Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο
Βάση 2023
16.240
Βάση 2022
15.820
Εισακτέοι
155
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική  30%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  30%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0246
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Μαθηματικού Εφαρμογών
2. Φυσικού Εφαρμογών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Ε.Μ.Φ.Ε.) ιδρύθηκε το 1999 και από τότε εκπαιδεύει τους δικούς της φοιτητές, αλλά και τους φοιτητές των υπόλοιπων σχολών του ΕΜΠ, θεραπεύοντας ένα ευρύ φάσμα βασικών επιστημονικών πεδίων στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Μηχανική και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

 Κεντρικός στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΕΜΦΕ είναι η απόκτηση, από τους φοιτητές, του κατάλληλου επιστημονικού υποβάθρου στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Μηχανική, προκειμένου

 • να είναι σε θέση, μετά την επιλογή Κατεύθυνσης Σπουδών, να ολοκληρώσουν τον σχηματισμό της επιστημονικής τους φυσιογνωμίας, με εκείνα τα επιστημονικά εργαλεία, τις γνώσεις και τις ικανότητες, που θα τους επιτρέπουν, μετά την αποφοίτησή τους,
 • να ασχοληθούν με την μελέτη, την οργάνωση και την υλοποίηση, σύνθετων επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών, τόσο της Κατεύθυνσής τους, όσο και διεπιστημονικών προβλημάτων στην επίλυση των οποίων οι απόφοιτοι της Σχολής θα μπορούν να λειτουργήσουν ως ο συνδετικός κρίκος για την αποδοτική συνέργεια διαφορετικών επιστημονικών κλάδων.

 

 

1. Τομέας Μαθηματικών
Η ερευνητική δραστηριότητα του Τομέα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα περιοχών στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και στα Θεωρητικά Μαθηματικά.

Eργαστήρια

 • Σπουδαστήριο Ανωτέρων Μαθηματικών
 • Υπολογιστικών Μαθημάτων και Μαθηματικής Προτυποποίησης
 • Αλγοριθμικών Εφαρμογών και Λογικής
 • Οικονομικών Μαθηματικών και Μαθηματικής Βελτιστοποίησης
 • Στατιστικής

2. Τομέας Φυσικής
Στον τομέα Φυσικής οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται και εκπονούν έρευνα πάνω σε θεμελιώδη αλλά και πρακτικά προβλήματα που διέπουν τα φυσικά φαινόμενα. Το ερευνητικό προσωπικό καθοδηγεί προγράμματα πρωτοποριακής έρευνας στα στοιχειώδη σωμάτια και την κοσμολογία, στα laser, στους υπεραγωγούς, στα νανοϋλικά, στα βιοπολυμερή, στη φυσική περιβάλοντος και σε πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα αιχμής.

Εργαστήρια

 • Φυσικής
 • Σπουδαστήριο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής
 • Προηγμένων Υλικών και Μίκρο – Νανοδιατάξεων
 • Οπτοηλεκτρονικής, Λέηζερ και Εφαρμογών τους
 • Πυρηνικής Φυσικής και Εφαρμογών της
 • Πειραματικής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών και Συναφούς Οργανολογίας

3. Τομέας Μηχανικής
Ο Τομέας Μηχανικής χρησιμοποιεί θεωρητικές, υπολογιστικές και πειραματικές μεθόδους για τη μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς υλικών και συστημάτων.

Εργαστήρια

 • Αντοχής Υλικών
 • Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Φωτοελαστικότητας

4. Τομέας Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου
Ο Τομέας Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου (ΑΚΕΔ) θεραπεύει γνωστικά αντικείμενα ανθρωπιστικών σπουδών (φιλοσοφία, φιλοσοφία / ιστορία / κοινωνιολογία επιστημών και τεχνολογίας, φιλοσοφία του περιβάλλοντος, φιλοσοφία της τέχνης, ιστορία του πολιτισμού), κοινωνικών επιστημών (πολιτική οικονομία, μικρο- και μακρο-οικονομική ανάλυση, οικονομική των επιχειρήσεων, κοινωνιολογία) καθώς και νομικών σπουδών (στοιχεία δικαίου, τεχνική νομοθεσία).

Εργαστήρια

 • Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, Ιστορίας και Κοινωνιολογίας των Επιστημών και Τεχνολογίας
 • Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Οικονομίας και Δικαίου

 

Οριζόντια Εργαστήρια Σχολής
To Eργαστήριo Προσωπικών Υπολογιστών εξοικειώνει τους φοιτητές της Σχολής, με την χρήση των προσωπικών υπολογιστικών συστημάτων και τις σύγχρονες υπηρεσίες που προσφέρονται στο διαδίκτυο, στα ειδικά με την πληροφορική και τους Η/Υ μαθήματα, αλλά και στο σύνολο των μαθημάτων των προπτυχιακών τους σπουδών που απαιτούν χρήση Η/Υ

 • Προσωπικών Υπολογιστών

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) εξάμηνα σπουδών,
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και

  οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Oι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής:

 270 μονάδες προκύπτουν από τα 56 μαθήματα (και για τις δύο Κατευθύνσεις) που είναι απαραίτητα για τη λήψη του διπλώματος και

 30 πιστωτικές μονάδες προκύπτουν από τη Διπλωματική Εργασία.   

 

Στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα των σπουδών στη Σχολή παρέχονται οι βασικές γνώσεις Μαθηματικών, Φυσικής, Μηχανικής και Πληροφορικής. Προσφέρονται επίσης μαθήματα Φιλοσοφίας, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Οικονομικών Επιστημών, Δικαίου και Ξένων Γλωσσών. 

Από το πέμπτο εξάμηνο, οι φοιτητές επιλέγουν μια από τις ακόλουθες δυο κατευθύνσεις:

 • Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών
 • Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Η επιλογή της Κατεύθυνσης γίνεται μετά από δύο έτη συστηματικής έκθεσης σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και, επομένως, μπορεί να είναι προϊόν ώριμης και τεκμηριωμένης σκέψης.

 

 • Ο αριθμός των κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων αυξάνει σταδιακά από το 5ο μέχρι το 9ο εξάμηνο.

 Σε κάθε μία από τις δύο Κατευθύνσεις, οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν δύο από τις Ροές που προσφέρει η αντίστοιχη Κατεύθυνση, όπως περιγράφονται στη συνέχεια. Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή και στις δύο Κατευθύνσεις, να αποκτήσει εμβάθυνση σε συγκεκριμένες επιστημονικές περιοχές.

 

 Στην κατεύθυνση του Μαθηματικού Εφαρμογών, εκτός του βασικού μαθηματικού υπόβαθρου που αποκτούν οι φοιτητές, δίνεται έμφαση και στην Μαθηματική Μοντελοποίηση, τα Υπολογιστικά Μαθηματικά, την Εφαρμοσμένη Στατιστική, τις Στοχαστικές Διαδικασίες, τα Οικονομικά Μαθηματικά, την Υπολογιστική Μηχανική και τις εφαρμογές της Μηχανικής.

 Η κατεύθυνση του Μαθηματικού Εφαρμογών περιλαμβάνει τις παρακάτω ροές:

 • Εφαρμοσμένη Ανάλυση
 • Στατιστική
 • Μαθηματικά Πληροφορικής
 • Εφαρμοσμένη Μηχανική – Υπολογιστική Προσομοίωση

 

 Στην κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρμογών δίνεται έμφαση σε τεχνολογίες αιχμής όπως νέα Τεχνολογικά Υλικά, Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ, Ηλεκτρονική Φυσική, Πυρηνική Φυσική, Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Φυσική Συμπυκνωμένης ύλης, Βιοϊατρικές εφαρμογές της Φυσικής, Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική.

 Η κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρμογών περιλαμβάνει τις παρακάτω ροές:

 • Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική
 • Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια
 • Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ
 • Προηγμένα Τεχνολογικά Υλικά
 • Μηχανική των Υλικών

 

 

Η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, στο 10ο εξάμηνο των Σπουδών, είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του Διπλώματος.

 

 

Στο πρόγραμμα σπουδών προσφέρονται κατ’ επιλογήν μαθήματα στα Παιδαγωγικά και στη Διδακτική των Μαθηματικών και τη Διδακτική της Φυσικής, για τους/τις φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για τον χώρο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών, εντάσσεται στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, ως μάθημα επιλογής, στο 9ο εξάμηνο φοίτησης,

 • Eίναι δίμηνης διάρκειας κατ’ ελάχιστο και πραγματοποιείται σε εταιρείες, οργανισμούς, ιδρύματα., κ.λπ. ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρία εργασιακών χώρων.

 

1ο Εξάμηνο

 • Μαθηματική Ανάλυση Ι
 • Αναλυτική Γεωμετρία και Γραμμική Άλγεβρα
 • Φυσική Ι (Μηχανική) και Εργαστήρια
 • Μηχανική Ι (Στατική)
 • Εισαγωγή στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό

Ξένη Γλώσσα

 • Αγγλική Γλώσσα
 • Γαλλική Γλώσσα
 • Γερμανική Γλώσσα
 • Ιταλική Γλώσσα

 

2ο Εξάμηνο

 • Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ
 • Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές
 • Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι )
 • Εργαστηριακή Φυσική
 • Μηχανική ΙΙ (Παραμορφώσιμο Στερεό)
 • Λογισμικό για τα Μαθηματικά και τη Φυσική

Ξένη Γλώσσα

 • Αγγλική Γλώσσα
 • Γαλλική Γλώσσα
 • Γερμανική Γλώσσα
 • Ιταλική Γλώσσα

 

3ο Εξάμηνο

 • Μαθηματική Ανάλυση ΙΙΙ
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
 • Αριθμητική Ανάλυση I και Εργαστήριο
 • Φυσική III (Ταλαντώσεις και Κύματα) και Εργαστήριο
 • Θερμοδυναμική
 • Μηχανική III (Αντοχή των Υλικών)

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (1)

 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
 • Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
 • Οικονομική Ανάλυση I

Ξένη Γλώσσα

 • Αγγλική Γλώσσα
 • Γαλλική Γλώσσα
 • Γερμανική Γλώσσα
 • Ιταλική Γλώσσα

 

4ο Εξάμηνο

 • Μιγαδική Ανάλυση
 • Εισαγωγή στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική
 • Φυσική IV (Κβαντομηχανική I)
 • Μηχανική IV (Κινηματική και Δυναμική)
 • Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (1)

 • Φιλοσοφία της Επιστήμης
 • Κοινωνιολογία της Επιστήμης
 •  Εισαγωγή στην Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
 • Ιστορία των Μαθηματικών
 • Ιστορία Φυσικής του 19ου και του 20ου αιώνα

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία

 • Αγγλική Γλώσσα (Ορολογία)
 • Γαλλική Γλώσσα (Ορολογία)
 • Γερμανική Γλώσσα (Ορολογία)
 • Ιταλική Γλώσσα (Ορολογία)

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

5ο Εξάμηνο

 • Πιθανότητες
 • Άλγεβρα και Εφαρμογές
 • Αρχές Παιδαγωγικής

Κατ'Επιλογήν Υποχρεωτικά (4)

 • Δυναμικά Συστήματα
 • Θεωρία Συνόλων
 • Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων
 • Θεμελιώδη Θέματα Επιστήμης Η/Υ
 • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Μηχανική Συνεχούς Μέσου
 • Αναλυτική Μηχανική
 • Γεωμετρίες και Γεωμετρική Σχεδίαση
 • Πολύπλοκη Δυναμική Χαμιλτονιανών Συστημάτων και Εφαρμογές

 

6ο Εξάμηνο

 • Πραγματική Ανάλυση
 • Μαθηματική Στατιστική
 • Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας - Διδακτική των Μαθηματικών

Κατ'Επιλογήν Υποχρεωτικά (5)

 • Βελτιστοποίηση
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις II
 • Ανάλυση Πινάκων και Εφαρμογές
 • Ανάλυση Δεδομένων με Η/Υ
 • Στοχαστικές Διαδικασίες
 • Δομές Δεδομένων
 • Θεωρία Ελαστικότητας
 • Ρευστομηχανική
 • Μηχανική Κατασκευών
 • Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας - Διδακτική των Μαθηματικών
 • Οικονομική Ανάλυση ΙΙ (Μακροοικονομία)
 • Αυτόματα και Υπολογιστικά Μοντέλα
 • Μηχανική των Θραύσεων  Πειραματική Αντοχή των Υλικών  - Εργαστήριο

 

7ο Εξάμηνο

 • Αριθμητική Ανάλυση II και Εργαστήριο
 • Συναρτησιακή Ανάλυση Ι

Κατ'Επιλογήν Υποχρεωτικά (4)

 • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
 • Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Ανάλυση Παλινδρόμησης
 • Θεωρία Πιθανοτήτων
 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 • Εισαγωγή στην Ανελαστικότητα
 • Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά
 • Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική 
 • Δυναμική Συστημάτων και Ταλαντώσεις
 • Δειγματοληψία
 • Φιλοσοφία των Μαθηματικών
 • Οικονομική Ανάλυση ΙΙΙ (Εφαρμοσμένη Οικονομική)

 

8ο Εξάμηνο

 • Διαφορική Γεωμετρία Καμπυλών και Επιφανειών

Κατ'Επιλογήν Υποχρεωτικά (5)

 • Μαθηματική Προτυποποίηση I
 • Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές
 • Βέλτιστος Έλεγχος
 • Συναρτησιακή Ανάλυση II
 • Θεωρία Τελεστών
 • Γραμμικά Μοντέλα και Σχεδιασμοί
 • Θεωρία Γραφημάτων
 • Μαθηματική Λογική
 • Υπολογιστική Μηχανική Ι
 • Μηχανική Συζευγμένων Πεδίων
 • Εμβιομηχανική
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Αριθμητικές Μέθοδοι στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
 • Μιγαδική Ανάλυση ΙΙ
 • Μοντέλα Υπολογισμού
 • Εφαρμογές της Λογικής στην Πληροφορική
 • Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
 • Οικονομική Ανάλυση ΙV (Οικονομική της Τεχνολογίας)
 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη
 • Άλγεβρα ΙΙ

 

9ο Εξάμηνο

Κατ'Επιλογήν Υποχρεωτικά (4)

 • Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 • Μοντέλα Αξιοπιστίας και Επιβίωσης
 • Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών
 • Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Διαδικτύου
 • Ανάλυση Επιφανειακών Μηχανικών Συστημάτων
 • Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ
 • Ειδικά Κεφάλαια Υπολογιστικής Μηχανικής
 • Σύνθετα Υλικά
 • Υπολογιστική Ρευστομηχανική
 • Σχεδίαση και Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου
 • Μη Γραμμική Ανάλυση
 • Θέματα Ανάλυσης
 • Κρυπτογραφία και Πολυπλοκότητα
 • Οικονομική Ανάλυση V (Οικονομική των Επιχειρήσεων)
 • Δίκαιο
 • Περιβαλλοντική Πολιτική
 • Στατιστικός έλεγχος ποιότητας
 • ΘΕΜΑ
 • Στοχαστικές Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

5ο Εξάμηνο

 • Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ
 • Κβαντομηχανική ΙΙ
 • Στατιστική Φυσική
 • Οπτική και Εργαστήριο
 • Εργαστήρια Σύγχρονης Φυσικής
 • Γενική Χημεία
 • Αρχές Παιδαγωγικής

 

6ο Εξάμηνο

 • Ρευστομηχανική
 • Ατομική και Μοριακή Φυσική
 • Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
 • Φυσική και Τεχνολογία των Λέϊζερ
 • Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας - Διδακτική της Φυσικής

Κατ'Επιλογήν Υποχρεωτικά (2)

 • Θεωρία Ομάδων στη Φυσική
 • Ανάλυση Σήματος
 • Θεωρία Ελαστικότητας
 • Βιοφυσική
 • Μηχανική των Θραύσεων  και Πειραματική Μηχανική Υλικών - Εργαστήριο
 • Οικονομική Ανάλυση ΙΙ (Μακροοικονομία)
 • Ιστορία Φυσικής του 19ου και του 20ου αιώνα

 

7ο Εξάμηνο

 • Πυρηνική Φυσική
 • Στοιχειώδη Σωματίδια Ι
 • Επιστήμη των Υλικών

Κατ'Επιλογήν Υποχρεωτικά (3)

 • Υπολογιστική Φυσική Ι
 • Τεχνολογία Ανιχνευτών και Επιταχυντικών Διατάξεων
 • Οπτοηλεκτρονική
 • Διηλεκτρικές, Οπτικές Μαγνητικές Ιδιότητες Υλικών
 • Μηχανική Συνεχούς Μέσου
 • Εισαγωγή στην Ανελαστικότητα
 • Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική  
 • Δυναμική Συστημάτων και Ταλαντώσεις
 • Φιλοσοφία της Φυσικής
 • Οικονομική Ανάλυση ΙΙΙ (Εφαρμοσμένη Οικονομική)
 • Πολύπλοκη Δυναμική Χαμιλτονιανών Συστημάτων και Εφαρμογές

 

8ο Εξάμηνο

 • Ηλεκτρονικά και Εργαστήριο Ι

Κατ'Επιλογήν Υποχρεωτικά (5)

 • Στοιχειώδη Σωματίδια ΙΙ
 • Γενική Θεωρία Σχετικότητας – Κοσμολογία
 • Υπολογιστική Φυσική ΙΙ
 • Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές
 • Εφαρμογές Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Ιατρική και Βιολογία
 • Φυσική των Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων
 • Αρχές Μετάδοσης Μικροκυματικών και Οπτικών Σημάτων
 • Πολυμερή και Νανοσύνθετα Υλικά
 • Υπολογιστική Μηχανική Ι
 • Μηχανική Συζευγμένων Πεδίων
 • Σεμινάριο Φυσικής – Θέμα
 • Μέθοδοι Χαρακτηρισμού των Υλικών
 • Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση
 • Εμβιομηχανική
 • Εισαγωγή στη Φυσική και τεχνολογία της ελεγχόμενης θερμοπυρηνικής σύντηξης
 • Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
 • Οικονομική Ανάλυση IV (Οικονομική της Τεχνολογίας)
 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη

 

9ο Εξάμηνο 

 • Ηλεκτρονικά και Εργαστήριο ΙΙ
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία 4

Κατ'Επιλογήν Υποχρεωτικά (3)

 • Θεωρητική Φυσική
 • Φυσική Πολλών Σωμάτων και Κβαντικοί Υπολογιστές
 • Πυρηνική Τεχνολογία
 • Εφαρμογές Λέιζερ στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον
 • Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών
 • Νέα Τεχνολογικά Υλικά
 • Μικροσυστήματα και Νανοτεχνολογία
 • Σύνθετα Υλικά
 • Εισαγωγή στην Ιατρική Φυσική
 • Αναγνώριση Προτύπων και Νευρωνικά Δίκτυα
 • Εισαγωγή στις Τεχνολογίες του Διαδικτύου
 • Τεχνικές Πειραματικής Φυσικής
 • Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ
 • Σχεδιασμός και Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου
 • Φυσική του Περιβάλλοντος
 • Υπολογιστική Ρευστομηχανική
 • Ανάλυση Επιφανειακών Μηχανικών Συστημάτων
 • Διάδοση σε ιονισμένα μέσα
 • Δίκαιο
 • Περιβαλλοντική Πολιτική
 • Οικονομική Ανάλυση V (Οικονομική των Επιχειρήσεων)
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

10ο εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Περισσότερα για το πρόγραμμα σπουδών εδώ.

 

 

 

Έτσι οι πτυχιούχοι της ΣΕΜΦΕ μπορούν:

(1) να αξιοποιηθούν ως ερευνητικό προσωπικό σε Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ (μετά από κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές),
(2) να στελεχώσουν τμήματα έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανιών, εταιρειών και τραπεζών,
(3) να εργαστούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα για ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων, λήψη αποφάσεων και οργάνωση της παραγωγής,
(4) να συμβάλλουν στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών των μαθηματικών και της φυσικής στον ευρύτερο Τομέα της Υγείας,

(5) να απασχοληθούν στη δευτεροβάθμια και μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Γενικής, Τεχνικής ή Επαγγελματικής Κατεύθυνσης, κ.λπ. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων της Σχολής προσδιορίζονται αναλυτικά στο ΠΔ 199/2007 (Φ.Ε.Κ. 226/14.9.2007).

 

Ένα ισχυρό υπόβαθρο στα μαθηματικά, τη φυσική και τις εφαρμογές τους αποτελεί εφαλτήριο για πολλές διαφορετικές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές – ειδικά, σε ένα διαρκώς μεταβαλλομένο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον σαν αυτό του σύγχρονου κόσμου.Οι απόφοιτοι της ΣΕΜΦΕ έχουν μεγάλο εύρος επιλογών ως προς τις μεταπτυχιακές σπουδές που μπορούν να ακολουθήσουν: από τα καθαρά μαθηματικά και τη φυσική, στη λογική και την πληροφορική, στην επιστήμη και τη τεχνολογία μικροσυστημάτων και νανοδιατάξεων, στη μαθηματική προτυποποίηση συστημάτων που απαντούν στην τεχνολογία και την οικονομία, στην εφαρμοσμένη μηχανική αλλά και στα οικονομικά, την κοινωνιολογία, την ιστορία και τη φιλοσοφία των επιστημών κ.ά.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο