Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

Α' Κατανομή: 9.000

Β΄ Κατανομή: 7.925


Αντικείμενο
Πόλη
Λεμεσός
Κατευθύνσεις

1. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
2. Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Πρόγραμμα στη Διοίκηση αποτελεί το μοναδικό αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών στη «Διοίκηση» από δημόσιο κυπριακό ή ελληνικό Πανεπιστήμιο, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης στην «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ή στη «Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων». 

 

Το Πρόγραμμα στη Διοίκηση έχει λάβει πιστοποιήσεις από τους παγκόσμιους φορείς πιστοποιημένων επαγγελματιών λογιστών όπως το ΙCAEW Chartered Accountant qualification (ACA) και το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

 

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα.

 

 

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος στη Διοίκηση χρειάζεται να ολοκληρωθούν με επιτυχία τα ακόλουθα:

 1. Γενική εκπαίδευση στη διοίκηση επιχειρήσεων: 25 μαθήματα τα οποία προσφέρονται από τα δύο Τμήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
 2. Εξειδικευμένα μαθήματα κατεύθυνσης: για κάθε κατεύθυνση προσφέρονται οκτώ (8) εξειδικευμένα μαθήματα
 3. Μαθήματα περιορισμένης επιλογής: αυτά είναι μαθήματα τα οποία προσφέρονται από οποιοδήποτε Τμήμα του ΤΕ.ΠΑ.Κ και επιτρέπουν στους/στις φοιτητές / τριες να διευρύνουν το βασικό επιστημονικό πεδίο εκπαίδευσής τους.
 • Μπορεί να γίνει επιλογή μέχρι τεσσάρων τέτοιων μαθημάτων ή δύο μαθημάτων και επίσης να εκπονηθεί διπλωματική μελέτη ή τριών μαθημάτων αν ο/η φοιτητής/τρια επιλεγεί να συμμετάσχει στην πρακτική άσκηση κατά την περίοδο των καλοκαιρινών μηνών μεταξύ του 3ου και 4ου έτους σπουδών.

 Για πρακτική άσκηση και τη διπλωματική μελέτη είναι πρϋπόθεση ο φοιτητής θα έχει μέση σταθμικη βαθμολογία πάνω από 7.

 

 

Στο τρίτο έτος των σπουδών τους οι φοιτητές/ τριες μπορούν να πραγματοποιήοσυν  προαιρετική πρακτική άσκηση. Η επιλογή των φοιτητών/ τριων  θα γίνεται στη βάση κριτηρίων ακαδημαϊκής επίδοσης και των διαθέσιμων θέσεων.

 • Προαπαιτούμενο είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 138 ΕΠΜ και ελάχιστη μέση συνολική βαθμολογία εξαμήνων 7/10.

 

 

1ο εξάμηνο

 • Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Οικονομικά Ι
 • Μαθηματικές Μέθοδοι Ι
 • Επιχειρηματική Ηθική

2ο εξάμηνο

 • Αγγλικά για τη Διοίκηση (
 • Διοικητική Λογιστική 
 • Στατιστική Ανάλυση
 • Οικονομικά ΙΙ
 • Εισαγωγή στη Διοίκηση

3ο εξάμηνο

 • Αγγλικά για Επιχειρησιακή Επικοινωνία
 • Αρχές Μάρκετινγκ
 • Χρηματοοικονομική Ι
 • Εμπόριο Ι
 • Επιχειρησιακή Διοίκηση

4ο εξάμηνο

 • Εταιρική Νομοθεσία
 • Χρηματοοικονομική ΙI 
 • Τεχνολογία Πληροφορίας για Επιχειρήσεις
 • Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων

5ο εξάμηνο

 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Συμπεριφορά του καταναλωτή
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Ποσοτικές Ερευνητικές Μέθοδοι 
 • ΜΑΘΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • ΜΑΘΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6ο εξάμηνο

 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Τεχνικές διαπραγμάτευσης και διαχείρισης διαφορών
 • ΜΑΘΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • ΜΑΘΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

7ο εξάμηνο

 • Στρατηγικό Μάρκετινγκ 
 • Ηγετικές Ικανότητες
 • ΜΑΘΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • ΜΑΘΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

8ο εξάμηνο

 • Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Εταιρική Διακυβέρνηση
 • ΜΑΘΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 • ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μαθήματα Κατεύθυνσης

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

 • Διοίκηση της Καινοτομίας 
 • Αρχές Νέων Επιχειρηματικών Μοντέλων
 • Αρχές Δημιουργίας Νέων Επιχειρήσεων
 • Χρηματοοικονομικά και Επιχειρηματικότητα
 • Αρχές Ανάπτυξης Νεοσύστατων και Μικρομεσαίων Εταιρειών
 • Διεθνής Επιχειρηματικότητα
 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Σχεδίαση, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων

 • Ενεργειακή Πολιτική και Περιβάλλον
 • Ενεργειακή Νομοθεσία
 • Οικονομικά Ενεργειακών Πόρων
 • Μάρκετινγκ Ενεργειακών Πόρων 
 • Μεταφορά και Διανομή Ενεργειακών Πόρων
 • Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στη Βιομηχανία Ενέργειας
 • Ειδικά Θέματα στη Βιομηχανία Ενέργειας

 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Διοίκησης του Tεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε όλα τα αντικείμενα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Λογιστική, Χρηματοδοτική Διοίκηση, Φορολογική, Ελεγκτική, Μάρκετινγκ, Γενικό Μάνατζμεντ, Διοίκηση Προσωπικού, Διοίκηση Παραγωγής, Πληροφοριακά Συστήματα, Βιομηχανικές Σχέσεις).

Επιπλέον,

 Μετά την ανακάλυψη φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, έχει διαμορφωθεί ένα νέο σκηνικό στην οικονομία και στην αγορά εργασίας, το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη νέων τομέων οικονομικής δραστηριότητας. Η βιομηχανία των υδρογονανθράκων είναι σε μεγάλο βαθμό διεθνής και η απασχόληση σε αυτήν θεωρείται ιδιαίτερα εξειδικευμένη, ώστε να δημιουργεί σημαντικές ανάγκες για εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού

 Παράλληλα, οι κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές δίνουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης και πιο στοχευμένης εξειδίκευσης στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ενδεικτικές Mεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 Πιο συγκεκριμένα,

 

 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες (οικονομικοί σύμβουλοι, φοροτεχνικοί λογιστές κτλ.)
 • ως επιχειρησιακοί αναλυτές/τριες (business analysts) 
 • ως αναλυτές/τριες-σχεδιαστές/τριες ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • ως αναλυτές/τριες δεδομένων  
 • ως ορκωτοί λογιστές/τριες  ή ελεγκτές 
 • ως τραπεζικά στελέχη   
 • ως οικονομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • ως υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών
 • ως υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού οργανισμών και επιχειρήσεων
 • ως εκκαθαριστές/τριες ή διαιτητές επιχειρήσεων
 • ως ερευνητές/τριες
 • ως καθηγητές/τριες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

 

Σε τομείς

 • της Βιομηχανίας
 • των Τραπεζών ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
 • των Εμπορικών επιχειρήσεων
 • της Αυτοαπασχόλησης
 • της Δημόσιας Διοίκησης
 • των Τουριστικών επιχειρήσεων
 • των Μεταφορικών επιχειρήσεων
 • των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
 • των Διεθνών Οργανισμών και Δημόσιων Υπηρεσιών

 

 Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν απαλλαγή από αριθμό ενοτήτων που απαιτούνται για την απόκτηση επαγγελματικού τίτλου εγκεκριμένου λογιστή από το πρόγραμμα σπουδών «ACA» του Institute of Chartered Accountants in England and Wales ή από το πρόγραμμα σπουδών «ACCA» του Association of Chartered Certified Accountants.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις σπουδές στη Διοίκηση στο άρθρο μας εδώ.

 

 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν όσοι σπουδάζουν Διοίκηση Επιχειρήσεων;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο