Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

Α' Κατανομή: 9.775

Β΄ Κατανομή: 6.775


Αντικείμενο
Πόλη
Λεμεσός
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το πρόγραμμα είναι μοναδικό στην δημόσια κυπριακή πανεπιστημιακή εκπαίδευση και προσφέρει εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στα θέματα διοίκησης τουριστικών και ξενοδοχειακών μονάδων με έμφαση σε σύγχρονα θέματα στρατηγικής, μάρκετινγκ, ηλεκτρονικού εμπορίου και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

 • Το πρόγραμμα προσφέρει ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, λογιστικής, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών και εμβαθύνει σε εξειδικευμένα θέματα διοίκησης ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικής πολιτικής, ηλεκτρονικού εμπορίου στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία, διαχείρισης συνεδρίων και εκδηλώσεων, στρατηγικού μάρκετινγκ και συμπεριφοράς καταναλωτή.

 

Για την απόκτηση πτυχίου στη Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

 • απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ΕΠΜ).

 

 

Γενική Εκπαίδευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (95 ΕΠΜ)

 • Δεκαέξι (16) μαθήματα προσφερόμενα από το Τμήμα και τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας.

Βασική Εκπαίδευση στη Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού (71 ΕΠΜ)

 • Δώδεκα  (12) μαθήματα Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού προσφερόμενα από το Τμήμα.

Εξειδικευμένα Μαθήματα Ειδικότητας (18 ΕΠΜ)

 • Τρία (3) εξειδικευμένα μαθήματα ανάλογα με τις ειδικότητες: (1) Διοίκηση Ξενοδοχείων και (2) Διοίκηση Τουρισμού.

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (24 ΕΠΜ)

 • Τέσσερα  (4) μαθήματα περιορισμένης επιλογής που προσφέρονται από τμήματα του Πανεπιστήμιου.

Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας (12 ΕΠΜ)

 • Τρία (3) μαθήματα Αγγλικών.

Πρακτική Εξάσκηση (20 ΕΠΜ)
1200 ώρες πρακτική εξάσκηση των φοιτητών στη Βιομηχανία Ξενοδοχείων και Τουρισμού

 

 

Στο τελευταίο έτος σπουδών οι φοιτητές / τριες έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν διπλωματική μελέτη συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

 • Η διπλωματική μελέτη μπορεί να αντικατασταθεί με δύο μαθήματα περιορισμένης επιλογής.

 

 

1ο εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Οικονομικά Ι
 • Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση Ι
 • Αγγλικά για Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού Ι

2ο εξάμηνο

 • Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών
 • Διοικητική Λογιστική 
 • Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση Ι
 • Οικονομικά ΙΙ
 • Αγγλικά για Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού ΙΙ 

3ο εξάμηνο

 • Επιχειρηματική Ηθική
 • Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων
 • Αρχές Μάρκετινγκ
 • Χρηματοοικονομική Ι
 • Αγγλικά για Επιχειρησιακή Επικοινωνία

4ο εξάμηνο

 • Εταιρική Νομοθεσία
 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Επιχειρηματικό Περιβάλλον
 • Τουριστική Πολιτική
 • Συστήματα Πληροφορικής στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού

5ο εξάμηνο

 • Διαχείριση Εκδηλώσεων Επαγγελματικού Τουρισμού
 • Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Συμπεριφορά του Καταναλωτή
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Τουριστική Βιομηχανία
 • Ερευνητικές Μέθοδοι

6ο εξάμηνο

 • Διοικητική Εκπαίδευση στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Μάθημα Κύριας Ειδικότητας

7ο εξάμηνο

 • Ηγετικές Ικανότητες στη Βιομηχανία Φιλοξενίαςdκαι Τουρισμού
 • Στρατηγικό Μάρκετινγκ στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού
 • Μάθημα Κύριας Ειδικότητας
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

8ο εξάμηνο

 • Διαχείρηση Εισοδημάτων
 • Στρατηγική στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού
 • Μάθημα Κύριας Ειδικότητας
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

 • Ποιότητα Υπηρεσιών και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στη Βιομηχανία Φιλοξενίας
 • Διαχείριση και Έλεγχος Δαπανών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 • Τουριστική Οργάνωση και Ανάπτυξη
 • Διαχείριση και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών
 • Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ)

 • Οινολογία και Ποτά
 • Ανάπτυξη Στελεχών στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού
 • Ειδικά Θέματα στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού
 • Κοινωνιολογία του Τουρισμού
 • Τουρισμός Ειδικών Ενδιαφερόντων
 • Πτυχιακή
 • Διεθνή Οικονομικά Ι
 • Διεθνή Οικονομικά ΙΙ
 • Χρηματοοικονομική IΙ
 • Ναυτιλιακά Ι
 • Πρόβλεψη Επιχειρήσεων
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
 • Διοικητική Λογιστική ΙΙ (*HTM 141)
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ

  Μαθήματα Επιλογής

 • Ενισχυμένα Αγγλικά Ι ή Ξένη Γλώσσα I
 • Ενισχυμένα Αγγλικά ΙΙ ή Ξένη Γλώσσα II
 • Ένα μάθημα περιορισμένης επιλογής (συμπ. Ξένης Γλώσσας) από άλλο Τμήμα ή Σχολή του Πανεπιστημίου (απαιτείται έγκριση του Τμήματος)

 

 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν αρκετές επιλογές σταδιοδρομίας.

Παράλληλα, οι κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές δίνουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης και πιο στοχευμένης εξειδίκευσης στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ενδεικτικές Mεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Eιδικότερα, 

 

 • ως στελέχη επιχειρήσεων και Οργανισμών/Φορέων (ιδιωτικών και δημόσιων) του τουριστικού κλάδου
 • ως ερευνητές/τριες και αναλυτές/τριες σε υπηρεσίες τουρισμού διεθνούς, εθνικής ή τοπικής εμβέλειας με εξειδίκευση σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης, διοίκησης και πολιτικής 
 • ως σύμβουλοι σε υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελλάδας
 • ως εμπειρογνώμονες και ειδικοί σύμβουλοι σε θέματα τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης στον ευρύτερο και στενό δημόσιο τομέα
 • ως καθηγητές/τριες σε σχολές ιδιωτικής εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης, επιμόρφωσης
 • ως υπεύθυνοι κέντρων τουριστικής πληροφόρησης,
 • ως εμπειρογνώμονες σε επενδυτικές εταιρείες και εταιρείες συμβούλων με εξειδίκευση στην τουριστική επιχειρηματικότητα. 

Ενδεικτικοί τομείς απασχόλησης αποτελούν:

 • καταλυματικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλων των ειδών και κατηγοριών
 • ταξιδιωτικοί οργανισμοί
 • τουριστικά γραφεία και tour operators, όλου του φάσματος των δραστηριοτήτων (εισερχόμενου, εξερχόμενου, γενικού και εσωτερικού τουρισμού)
 • γραφεία διοργάνωσης συνεδρίων, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων
 • αεροπορικές εταιρίες, ακτοπλοϊκές εταιρίες, ναυτιλιακά γραφεία και κρουαζιερόπλοια
 • εγκαταστάσεις ειδικών μορφών τουρισμού και ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως αεροδρόμια, συνεδριακά κέντρα, πολυχώροι, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες και μαρίνες, χιονοδρομικά κέντρα, ορειβατικά καταφύγια, θεματικά πάρκα, τουριστικοί οργανισμοί, κ.λπ.
 • τουριστικοί οργανισμοί και ενώσεις (ιδιωτικού ή/και δημόσιου χαρακτήρα)
 • συλλογικοί φορείς και οργανισμοί του τουρισμού (όπως ο Σ.Ε.Τ.Ε., Η.Α.Τ.Τ.Α. Π.Ο.Ξ., Ξ.Ε.Ε.)
 • σχολές δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης, επιμόρφωσης στις τουριστικές σπουδές ως επιστημονικό, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό όλων των βαθμίδων
 • οργανισμοί Διοίκησης και Διαχείρισης τουριστικών προορισμών (DMOs),
 • υπηρεσίες και τμήματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως υπουργεία, Ε.Ο.Τ.) και της τοπικής αυτοδιοίκησης (όπως γραφεία Περιφερειών, Δήμων)
 • κέντρα πληροφόρησης τουριστών, μουσεία, γραφεία μελετών και αναπτυξιακές εταιρείες που ασχολούνται και με το αντικείμενο του τουρισμού
 • επιχειρήσεις επισιτισμού και εστίασης όλων των ειδών, καθώς και σε αντίστοιχα τμήματα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φιλοξενίας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στη Διοίκηση στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Καριέρα στο Οικοσύστημα της Φιλοξενίας
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο