Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Πάφος
Πρόσθετες Πληροφορίες

Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική είναι να προσφέρει τις βάσεις σε όσους φιλοδοξούν να γίνουν οι αυριανοί  εμπειρογνώμονες στο αντικείμενο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Είναι το μοναδικό Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική στην Κύπρο που  ασχολείται με την εφαρμογή της Πληροφορικής στη Διοίκηση, την Οικονομία, τη Χρηματοοικονομική με έμφαση τις Επιχειρήσεις. Το περιεχόμενο του Προγράμματος έχει σχεδιαστεί για να καλύψει όλα τα βασικά στοιχεία της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και να προετοιμάσει τους αποφοίτους του για τις ολοένα και πιο πολύπλοκες τεχνικές και διοικητικές υπευθυνότητες συστημάτων ΤΠΕ στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Ο πυρήνας του Προγράμματος δίνει έμφαση τόσο στις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη Πληροφοριακών υποδομών και πόρων, όσο και στην κατανόηση του ευρύτερου ακαδημαϊκού, βιομηχανικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι ΤΠΕ αναπτύσσονται, εξαπλώνονται  και αξιολογούνται στην πράξη.

Το Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική παρέχει σύγχρονες γνώσεις σε μια σειρά από διαφορετικούς τομείς που συνθέτουν το πεδίο της Πληροφορικής, όπως η σχεδίαση Αλγορίθμων, η ανάπτυξη Λογισμικού, τα Πληροφοριακά Συστήματα, ως  και βασικές γνώσεις στους τομείς της Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής, της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων όπου η Πληροφορική βρίσκει εφαρμογές.

Επιπλέον, το Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική εφοδιάζει τους αποφοίτους του με τεχνολογικές, αναλυτικές και ηγετικές ικανότητες, με υπευθυνότητα και με γνώσεις για τη σχετική δεοντολογία, προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητά τους στη λήψη αποφάσεων και στην προαγωγή οργανωτικών βελτιώσεων στο πλαίσιο ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου και ανταγωνιστικού τεχνολογικού και οικονομικού περιβάλλοντος.

Η βασική φιλοσοφία του Πτυχίου στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική είναι η εμπειρική προσέγγιση στη μελέτη της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, όπου νέες γνώσεις και δεξιότητες αναμειγνύονται με τις ικανότητες των φοιτητών και εφαρμόζονται από την αρχή σε πραγματικές περιπτώσεις.

Η προσέγγιση αυτή του Πτυχίου στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική διευρύνει την κατανόηση της εφαρμογής τεχνικών και διαδικασιών των ΤΠΕ. Ταυτόχρονα ενισχύει τις δεξιότητες των φοιτητών για έρευνα, ανάλυση, σύνθεση, δημιουργικότητα και ενθαρρύνει την καινοτομία και την εγρήγορση σχετικά με τον ρόλο των ΤΠΕ στον τομέα της καινοτομίας.

Το Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική περιλαμβάνει 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική έχει πιστοποιηθεί και επικυρωθεί (validated) από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Middlesex του Λονδίνου. Στους απόφοιτους του προγράμματος, μετά την εξ’ ολοκλήρου ολοκλήρωση των σπουδών τους στην Πάφο, απονέμονται σε αυτούς δύο πτυχία, ένα από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος και ένα από το Πανεπιστήμιο Middlesex. Είναι σημαντικό επίσης να τονιστεί ότι οι φοιτητές, μπορούν να αποκτήσουν το Πτυχίο του Πανεπιστημίου Middlesex, ακόμη κι αν επιλέξουν να φοιτήσουν στην Ελληνική γλώσσα.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, προσφέρει ένα μοναδικό πρόγραμμα σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Πληροφορική», το οποίο σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι σύγχρονο και συμβατό με τις ανάγκες της Κυπριακής και της Διεθνούς αγοράς. Το πρόγραμμα προσφέρεται ταυτόχρονα και στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, ανάλογα με την επιλογή του φοιτητή.

Δομή Προγράμματος Εφαρµοσµένη Πληροφορική

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που δομήθηκε με βάση τις τελευταίες συστάσεις που δίνονται από κοινού από τους δύο κορυφαίους διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς: το Association for Computing Machinery (ACM), και το IEEE Computer Society (CS), εμπλουτισμένο με διεπιστημονικά μαθήματα από τις περιοχές των Οικονομικών Επιστημών, της Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής και των Επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να προσφέρει οριζόντια γνώση για όλα τα βασικά θέματα της Πληροφορικής και σε διεπιστημονικά θέματα μέσω ενός προσεκτικά σχεδιασμένου συνόλου υποχρεωτικών μαθημάτων. Επιπλέον, το Πρόγραμμα προσφέρει ως επιλογή στους φοιτητές ευκαιρίες εξειδίκευσής τους μέσω υποχρεωτικών μαθημάτων ανά ειδικότητα και μαθημάτων επιλογής. Επίσης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους με τη δυνατότητα επιλογής ελεύθερων μαθημάτων.

Το Πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο διετείς κύκλους σπουδών: τον βασικό κύκλο σπουδών και τον εστιασμένο κύκλο σπουδών. Ο βασικός κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τα κλασικά μαθήματα κορμού της Πληροφορικής μαζί με διεπιστημονικά μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Ο εστιασμένος κύκλος σπουδών προσφέρει στον φοιτητή τη δυνατότητα να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις σε έναν ή δύο τομείς ή στην απόκτηση οριζόντιας γνώσης όλων των βασικών γνωστικών περιοχών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική.

Πιο αναλυτικά το Πρόγραμμα προσφέρει τέσσερις (4) ειδικεύσεις:

 • στην Επιχειρησιακή Πληροφορική,
 • στα Πληροφοριακά Συστήματα,
 • στην Ανάπτυξη Λογισμικού, και
 • στα Υπολογιστικά Συστήματα και Δίκτυα.

Οι πρώτες δύο ειδικεύσεις επικεντρώνονται στην ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ και οι άλλες δύο στην υποδομή λογισμικού (software) και υλικού (hardware) ΤΠΕ που απαιτούνται για την εκτέλεση εφαρμογών.

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Το Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική απαιτεί 240 πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS).

Διάρκεια Προγράμματος

Το Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική υλοποιείται σε οκτώ (8) εξάμηνα και απαιτεί 240 μονάδες ECTS που πρέπει να συγκεντρώσει επιτυχώς ο φοιτητής για την αποφοίτησή του.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Το πρόγραμμα διδάσκεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
 

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών:

1ο Εξάμηνο 

 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Δικτύων    
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό    
 • Γραμμική Άλγεβρα    
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης    
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

2ο Εξάμηνο

 • Διακριτά Μαθηματικά    
 • Απειροστικός Λογισμός    
 • Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού    
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι    
 • Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις

3ο Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική
 • Πιθανότητες και Στατιστική
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
 • Γραφικά Ι
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία

4ο Εξάμηνο

 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Σχεδιασμός και χρήση Βάσεων Δεδομένων
 • Δίκτυα Επικοινωνιών Ι
 • Γλωσσικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες

5ο Εξάμηνο - Προσανατολισμός Α

 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Μαθήματα Επιλογής

5ο Εξάμηνο - Προσανατολισμός Β

 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ
 • Μαθήματα Επιλογής

6ο Εξάμηνο - Προσανατολισμός A

 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Μακροοικονομικά Μοντέλα και Πολιτικές
 • Προστασία και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Μαθήματα Επιλογής

6ο Εξάμηνο - Προσανατολισμός Β

 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Διαχείριση Δικτύων
 • Μαθήματα Επιλογής

7ο Εξάμηνο - Κατευθύνσεις Α και Β

 • Έργο Προσανατολισμού Α 
 • Έργο Προσανατολισμού Β 
 • Μαθήματα Επιλογής
 • Πτυχιακή

8ο Εξάμηνο - Κατευθύνσεις Α και Β

 • Πτυχιακή
 • Μαθήματα Επιλογής

Οι απόφοιτοι του Πτυχίου της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής θα έχουν αποκτήσει αναπτυγμένες γνώσεις και δεξιότητες μέσα από τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου προφίλ σύμφωνα με τις ικανότητές τους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να παράγει αποφοίτους σε θέση να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της επαγγελματικής τους ενασχόλησης ως Εκπαιδευτές, Προγραμματιστές, Αναλυτές Συστημάτων, Ερευνητές, Διαχειριστές συστημάτων ΤΠΕ στον ιδιωτικό τομέα (σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, τραπεζών, στον τομέα της υγείας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης) καθώς και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ως καθηγητές Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ως λειτουργοί Πληροφορικής) τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Οι απόφοιτοι του Πτυχίου στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική μπορούν φυσικά να επιλέξουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού (MSc Degree) ή διδακτορικού τίτλου (PhD Degree).

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο