Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ: 10.890

ΕΠΑΛ: 9.340
 

Βάση 2022
10.860
Εισακτέοι
111
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80
ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος
0,70

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Μαθηματικά   25%

 Πληροφορική  20%

 Οικονομία  30%

 Ειδικό Μάθημα 20%

 

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   20%

 Νέα Ελληνικά   20%

 Μάθημα Ειδικότητα 1   30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2    30%

 Ειδικό Μάθημα 20%

 


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0612
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Χίος
Κατευθύνσεις

1. Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού
2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".

 

 

Αποστολή του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού είναι η ποιοτική και σύγχρονη εκπαίδευση, με θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση, στους επιστημονικούς κλάδους που εξετάζουν την ανάπτυξη του τουρισμού και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού: 

 • παρέχει ποιοτική εκπαίδευση σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στις επιστήμες που μελετούν την ανάπτυξη του τουρισμού σε τουριστικούς προορισμούς και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα μελλοντικό σώμα επιστημόνων με ευρεία επιστημονική γνώση και αναπτυγμένες δεξιότητες εφαρμογής της σε πρακτικά ζητήματα. 
 • παράγει νέα γνώση στις επιστήμες που εξετάζουν το τουριστικό φαινόμενο και τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, μέσω της έρευνας και της εμπειρικής εφαρμογής
 • ενισχύει και υποστηρίζει το επιστημονικό και επαγγελματικό δυναμικό σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, στις επιστήμες που εξετάζουν το τουριστικό φαινόμενο και τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων.

 

 

 • Καινοτόμου Τουριστικής Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Βιώσιμης και Ανθεκτικής Περιφερειακής και Τουριστικής Ανάπτυξης
 • Τουριστικών Μεταφορών, Υποδομών και Ανάπτυξης Προορισμών

 

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και 
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών  περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή υποχρεωτικά. Κατά τα δύο πρώτα έτη σπουδών οι φοιτητές/ τριες παρακολουθούν κοινά μαθήματα ενώ από το 5ο εξάμηνο επιλέγουν μία από τις δύο προσφερόμενες κατευθύνσεις:

α) Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού

β) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

 

Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας είναι υποχρεωτική για τους/τις φοιτητές/τριες του 8ου εξαμήνου και αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 • Προϋποθέτει έρευνα ακαδημαϊκού χαρακτήρα και αντιμετωπίζεται ως εξαμηνιαίο μάθημα, με μόνη διαφορά, ότι η ολοκλήρωσή της μπορεί να παραταθεί επί ένα επιπλέον έτος.

 

 

Οι φοιτητές/ τριες του 3ου έτους πραγματοποιούν δίμηνη υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.

 

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Εισαγωγή στην Οικονομική  
 • Εισαγωγή στον Τουρισμό
 • Γενική Λογιστική
 • Ξένη Γλώσσα  (Αγγλικά Α)

Μαθήματα Επιλογής (ένα από τα δύο)

 • Τουριστική και Ταξιδιωτική Βιομηχανία
 • Τυπολογίες και Χαρακτηριστικά Τουριστικών Προορισμών

2ο Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Στατιστική στον Τουρισμό και στις Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Τουριστική Κοινωνιολογία
 • Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά Β’ στη Διοίκηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων)

Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα τρία) 

 • Ελεύθερος Χρόνος και Τουρισμός
 • Τουρισμός και Ελληνική Οικονομία
 •  Επιχειρηματική ηθική

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ελληνική Τουριστική Ανάπτυξη
 • Εισαγωγή στο Δίκαιο
 • Εισαγωγή στο Τουριστικό Μάρκετινγκ
 • Βιομηχανική Οικονομική

Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα τρία)

 • Μαθηματικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πολιτικές στον Τουρισμό
 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Τουριστική Οικονομική

Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα τρία)

 • Διεθνής Οικονομική
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Επιχειρηματικότητα

5ο Εξάμηνο
Κοινά Μαθήματα των Κατευθύνσεων

 • Τουριστικό Μάρκετινγκ
 • Οργάνωση και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού
 • Τουριστική Νομοθεσία
 • Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης*

Υποχρεωτικά Μαθήματα της Κατεύθυνσης «Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού»

 • Οικονομικός και Φυσικός Σχεδιασμός Τουρισμού
 • Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Υποχρεωτικά Μαθήματα της Κατεύθυνσης «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων»

 • Διαχείριση Απόδοσης
 • Διοίκηση και Διαχείριση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

6ο Εξάμηνο

Κοινά Μαθήματα των Κατευθύνσεων

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τουρισμό
 • Έρευνα Τουριστικής Αγοράς
 • Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης*

Υποχρεωτικά Μαθήματα της Κατεύθυνσης «Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού»

 • Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό
 • Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών

Υποχρεωτικά Μαθήματα της Κατεύθυνσης «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων»

 • Οικονομική και Διοίκηση Εκδηλώσεων Τουρισμού
 • Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

7ο Εξάμηνο
Μαθήματα της Κατεύθυνσης «Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού»

 • Τουρισμός και Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση και Σχεδιασμός του Τουρισμού
 • Μεταφορές και Τουρισμός
 • Πολιτιστική Κληρονομιά και Τουρισμός
 • Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης*

Μαθήματα της Κατεύθυνσης «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων»

 • Μέθοδοι Έρευνας στον Τουρισμό
 • Διοίκηση Λειτουργιών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 • Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο για Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης*

8ο Εξάμηνο

Μαθήματα της Κατεύθυνσης «Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού»

 • Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στον Τουρισμό

Μαθήματα της Κατεύθυνσης «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων»

 • Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό
 •  Χρηματοδότηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Κοινά Μαθήματα των Κατευθύνσεων "Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού» και «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων»

 • Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης*
 • Πρακτική Άσκηση
 • Πτυχιακή Εργασία

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορούν να απασχοληθούν ως: 

 • Στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ. σε αερομεταφορείς, ακτοπλοϊκές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια, ξενοδοχεία, εταιρείες παροχής υπηρεσιών εστίασης και φιλοξενίας, οργανωτές ταξιδιών και τουριστικών δραστηριοτήτων, τουριστικούς πράκτορες, εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων) στους τομείς διοίκησης, οργάνωσης και πωλήσεων
 • Στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Υπουργεία, Ε.Ο.Τ., Ν.Π.Δ.Δ.) και της τοπικής αυτοδιοίκησης (γραφεία Περιφερειών, Δήμων ) σε θέματα τουριστικής πολιτικής, ανάπτυξης, σχεδιασμού, προώθησης και στρατηγικής

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στις ειδικότητες ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Διοίκησης Τουρισμού και ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • Στελέχη κλαδικών φορέων του τουρισμού (π.χ. Σ.Ε.Τ.Ε., Π.Ο.Ξ., Ξ.Ε.Ε., Η.Α.Τ.Τ.Α., κ.ά.)
 • Σύμβουλοι αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων στο χώρο του τουρισμού
 • Ερευνητές και εκπαιδευτές (δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας και δια βίου εκπαίδευσης) σε ζητήματα τουριστικής ανάπτυξης, διοίκησης και σχεδιασμού.

 

Σε τομείς

 • της Διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
 • της Έρευνας και ανάπτυξης νέων τουριστικών προϊόντων σε υφιστάμενους ή νέους τουριστικούς προορισμούς
 • της Προώθησης και πώλησης τουριστικών προϊόντων στους καταναλωτές απευθείας από τους παροχείς τουριστικών υπηρεσιών ή μέσω του συστήματος και της αλυσίδας διανομής τουριστικών προϊόντων
 • της Διαχείρισης τουριστικών προορισμών, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
 • της Δημόσιας διοίκησης,του  σχεδιασμού και  της πολιτικής τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
 • της Ανάπτυξης, επιβολής και ελέγχου κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων
 • της Διασφάλισης ποιότητας παροχής τουριστικών υπηρεσιών και συμμόρφωσης του τελικού τουριστικού προϊόντος με τα σχετικά πρότυπα (π.χ. HACCP, ISO)
 • της Διεθνούς παρουσίας και παροχής τεχνογνωσίας σε αναπτυσσόμενα κράτη μέσω διεθνών οργανισμών (π.χ. Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού) για την επίτευξη βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης
 • της Βασικής έρευνας και τουριστικής εκπαίδευσης.

 Η εγγραφή των αποφοίτων του τμήματος στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε) πραγματοποιείται έπειτα από την επιτυχή παρακολούθηση 23 μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές Διοίκησης μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ


 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καριέρα στο Οικοσύστημα της Φιλοξενίας
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο