Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ:  14.285

ΕΠΑΛ: 16.120

Βάση 2022
14.325
Εισακτέοι
182
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική  25%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  30%

 Νέα Ελληνικά  30%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  20%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  30%

 Νέα Ελληνικά  30%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  20%Κωδικός Σχολής
1564
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Πληροφορικής
 • Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πόλη
Κοζάνη
Κατευθύνσεις

1. Υπολογιστές, Υλικό & Λογισμικό
2. Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα
3. Ενέργεια

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

O σκοπός του Τμήματος  HMMY του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι η προαγωγή της επιστήμης και των τεχνολογιών της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών, της Ηλεκτρονικής αλλά και των Κυκλωμάτων και της Ενέργειας.

 • Μέσω της διδασκαλίας, της έρευνας αλλά και της πρακτικής εφαρμογής το Τμήμα προετοιμάζει Μηχανικούς με όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους διαρκώς ανελισσόμενους τομείς του αντικειμένου των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.


Πιο συγκεκριμένα το Τμήμα ΗΜΜΥ προάγει και καλλιεργεί τη γνώση στα ακόλουθα αντικείμενα :

 • Επιστήμης των Υπολογιστών: Το Τμήμα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε σύγχρονους τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών όπως Παράλληλος, Κατανεμημένος, Κινητός και Ασύρματος Υπολογισμός, Σχεδιασμός, Ανάλυση και Ανάπτυξη Αλγορίθμων.
 • Τεχνολογιών Λογισμικού και Συστημάτων: Το Τμήμα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις Πληροφορικής για την Ανάπτυξη και Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού, Βάσεων Δεδομένων, Διαδικτυακών, Κινητών και Ενσωματωμένων Συστημάτων καθώς και εφαρμογών στο πλαίσιο του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things).
 • Σήματα, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα: Το Τμήμα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα των Επικοινωνιών για την σχεδίαση και υλοποίηση Δικτύων Υπολογιστών, Οπτικών και Ασύρματων Δικτύων Τηλεπικοινωνιών, Κεραιών αλλά και Μικροκυματικών Επικοινωνιών, καθώς επίσης και για την ανάλυση και επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων και Εικόνας καθώς και Βιοϊατρικών Σημάτων.
 • Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας: Το Τμήμα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας για την μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρικών- ηλεκτρολογικών συστημάτων.
 • Ενέργειας: Το Τμήμα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της Ενέργειας αναφορικά με την σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων ηλεκτρισμού, συστημάτων ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, μετρήσεις και αυτοματισμούς.

 

 

Εργαστήρια Πληροφορικής

 • Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ψηφιακής Υγείας
 • Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών και Δικτύων Η_Υ
 • Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών
 • Εργαστήριο Πληροφορικής 1
 • Εργαστήριο Πληροφορικής 2
 • Εργαστήριο Ρομποτικής
 • Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
 • Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικών Ι & ΙΙ

Εργαστήρια Ηλεκτρονικής

 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κατασκευών
 • Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας

Εργαστήρια Ηλεκτρικής Ισχύος

 • Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Έξυπνων Ηλεκτρικών Δικτύων
 • Εργαστήριο Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 • Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήρια Τηλεπικοινωνιών

 • Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών
 • Εργαστήριο Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών
 • Εργαστήριο Συστημάτων Μετρήσεων και Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών

 

 

 

 H φοίτηση στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι πενταετής,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS) και

  οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Για τη λήψη του διπλώματος, απαιτούνται συνολικά πενήντα έξι (56) μαθήματα καθώς και η εκπόνηση εξαμηνιαίας διπλωματικής εργασίας. 

 Στη διάρκεια των πρώτων πέντε (5) ακαδημαϊκών εξαμήνων, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, με τα οποία διασφαλίζεται η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες, δεδομένου ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των σπουδών των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.  

 Για να μπορέσει ένας φοιτητής να συνεχίσει τις σπουδές του στο 7ο εξάμηνο και μετά, θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον είκοσι (20) μαθήματα του κορμού.

Από το 7ο εξάμηνο σπουδών και μετά, το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει υψηλού επιπέδου εμβάθυνση σε τρεις κατευθύνσεις σπουδών:

α) την Ενεργειακή κατεύθυνση,

β) την κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, και

γ) την κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής.

 • Σε κάθε κατεύθυνση υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης, ενώ οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν και μαθήματα από άλλες κατευθύνσεις τα οποία χαρακτηρίζονται γενικά ως επιλογής.

 

 

 

Κατά το 10ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών, εκπονείται υποχρεωτικά διπλωματική εργασία αναλυτικού, πειραματικού, υπολογιστικού ή συνδυαστικού χαρακτήρα.

 •  Προϋπόθεση για την εκπόνηση της εργασίας είναι ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων που οφείλουν οι φοιτητές/τριες να μην υπερβαίνει τα 50 ECTS. 

 

 

Οι φοιτητές  κατά το 9ο εξάμηνο σπουδών τους μπορούν να επιλέξουν προαιρετικά τρίμηνη Πρακτική Άσκηση που αντιστοιχεί σε 15 ECTS. 

 

1ο Εξάμηνο

 • Μαθηματική Ανάλυση Ι 
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Δομημένος Προγραμματισμός 
 • Ηλεκτρολογικά Υλικά 
 • Ψηφιακή Σχεδίαση 
 • Σχέδιο 
 • Αγγλικά Ι (English for Electrical and Computer Engineers)

 

2ο Εξάμηνο

 • Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ 
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα I 
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ι
 • Μηχανική 
 • Διακριτά Μαθηματικά 
 • Πιθανότητες και Στατιστική

 

3ο Εξάμηνο

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι 
 • Ηλεκτρικές Μετρήσεις 
 • Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων 
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ 
 • Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 
 • Θερμοδυναμική 

 

4o Εξάμηνο

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 
 • Ηλεκτρομαγνητισμός 
 • Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων 
 • Αριθμητική Ανάλυση 
 • Ηλεκτρονική Ι 
 • Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών 
 • Αγγλικά ΙΙ (Academic Skills) 

 

5ο Εξάμηνο

 • Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα 
 • Εισαγωγή στα ΣΗΕ 
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
 • Ηλεκτρονική ΙΙ 
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 
 • Οικονομοτεχνική Ανάλυση 

 

6ο Εξάμηνο

 • Μικροεπεξεργαστές 
 • Συστήματα Επικοινωνιών 
 • Βάσεις Δεδομένων 
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι
 • Δίκτυα Υπολογιστών 
 • Ηλεκτρικές Μηχανές 

 

7ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 • Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι
 • Σύγχρονες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης

 • Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία  
 • Φωτοτεχνία  
 • Ενεργειακοί Αυτοματισμοί  
 • Μετάδοση Θερμότητας  
 • Ειδική Εργασία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 • Ανάλυση και Προσομοίωση Δικτύων Επικοινωνιών 
 • Συστήματα Κεραιών και Ασύρματη Διάδοση 
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες 

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης

 • Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα  
 • Ηλεκτρονική Υγεία 
 • Συστήματα Ουρών Αναμονής 
 • Κινητές και Δορυφορικής Επικοινωνίες 
 • Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων 
 • Δικτυακός Προγραμματισμός 
 • Ειδική Εργασία 
 • Βασικές Αρχές του Διαδικτύου των Πραγμάτων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ 
 • Λειτουργικά Συστήματα 
 • Τεχνητή Νοημοσύνη 

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης

 • Ρομποτική 
 • Βιομηχανικές Επικοινωνίες 
 • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 
 • Ειδική Εργασία 
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙΙ 
 • Γραφικά Υπολογιστών 
 • Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων 
 • Ηλεκτρονική Υγεία 
 • Ανάλυση Δεδομένων

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 7ου Εξαμήνου

 • Πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 
 • Αγγλικά ΙΙΙ (Academic Writing) 
 • Θέρμανση (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών) 
 • Έλεγχος Ποιότητας (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών) 
 • Προηγμένα Υλικά - Νανοϋλικά (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών) 
 • Θεωρία Λήψης Αποφάσεων και Ανάλυση Δεδομένων (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)
 • Υπολογιστική Μηχανική (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών) 
 • Οικονομετρία Ι(Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)

 

8ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
 • Υψηλές Τάσεις Ι 
 • Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα Ισχύος 
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ 
 • Ειδικά Θέματα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 • Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Ενεργειακή Ανάλυση Κτιρίων 
 • Ενεργειακή Οικονομία και Αγορές Ενέργειας 
 • Ειδική Εργασία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 • Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 
 • Οπτικές Επικοινωνίες και Δίκτυα 
 • Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης

 • Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία 
 • Οπτική 
 • Θεωρία και Διαχείριση Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης
 • Υπολογιστική Νέφους 
 • Ειδική Εργασία 
 • Φωτονική - Οπτικές Διατάξεις 
 • Μεγάλα Δεδομένα και Ευφυείς Εφαρμογές στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων 
 • Μηχανική Μάθηση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

 • Υπολογιστική Νέφους 
 • Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων 
 • Τεχνολογία Λογισμικού

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης

 • Σχεδίαση VLSI
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία 
 • Μηχατρονική 
 • Συστήματα SCADA 
 • Ειδική Εργασία 
 • Ενσωματωμένα Συστήματα 
 • Ανάπτυξη ψηφιακών Παιχνιδιών 
 • Προηγμένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων 
 • Μηχανική Μάθηση 
 • Η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 
 • Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
 • Προγραμματισμός Περιορισμών

 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 8ου Εξαμήνου

 • Διοίκηση Έργων 
 • Επιχειρησιακή Έρευνα 
 • Αρχές Οργάνωσης Διοίκησης και Λήψης Αποφάσεων 
 • Ψύξη – Κλιματισμός (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών) 
 • Στρατηγική Διοίκηση (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών) 
 • Βιοϊατρική Μηχανική (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών) 
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)
 • Βιομηχανική Διοίκηση (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών) 
 • Blockchain και κρυπτονομίσματα (Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

 

9ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης

 • Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα 
 • Ευστάθεια και Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 • Εισαγωγή στα Έξυπνα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 • Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας 
 • Υψηλές Τάσεις ΙΙ 
 • Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρονικών Ισχύος 
 • Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Εφαρμογές 
 • Ειδική Εργασία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 • Μικροκυματικές Επικοινωνίες 
 • Σχεδίαση και λειτουργία Δικτύων Η/Υ 
 • Διαχείριση και Βελτιστοποίηση
 • Δικτύων Επικοινωνιών

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης

 • Δίκτυα Νέας Γενιάς και Υπηρεσίες 
 • Κινητή Υπολογιστική 
 • Τηλεπισκόπηση 
 • Εξόρυξη Δεδομένων 
 • Ειδική Εργασία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

 • Σχεδίαση και Λειτουργία Δικτύων Η/Υ 
 • Προγραμματισμός Διαδικτύου 
 • Προχωρημένα Θέματα Ψηφιακής Σχεδίασης

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης

 • Μικροτεχνολογια και Νανοτεχνολογία 
 • Ασαφή Συστήματα 
 • Ειδική Εργασία 
 • Μεταγλωττιστές 
 • Εξόρυξη δεδομένων 
 • Βιοπληροφορική 
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 
 • Κινητή Υπολογιστική 
 • Θεωρία Πολυπλοκότητας

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 9ου Εξαμήνου

 • Μη Καταστροφικός Έλεγχος 
 • Πληροφορική και Εκπαίδευση 
 • Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)

Προαιρετικά Μαθήματα 9ου Εξαμήνου

 • Μεθοδολογίες εκπόνησης ερευνητικής εργασίας 
 • Πρακτική Άσκηση

 

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Διπλωματική Εργασία

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

 

 

Οδηγός Σπουδών

Η ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ευρύ πεδίο δράσης.

 • Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή, πιστοποίηση, έλεγχο, επιθεώρηση, συντήρηση και διακρίβωση συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας που είναι κρίσιμα για την προστασία και βελτίωση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, όπως είναι οι ηλεκτρολογικές και άλλες εγκαταστάσεις, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι τηλεπικοινωνίες, τα συστήματα πληροφορικής και υπολογιστών. 

 

 Σύμφωνα με το ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187/τ. Α’/05.11.2018)

 

 • Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων
 • Κατόψεις (δισδιάστατες) και τομές υφιστάμενων κτηρίων για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές αδειοδοτήσεις εκτός αδειών δόμησης κάθε είδους, εκτός μνημείων, κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων.
 • Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων κοινής ωφέλειας, επικοινωνιών και δεδομένων.
 • Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης δικτύων κοινής ωφέλειας, δικτύων επικοινωνιών και δεδομένων.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτηρίων, ήτοι:
  • ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις
  • υδραυλικές
  • ψυκτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις κλιματισμού
  • εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων
  • πάσης φύσεως λέβητες, αντλιών θερμότητας και λοιπών συστημάτων και παθητικών συστημάτων θέρμανσης
 • Εκπόνηση μελετών σε μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμό.
 • Εκπόνηση μελετών σε ανυψωτικές και μεταφορικές εγκαταστάσεις.
 • Εκπόνηση μελετών σε πνευματικές υδραυλικές, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων συνεχούς ρεύματος (de) ανεξαρτήτως τάσεως λειτουργίας.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων, γραμμών μεταφοράς και διανομής χαμηλής τάσης, μέσης τάσης, υψηλής τάσης και υπερυψηλής τάσης.
 • Εκπόνηση μελετών υποσταθμών μετασχηματισμού (υποβίβασης ή ανύψωσης) τάσης με τις διατάξεις γείωσης τους και συναφή εξοπλισμό προστασίας τους.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος (καλωδιώσεις, πίνακες, διατάξεις προστασίας και ζεύξης, υποσταθμοί ιδιωτών, διατάξεις γείωσης, διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας, συσκευές μετατροπής ισχύος, συσκευές κατανάλωσης, Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγη Η/Ζ κ.λπ.).
 • Σχεδίαση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων
 • Εκπόνηση μελετών έργων φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και των συστημάτων ελέγχου τους.
 • Εκπόνηση μελετών Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντιεκρηκτικού τύπου.
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (συσσωρευτές μολύβδου, λιθίου, κυψελών καυσίμου, υπερπυκνωτές, αντλησιοταμίευση, μηχανολογικές διατάξεις αποθήκευσης κ.λπ.).
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων συγκομιδής ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων μέτρησης και αυτοματισμών, μετατροπέων ισχύος.
 • Εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων.
 • Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών μηχανολογικών κατασκευών (μηχανοκατασκευές, σωληνώσεις, μεταλλικές στηρίξεις κ.λπ.).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων έργων αφαλάτωσης από ΑΠΕ.
 • Εκπόνηση μελετών ακουστικής, ηχομόνωσης και ηλεκτρακουστικής κτηρίων, studio κ.λπ. συναφών χώρων με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
 • Εκπόνηση μελετών εφαρμογών επαγωγικής και μικροκυματικής θέρμανσης στη βιομηχανία με τους αυτοματισμούς και την ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση τροφοδοσίας και αυτομάτου ελέγχου.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης χώρων και εγκαταστάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό,(EMC).
 • Εκπόνηση μελετών και έργων συστημάτων τηλεπικοινωνιών και δικτύων.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, συστήματα δορυφορικών και κινητών επικοινωνιών, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, τεχνολογιών διαδικτύου.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών και αισθητήρων.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: υλικό, συστήματα και εξοπλισμός υπολογιστών, λογισμικό λειτουργίας και διασύνδεσης υπολογιστών, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, λογισμικό εφαρμογών υπολογιστών, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, τεχνολογίες διαδικτύου, υπηρεσίες και εφαρμογές παγκόσμιου ιστού, υπολογιστική νέφους, ενσωματωμένα συστήματα και διαδίκτυο των αντικειμένων, ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από αισθητήρες, και ολοκληρωμένων υπολογιστικών συστημάτων, ενιαίο μέρος των οποίων είναι αισθητήρες (sensors) και επενεργητές (actuators).
 • Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και εφαρμογών αυτών σε διάφορα πεδία.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: συστήματα αποθήκευσης, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων και γνώσης, Data Centers, συστήματα μεγάλου όγκου δεδομένων (big data), πληροφοριακά συστήματα και συστήματα αποφάσεων, συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συστήματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής, γραφικά και οπτικοποίηση, βιοπληροφορική, συστήματα βιομηχανικών αυτοματισμών και βιομηχανική πληροφορική, ιατρική πληροφορική, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, δορυφορικά και διαστημικά συστήματα και εγκαταστάσεις, συστήματα ευφυών μεταφορών, συστήματα ευφυών υποδομών, εγκαταστάσεις ευφυών κτηρίων.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων υπηρεσιών συμφωνημένου επιπέδου. (SLA).
 • Εκπόνηση μελετών και έργων ασφάλειας πληροφορίας, ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, δικτύων, δεδομένων και γνώσης, προστασίας της ιδιωτικότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας συστημάτων λογισμικού και υλικού.
 • Εκπόνηση μελετών και πιστοποίηση προδιαγραφών μεταφερσιμότητας τμημάτων λογισμικού σε πολλαπλές πλατφόρμες.
 • Συστήματα αυτομάτου έλεγχου και αισθητήρων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
 • Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προσαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών διασύνδεσης συστημάτων υλικού/λογισμικού με μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
 • Λογισμικό εξομοίωσης και προσομοίωσης μηχανολογικών συστημάτων.
 • Καθορισμός ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, διαχείρισης επιχειρήσεων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών ηλεκτρονικών διατάξεων.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: διατάξεις μικροηλεκτρονικής, αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα, οπτοηλεκτρονική, νανοτεχνολογία, ολοκληρωμένα κυκλώμτα υλικού, ηλεκτρονικά ισχύος, αισθητήρες, ηλεκτρονικός εξοπλισμός επιτήρησης, ασφάλεια και έλεγχος εγκαταστάσεις ή τεχνικά έργα, αυτόματος έλεγχος, ευφυή συστήματα και ρομποτική, οπτικοποίηση και γραφικά, βιοϊατρική, βιοπληροφορική, ενσωματωμένα συστήματα.
 • Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνουν: εγκαταστάσεις ραδιοσυχνοτήτων (κεραίες, πομποδέκτες και αναμεταδότες), ραδιοεπικοινωνία και ραδιοηλεκτρονικές συσκευές, μικροκυματικές διατάξεις και κυκλώματα, βιοϊατρικές συσκευές και συστήματα, αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, επίγειες, δορυφορικές, σταθερές και κινητές επικοινωνίες.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας εγκαταστάσεων
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πεδίων.
 • Εκπόνηση μελετών Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).
 • Ευφυή συστήματα μεταφορών
 • Εκπόνηση μελετών κινητήρων παντός τύπου.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων
 • Εκπόνηση μελετών δορυφορικών και διαστημικών συστημάτων και εγκαταστάσεων που αφορούν συστήματα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ηλεκτρονικά συστήματα, Ραδιοεπικοινωνίες και Ενεργειακά Συστήματα.
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων ενεργητικής πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.
 • Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που αφορούν στην Πυρηνική Τεχνολογία.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • στη βιομηχανία (Συσκευές οδήγησης κινητήρων, ηλεκτρόλυσης,γαλβανισμού, συγκόλλησης, κ.ά)
 • στις μεταφορές ( Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τρένα, μετρ, τρόλευ, πλοία)
 • στις ανανεώσιμες πηγές (Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) και στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
 • στο σχεδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων
 • στη λειτουργία επιχειρησιακών δικτύων υπολογιστών και Data centers.
 • στα συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Συστήματα αντιστάθμισης αέργου ισχύος, HVDC, Eνεργά φίλτρα, κ.ά.)
 • στο σχεδιασμό έξυπνων οικιακών συσκευών ( φωτισμός, κλιματισμός - θέρμανση, επαγωγικές εστίες, κ.ά)
 • στη ψηφιακή διαδραστική ευρυεκπομπή ( digital interactive broadcasting) και στις αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες τηλεοπτικού και πολυμεσικού περιεχομένου.
 • στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στις ευρυζωνικές υπηρεσίες πέμπτης γενιάς (5G).
 • στις υπηρεσίες ασφάλειας δεδομένων και διαφύλαξης του απορρήτου.
 • στο υλικό και λογισμικό για προγραμματιζόμενα σταθερά και ασύρματα δίκτυα (SDN/SDR).
 • στο υλικό και λογισμικό εικονοποίησης δικτυακών λειτουργιών (NFV).
 • στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων - Internet of Things (IoT) -
   και τις εφαρμογές του για
  • έξυπνα σπίτια,
  • έξυπνες πόλεις,
  • γεωργία ακριβείας,
  • μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και
  • διατήρηση των φυσικών πόρων.

 

Ως Μηχανικός Λογισμικού

 • στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών
 • στην εγκατάσταση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων απόφάσεων,
 • στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης
 • στις εφαρμογές ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης
 • στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου
 • στο ψηφιακό μάρκετινγκ και την ανάλυση δεδομένων

 

Ως μηχανικός επεξεργασίας σήματος

 • με ευθύνη να αναπτύξει, να διαχειριστεί και να λειτουργήσει υπολογιστικά μοντέλα, δημιουργώντας αλγόριθμους για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία του καθώς και συστήματα λήψης αποφάσεων βασισμένα σε σήματα ( με ενδεικτικές εφαρμογές στην ιατρική, τη γεωπονία, τις τηλεπικοινωνίες και τη μουσική)

 

Ως μηχανικός νέων υλικών και νανοτεχνολογίας

 • που θα μπορεί να προτείνει, να δοκιμάζει, να σχεδιάζει και να αναπτύσσει νέα υλικά ή να βελτιώνει τα ήδη υπάρχοντας, για ένα εύρος προϊόντων όπως τα έξυπνα παράθυρα παραγωγής ενέργειας, οι μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα αεροσκάφη, κ.α.

 

Ως εκπαιδευτικός

 • στη διδασκαλία όλων των συναφών τεχνικών αντικειμένων.

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ 83 Ηλεκτρολόγων και ΠΕ 86 Πληροφορικής.

 

Ως Ερευνητής/τρια και Μηχανικός έρευνας

 • σε ερευνητικά ιδρύματα κι εργαστήρια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

 

Επιπλέον,

 οι απόφοιτοι εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Κατασκευαστών και στο Μητρώο μελετητών και μελετητικών γραφείων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών για τα αντίστοιχα έργα και μελέτες.

 

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ΠΕ Πληροφορικής.

 

Mπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ηλεκτρολογία - Ηλεκτρονική στο άρθρο μας εδώ.

Περισσότερα για τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου θα βρείτε εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Βρες τι θα σπουδάσεις! Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο