Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ: 14.785

ΕΠΑΛ: 16.160

Βάση 2022
14.077
Εισακτέοι
215
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  23%

 Φυσική  27%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   40%

 Νέα Ελληνικά   20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   20%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   40%

 Νέα Ελληνικά   20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   20%

Κωδικός Σχολής
0331
Πόλη
Χανιά
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Οι σπουδές στη Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλού επιπέδου τεχνική κατάρτιση μηχανικών σε θέµατα σύγχρονης τεχνολογίας που εντοπίζονται στα πεδία της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και αρχιτεκτονικής υπολογιστών, των τηλεπικοινωνιών, των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, και των συστημάτων αυτόματου ελέγχου.

Σκοπός του Τμήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο που θα τους/τις επιτρέπει να καταλαβαίνουν σε βάθος τις θεµελιώδεις αρχές της νέας τεχνολογίας σε όλους τους παραπάνω τοµείς, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της ραγδαία εξελισσόµενης τεχνολογίας.

 

 

 

  • Αυτοματισμού
  • Διανεμημένων Πληροφορικών Συστημάτων και Εφαρμογών
  • Ηλεκτρονικής
  • Κυκλωμάτων, Αισθητήρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Μικροεπεξεργαστών και Υλικού
  • Πληροφορίας και Δικτύων
  • Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων 
  • Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Τεχνολογίας Συστημάτων Λογισμικού και Δικτυακών Εφαρμογών
  • Τηλεπικοινωνιών
  • Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και του Τομέα Πληροφορικής

 

H φοίτηση στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι πενταετής,

  • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
  • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS) και

  οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 


Τα μαθήματα της Σχολής ΗΜΜΥ εντάσσονται σε οκτώ (8) γνωστικές περιοχές.


1. Ηλεκτρονική και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών [ ΗΡΥ ]

  • Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε σχεδιασμό, υλοποίηση και ανάλυση αναλογικών και ψηφιακών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συστημάτων.

2. Συστήματα [ ΣΥΣ ]

  • Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε θεωρία συστημάτων (αυτόματο και βέλτιστος έλεγχος, νευρωνικά δίκτυα, ασαφής λογική) και εφαρμογές τους (βιοϊατρική, έλεγχος ποιότητας).

3. Τηλεπικοινωνίες [ ΤΗΛ ]

  • Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα (τηλεφωνικά, δικτυακά, ασύρματα) και επεξεργασία πληροφορίας (ήχος, φωνή, εικόνα, δεδομένα).

4. Πληροφορική [ ΠΛΗ ]

  • Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε βασικές αρχές της πληροφορικής (προγραμματισμός, λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων, αλγόριθμοι, τεχνολογία λογισμικού).

5. Ενεργειακά Συστήματα [ ΕΝΕ ]

  • Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε συμβατικά και μοντέρνα συστήματα παραγωγής, αποθήκευσης, διανομής και διαχείρισης ενέργειας.

6. Επιστήμη ΗΜΜΥ [ ΗΜΥ ]

  • Η περιοχή αυτή καλύπτει γενικές γνώσεις για την επιστήμη του Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, όπως δίνονται μέσα από σεμιναριακά μαθήματα, περιόδους πρακτικής άσκησης, κοκ.

7. Μαθηματικά [ ΜΑΘ ]

  • Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε βασικά και προχωρημένα μαθηματικά για μηχανικούς.

8. Φυσική [ ΦΥΣ ]

  • Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε θέματα φυσικής για μηχανικούς.

 

Οι προϋποθέσεις για την αποφοίτηση και τη λήψη του Διπλώματος του Μηχανικού είναι:

  • Επιτυχής ολοκλήρωση σαράντα εννέα (49) συνολικά μαθημάτων, δηλαδή των τριάντα τριών (33) υποχρεωτικών μαθημάτων και δεκαέξι (16) κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων
  • Επιτυχής ολοκλήρωση διπλωματικής εργασίας.

 

 

Ολοι οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία, δηλαδή εκτεταμένη εργασία σε θέμα που σχετίζεται με το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής ΗΜΜΥ.

  • Η ανάθεση διπλωματικών εργασιών γίνεται συνήθως κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εξαμήνων σπουδών (9ο και 10ο).

 

 

Στο πλαίσιο των αντίστοιχων κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων του 3ου ή 4ου έτους, οι φοιτητές/τριες μπορούν να απασχοληθούν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για τρίμηνη πρακτική άσκηση, η οποία αντιστοιχεί σε 5 ECTS.

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

  • Λογική Σχεδίαση
  • Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και την Πληροφορική 
  • Μαθηματικά Ι 
  • Γραμμική Άλγεβρα 
  • Αγγλικά Ι 

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

  • Διακριτά Μαθηματικά 
  • Φυσική (Μηχανική – Στοιχεία Θερμότητας) 
  • Γενική Χημεία 

 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

  • Βασική Θεωρία Κυκλωμάτων 
  • Δομημένος Προγραμματισμός 
  • Μαθηματικά ΙΙ 
  • Φυσική (Ηλεκτρομαγνητισμός) 
  • Αγγλικά ΙΙ 

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

  • Συμβολικές και Διακριτές Δομές 
  • Αριθμητική Ανάλυση 

 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

  • Ψηφιακοί Υπολογιστές 
  • Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων
  • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων 
  • Σήματα και Συστήματα 
  • Θεωρία Πιθανοτήτων – Στατιστική 
  • Αγγλικά ΙΙΙ 

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

  • Εργαλεία Ανάπτυξης Λογισμικού και Προγραμματισμός Συστημάτων 

 

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

  • Προχωρημένη Λογική Σχεδίαση 
  • Ηλεκτρονική Ι 
  • Δομές Δεδομένων και Αρχείων 
  • Πιθανότητες και Τυχαία Σήματα 
  • Αγγλικά ΙV

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

  • Ηλεκτρονικά – Ηλεκτροτεχνικά Υλικά 
  • Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων και Στοιχεία Κεραιών 

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

  • Ηλεκτρονική ΙΙ 
  • Λειτουργικά Συστήματα 
  • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι 
  • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

  • Στατιστική Μοντελοποίηση και Αναγνώριση Προτύπων 
  • Προσομοίωση 
  • Κοινωνιολογία 
  • Φιλοσοφία και Ιστορία Επιστημών 
  • Τέχνη και Τεχνολογία 

 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

  • Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας 
  • Οργάνωση Υπολογιστών 
  • Βάσεις Δεδομένων 
  • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ 

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

  • Πρακτική Άσκηση Ι 
  • Επισκέψεις Πεδίου 
  • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 
  • Επεξεργασία Ήχου και Μουσικής 
  • Διαφορικές Εξισώσεις
  • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 
  • Πολιτική Οικονομία 
  • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 
  • Ιστορία του Πολιτισμού 

 

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

  • Ανάλυση Εγκαταστάσεων και Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας 
  • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
  • Γραμμικά Συστήματα 
  • Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

  • Πρακτική Άσκηση ΙΙ 
  • Ενσωματωμένα Συστήματα Μικροεπεξεργαστών 
  • Οπτοηλεκτρονική 
  • Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού 
  • Επικοινωνία Ανθρώπων – Υπολογιστών 
  • Μέθοδοι Διαχείρισης Πληροφορίας 
  • Μηχανική Όραση 
  • Τεχνολογία και Εφαρμογές Ασαφούς Λογικής
  • Εισαγωγή στην Επεξεργασία Φωνής 
  • Ανάλυση και Σχεδίαση (Σύνθεση) Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων 
  • Κυρτή Βελτιστοποίησης
  • Ασύρματες Επικοινωνίες 
  • Εισαγωγή στην Κβαντική Πληροφορία 
  • Μικρο- και Μακρο- Οικονομική Ανάλυση
  • Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας 

 

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

  • Θεωρία Υπολογισμού 
  • Θεωρία και Εφαρμογές Αυτομάτου Ελέγχου

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

  • Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ 
  • Ηλεκτρολογικό Σχέδιο και Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 
  • Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας 
  • Ηλεκτρικές Μετρήσεις και Αισθητήρες 
  • Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
  • Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων CMOS 
  • Υλοποίηση Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων 
  • Αρχιτεκτονική Παράλληλων και Κατανεμημένων Υπολογιστών 
  • Ηλεκτρονικά Ισχύος 
  • Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων 
  • Υπολογιστική Γεωμετρία 
  • Τεχνητή Νοημοσύνη 
  • Γραφική 
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Διαδίκτυο 
  • Αρχές Κατανεμημένων Συστημάτων Λογισμικού 
  • Τυχαιοκρατικοί Αλγόριθμοι 
  • Διδακτική της Πληροφορικής 
  • Μεταγλωττιστές
  • Σύγχρονα Θέματα Αυτομάτου Ελέγχου
  • Βιομηχανικά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
  • Νευρωνικά Δίκτυα και Εφαρμογές 
  • Στατιστική Επεξεργασία Σήματος για Τηλεπικοινωνίες 
  • Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση 
  • Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 
  • Συστήματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας 
  • Ευρυζωνικά Δίκτυα Επικοινωνιών 
  • Μαθηματική Βιολογία 
  • Εισαγωγή στην Κβαντική Τεχνολογία 
  • Δυναμικός Προγραμματισμός 
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία 
  • Βιομηχανική Κοινωνιολογία 

 

9ο Εξάμηνο

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
  • Προχωρημένα Θέματα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI και ASIC 
  • Δοκιμή Ηλεκτρονικών Συστημάτων 
  • Βιοϊατρική Τεχνολογία
  • Σχεδίαση και Προγραμματισμός Εξειδικευμένων Αρχιτεκτονικών Υπολογιστών 
  • Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας 
  • Αναδιατασσόμενα Ψηφιακά Συστήματα 
  • Σχεδίαση με Ανοχή σε Σφάλματα 
  • Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών Κυκλωμάτων RF 
  • Συστήματα Χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος
  • Υπολογιστικές Μέθοδοι Επίλυσης Κυκλωμάτων
  • Μηχανική Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού 
  • Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου και Αρχιτεκτονική Επιχειρήσεων 
  • Η Οικονομία της Κοινωνίας της Πληροφορίας 
  • Επεξεργασία και Διαχείριση Δεδομένων σε Δίκτυα Αισθητήρων Πολυπρακτορικά Συστήματα
  • Υπηρεσίες στο Υπολογιστικό Νέφος και την Ομίχλη 
  • Ασφάλεια Συστημάτων και Υπηρεσιών 
  • Βέλτιστος Έλεγχος
  • Ρομποτική 
  • Σχεδίαση Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου 
  • Εφαρμογές Νευρωνικών Δικτύων και Ασαφούς
  • Λογικής σε Συστήματα Αυτοματισμών
  • Ασύρματα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα 
  • Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων Επικοινωνιών 
  • Δορυφορικές Ζεύξεις

 

10ο Εξάμηνο

  • Διπλωματική Εργασία 

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

  • Πρακτική Άσκηση Erasmus+

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Η ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει ευρύ πεδίο δράσης.

  • Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή, πιστοποίηση, έλεγχο, επιθεώρηση, συντήρηση και διακρίβωση συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας που είναι κρίσιμα για την προστασία και βελτίωση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, όπως είναι οι ηλεκτρολογικές και άλλες εγκαταστάσεις, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι τηλεπικοινωνίες, τα συστήματα πληροφορικής και υπολογιστών. 

 

Σύμφωνα με το ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187/τ. Α’/05.11.2018)

 

  • Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων
  • Κατόψεις (δισδιάστατες) και τομές υφιστάμενων κτηρίων για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές αδειοδοτήσεις εκτός αδειών δόμησης κάθε είδους, εκτός μνημείων, κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων.
  • Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων κοινής ωφέλειας, επικοινωνιών και δεδομένων.
  • Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.
  • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης δικτύων κοινής ωφέλειας, δικτύων επικοινωνιών και δεδομένων.
  • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
  • Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας
  • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
  • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού.
  • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτηρίων, ήτοι:
    • ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις
    • υδραυλικές
    • ψυκτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις κλιματισμού
    • εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων
    • πάσης φύσεως λέβητες, αντλιών θερμότητας και λοιπών συστημάτων και παθητικών συστημάτων θέρμανσης
  • Εκπόνηση μελετών σε μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμό.
  • Εκπόνηση μελετών σε ανυψωτικές και μεταφορικές εγκαταστάσεις.
  • Εκπόνηση μελετών σε πνευματικές υδραυλικές, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
  • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
  • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων συνεχούς ρεύματος (de) ανεξαρτήτως τάσεως λειτουργίας.
  • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων, γραμμών μεταφοράς και διανομής χαμηλής τάσης, μέσης τάσης, υψηλής τάσης και υπερυψηλής τάσης.
  • Εκπόνηση μελετών υποσταθμών μετασχηματισμού (υποβίβασης ή ανύψωσης) τάσης με τις διατάξεις γείωσης τους και συναφή εξοπλισμό προστασίας τους.
  • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος (καλωδιώσεις, πίνακες, διατάξεις προστασίας και ζεύξης, υποσταθμοί ιδιωτών, διατάξεις γείωσης, διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας, συσκευές μετατροπής ισχύος, συσκευές κατανάλωσης, Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγη Η/Ζ κ.λπ.).
  • Σχεδίαση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων
  • Εκπόνηση μελετών έργων φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και των συστημάτων ελέγχου τους.
  • Εκπόνηση μελετών Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντιεκρηκτικού τύπου.
  • Εκπόνηση μελετών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (συσσωρευτές μολύβδου, λιθίου, κυψελών καυσίμου, υπερπυκνωτές, αντλησιοταμίευση, μηχανολογικές διατάξεις αποθήκευσης κ.λπ.).
  • Εκπόνηση μελετών συστημάτων συγκομιδής ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων μέτρησης και αυτοματισμών, μετατροπέων ισχύος.
  • Εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων.
  • Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Εκπόνηση μελετών μηχανολογικών κατασκευών (μηχανοκατασκευές, σωληνώσεις, μεταλλικές στηρίξεις κ.λπ.).
  • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων έργων αφαλάτωσης από ΑΠΕ.
  • Εκπόνηση μελετών ακουστικής, ηχομόνωσης και ηλεκτρακουστικής κτηρίων, studio κ.λπ. συναφών χώρων με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
  • Εκπόνηση μελετών εφαρμογών επαγωγικής και μικροκυματικής θέρμανσης στη βιομηχανία με τους αυτοματισμούς και την ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση τροφοδοσίας και αυτομάτου ελέγχου.
  • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης χώρων και εγκαταστάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό,(EMC).
  • Εκπόνηση μελετών και έργων συστημάτων τηλεπικοινωνιών και δικτύων.
    • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, συστήματα δορυφορικών και κινητών επικοινωνιών, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, τεχνολογιών διαδικτύου.
  • Εκπόνηση μελετών και έργων ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών και αισθητήρων.
    • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: υλικό, συστήματα και εξοπλισμός υπολογιστών, λογισμικό λειτουργίας και διασύνδεσης υπολογιστών, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, λογισμικό εφαρμογών υπολογιστών, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, τεχνολογίες διαδικτύου, υπηρεσίες και εφαρμογές παγκόσμιου ιστού, υπολογιστική νέφους, ενσωματωμένα συστήματα και διαδίκτυο των αντικειμένων, ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από αισθητήρες, και ολοκληρωμένων υπολογιστικών συστημάτων, ενιαίο μέρος των οποίων είναι αισθητήρες (sensors) και επενεργητές (actuators).
  • Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και εφαρμογών αυτών σε διάφορα πεδία.
    • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: συστήματα αποθήκευσης, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων και γνώσης, Data Centers, συστήματα μεγάλου όγκου δεδομένων (big data), πληροφοριακά συστήματα και συστήματα αποφάσεων, συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συστήματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής, γραφικά και οπτικοποίηση, βιοπληροφορική, συστήματα βιομηχανικών αυτοματισμών και βιομηχανική πληροφορική, ιατρική πληροφορική, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, δορυφορικά και διαστημικά συστήματα και εγκαταστάσεις, συστήματα ευφυών μεταφορών, συστήματα ευφυών υποδομών, εγκαταστάσεις ευφυών κτηρίων.
  • Εκπόνηση μελετών και έργων υπηρεσιών συμφωνημένου επιπέδου. (SLA).
  • Εκπόνηση μελετών και έργων ασφάλειας πληροφορίας, ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, δικτύων, δεδομένων και γνώσης, προστασίας της ιδιωτικότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων.
  • Εκπόνηση μελετών και έργων διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας συστημάτων λογισμικού και υλικού.
  • Εκπόνηση μελετών και πιστοποίηση προδιαγραφών μεταφερσιμότητας τμημάτων λογισμικού σε πολλαπλές πλατφόρμες.
  • Συστήματα αυτομάτου έλεγχου και αισθητήρων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
  • Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προσαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
  • Κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών διασύνδεσης συστημάτων υλικού/λογισμικού με μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
  • Λογισμικό εξομοίωσης και προσομοίωσης μηχανολογικών συστημάτων.
  • Καθορισμός ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, διαχείρισης επιχειρήσεων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.
  • Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών ηλεκτρονικών διατάξεων.
    • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: διατάξεις μικροηλεκτρονικής, αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα, οπτοηλεκτρονική, νανοτεχνολογία, ολοκληρωμένα κυκλώμτα υλικού, ηλεκτρονικά ισχύος, αισθητήρες, ηλεκτρονικός εξοπλισμός επιτήρησης, ασφάλεια και έλεγχος εγκαταστάσεις ή τεχνικά έργα, αυτόματος έλεγχος, ευφυή συστήματα και ρομποτική, οπτικοποίηση και γραφικά, βιοϊατρική, βιοπληροφορική, ενσωματωμένα συστήματα.
  • Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας
    • Ενδεικτικά περιλαμβάνουν: εγκαταστάσεις ραδιοσυχνοτήτων (κεραίες, πομποδέκτες και αναμεταδότες), ραδιοεπικοινωνία και ραδιοηλεκτρονικές συσκευές, μικροκυματικές διατάξεις και κυκλώματα, βιοϊατρικές συσκευές και συστήματα, αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, επίγειες, δορυφορικές, σταθερές και κινητές επικοινωνίες.
  • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
  • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας εγκαταστάσεων
  • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
  • Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πεδίων.
  • Εκπόνηση μελετών Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).
  • Ευφυή συστήματα μεταφορών
  • Εκπόνηση μελετών κινητήρων παντός τύπου.
  • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων
  • Εκπόνηση μελετών δορυφορικών και διαστημικών συστημάτων και εγκαταστάσεων που αφορούν συστήματα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ηλεκτρονικά συστήματα, Ραδιοεπικοινωνίες και Ενεργειακά Συστήματα.
  • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
  • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).
  • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων ενεργητικής πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.
  • Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που αφορούν στην Πυρηνική Τεχνολογία.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

  • στη βιομηχανία (Συσκευές οδήγησης κινητήρων, ηλεκτρόλυσης,γαλβανισμού, συγκόλλησης, κ.ά)
  • στις μεταφορές ( Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τρένα, μετρ, τρόλευ, πλοία)
  • στις ανανεώσιμες πηγές (Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) και στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
  • στο σχεδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων
  • στη λειτουργία επιχειρησιακών δικτύων υπολογιστών και Data centers.
  • στα συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Συστήματα αντιστάθμισης αέργου ισχύος, HVDC, Eνεργά φίλτρα, κ.ά.)
  • στο σχεδιασμό έξυπνων οικιακών συσκευών ( φωτισμός, κλιματισμός - θέρμανση, επαγωγικές εστίες, κ.ά)
  • στη ψηφιακή διαδραστική ευρυεκπομπή ( digital interactive broadcasting) και στις αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες τηλεοπτικού και πολυμεσικού περιεχομένου.
  • στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στις ευρυζωνικές υπηρεσίες πέμπτης γενιάς (5G).
  • στις υπηρεσίες ασφάλειας δεδομένων και διαφύλαξης του απορρήτου.
  • στο υλικό και λογισμικό για προγραμματιζόμενα σταθερά και ασύρματα δίκτυα (SDN/SDR).
  • στο υλικό και λογισμικό εικονοποίησης δικτυακών λειτουργιών (NFV).
  • στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων - Internet of Things (IoT) -
     και τις εφαρμογές του για
    • έξυπνα σπίτια,
    • έξυπνες πόλεις,
    • γεωργία ακριβείας,
    • μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και
    • διατήρηση των φυσικών πόρων.

 

Ως Μηχανικός Λογισμικού

  • στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών
  • στην εγκατάσταση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων απόφάσεων,
  • στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης
  • στις εφαρμογές ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης
  • στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου
  • στο ψηφιακό μάρκετινγκ και την ανάλυση δεδομένων

 

Ως μηχανικός επεξεργασίας σήματος

  • με ευθύνη να αναπτύξει, να διαχειριστεί και να λειτουργήσει υπολογιστικά μοντέλα, δημιουργώντας αλγόριθμους για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία του καθώς και συστήματα λήψης αποφάσεων βασισμένα σε σήματα ( με ενδεικτικές εφαρμογές στην ιατρική, τη γεωπονία, τις τηλεπικοινωνίες και τη μουσική)

 

Ως μηχανικός νέων υλικών και νανοτεχνολογίας

  • που θα μπορεί να προτείνει, να δοκιμάζει, να σχεδιάζει και να αναπτύσσει νέα υλικά ή να βελτιώνει τα ήδη υπάρχοντας, για ένα εύρος προϊόντων όπως τα έξυπνα παράθυρα παραγωγής ενέργειας, οι μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα αεροσκάφη, κ.α.

 

Ως εκπαιδευτικός

  • στη διδασκαλία όλων των συναφών τεχνικών αντικειμένων.

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ 83 Ηλεκτρολόγων και ΠΕ 86 Πληροφορικής.

 

Ως Ερευνητής/τρια και Μηχανικός έρευνας

  • σε ερευνητικά ιδρύματα κι εργαστήρια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

 

Επιπλέον,

 οι απόφοιτοι/ες εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Κατασκευαστών και στο Μητρώο μελετητών και μελετητικών γραφείων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών για τα αντίστοιχα έργα και μελέτες.

 

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ΠΕ Πληροφορικής.

 

Mπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ηλεκτρολογία - Ηλεκτρονική στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο