Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ: 7.925

ΕΠΑΛ: 9.600

Βάση 2022
8.190
Εισακτέοι
253
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Μαθηματικά  25%

 Πληροφορική 20%

 Οικονομία 30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδίκευσης 1  25%

 Μάθημα Ειδίκευσης 2   25%


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0320
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Χίος
Κατευθύνσεις

1. Διοίκηση
2. Μάρκετινγκ
3. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Καινοτομία
4. Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη
5. Λογιστική
6. Χρηματοοικονομική

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι να εκπαιδεύσει την επόμενη γενιά στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών σε τομείς αιχμής, όπως οικονομική των επιχειρήσεων, χρηματοοικονομική ανάλυση και διοίκηση, ελεγκτική, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, επιχειρησιακών λειτουργιών και εφοδιαστικής αλυσίδας, μάρκετινγκ, διοίκηση τουρισμού, διαχείριση καινοτομίας, ποσοτικές μέθοδοι. 

 

 

 • Ποσοτικών Μεθόδων
 • Τουριστικών Ερευνών και Μελετών
 • LOGISTICS και Προτυποποίησης Επιχειρησιακών Συστημάτων
 • Διοίκησης Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΔιΤεΚ)
 • Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης - ΕΔΕΚΕ

 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS)  

 

 

Η δομή του Προγράμματος βασίζεται σε δύο Κύκλους Σπουδών:Ο 1ος κύκλος προσφέρει το βασικό υπόβαθρο γνώσεων της Διοίκησης Επιχειρήσεων και περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής που διδάσκονται κυρίως στα  δύο (2) πρώτα έτη του Προγράμματος ενώ ο 2ο κύκλος προσφέρει εξειδικευμένα μαθήματα όπου ο/η φοιτητής/τρια καλείται να επιλέξει 2 ειδικεύσεις βάσει των επιστημονικών και επαγγελματικών του ενδιαφερόντων.

Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές/ τριες θα πρέπει  συνολικά να παρακολουθήσουν 28 υποχρεωτικά μαθήματα8 μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά,12 μαθήματα ελεύθερης επιλογής  ή 10 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και πτυχιακή εργασία.  

 

 

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης είναι ετήσιο και αφορά τους/τις τελειόφοιτους/τες φοιτητές/τριες.

  

 

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  
 • Εισαγωγή στην Οικονομική   
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική Σκέψη  
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ  
 • Γενικές Αρχές Λογιστικής Ι  
 • Μαθηματικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  
 • Εργαστήρια Αγγλικών  

2ο Εξάμηνο

 • Επιχειρηματική Ηθική 
 • Μακροοικονομική 
 • Γενικές Αρχές Λογιστικής ΙΙ 
 • Μικροοικονομική Α’ 
 • Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 • Διοίκηση Καινοτομίας 
 • Εργαστήρια Αγγλικών

3ο Εξάμηνο

 • Επιχειρηματικότητα  
 • Εισαγωγή στο Δίκαιο  
 • Εισαγωγή στην Κοστολόγηση   
 • Μικροοικονομική Β’  
 • Ανάλυση Δεδομένων  
 • Αγγλικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Α’ ή Β'

4ο Εξάμηνο

 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Δίκαιο των Συμβάσεων 
 • Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Ι 
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
 • Αγγλικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Α’ ή Β’

5ο Εξάμηνο

 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι  
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική  
 • Μάθημα Εξειδίκευσης  
 • Μάθημα Εξειδίκευσης  
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  

6ο Εξάμηνο

 • Διοικητική Επιστήμη 
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Μάθημα Εξειδίκευσης 
 • Μάθημα Εξειδίκευσης 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

7ο Εξάμηνο

 • Μάθημα Εξειδίκευσης  
 • Μάθημα Εξειδίκευσης  
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής   
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  

8ο Εξάμηνο

 • Μάθημα Εξειδίκευσης  
 • Μάθημα Εξειδίκευσης  
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής   
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  

Ειδικεύσεις
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Διοίκηση Υπηρεσιών 
 • Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων 
 • Διοίκηση Αλλαγών 
 • Διοίκηση Έργων 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ 
 • Έρευνα Μάρκετινγκ 
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ 
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

 • Διαχείριση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
 • Τεχνολογική Καινοτομία & Στρατηγική 
 • Επιχειρησιακές Διαδικασίες & Τρισδιάστατες Κατασκευές
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Βιώσιμη Ανάπτυξη 
 • Οικογενειακές Επιχειρήσεις 
 • Τοπική Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ
 • e – Επιχειρείν 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 • Διοικητική Λογιστική 
 • Εταιρική Διακυβέρνηση – Οργάνωση
 • Επιχειρηματικών Οντοτήτων
 • Ελεγκτική 
 • Ειδικά Λογιστικά Θέματα 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική 
 • Διαχείριση Κινδύνου 
 • Χρήμα Πίστη Τράπεζες 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις 
 • Κοστολόγηση και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Λογιστικά Πρότυπα 
 • Φορολογική Λογιστική 
 • Προχωρημένη Λογιστική 
 • Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη 
 • Βιομηχανική Οικονομική 
 • Διεθνής Οικονομική 
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων
 • Ειδικά Θέματα Εμπορικού Δικαίου 
 • Εμπορικό Δίκαιο 
 • Εργατικό Δίκαιο 
 • Τραπεζικό Δίκαιο 
 • Στρατηγικές Προβολής και Επικοινωνίας 
 • Τουριστική Νομοθεσία 
 • Μη Παραμετρική Στατιστική 
 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 
 • Θεωρία Αποφάσεων και Θεωρία Παιγνίων
 • Οικονομική Γεωγραφία και Χωροθέτηση Επιχειρήσεων

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε όλα τα αντικείμενα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Λογιστική, Χρηματοδοτική Διοίκηση, Φορολογική, Ελεγκτική, Μάρκετινγκ, Γενικό Μάνατζμεντ, Διοίκηση Προσωπικού, Διοίκηση Παραγωγής, Πληροφοριακά Συστήματα, Βιομηχανικές Σχέσεις).

 Παράλληλα, οι κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές δίνουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης και πιο στοχευμένης εξειδίκευσης στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ενδεικτικές Mεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες (οικονομικοί σύμβουλοι, φοροτεχνικοί λογιστές κτλ.)
 • ως επιχειρησιακοί αναλυτές/τριες (business analysts) 
 • ως αναλυτές/τριες-σχεδιαστές/τριες ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • ως αναλυτές/τριες δεδομένων  
 • ως ορκωτοί λογιστές/τριες  ή ελεγκτές 
 • ως τραπεζικά στελέχη   
 • ως οικονομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • ως υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών
 • ως υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού οργανισμών και επιχειρήσεων
 • ως εκκαθαριστές/τριες ή διαιτητές επιχειρήσεων
 • ως ερευνητές/τριες
 • ως καθηγητές/τριες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας.

 

Σε τομείς

 • της Βιομηχανίας
 • των Τραπεζών ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
 • των Εμπορικών επιχειρήσεων
 • της Αυτοαπασχόλησης
 • της Δημόσιας Διοίκησης
 • των Τουριστικών επιχειρήσεων
 • των Μεταφορικών επιχειρήσεων
 • των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
 • των Διεθνών Οργανισμών και Δημόσιων Υπηρεσιών

 

  Οι απόφοιτοι/ες του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου εντάσσονται στις ειδικότητες ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις σπουδές στη Διοίκηση στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο