Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ:  14.750

ΕΠΑΛ: 15.968

Βάση 2022
14.140
Εισακτέοι
270
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική  30%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  30%

 Νέα Ελληνικά  26%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  22%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  22%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  30%

 Νέα Ελληνικά  26%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  22%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  22%Κωδικός Σχολής
0223
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Πληροφορικής
 • Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πόλη
Ξάνθη
Κατευθύνσεις

1. Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
2. Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
3. Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος ΗΜΜΥ του ΔΠΘ είναι οι απόφοιτοι/ες του με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών να έχουν εκπαιδευτεί ώστε να έχουν την ικανότητα να

 • εφαρμόζουν με επιτυχία τις γνώσεις τους στην πράξη,
 • έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν, αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες και σύγχρονες τεχνολογίες
 • προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις, να ενημερώνονται για τις εξελίξεις και να παίρνουν αποφάσεις,
 • εργάζονται αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες σε τοπικό, διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον,
 • σχεδιάζουν και διαχειρίζονται διαφόρων μεγέθους και πολυπλοκότητας έργα
 • παράγουν νέες ιδέες στην έρευνα και
 • γενικά προάγουν την ελεύθερη και δημιουργική σκέψη.

 

 

1. Τομέας Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής με εργαστήρια:

 • Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας
 • Ηλεκτρονικής
 • Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
 • Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής
 • Μικροτεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας 
 • Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων

2. Τομέας Ενεργειακών Συστημάτων με εργαστήρια:

 • Μηχανοτρονικής και Αυτοματισμών Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων
 • Ενεργειακής Οικονομίας
 • Ηλεκτρικών Μηχανών
 • Πυρηνικής Τεχνολογίας
 • Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

3. Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής με εργαστήρια:

 • Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας
 • Μικροκυμάτων
 • Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

4. Τομέας Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών με εργαστήριο:

 • Προγραμματισμού και Επεξεργασίας Πληροφοριών

5. Τομέας Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών με εργαστήρια:

 • Φυσικής
 • Μαθηματικό Σπουδαστήριο

 

 

 

 

H φοίτηση στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΔΠΘ

 • είναι πενταετής, διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS) και

  οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

 Το πρόγραμμα σπουδών των πρώτων έξι (6) εξαμήνων είναι κοινό για όλους τους/τις φοιτητές/τριες και αναφέρεται ως Πρόγραμμα Κορμού ή Βασικός Κύκλος Σπουδών.

 Aπό το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές/τριες κατατάσσονται στις Κατευθύνσεις Σπουδών Eξειδίκευσης δηλαδή επιλέγουν την
Κατεύθυνση Σπουδών που θα ακολουθήσουν.

Στο Tμήμα HΜΜΥ του Δ.Π.Θ. οι Κατευθύνσεις Σπουδών Εξειδίκευσης είναι τρεις,

 1. η Κατεύθυνση Σπουδών του Eνεργειακού Hλεκτρολόγου Mηχανικού,
 2. η Κατεύθυνση Σπουδών του Hλεκτρονικού Hλεκτρολόγου Mηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, και
 3. η Κατεύθυνση Σπουδών του Tηλεπικοινωνιακού Hλεκτρολόγου Mηχανικού.

 

Για την λήψη του Διπλώματος του Hλεκτρολόγου Mηχανικού και Mηχανικού Yπολογιστών, απαιτούνται:

 • n Παρακολούθηση και λήψη προβιβάσιμου βαθμού σε εξήντα πέντε (65) εξαμηνιαία μαθήματα:
  • πενήντα ένα (51) υποχρεωτικά και
  • δεκατέσσερα (14) μαθήματα επιλογής  
 • η Εκπόνηση, συγγραφή και επιτυχής εξέταση Διπλωματικής εργασίας

 

 

Στην αρχή του 9ου εξαμήνου γίνεται και η επιλογή της Διπλωματικής Eργασίας, η εκπόνηση της οποίας  είναι υποχρεωτική για τη λήψη του διπλώματος.

 

 

Οι φοιτητές/τριες δηλώνουν την Πρακτική Άσκηση, ως προαιρετική επιλογή, στις αρχές του 6ου εξαμήνου ή του 8ου εξαμήνου ή 9ου εξαμήνου σπουδών.

 • Η διάρκεια της είναι τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακοί μήνες της περιόδου των θερινών διακοπών δηλαδή οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση των μαθημάτων του 6ου εξάμηνου σπουδών.

 

1o Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Λογισμός μιας Μεταβλητής – Γραμμική Άλγεβρα    
 • Τεχνικό Σχέδιο    
 • Δομημένος Προγραμματισμός
 • Φυσική    
 • Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Μαθήματα Επιλογής

[επιλογή ενός (1) ]

 • Τεχνική Νομοθεσία και Μελέτες
 • Φιλοσοφία της Επιστήμης    
 • Ιστορία της Επιστήμης του ΗΜΜΥ

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Ξένη Γλώσσα Ι

 

2o Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διαφορικές Εξισώσεις και Μετασχηματισμοί 
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι
 • Επιστήμη Υλικών
 • Λογισμός Πολλών Μεταβλητών

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική
 • Τεχνική Μηχανική

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Ξένη Γλώσσα ΙΙ

 

3o Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ 
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι
 • Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων 
 • Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Επιχειρησιακή Έρευνα 
 • Μαθηματικό Λογισμικό 
 • Μετάδοση Θερμότητας 
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος

 

4o Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μικροηλεκτρονική 
 • Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ 
 • Σήματα και Συστήματα
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική 

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή 
 • Γραφικά με Yπολογιστές
 • Τυποποίηση-Πρότυπα-Διαχείριση Ολικής Ποιότητας
 • Επιστημονικοί Υπολογισμοί
 • Ασφάλεια Συστημάτων Μηχανικού
 • Διοικητική Λογιστική 

 

5o Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Μηχανών  
 • Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα  
 • Δομή και Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας  
 • Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών  
 • Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Θεωρία Συστημάτων Αναμονής  
 • Διαστημικός Καιρός  
 • Στοχαστικές Διεργασίες  
 • Μάρκετινγκ

 

6o Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ηλεκτρικά Δίκτυα Καταναλωτών 
 • Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 
 • Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικών Ισχύος 
 • Αρχές Συστημάτων Τηλεπικοινωνιακών 
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 
 • Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών 

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Εμβιοηλεκτρομαγνητισμός 
 • Αισθητήρες
 • Τεχνολογία Λογισμικού 
 • Διαστημικός Καιρός 
 • Εκπαίδευση από Απόσταση 
 • Σχεδιασμός Συστημάτων Φωτισμού Χώρων

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Πρακτική Άσκηση 

 

7o Εξάμηνο

Kατεύθυνση Σπουδών Eνεργειακού Hλεκτρολόγου Mηχανικού 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ανάλυση Ηλεκτρονικών Μετατροπέων Ισχύος ΣΤ/ΣΤ
 • Ηλεκτρικές Μηχανές Ι  
 • Πυρηνική Τεχνολογία  
 • Αυτοματισμοί Ενεργειακών Συστημάτων Ι  
 • Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών για Κίνηση και Ηλεκτροπαραγωγή Ι

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Πυρηνικές Ακτινοβολίες: Εφαρμογές και Ακτινοπροστασία  
 • Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων με τη χρήση Υπολογιστών  
 • Στοιχεία Ηλεκτρομηχανολογικών Διατάξεων Κίνησης και Μεταφοράς

Kατεύθυνση Σπουδών Hλεκτρονικού Hλεκτρολόγου Mηχανικού και Mηχανικού Yπολογιστών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Δίκτυα Υπολογιστών Ι 
 • Μικροεπεξεργαστές & Εφαρμογές 
 • Μικροηλεκτρονική Τεχνολογία 
 • Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 
 • Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 
 • Σύγχρονος Αυτόματος Έλεγχος

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 
 • Ψηφιακά Συστήματα και Υπολογιστές 

Kατεύθυνση Σπουδών Tηλεπικοινωνιακού Hλεκτρολόγου Mηχανικού 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Δίκτυα Υπολογιστών Ι 
 • Κεραίες Ι: Ανάλυση
 • Μεταφορά και Διάδοση Ραδιοκυμάτων 
 • Μικροκύματα
 • Μικροεπεξεργαστές & Εφαρμογές
 • Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Τηλεπισκόπιση  
 • Λειτουργικά Συστήματα  
 • Βάσεις Δεδομένων  
 • Δίκτυα Υπολογιστών  
 • Ηλεκτρονικά Υψηλών Ταχυτήτων και Υψηλών Συχνοτήτων

 

8o Εξάμηνο

Kατεύθυνση Σπουδών Eνεργειακού Hλεκτρολόγου Mηχανικού 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ  
 • Ενεργειακή Οικονομία  
 • Υψηλές Τάσεις Ι  
 • Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών για Κίνηση και Ηλεκτροπαραγωγή ΙΙ
 • Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Ανάλυση Ηλεκτρονικών Μετατροπέων Ισχύος ΣΤ/ΣΤ
 • Ειδικά Θέματα Πλάσματος καιΠυρηνικής Τεχνολογίας
 • Τυποποίηση-Πρότυπα-Διαχείριση στην Ασφάλεια της Εργασία

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Πρακτική Άσκηση 
 • Ειδικά Θέματα Αγγλικής Ορολογίας

Kατεύθυνση Σπουδών Hλεκτρονικού Hλεκτρολόγου Mηχανικού και Mηχανικού Yπολογιστών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Υπολογιστική Νοημοσύνη 
 • Συστήματα VLSI
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 
 • Ηλεκτρονικές Μετρήσεις 

1η Ομάδα Επιλογής (υποχρεωτικά 1 έως 2)

 • Φωτοβολταϊκά Στοιχεία και Εφαρμογές 
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 
 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 • Ανάλυση και Σύνθεση Πολύπλοκων Ηλεκτρονικών Συστημάτων
 • Οπτικές Ίνες και Εφαρμογές

2η Ομάδα Επιλογής (έως 1)

 • Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας 
 • Ανάκτηση Πληροφοριών και Εξόρυξη Δεδομένων 
 • Λογισμός Μεταβολών 
 • Τυποποίηση-Πρότυπα-Διαχείριση στην Ασφάλεια της Εργασίας 
 • Νανοηλεκτρονικές Διατάξεις και Κυκλώματα 
 • Κρυπτογραφία 
 • Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Πρακτική Άσκηση 
 • Ειδικά Θέματα Αγγλικής Ορολογίας

Kατεύθυνση Σπουδών Tηλεπικοινωνιακού Hλεκτρολόγου Mηχανικού

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Κεραίες ΙΙ: Σύνθεση, Σχεδιασμός
 • Σχεδιασμός Μικροκυματικών Κυκλωμάτων 
 • Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων 
 • Δίκτυα Επικοινωνιών 
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Μετρήσεις Υψηλών Συχνοτήτων 
 • Σχεδιασμός Τηλ/κών ΚυκλωμάτωνΥψηλών Συχνοτήτων (RF)
 • Επίλυση Προβλημάτων Ηλεκτρομαγνητισμού με Αριθμητικές Μεθόδους
 • Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρομαγνητισμού

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Πρακτική Άσκηση 
 • Ειδικά Θέματα Αγγλικής Ορολογίας

 

9o Εξάμηνο

Kατεύθυνση Σπουδών Eνεργειακού Hλεκτρολόγου Mηχανικού 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ
 • Υψηλές Τάσεις ΙΙ 
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

1η Ομάδα Επιλογής (υποχρεωτικά 2 έως 4)

 • Έλεγχος και Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 • Εναλλακτικά Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας 
 • Σχεδιασμός Ηλεκτρικών Μηχανών 
 • Τεχνολογία Θερμοπυρηνικού Πλάσματος
 • Ειδικές Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος
 • Οργάνωση και Διοίκηση Έργων 
 • Μοντελοποίηση/Έλεγχος Μεμονωμένων και Υβριδικών Συστημάτων
 • Ηλεκτροπαραγωγής 
 • Μαγνητοϋδροδυναμική
 • Σχεδιασμός και Έλεγχος Λειτουργίας Συστήματος Διανομής Ηλεκτρικής
 • Ενέργειας 

2η Ομάδα Επιλογής (υποχρεωτικά έως 2)

 • Αναγνώριση Προτύπων 
 • Ειδικά Θέματα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγxου
 • Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί 
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία 
 • Κωδικοποίηση και Διόρθωση Σφαλμάτων 
 • Ειδικά Κεφάλαια Μικροηλεκτρονικής 
 • Βιομηχανικός Έλεγχος
 • Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Πρακτική Άσκηση 
 • Ειδικά Θέματα Αγγλικής Ορολογίας

Kατεύθυνση Σπουδών Hλεκτρονικού Hλεκτρολόγου Mηχανικού και Mηχανικού Yπολογιστών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Συστημάτων 
 • Κβαντικοί Υπολογιστές
 • Ρομποτική 

1η Ομάδα Επιλογής (υποχρεωτικά 2 έως 4)

 • Αναγνώριση Προτύπων 
 • Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
 • Κωδικοποίηση και Διόρθωση Σφαλμάτων
 • Ειδικά Κεφάλαια Μικροηλεκτρονικής
 • Ειδικά Θέματα Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγxου
 • Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών 
 • Βιομηχανικός Έλεγχος

2η Ομάδα Επιλογής (υποχρεωτικά έως 2)

 • Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 
 • Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί 
 • Ανίχνευση και Εκτίμηση Σημάτων 
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία 
 • Τεχνικές Διασύνδεσης Ψηφιακών Συστημάτων
 • Οργάνωση και Διοίκηση Έργων
 • Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
 • Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα
 • Επεξεργασία και Αναγνώριση Ήχου 
 • Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Πρακτική Άσκηση 
 • Ειδικά Θέματα Αγγλικής Ορολογίας

Κατεύθυνση Σπουδών Tηλεπικοινωνιακού Hλεκτρολόγου Mηχανικού

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Κινητές Επικοινωνίες
 • Οπτικές Τηλεπικοινωνίες 
 • Θεωρία Πληροφοριών, Κωδίκων και Κρυπογραφία
 • Δορυφορικές Επικοινωνίες 

1η Ομάδα Επιλογής (υποχρεωτικά 2 έως 3 )

 • Ανίχνευση και Εκτίμηση Σημάτων
 • Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα 
 • Συστήματα Ραντάρ 
 • Κωδικοποίηση και Διόρθωση Σφαλμάτων
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία

2η Ομάδα Επιλογής (υποχρεωτικά 1 έως 2)

 • Αναγνώριση Προτύπων
 • Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί 
 • Οργάνωση και Διοίκηση Έργων
 • ΠροχωρημέναΘέματα Βάσεων Δεδομένων
 • ΤεχνολογικήΚαινοτομία&Επιχειρηματικότητα

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Πρακτική Άσκηση
 • Ειδικά Θέματα Αγγλικής Ορολογίας

 

10 Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διπλωματική Εργασία 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Πρακτική Άσκηση

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

 

 

Οδηγός Σπουδών

Η ειδικότητα του/της Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του ΔΠΘ έχει ευρύ πεδίο δράσης.

 • Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός νοείται ο/η μηχανικός που ασχολείται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή, πιστοποίηση, έλεγχο, επιθεώρηση, συντήρηση και διακρίβωση συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας που είναι κρίσιμα για την προστασία και βελτίωση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, όπως είναι οι ηλεκτρολογικές και άλλες εγκαταστάσεις, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι τηλεπικοινωνίες, τα συστήματα πληροφορικής και υπολογιστών. 

 

Σύμφωνα με το ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187/τ. Α’/05.11.2018)

 

 • Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων
 • Κατόψεις (δισδιάστατες) και τομές υφιστάμενων κτηρίων για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές αδειοδοτήσεις εκτός αδειών δόμησης κάθε είδους, εκτός μνημείων, κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων.
 • Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων κοινής ωφέλειας, επικοινωνιών και δεδομένων.
 • Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης δικτύων κοινής ωφέλειας, δικτύων επικοινωνιών και δεδομένων.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτηρίων, ήτοι:
  • ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις
  • υδραυλικές
  • ψυκτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις κλιματισμού
  • εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων
  • πάσης φύσεως λέβητες, αντλιών θερμότητας και λοιπών συστημάτων και παθητικών συστημάτων θέρμανσης
 • Εκπόνηση μελετών σε μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμό.
 • Εκπόνηση μελετών σε ανυψωτικές και μεταφορικές εγκαταστάσεις.
 • Εκπόνηση μελετών σε πνευματικές υδραυλικές, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων συνεχούς ρεύματος (de) ανεξαρτήτως τάσεως λειτουργίας.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων, γραμμών μεταφοράς και διανομής χαμηλής τάσης, μέσης τάσης, υψηλής τάσης και υπερυψηλής τάσης.
 • Εκπόνηση μελετών υποσταθμών μετασχηματισμού (υποβίβασης ή ανύψωσης) τάσης με τις διατάξεις γείωσης τους και συναφή εξοπλισμό προστασίας τους.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος (καλωδιώσεις, πίνακες, διατάξεις προστασίας και ζεύξης, υποσταθμοί ιδιωτών, διατάξεις γείωσης, διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας, συσκευές μετατροπής ισχύος, συσκευές κατανάλωσης, Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγη Η/Ζ κ.λπ.).
 • Σχεδίαση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων
 • Εκπόνηση μελετών έργων φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και των συστημάτων ελέγχου τους.
 • Εκπόνηση μελετών Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντιεκρηκτικού τύπου.
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (συσσωρευτές μολύβδου, λιθίου, κυψελών καυσίμου, υπερπυκνωτές, αντλησιοταμίευση, μηχανολογικές διατάξεις αποθήκευσης κ.λπ.).
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων συγκομιδής ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων μέτρησης και αυτοματισμών, μετατροπέων ισχύος.
 • Εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων.
 • Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών μηχανολογικών κατασκευών (μηχανοκατασκευές, σωληνώσεις, μεταλλικές στηρίξεις κ.λπ.).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων έργων αφαλάτωσης από ΑΠΕ.
 • Εκπόνηση μελετών ακουστικής, ηχομόνωσης και ηλεκτρακουστικής κτηρίων, studio κ.λπ. συναφών χώρων με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
 • Εκπόνηση μελετών εφαρμογών επαγωγικής και μικροκυματικής θέρμανσης στη βιομηχανία με τους αυτοματισμούς και την ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση τροφοδοσίας και αυτομάτου ελέγχου.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης χώρων και εγκαταστάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό,(EMC).
 • Εκπόνηση μελετών και έργων συστημάτων τηλεπικοινωνιών και δικτύων.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, συστήματα δορυφορικών και κινητών επικοινωνιών, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, τεχνολογιών διαδικτύου.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών και αισθητήρων.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: υλικό, συστήματα και εξοπλισμός υπολογιστών, λογισμικό λειτουργίας και διασύνδεσης υπολογιστών, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, λογισμικό εφαρμογών υπολογιστών, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, τεχνολογίες διαδικτύου, υπηρεσίες και εφαρμογές παγκόσμιου ιστού, υπολογιστική νέφους, ενσωματωμένα συστήματα και διαδίκτυο των αντικειμένων, ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από αισθητήρες, και ολοκληρωμένων υπολογιστικών συστημάτων, ενιαίο μέρος των οποίων είναι αισθητήρες (sensors) και επενεργητές (actuators).
 • Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και εφαρμογών αυτών σε διάφορα πεδία.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: συστήματα αποθήκευσης, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων και γνώσης, Data Centers, συστήματα μεγάλου όγκου δεδομένων (big data), πληροφοριακά συστήματα και συστήματα αποφάσεων, συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συστήματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής, γραφικά και οπτικοποίηση, βιοπληροφορική, συστήματα βιομηχανικών αυτοματισμών και βιομηχανική πληροφορική, ιατρική πληροφορική, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, δορυφορικά και διαστημικά συστήματα και εγκαταστάσεις, συστήματα ευφυών μεταφορών, συστήματα ευφυών υποδομών, εγκαταστάσεις ευφυών κτηρίων.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων υπηρεσιών συμφωνημένου επιπέδου. (SLA).
 • Εκπόνηση μελετών και έργων ασφάλειας πληροφορίας, ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, δικτύων, δεδομένων και γνώσης, προστασίας της ιδιωτικότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας συστημάτων λογισμικού και υλικού.
 • Εκπόνηση μελετών και πιστοποίηση προδιαγραφών μεταφερσιμότητας τμημάτων λογισμικού σε πολλαπλές πλατφόρμες.
 • Συστήματα αυτομάτου έλεγχου και αισθητήρων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
 • Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προσαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών διασύνδεσης συστημάτων υλικού/λογισμικού με μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
 • Λογισμικό εξομοίωσης και προσομοίωσης μηχανολογικών συστημάτων.
 • Καθορισμός ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, διαχείρισης επιχειρήσεων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών ηλεκτρονικών διατάξεων.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: διατάξεις μικροηλεκτρονικής, αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα, οπτοηλεκτρονική, νανοτεχνολογία, ολοκληρωμένα κυκλώμτα υλικού, ηλεκτρονικά ισχύος, αισθητήρες, ηλεκτρονικός εξοπλισμός επιτήρησης, ασφάλεια και έλεγχος εγκαταστάσεις ή τεχνικά έργα, αυτόματος έλεγχος, ευφυή συστήματα και ρομποτική, οπτικοποίηση και γραφικά, βιοϊατρική, βιοπληροφορική, ενσωματωμένα συστήματα.
 • Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνουν: εγκαταστάσεις ραδιοσυχνοτήτων (κεραίες, πομποδέκτες και αναμεταδότες), ραδιοεπικοινωνία και ραδιοηλεκτρονικές συσκευές, μικροκυματικές διατάξεις και κυκλώματα, βιοϊατρικές συσκευές και συστήματα, αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, επίγειες, δορυφορικές, σταθερές και κινητές επικοινωνίες.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας εγκαταστάσεων
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πεδίων.
 • Εκπόνηση μελετών Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).
 • Ευφυή συστήματα μεταφορών
 • Εκπόνηση μελετών κινητήρων παντός τύπου.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων
 • Εκπόνηση μελετών δορυφορικών και διαστημικών συστημάτων και εγκαταστάσεων που αφορούν συστήματα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ηλεκτρονικά συστήματα, Ραδιοεπικοινωνίες και Ενεργειακά Συστήματα.
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων ενεργητικής πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.
 • Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που αφορούν στην Πυρηνική Τεχνολογία.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • στη βιομηχανία (Συσκευές οδήγησης κινητήρων, ηλεκτρόλυσης,γαλβανισμού, συγκόλλησης, κ.ά)
 • στις μεταφορές ( Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τρένα, μετρ, τρόλευ, πλοία)
 • στις ανανεώσιμες πηγές (Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) και στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
 • στο σχεδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων
 • στη λειτουργία επιχειρησιακών δικτύων υπολογιστών και Data centers.
 • στα συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Συστήματα αντιστάθμισης αέργου ισχύος, HVDC, Eνεργά φίλτρα, κ.ά.)
 • στο σχεδιασμό έξυπνων οικιακών συσκευών ( φωτισμός, κλιματισμός - θέρμανση, επαγωγικές εστίες, κ.ά)
 • στη ψηφιακή διαδραστική ευρυεκπομπή ( digital interactive broadcasting) και στις αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες τηλεοπτικού και πολυμεσικού περιεχομένου.
 • στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στις ευρυζωνικές υπηρεσίες πέμπτης γενιάς (5G).
 • στις υπηρεσίες ασφάλειας δεδομένων και διαφύλαξης του απορρήτου.
 • στο υλικό και λογισμικό για προγραμματιζόμενα σταθερά και ασύρματα δίκτυα (SDN/SDR).
 • στο υλικό και λογισμικό εικονοποίησης δικτυακών λειτουργιών (NFV).
 • στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων και τις εφαρμογές του για
  • έξυπνα σπίτια,
  • έξυπνες πόλεις,
  • γεωργία ακριβείας,
  • μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και
  • διατήρηση των φυσικών πόρων.

 

Ως Μηχανικός Λογισμικού

 • στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών
 • στην εγκατάσταση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων απόφάσεων,
 • στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης
 • στις εφαρμογές ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης
 • στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου
 • στο ψηφιακό μάρκετινγκ και την ανάλυση δεδομένων

 

Ως Μηχανικός επεξεργασίας σήματος

 • με ευθύνη να αναπτύξει,να διαχειριστεί και να λειτουργήσει υπολογιστικά μοντέλα, δημιουργώντας αλγόριθμους για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία του καθώς και συστήματα λήψης αποφάσεων βασισμένα σε σήματα ( με ενδεικτικές εφαρμογές στην ιατρική, τη γεωπονία, τις τηλεπικοινωνίες και τη μουσική)

 

Ως Μηχανικός νέων υλικών και νανοτεχνολογίας

 • που θα μπορεί να προτείνει, να δοκιμάζει, να σχεδιάζει και να αναπτύσσει νέα υλικά ή να βελτιώνει τα ήδη υπάρχοντας, για ένα εύρος προϊόντων όπως τα έξυπνα παράθυρα παραγωγής ενέργειας, οι μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα αεροσκάφη, κ.α.

 

Ως Εκπαιδευτικός

 • στη διδασκαλία όλων των συναφών τεχνικών αντικειμένων.

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 83 Ηλεκτρολόγων και στον κλάδο ΠΕ 86 Πληροφορικής.

 

Ως Ερευνητής/τρια και Μηχανικός έρευνας

 • σε ερευνητικά ιδρύματα κι εργαστήρια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

 

Επιπλέον,

 οι απόφοιτοι εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Κατασκευαστών και στο Μητρώο μελετητών και μελετητικών γραφείων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών για τα αντίστοιχα έργα και μελέτες.

 

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ΠΕ Πληροφορικής.

 

 

Mπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ηλεκτρολογία - Ηλεκτρονική στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Δείτε παρακάτω το επαγγελματικό περίγραμμα αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΔΠΘ όπως έχει δημοσιευθεί από το γραφείο διασύνδεσης του ΔΠΘ.  

Γενικές πληροφορίες:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι οι μηχανικοί που εμπλέκονται με τις νέες τεχνολογίες και την τεχνολογία αιχμής, έχοντας ως ρόλο τη μελέτη και την κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων, για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας. Τα αντικείμενα εργασίας τους είναι να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, να ερευνούν και να αναπτύσσουν την τεχνολογία ηλεκτρονικών υλικών, να ασχολούνται με την ηλεκτρονική και μικροηλεκτρονική, τις τηλεπικοινωνίες, τον αυτόματο έλεγχο (ρομποτική) και τα συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών. Στην περίπτωση που εργάζονται ως μηχανικοί υπολογιστών, ασχολούνται με τα συστήματα και τα δίκτυα των υπολογιστών, την τεχνολογία λογισμικού και τις βάσεις δεδομένων. Ακόμη, οργανώνουν τα συστήματα διοίκησης με τη βοήθεια του υπολογιστή και μελετά τις βιοϊατρικές εφαρμογές της ηλεκτρονικής και πληροφορικής.

Παραδείγματα πιθανών θέσεων εργασίας:

 • Στο δημόσιο τομέα σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και οργανισμούς κοινής ωφελείας (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ), στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε ερευνητικά κέντρα (π.χ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ κ.α.)
 • Στον ιδιωτικό τομέα, σε βιομηχανίες ενεργειακών κατασκευών, ηλεκτρονικών κατασκευών, τηλεπικοινωνιών, υπολογιστικών συστημάτων, σε Κατασκευαστικές Εταιρείες, σε Εταιρείες με αντικείμενο την υποστήριξη ιστοσελίδων/λογισμικού
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες έχοντας το δικό τους Τεχνικό Γραφείο ή επιχείρηση υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών
 • Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση (ΠΕ 19.07 Πληροφορικής)

Προσωπικό προφίλ και δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ο απόφοιτος για τη σταδιοδρομία του:

Για την επαγγελματική του δραστηριοποίηση, χρειάζεται να έχει μια έφεση στις Θετικές Επιστήμες (Μαθηματικά, Φυσική), και γενικά τεχνικό προσανατολισμό και ενδιαφέρον. Πρέπει ακόμα να διαθέτει επινοητικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, αποφασιστικότητα, επιθυμία για ανάληψη ευθυνών, διάθεση για συνεχή ατομική πρόοδο, συνεργασία και λήψη αποφάσεων.

Ο απόφοιτος χρειάζεται:

 • Λογικο-μαθηματική σκέψη
 • Ειδικές ικανότητες (επίλυση προβλημάτων, οργανωτικότητα, οπτικο-χωροταξική ικανότητα, ικανότητα σχεδιασμού, προσοχή στη λεπτομέρεια, επιδεξιότητα στη χρήση μηχανημάτων, εργαλείων, οργάνων κλπ)
 • Δεξιότητα χρήσης Η/Υ, ενεργού αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων
 • Κοινωνικές δεξιότητες: επικοινωνία, συνεργασία, υπευθυνότητα, συνέπεια, πειθαρχία, προσαρμοστικότητα και ευελιξία, ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων, διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου, ανάληψη πρωτοβουλιών και λήψη αποφάσεων
 • Επιθυμία για δια βίου ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Διοικητικές και οικονομικές δεξιότητες

Σε παρόμοιες θέσεις εργασίας μπορεί να εργάζονται και απόφοιτοι:

 • των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ
 • του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • των Τμημάτων Επιστήμης Υπολογιστών/Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
 • του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
 • των Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών/Επικοινωνιακών Συστημάτων
 • των Τμημάτων Πληροφορικής
 • του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεματικής
 • του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
 • του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
 • των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών
 • των Τμημάτων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Συνάφεια σε βασικές γνώσεις υπάρχει και με Τμήματα των ΤΕΙ (π.χ. Πληροφορικής, Πληροφορικής & Τεχνολογίας H/Y, Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Αυτοματισμού, Βιομηχανικής Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών)

 

Πορεία σταδιοδρομίας:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τις σπουδές τους αποχτούν τον νομικά κατοχυρωμένο τίτλο του "Μηχανικού" με μια από τις τρεις Κατευθύνσεις Σπουδών Εξειδίκευσης που προσφέρει το Τμήμα (Κατεύθυνση Σπουδών του Eνεργειακού Hλεκτρολόγου Mηχανικού, Κατεύθυνση Σπουδών του Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, και Κατεύθυνση Σπουδών του Tηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού). Αποκτούν τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά από εξετάσεις, και τα σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (σύμφωνα με το ΦΕΚ 149Α 9/5/1936), και εάν το επιθυμούν γράφονται στο Ταμείο των Μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ). Εν συνεχεία, υλοποιούν συνήθως κάποια πρακτική άσκηση σε τεχνικά γραφεία ή εταιρείες ώστε να αποκτήσουν εξοικείωση με το αντικείμενο εργασίας και σχετική επαγγελματική εμπειρία. Ύστερα από τετράχρονη εξάσκηση του επαγγέλματος μπορούν να λάβουν το πτυχίο μελετητή για μεγάλες μηχανολογικές - ηλεκτρολογικές μελέτες ή έπειτα από τρίχρονη εξάσκηση του επαγγέλματος μπορούν να λάβουν το πτυχίο του εργολήπτη προκειμένου να ασχοληθούν με εργολαβίες. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν ως μηχανικοί Η/Υ, διαχειριστές δικτύων, αναλυτές προγραμματιστές συστημάτων Η/Υ, σύμβουλοι πληροφορικής και επικοινωνιών σε ιδιωτικές εταιρείες ή σε δημόσιους φορείς, στη βιομηχανία ηλεκτρονικών κατασκευών, στις τηλεπικοινωνίες, σε υπολογιστικά συστήματα, στο χώρο των κατασκευών, σε τράπεζες ως μηχανικοί εφαρμογών λογισμικού, για τη διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων, για την αυτοματοποίηση γραφείων και οργανισμών, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στην εξ αποστάσεως ιατρική περίθαλψη, στις ψηφιακές βιβλιοθήκες κλπ. Σε περίπτωση που επιθυμούν εργαστούν ως καθηγητές στην εκπαίδευση, διορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με το διορισμό προσωπικού και χρειάζεται να διαθέτουν, εκτός από το βασικό τους πτυχίο, Πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας (βάσει του Ν. 3848/2010).

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο