Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ: 16.405

ΕΠΑΛ: 17.075

Βάση 2022
15.740
Εισακτέοι
199
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική  25%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%Κωδικός Σχολής
0220
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Πληροφορικής
 • Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πόλη
Βόλος
Κατευθύνσεις

1. Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
2. Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
3. Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
4. Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
5. Ενέργειας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Από ιδρύσεως, σταθερός στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης και των τεχνολογιών της Πληροφορικής, των Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Ενέργειας και η προετοιμασία, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, Μηχανικών με όλα τα απαραίτητα εφόδια, ηθικά και τεχνολογικά, που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν με επιτυχία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Ηλεκτρολογικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους διαρκώς ανελισσόμενους αυτούς τομείς.

 

 

1. Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών

 • Εργαστήριο Τεχνολογιών Δόμησης και Επεξεργασίας Δεδομένων

2. Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
 • Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων
   

3. Τομέας Ενέργειας

 • Εργαστήριο Ευφυούς Ενεργειακής Στρατηγικής και Δικτύων

4. Τομέας Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

 • Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

5. Τομέας Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

 • Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών

 

 

 

 

 H φοίτηση στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι πενταετής,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS) και

  οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διαρθρώνεται σε δύο κύκλους:

Ο πρώτος κύκλος συνίσταται από ένα σύνολο μαθημάτων κορμού, που παρέχουν τις βασικές γνώσεις κατά τα τρία (3) πρώτα έτη σπουδών.

 • Κατά το 5ο και το 6ο εξάμηνο, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής δύο (2) μαθημάτων, ανά εξάμηνο, από τους τομείς εξειδίκευσης που υποστηρίζονται από το Τμήμα. Κατά τον πρώτο κύκλο, οι φοιτητές επιπροσθέτως έχουν την υποχρέωση εγγραφής σε δύο (2) μαθήματα Αγγλικής,

Ο δεύτερος κύκλος αφορά τα επόμενα δύο έτη σπουδών (Δ’ και Ε’) και περιλαμβάνει μαθήματα επιλογής.

 • Εκτός από αυτά τα μαθήματα, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν και ορισμένα διατμηματικά μαθήματα επιλογής από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Το δέκατο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Για την απόκτηση του διπλώματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών απαιτείται:

 • Επιτυχής παρακολούθηση σαράντα πέντε (45) μαθημάτων (270 ECTS),
 • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS).

 

 

Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων εξαμήνων σπουδών, δηλώνεται δε κατά προτίμηση στις αρχές του 9ου εξαμήνου σπουδών (ημερολογιακά),  υπό την προϋπόθεση ότι ο/η φοιτητής/τρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον 180 ECTS μονάδες μαθημάτων.

 

 

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πραγματοποιήσουν δίμηνη Πρακτική Άσκηση, η οποία είναι προαιρετική και πραγματοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

 • Οι φοιτητές/τριες αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική από το 3ο έτος και μέχρι το πέρας των σπουδών τους.

 

1o Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φυσική    
 • Λογισμός Ι    
 • Προγραμματισμός Ι     
 • Γραμμική Άλγεβρα     
 • Ψηφιακή Σχεδίαση     
 • Αγγλική Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία

 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Λογισμός ΙΙ    
 • Προγραμματισμός ΙΙ    
 • Διακριτά Μαθηματικά    
 • Τεχνικό Σχέδιο    
 • Μεθοδολογία Σύνταξης Τεχνικών Κειμένων και Παρουσιάσεων στην Αγγλική Γλώσσα
 • Ανάλυση Κυκλωμάτων Ι

 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ηλεκτρικές Μετρήσεις     
 • Δομές Δεδομένων    
 • Πιθανότητες και Στατιστική    
 • Οργάνωση και Σχεδίαση Η/Υ    
 • Ανάλυση Κυκλωμάτων ΙΙ

 

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διαφορικές Εξισώσεις    
 • Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική    
 • Αλγόριθμοι    
 • Σήματα και Συστήματα    
 • Αριθμητική Ανάλυση

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Ι    
 • Δίκτυα Υπολογιστών Ι    
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Τεχνητή Νοημοσύνη    
 • Μεταγλωττιστές    
 • Ταυτόχρονος Προγραμματισμός    
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων    
 • Ψηφιακά Συστήματα VLSI    
 • Τεχνολογίες Εκπαίδευσης    
 • Ηλεκτρικές Μηχανές    
 • Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων    
 • Συστήματα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Γραμμικός Προγραμματισμός    
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική
 • Προχωρημένη Ηλεκτρονική

 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι    
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία I    
 • Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Λειτουργικά Συστήματα    
 • Συστήματα Μετρήσεων    
 • Εισαγωγή στη Θεωρία Υπολογισμού
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός    
 • Ανάκληση Πληροφορίας    
 • Εργαστήριο Σχεδίασης SoC (System – on – Chip) με Εργαλεία CAD    
 • Αναγνώριση Προτύπων    
 • Αρχιτεκτονική Παράλληλων Συστημάτων
 • Ενσωματωμένα Συστήματα
 • Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας    
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος    
 • Κατανεμημένα Συστήματα    
 • Ηλεκτροτεχνικά Υλικά    
 • Επεξεργασία Εικόνας    
 • Εισαγωγή στη Νανοηλεκτρονική    
 • Ειδικά Θέματα – Εργασίες 

 

7ο Εξάμηνο 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ    
 • Συστήματα Υπολογισμού Υψηλών Επιδόσεων    
 • Λογικός και Συναρτησιακός Προγραμματισμός    
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ    
 • Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων    
 • Έλεγχος και Επαλήθευση Ψηφιακών Κυκλωμάτων    
 • Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα    
 • Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων    
 • Αλγόριθμοι CAD    
 • Γραφικά Η/Υ    
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις    
 • Ειδικά Θέματα – Εργασίες    
 • Σχεδιασμός Διαδικτυακών Πρωτοκόλλων    
 • Επεξεργασία Φωνής και Ήχου    
 • Παράλληλοι και Δικτυακοί Υπολογισμοί    
 • Νευρο-Ασαφής Υπολογιστική    
 • Ευφυή Δίκτυα Μεταφοράς Ενέργειας    
 • Ασφάλεια Υλικού    
 • Εισαγωγή στην Όραση Υπολογιστών    
 • Μηχανική Μάθηση για Επιστήμη Δεδομένων και Ανάλυση    
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ

 

8ο Εξάμηνο  

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Εφαρμοσμένες Στοχαστικές Διαδικασίες    
 • Βελτιστοποίηση Δικτύων    
 • Τεχνολογίες Blockchain και Αποκεντρωμένες Εφαρμογές    
 • Αρχιτεκτονική και Ανάπτυξη Παιγνίων    
 • Εξόρυξη Δεδομένων    
 • Πολυπρακτορικά Συστήματα    
 • Σύνθετα Δίκτυα    
 • Ασύρματες Επικοινωνίες    
 • Ακέραιος Προγραμματισμός και Συνδυαστική Βελτίωση    
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων    
 • Αλγόριθμοι CAD Φυσικής Σχεδίασης    
 • Οικονομική της Τεχνολογίας    
 • Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ    
 • Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών    
 • Έλεγχος και Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας    
 • Ειδικά Θέματα – Εργασίες    
 • Προχωρημένη Διαχείριση Δεδομένων    
 • Εισαγωγή στην Οικονομία της Ενέργειας    
 • Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων    
 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού    
 • Βιομηχανικός Αυτόματος Έλεγχος    
 • Ειδικά Θέματα Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων    
 • Βαθιά Μάθηση και Εφαρμογές της    
 • Υπολογιστική Μοντελοποίηση Υλικών για Μικροηλεκτρονικές Εφαρμογές    
 • Σχεδίαση Κυκλωμάτων για Ιοντίζοντα Περιβάλλοντα    
 • Ηλεκτροακουστική    
 • Σχεδίαση Κβαντικών Υπολογιστών    
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) και Εφαρμογές    
 • Εισαγωγή στη Ρομποτική    
 • Σχεδίαση Επεξεργαστών

 

9ο Εξάμηνο  

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Κυκλωμάτων
 • Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός    
 • Εργαστήριο Αναλογικών Κυκλωμάτων    
 • Κεραίες    
 • Μικροκύματα    
 • Συστήματα Βάσεων Δεδομένων ΙΙ    
 • Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας    
 • Σχεδιαστική Σκέψη    
 • Προχωρημένα Θέματα Δικτύων    
 • Κατασκευή Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων    
 • Τυπική Επαλήθευση Κρυπτοσυστημάτων    
 • Συστήματα Ραντάρ και Τηλεπισκόπηση    
 • Ειδικά Θέματα – Εργασίες

 

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.

Οδηγός Σπουδών

 

 Η ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ευρύ πεδίο δράσης.

 • Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή, πιστοποίηση, έλεγχο, επιθεώρηση, συντήρηση και διακρίβωση συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας που είναι κρίσιμα για την προστασία και βελτίωση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, όπως είναι οι ηλεκτρολογικές και άλλες εγκαταστάσεις, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι τηλεπικοινωνίες, τα συστήματα πληροφορικής και υπολογιστών. 

 

Σύμφωνα με το ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187/τ. Α’/05.11.2018)

 

 • Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων
 • Κατόψεις (δισδιάστατες) και τομές υφιστάμενων κτηρίων για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές αδειοδοτήσεις εκτός αδειών δόμησης κάθε είδους, εκτός μνημείων, κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων.
 • Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων κοινής ωφέλειας, επικοινωνιών και δεδομένων.
 • Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης δικτύων κοινής ωφέλειας, δικτύων επικοινωνιών και δεδομένων.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτηρίων, ήτοι:
  • ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις
  • υδραυλικές
  • ψυκτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις κλιματισμού
  • εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων
  • πάσης φύσεως λέβητες, αντλιών θερμότητας και λοιπών συστημάτων και παθητικών συστημάτων θέρμανσης
 • Εκπόνηση μελετών σε μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμό.
 • Εκπόνηση μελετών σε ανυψωτικές και μεταφορικές εγκαταστάσεις.
 • Εκπόνηση μελετών σε πνευματικές υδραυλικές, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων συνεχούς ρεύματος (de) ανεξαρτήτως τάσεως λειτουργίας.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων, γραμμών μεταφοράς και διανομής χαμηλής τάσης, μέσης τάσης, υψηλής τάσης και υπερυψηλής τάσης.
 • Εκπόνηση μελετών υποσταθμών μετασχηματισμού (υποβίβασης ή ανύψωσης) τάσης με τις διατάξεις γείωσης τους και συναφή εξοπλισμό προστασίας τους.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος (καλωδιώσεις, πίνακες, διατάξεις προστασίας και ζεύξης, υποσταθμοί ιδιωτών, διατάξεις γείωσης, διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας, συσκευές μετατροπής ισχύος, συσκευές κατανάλωσης, Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγη Η/Ζ κ.λπ.).
 • Σχεδίαση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων
 • Εκπόνηση μελετών έργων φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και των συστημάτων ελέγχου τους.
 • Εκπόνηση μελετών Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντιεκρηκτικού τύπου.
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (συσσωρευτές μολύβδου, λιθίου, κυψελών καυσίμου, υπερπυκνωτές, αντλησιοταμίευση, μηχανολογικές διατάξεις αποθήκευσης κ.λπ.).
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων συγκομιδής ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων μέτρησης και αυτοματισμών, μετατροπέων ισχύος.
 • Εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων.
 • Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών μηχανολογικών κατασκευών (μηχανοκατασκευές, σωληνώσεις, μεταλλικές στηρίξεις κ.λπ.).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων έργων αφαλάτωσης από ΑΠΕ.
 • Εκπόνηση μελετών ακουστικής, ηχομόνωσης και ηλεκτρακουστικής κτηρίων, studio κ.λπ. συναφών χώρων με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
 • Εκπόνηση μελετών εφαρμογών επαγωγικής και μικροκυματικής θέρμανσης στη βιομηχανία με τους αυτοματισμούς και την ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση τροφοδοσίας και αυτομάτου ελέγχου.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης χώρων και εγκαταστάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό,(EMC).
 • Εκπόνηση μελετών και έργων συστημάτων τηλεπικοινωνιών και δικτύων.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, συστήματα δορυφορικών και κινητών επικοινωνιών, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, τεχνολογιών διαδικτύου.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών και αισθητήρων.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: υλικό, συστήματα και εξοπλισμός υπολογιστών, λογισμικό λειτουργίας και διασύνδεσης υπολογιστών, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, λογισμικό εφαρμογών υπολογιστών, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, τεχνολογίες διαδικτύου, υπηρεσίες και εφαρμογές παγκόσμιου ιστού, υπολογιστική νέφους, ενσωματωμένα συστήματα και διαδίκτυο των αντικειμένων, ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από αισθητήρες, και ολοκληρωμένων υπολογιστικών συστημάτων, ενιαίο μέρος των οποίων είναι αισθητήρες (sensors) και επενεργητές (actuators).
 • Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και εφαρμογών αυτών σε διάφορα πεδία.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: συστήματα αποθήκευσης, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων και γνώσης, Data Centers, συστήματα μεγάλου όγκου δεδομένων (big data), πληροφοριακά συστήματα και συστήματα αποφάσεων, συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συστήματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής, γραφικά και οπτικοποίηση, βιοπληροφορική, συστήματα βιομηχανικών αυτοματισμών και βιομηχανική πληροφορική, ιατρική πληροφορική, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, δορυφορικά και διαστημικά συστήματα και εγκαταστάσεις, συστήματα ευφυών μεταφορών, συστήματα ευφυών υποδομών, εγκαταστάσεις ευφυών κτηρίων.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων υπηρεσιών συμφωνημένου επιπέδου. (SLA).
 • Εκπόνηση μελετών και έργων ασφάλειας πληροφορίας, ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, δικτύων, δεδομένων και γνώσης, προστασίας της ιδιωτικότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας συστημάτων λογισμικού και υλικού.
 • Εκπόνηση μελετών και πιστοποίηση προδιαγραφών μεταφερσιμότητας τμημάτων λογισμικού σε πολλαπλές πλατφόρμες.
 • Συστήματα αυτομάτου έλεγχου και αισθητήρων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
 • Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προσαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών διασύνδεσης συστημάτων υλικού/λογισμικού με μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
 • Λογισμικό εξομοίωσης και προσομοίωσης μηχανολογικών συστημάτων.
 • Καθορισμός ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, διαχείρισης επιχειρήσεων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών ηλεκτρονικών διατάξεων.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: διατάξεις μικροηλεκτρονικής, αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα, οπτοηλεκτρονική, νανοτεχνολογία, ολοκληρωμένα κυκλώμτα υλικού, ηλεκτρονικά ισχύος, αισθητήρες, ηλεκτρονικός εξοπλισμός επιτήρησης, ασφάλεια και έλεγχος εγκαταστάσεις ή τεχνικά έργα, αυτόματος έλεγχος, ευφυή συστήματα και ρομποτική, οπτικοποίηση και γραφικά, βιοϊατρική, βιοπληροφορική, ενσωματωμένα συστήματα.
 • Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνουν: εγκαταστάσεις ραδιοσυχνοτήτων (κεραίες, πομποδέκτες και αναμεταδότες), ραδιοεπικοινωνία και ραδιοηλεκτρονικές συσκευές, μικροκυματικές διατάξεις και κυκλώματα, βιοϊατρικές συσκευές και συστήματα, αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, επίγειες, δορυφορικές, σταθερές και κινητές επικοινωνίες.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας εγκαταστάσεων
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πεδίων.
 • Εκπόνηση μελετών Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).
 • Ευφυή συστήματα μεταφορών
 • Εκπόνηση μελετών κινητήρων παντός τύπου.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων
 • Εκπόνηση μελετών δορυφορικών και διαστημικών συστημάτων και εγκαταστάσεων που αφορούν συστήματα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ηλεκτρονικά συστήματα, Ραδιοεπικοινωνίες και Ενεργειακά Συστήματα.
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων ενεργητικής πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.
 • Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που αφορούν στην Πυρηνική Τεχνολογία.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • στη βιομηχανία (Συσκευές οδήγησης κινητήρων, ηλεκτρόλυσης,γαλβανισμού, συγκόλλησης, κ.ά)
 • στις μεταφορές ( Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τρένα, μετρ, τρόλευ, πλοία)
 • στις ανανεώσιμες πηγές (Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) και στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
 • στο σχεδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων
 • στη λειτουργία επιχειρησιακών δικτύων υπολογιστών και Data centers.
 • στα συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Συστήματα αντιστάθμισης αέργου ισχύος, HVDC, Eνεργά φίλτρα, κ.ά.)
 • στο σχεδιασμό έξυπνων οικιακών συσκευών ( φωτισμός, κλιματισμός - θέρμανση, επαγωγικές εστίες, κ.ά)
 • στη ψηφιακή διαδραστική ευρυεκπομπή ( digital interactive broadcasting) και στις αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες τηλεοπτικού και πολυμεσικού περιεχομένου.
 • στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στις ευρυζωνικές υπηρεσίες πέμπτης γενιάς (5G).
 • στις υπηρεσίες ασφάλειας δεδομένων και διαφύλαξης του απορρήτου.
 • στο υλικό και λογισμικό για προγραμματιζόμενα σταθερά και ασύρματα δίκτυα (SDN/SDR).
 • στο υλικό και λογισμικό εικονοποίησης δικτυακών λειτουργιών (NFV).
 • στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων - Internet of Things (IoT) -
   και τις εφαρμογές του για
  • έξυπνα σπίτια,
  • έξυπνες πόλεις,
  • γεωργία ακριβείας,
  • μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και
  • διατήρηση των φυσικών πόρων.

 

Ως Μηχανικός Λογισμικού

 • στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών
 • στην εγκατάσταση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων απόφάσεων,
 • στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης
 • στις εφαρμογές ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης
 • στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου
 • στο ψηφιακό μάρκετινγκ και την ανάλυση δεδομένων

 

Ως μηχανικός επεξεργασίας σήματος

 • με ευθύνη να αναπτύξει, να διαχειριστεί και να λειτουργήσει υπολογιστικά μοντέλα, δημιουργώντας αλγόριθμους για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία του καθώς και συστήματα λήψης αποφάσεων βασισμένα σε σήματα ( με ενδεικτικές εφαρμογές στην ιατρική, τη γεωπονία, τις τηλεπικοινωνίες και τη μουσική)

 

Ως μηχανικός νέων υλικών και νανοτεχνολογίας

 • που θα μπορεί να προτείνει, να δοκιμάζει, να σχεδιάζει και να αναπτύσσει νέα υλικά ή να βελτιώνει τα ήδη υπάρχοντας, για ένα εύρος προϊόντων όπως τα έξυπνα παράθυρα παραγωγής ενέργειας, οι μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα αεροσκάφη, κ.α.

 

Ως εκπαιδευτικός

 • στη διδασκαλία όλων των συναφών τεχνικών αντικειμένων.

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ 83 Ηλεκτρολόγων και ΠΕ 86 Πληροφορικής.

 

Ως Ερευνητής/τρια και Μηχανικός έρευνας

 • σε ερευνητικά ιδρύματα κι εργαστήρια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

 

Επιπλέον,

 οι απόφοιτοι εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Κατασκευαστών και στο Μητρώο μελετητών και μελετητικών γραφείων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών για τα αντίστοιχα έργα και μελέτες.

 

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ΠΕ Πληροφορικής.

 

Mπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ηλεκτρολογία - Ηλεκτρονική στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο