Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ: 18.260

ΕΠΑΛ: 18.085

Βάση 2022
17.910
Εισακτέοι
197
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική  30%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  30%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  30%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

Κωδικός Σχολής
0219
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Κατευθύνσεις

1. Ηλεκτρικής Ενέργειας
2. Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών
3. Τηλεπικοινωνιών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα ΗΜΜΥ του Α.Π.Θ. στοχεύει να προσφέρει ένα ισχυρό υπόβαθρο θεωρητικής και πρακτικής γνώσης, το οποίο σε συνδυασμό με τις πιο εξειδικευμένες γνώσεις των κατευθύνσεων σπουδών, δίνει τη δυνατότητα στους/στις απόφοιτους του Τμήματος να στελεχώσουν αποδοτικά διάφορους τομείς της παραγωγής ή της έρευνας.

 

 

1. Στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας ανήκουν τα εργαστήρια:

 • Ηλεκτρικών Μηχανών
 • Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Υψηλών Τάσεων
 • Πυρηνικής Τεχνολογίας
 • Ηλεκτροτεχνικών Υλικών


2. Στον Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ανήκουν τα εργαστήρια:

 • Ηλεκτρονικής
 • Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής
 • Επεξεργασίας Πληροφοριών και Υπολογισμών
 • Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων


3. Στον Τομέα Τηλεπικοινωνιών ανήκει το εργαστήριο:

 • Τηλεπικοινωνιών

 

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και του Τομέα Πληροφορικής

 

H φοίτηση στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ 

 • είναι πενταετής, διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS) και

  οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΗΜΜΥ περιλαμβάνει

 • το βασικό κύκλο σπουδών διάρκειας έξι εξαμήνων (180 ECTS), ο οποίος προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες υποδομής μαθηματικών, εφαρμοσμένης φυσικής και πληροφορικής που αποτελούν βασικά αντικείμενα της επιστήμης του ΗΜΜΥ,και
 • τρεις παράλληλους κύκλους ειδίκευσης (Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών) διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων (120 ECTS) έκαστος,
  • συμπεριλαμβανομένης υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας ερευνητικού χαρακτήρα (10ο εξάμηνο, 30 ECTS), που εμβαθύνουν σε επιλεγμένα αντικείμενα της εφαρμοσμένης επιστήμης του ΗΜΜΥ.

 

 

Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας είναι υποχρεωτική για τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος.

 • Με τη συμπλήρωση του 8ου εξαμήνου οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν και ακολούθως να αρχίσουν να ασχολούνται με την διπλωματική τους εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες ECTS, και μπορεί να θεωρηθεί επιπέδου MSc.
   

 

 

Η Πρακτική Άσκηση θεωρείται προαιρετικό μάθημα που μπορούν να το επιλέξουν φοιτητές/τριες του 8ου Εξαμήνου και άνω.

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης αποδίδει στον/στην φοιτητή/τρια δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες.

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Λογισμός Ι
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Φυσική
 • Δομημένος Προγραμματισμός
 • Τσαρδούλιας
 • Λογική Σχεδίαση
 • Τεχνικές Σχεδίασης με Υπολογιστή 

Προαιρετικά Μαθήματα

 • Ξένη Γλώσσα

 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Λογισμός ΙΙ
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
 • Ηλεκτρολογικά Υλικά
 • Οργάνωση Υπολογιστών 
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

Προαιρετικά Μαθήματα

 • Ξένη Γλώσσα

 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ
 • Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο Ι
 • Ηλεκτρονική Ι
 • Δομές Δεδομένων

 

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο ΙΙ
 • Ηλεκτρονική ΙΙ
 • Πιθανοτήτων και Στατιστική
 • Σήματα και Συστήματα

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Διακριτά Μαθηματικά

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι
 • Στοχαστικά Σήματα και Διαδικασίες
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι
 • Συστήματα Μετρήσεων

 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Ηλεκτρικές Μηχανές Ι
 • Διατάξεις Υψηλών Συχνοτήτων
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Αλγορίθμων
 • Δίκτυα Υπολογιστών Ι

 

7ο Εξάμηνο

ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι
 • Υψηλές Τάσεις Ι
 • Μετάδοση Θερμότητας
 • Εισαγωγή στις Εφαρμογές της Πυρηνικής Τεχνολογίας
 • Ημιαγωγά Υλικά: Θεωρία - Διατάξεις

ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 • Ανάλυση Δεδομένων
 • Θεωρία Δικτύων
 • Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
 • Ηλεκτρονική ΙΙΙ
 • Θεωρία Υπολογισμών και Αλγορίθμων 
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Παράλληλα και Διανεμημένα Συστήματα
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙΙ
 • Τεχνικές Βελτιστοποίησης
 • Ψηφιακά Συστήματα ΗW σε Χαμηλά Επίπεδα Λογικής Ι
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ
 • Σχεδίαση Ενεργών Φίλτρων
 • Αρχιτεκτονική Προηγμένων Υπολογιστών

ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
 • Κεραίες και Διάδοση
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙΙ
 • Γεωηλεκτρομαγνητισμός
 • Ηλεκτρακουστική Ι
 • Οπτική
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

 

8ο Εξάμηνο

ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Δυναμική Συμπεριφορά ΣΗΕ
 • Διανεμημένη Παραγωγή
 • Σύγχρονες Μηχανές
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ
 • Υψηλές Τάσεις ΙΙ
 • Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας και Γειώσεων
 • Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Θεωρία και Τεχνολογία Πυρηνικών Αντιδραστήρων
 • Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών Υλικών
 • Αρχές Οικονομίας (ΔΟΝΑ) - Διοίκησης, Οικονομίας, Νομικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 • Γραφική με Υπολογιστές
 • Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Εφαρμοσμένος Αυτόματος Έλεγχος
 • Θεωρία Εκτίμησης και Ανίχνευσης
 • Θεωρία Παιγνίων
 • Μικροεπεξεργαστές και Περιφερειακά
 • Προγραμματιζόμενα Κυκλώματα FPGA-ASIC
 • Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων
 • Ρομποτική
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Τηλεπικοινωνιακή Ηλεκτρονική
 • Υπολογιστική Νοημοσύνη
 • Ψηφιακά Συστήματα HW σε Χαμηλά Επίπεδα Λογικής ΙΙ 
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
 • Αρχές Οικονομίας (ΔΟΝΑ) - Διοίκησης, Οικονομίας, Νομικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
 • Οπτικές Επικοινωνίες
 • Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων
 • Ηλεκτρακουστική ΙΙ
 • Τηλεοπτικά Συστήματα
 • Θεωρία Σκέδασης
 • Προηγμένες Τεχνικές Επεξεργασίας Σήματος
 • Εφαρμογές Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων
 • Κβαντική Φυσική
 • Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός
 • Αρχές Οικονομίας (ΔΟΝΑ)  - Διοίκησης, Οικονομίας, Νομικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

9ο Εξάμηνο

ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μαθήματα Επιλογής

 • Ειδικά Κεφάλαια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 • Ηλεκτρική Οικονομία 
 • Σύγχρονα Ενεργειακά Συστήματα 
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι στα Ενεργειακά Συστήματα 
 • Σερβοκινητήρια Συστήματα 
 • Συστήματα Ηλεκτροκίνησης 
 • Συντονισμός Μονώσεων-Προστασία έναντι Υπερτάσεων 
 • Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων (ΔΟΝΑ)*

 

ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μαθήματα Επιλογής

 • Αναγνώριση Προτύπων 
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 
 • Ασφαλής Ανάκτηση και Ανάλυση Ψηφ. ΔεδομένωνΨηφ. Εγκληματολογία 
 • Βάσεις Δεδομένων 
 • Βιομηχανική Πληροφορική 
 • Ευφυή και Προσαρμοστικά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 
 • Συστήματα Πολυμέσων 
 • Σχεδίαση Συστημάτων VLSI 
 • Σχεδίαση Συστημάτων Υλικού-Λογισμικού 
 • Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα VLSI-ASIC Μεγάλης Κλίμακας 
 • Αξιοπιστία Συστημάτων 
 • Μηχανική Λογισμικού ΙΙ 
 • Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων (ΔΟΝΑ)*

 

ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ανάλυση και Σύνθεση Ραδιοσυστημάτων
 • Μικροκυματική Τεχνολογία 
 • Ασύρματες Επικοινωνίες

Προαιρετικά Μαθήματα

 • Τεχνολογία του Ήχου και της Εικόνας: Αποθήκευση, Επεξεργασία, Μετάδοση 
 • Ευρυζωνικά Δίκτυα 
 • Τεχνικές Μη Καταστρεπτικών Δοκιμών 
 • Κώδικες Διόρθωσης Σφαλμάτων 
 • Φωτονική Τεχνολογία 
 • Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα 
 • Ειδικά Θέματα Διάδοσης και Ραδιοζεύξεων 
 • Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων (ΔΟΝΑ)*

 

10ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικό για όλες τις κατευθύνσεις

 • Διπλωματική εργασία

Προαιρετικό

 • Πρακτική άσκηση

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Η ειδικότητα του/της Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του ΑΠΘ έχει ευρύ πεδίο δράσης.

 • Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός νοείται ο/η μηχανικός που ασχολείται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή, πιστοποίηση, έλεγχο, επιθεώρηση, συντήρηση και διακρίβωση συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας που είναι κρίσιμα για την προστασία και βελτίωση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, όπως είναι οι ηλεκτρολογικές και άλλες εγκαταστάσεις, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι τηλεπικοινωνίες, τα συστήματα πληροφορικής και υπολογιστών. 

 

Σύμφωνα με το ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187/τ. Α’/05.11.2018)

 

 • Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων
 • Κατόψεις (δισδιάστατες) και τομές υφιστάμενων κτηρίων για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές αδειοδοτήσεις εκτός αδειών δόμησης κάθε είδους, εκτός μνημείων, κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων.
 • Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων κοινής ωφέλειας, επικοινωνιών και δεδομένων.
 • Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης δικτύων κοινής ωφέλειας, δικτύων επικοινωνιών και δεδομένων.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτηρίων, ήτοι:
  • ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις
  • υδραυλικές
  • ψυκτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις κλιματισμού
  • εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων
  • πάσης φύσεως λέβητες, αντλιών θερμότητας και λοιπών συστημάτων και παθητικών συστημάτων θέρμανσης
 • Εκπόνηση μελετών σε μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμό.
 • Εκπόνηση μελετών σε ανυψωτικές και μεταφορικές εγκαταστάσεις.
 • Εκπόνηση μελετών σε πνευματικές υδραυλικές, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων συνεχούς ρεύματος (de) ανεξαρτήτως τάσεως λειτουργίας.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων, γραμμών μεταφοράς και διανομής χαμηλής τάσης, μέσης τάσης, υψηλής τάσης και υπερυψηλής τάσης.
 • Εκπόνηση μελετών υποσταθμών μετασχηματισμού (υποβίβασης ή ανύψωσης) τάσης με τις διατάξεις γείωσης τους και συναφή εξοπλισμό προστασίας τους.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος (καλωδιώσεις, πίνακες, διατάξεις προστασίας και ζεύξης, υποσταθμοί ιδιωτών, διατάξεις γείωσης, διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας, συσκευές μετατροπής ισχύος, συσκευές κατανάλωσης, Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγη Η/Ζ κ.λπ.).
 • Σχεδίαση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων
 • Εκπόνηση μελετών έργων φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και των συστημάτων ελέγχου τους.
 • Εκπόνηση μελετών Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντιεκρηκτικού τύπου.
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (συσσωρευτές μολύβδου, λιθίου, κυψελών καυσίμου, υπερπυκνωτές, αντλησιοταμίευση, μηχανολογικές διατάξεις αποθήκευσης κ.λπ.).
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων συγκομιδής ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων μέτρησης και αυτοματισμών, μετατροπέων ισχύος.
 • Εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων.
 • Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών μηχανολογικών κατασκευών (μηχανοκατασκευές, σωληνώσεις, μεταλλικές στηρίξεις κ.λπ.).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων έργων αφαλάτωσης από ΑΠΕ.
 • Εκπόνηση μελετών ακουστικής, ηχομόνωσης και ηλεκτρακουστικής κτηρίων, studio κ.λπ. συναφών χώρων με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
 • Εκπόνηση μελετών εφαρμογών επαγωγικής και μικροκυματικής θέρμανσης στη βιομηχανία με τους αυτοματισμούς και την ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση τροφοδοσίας και αυτομάτου ελέγχου.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης χώρων και εγκαταστάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό,(EMC).
 • Εκπόνηση μελετών και έργων συστημάτων τηλεπικοινωνιών και δικτύων.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, συστήματα δορυφορικών και κινητών επικοινωνιών, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, τεχνολογιών διαδικτύου.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών και αισθητήρων.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: υλικό, συστήματα και εξοπλισμός υπολογιστών, λογισμικό λειτουργίας και διασύνδεσης υπολογιστών, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, λογισμικό εφαρμογών υπολογιστών, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, τεχνολογίες διαδικτύου, υπηρεσίες και εφαρμογές παγκόσμιου ιστού, υπολογιστική νέφους, ενσωματωμένα συστήματα και διαδίκτυο των αντικειμένων, ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από αισθητήρες, και ολοκληρωμένων υπολογιστικών συστημάτων, ενιαίο μέρος των οποίων είναι αισθητήρες (sensors) και επενεργητές (actuators).
 • Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και εφαρμογών αυτών σε διάφορα πεδία.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: συστήματα αποθήκευσης, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων και γνώσης, Data Centers, συστήματα μεγάλου όγκου δεδομένων (big data), πληροφοριακά συστήματα και συστήματα αποφάσεων, συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συστήματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής, γραφικά και οπτικοποίηση, βιοπληροφορική, συστήματα βιομηχανικών αυτοματισμών και βιομηχανική πληροφορική, ιατρική πληροφορική, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, δορυφορικά και διαστημικά συστήματα και εγκαταστάσεις, συστήματα ευφυών μεταφορών, συστήματα ευφυών υποδομών, εγκαταστάσεις ευφυών κτηρίων.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων υπηρεσιών συμφωνημένου επιπέδου. (SLA).
 • Εκπόνηση μελετών και έργων ασφάλειας πληροφορίας, ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, δικτύων, δεδομένων και γνώσης, προστασίας της ιδιωτικότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας συστημάτων λογισμικού και υλικού.
 • Εκπόνηση μελετών και πιστοποίηση προδιαγραφών μεταφερσιμότητας τμημάτων λογισμικού σε πολλαπλές πλατφόρμες.
 • Συστήματα αυτομάτου έλεγχου και αισθητήρων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
 • Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προσαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών διασύνδεσης συστημάτων υλικού/λογισμικού με μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
 • Λογισμικό εξομοίωσης και προσομοίωσης μηχανολογικών συστημάτων.
 • Καθορισμός ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, διαχείρισης επιχειρήσεων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών ηλεκτρονικών διατάξεων.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: διατάξεις μικροηλεκτρονικής, αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα, οπτοηλεκτρονική, νανοτεχνολογία, ολοκληρωμένα κυκλώμτα υλικού, ηλεκτρονικά ισχύος, αισθητήρες, ηλεκτρονικός εξοπλισμός επιτήρησης, ασφάλεια και έλεγχος εγκαταστάσεις ή τεχνικά έργα, αυτόματος έλεγχος, ευφυή συστήματα και ρομποτική, οπτικοποίηση και γραφικά, βιοϊατρική, βιοπληροφορική, ενσωματωμένα συστήματα.
 • Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνουν: εγκαταστάσεις ραδιοσυχνοτήτων (κεραίες, πομποδέκτες και αναμεταδότες), ραδιοεπικοινωνία και ραδιοηλεκτρονικές συσκευές, μικροκυματικές διατάξεις και κυκλώματα, βιοϊατρικές συσκευές και συστήματα, αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, επίγειες, δορυφορικές, σταθερές και κινητές επικοινωνίες.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας εγκαταστάσεων
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πεδίων.
 • Εκπόνηση μελετών Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).
 • Ευφυή συστήματα μεταφορών
 • Εκπόνηση μελετών κινητήρων παντός τύπου.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων
 • Εκπόνηση μελετών δορυφορικών και διαστημικών συστημάτων και εγκαταστάσεων που αφορούν συστήματα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ηλεκτρονικά συστήματα, Ραδιοεπικοινωνίες και Ενεργειακά Συστήματα.
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων ενεργητικής πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.
 • Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που αφορούν στην Πυρηνική Τεχνολογία.

 

 Ωστόσο, στη σημερινή αγορά εργασίας, οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί έχουν πολλές επιλογές εξειδίκευσης για να διαλέξουν, οι οποίες αντανακλούν τις ποικίλες εφαρμογές της ηλεκτρικής μηχανικής σε διάφορους κλάδους.
 

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • στη βιομηχανία (Συσκευές οδήγησης κινητήρων, ηλεκτρόλυσης, γαλβανισμού, συγκόλλησης, κ.ά)
 • στις μεταφορές ( Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τρένα, μετρ, τρόλευ, πλοία)
 • στις ανανεώσιμες πηγές (Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) και στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
 • στο σχεδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων
 • στη λειτουργία επιχειρησιακών δικτύων υπολογιστών και Data centers.
 • στα συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Συστήματα αντιστάθμισης αέργου ισχύος, HVDC, Eνεργά φίλτρα, κ.ά.)
 • στο σχεδιασμό έξυπνων οικιακών συσκευών ( φωτισμός, κλιματισμός - θέρμανση, επαγωγικές εστίες, κ.ά)
 • στη ψηφιακή διαδραστική ευρυεκπομπή ( digital interactive broadcasting) και στις αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες τηλεοπτικού και πολυμεσικού περιεχομένου.
 • στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στις ευρυζωνικές υπηρεσίες πέμπτης γενιάς (5G).
 • στις υπηρεσίες ασφάλειας δεδομένων και διαφύλαξης του απορρήτου.
 • στο υλικό και λογισμικό για προγραμματιζόμενα σταθερά και ασύρματα δίκτυα (SDN/SDR).
 • στο υλικό και λογισμικό εικονοποίησης δικτυακών λειτουργιών (NFV).
 • στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων - Internet of Things (IoT) -
   και τις εφαρμογές του για
  • έξυπνα σπίτια,
  • έξυπνες πόλεις,
  • γεωργία ακριβείας,
  • μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και
  • διατήρηση των φυσικών πόρων.

 

Ως Μηχανικός Λογισμικού

 • στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών
 • στην εγκατάσταση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων απόφάσεων,
 • στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης
 • στις εφαρμογές ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης
 • στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου
 • στο ψηφιακό μάρκετινγκ και την ανάλυση δεδομένων

 

Ως μηχανικός επεξεργασίας σήματος

 • με ευθύνη να αναπτύξει, να διαχειριστεί και να λειτουργήσει υπολογιστικά μοντέλα, δημιουργώντας αλγόριθμους για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία του καθώς και συστήματα λήψης αποφάσεων βασισμένα σε σήματα ( με ενδεικτικές εφαρμογές στην ιατρική, τη γεωπονία, τις τηλεπικοινωνίες και τη μουσική)

 

Ως μηχανικός νέων υλικών και νανοτεχνολογίας

 • που θα μπορεί να προτείνει, να δοκιμάζει, να σχεδιάζει και να αναπτύσσει νέα υλικά ή να βελτιώνει τα ήδη υπάρχοντας, για ένα εύρος προϊόντων όπως τα έξυπνα παράθυρα παραγωγής ενέργειας, οι μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα αεροσκάφη, κ.α.

 

Ως εκπαιδευτικός

 • στη διδασκαλία όλων των συναφών τεχνικών αντικειμένων.

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ 83 Ηλεκτρολόγων και ΠΕ 86 Πληροφορικής.

 

Ως Ερευνητής/τρια και Μηχανικός έρευνας

 • σε ερευνητικά ιδρύματα κι εργαστήρια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

 

Επιπλέον,

 οι απόφοιτοι/ες εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Κατασκευαστών και στο Μητρώο μελετητών και μελετητικών γραφείων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών για τα αντίστοιχα έργα και μελέτες.

 

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ΠΕ Πληροφορικής.

 

Mπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ηλεκτρολογία - Ηλεκτρονική στο άρθρο μας εδώ.

Δείτε την επαγγελματική μονογραφία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών από το ΑΠΘ εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο