανάγκη για συνεχή αλλαγή, προσαρμογή και ανάπτυξη θεωρείται δεδομένη. 
 • Οι απόφοιτοι με ειδικότητα στη Διοικητική Επιστήμη θα αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να διευθύνουν επιχειρησιακές λειτουργίες σε ποικίλους τομείς, όπως στη βιομηχανία, στη διοικητική μέριμνα και τροφοδοσία, στα χρηματοοικονομικά και τραπεζικά, στις τηλεπικοινωνίες και συγκοινωνίες, κλπ. Θα αποκτήσουν επίσης στέρεο υπόβαθρο για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
 • Το πρόγραμμα σπουδών της ειδίκευσης στο Μάρκετινγκ επικεντρώνεται στην καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και τεχνικών που στοχεύουν στην επιτυχή εντόπιση, πρόβλεψη, και κατανόηση των αναγκών, των επιθυμιών και της αγοραστικής συμπεριφοράς των ατομικών καταναλωτών, των νοικοκυριών, και των οργανισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ανάπτυξη και υλοποίηση αποτελεσματικών στρατηγικών σχεδίων μάρκετινγκ τα οποία θα επιτρέψουν σε μία εταιρεία να πετύχει τους στόχους της επενδύοντας στους πόρους και τις ικανότητες της και εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά.
  Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών της ειδίκευσης στο Μάρκετινγκ, οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες αλλά και την κριτική τους σκέψη στην επίλυση προβλημάτων του μάρκετινγκ αλλά και ευρύτερων επιχειρηματικών προβλημάτων. Ταυτόχρονα μαθαίνουν να εργάζονται μεθοδικά και συστηματικά για την εκπόνηση ευρείας κλίμακας ερευνών αγοράς και για την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων μάρκετινγκ, διαφήμισης, ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, διοίκησης πωλήσεων και διεθνούς μάρκετινγκ.
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο