Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο
Βάση 2023
9.860
Βάση 2022
9.660
Εισακτέοι
260
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  30%

 Φυσική  20%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

Κωδικός Σχολής
1660
Πόλη
Ηράκλειο
Κατευθύνσεις

1. Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
2. Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Υπολογιστών
3. Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου καλύπτει τον χώρο της Ενέργειας, της Ηλεκτρονικής του Αυτομάτου Ελέγχου, των Τηλεπικοινωνιών και των Υπολογιστών.

 Αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό Τμήμα το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει την απαραίτητη κατάρτιση και να προετοιμάσει κατάλληλα τους μελλοντικούς Μηχανικούς εφοδιάζοντάς τους με εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες, και εμπειρίες ώστε να αποτελέσουν τα εξειδικευμένα και υψηλού επιπέδου αυριανά στελέχη που θα υπηρετήσουν την επιστήμη και την βιομηχανία.  Οι φοιτητές αποκομίζουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνική κατάρτιση στις γνωστικές περιοχές που θεραπεύει το τμήμα, αναπτύσσουν δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας καθώς και ομαδικής συνεργασίας.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
 2. Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 3. Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (LEPS)
 • Ευφυών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (ISCA Lab)
 • Πολυμέσων, Δικτύων και Επικοινωνιών (MCN)
 • Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής (ΚΕΤΥΦ)
 • Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής (CSRL)
 • Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων (AISE)
 • Εφαρμοσμένης και Διαδραστικής Πληροφορικής (LATiCe)

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και του Τομέα Πληροφορικής

 

H φοίτηση στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. είναι πενταετής,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS) και

 οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Το Πρόγραμμα Κορμού αφορά στα τρία πρώτα έτη φοίτησης (1ο έως και 6ο εξάμηνο), κατά τα οποία οι σπουδές είναι κοινές για όλους τους/τις φοιτητές/τριες.

 Συνολικά, το Πρόγραμμα Κορμού περιλαμβάνει:

 • τριάντα τέσσερα (34) υποχρεωτικά μαθήματα, εκ των οποίων
  • τα  δεκαπέντε (15) είναι γενικού υποβάθρου και
  • τα υπόλοιπα δεκαεννιά (19) ειδικού υποβάθρου, που αντιστοιχούν σε συνολικά 180 πιστωτικές μονάδες ECTS. 


Τα μαθήματα διακρίνονται:

 • Στα υποχρεωτικά όπου περιλαμβάνονται όλα τα βασικά μαθήματα της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και ορισμένα ειδικά μαθήματα ανάλογα με την κατεύθυνση που επιλέγει να ακολουθήσει κάθε φοιτητής.
 • Στα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά που είναι μαθήματα εμβάθυνσης στις κατευθύνσεις εξειδίκευσης που του δίνουν γνώσεις για περαιτέρω σπουδές ή έρευνα.
 • Στα προαιρετικά που είναι μαθήματα που μπορεί να δηλώσει ένας/μία φοιτητής/τρια κατά την προσωπική του κρίση για να διευρύνει το γνωσιακό του πεδίο. 


 Τα δύο τελευταία έτη σπουδών οι φοιτητές/ τριες ακολουθούν μία από τις τρεις προσφερόμενες Κατευθύνσεις του Προγράμματος Ειδίκευσης.


Κατεύθυνση Α: Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Κατεύθυνση Β: Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Κατεύθυνση Γ: Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής

 

 • Σε κάθε μία από τις παραπάνω Κατευθύνσεις οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των 7ου, 8ου και 9ου εξαμήνου παρακολουθούν συνολικά είκοσι ένα (21) μαθήματα ειδικότητας.

 

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει στο δέκατο (10ο) εξάμηνο σπουδών την υποχρεωτική εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας διάρκειας, τουλάχιστον, ενός εξαμήνου.

 • Με την ολοκλήρωση του 9ου εξαμήνου οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν το θέμα και να ξεκινήσουν να ασχολούνται με τη διπλωματική τους εργασία, εφόσον έχουν συμπληρώσει διακόσιες είκοσι (220) πιστωτικές μονάδες ECTS.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική, διαρκεί τρεις (3) μήνες, και αποσκοπεί στο να φέρει τον/την φοιτητή/τρια σε επαφή με τους χώρους άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.

 • Μπορούν να τη δηλώσουν φοιτητές του 8ου εξαμήνου και άνω, εφόσον, έχουν συμπληρώσει εκατόν ογδόντα (180) πιστωτικές μονάδες ECTS.

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Mαθήματα

 • Λογισμός Ι
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Φυσική    
 • Δομημένος Προγραμματισμός
 • Ηλεκτροτεχνικά Υλικά Ι    
 • Επιστημονικός Προγραμματισμός με την Python

Προαιρετικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Επιστήμη του ΗΜ&ΜΥ
 • Ξένη Γλώσσα I

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Λογισμός ΙΙ    
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός    
 • Λογική Σχεδίαση
 • Δομές Δεδομένων

Προαιρετικά Μαθήματα

 • Ξένη Γλώσσα II

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδική Ανάλυση
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ    
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική
 • Ηλεκτρονική Ι    
 • Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων
 • Τεχνικό Σχέδιο

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο Ι
 • Ηλεκτρονική ΙΙ
 • Οργάνωση Υπολογιστών    
 • Σήματα και Συστήματα
 • Αριθμητική Ανάλυση    
 • Ηλεκτροτεχνικά Υλικά ΙΙ

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο ΙΙ
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Αλγορίθμων
 • Ενεργειακά Συστήματα    
 • Ορολογία και Μελέτη και Συγγραφή Επιστημονικού Κειμένου

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Συστήματα Μετρήσεων    
 • Δίκτυα Υπολογιστών Ι    
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι    
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι

 

KΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ηλεκτρικές Μηχανές Ι
 • Ανάλυση ΣΗΕ – Μόνιμη Κατάσταση
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος
   

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Φ/Β Συστήµατα  
 • Ενεργειακός Σχεδιασµός στο Κτιριακό Περιβάλλον
 • Μοντελοποίηση Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Συστηµάτων
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ανάλυση ΣΗΕ - Μεταβατική Κατάσταση
 • Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ  
 • Ηλεκτρική Οικονοµία  
 • Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων Ι

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Αξιοπιστία Συστηµάτων  
 • Τεχνολογία Φωτισµού  
 • Αντικεραυνική Προστασία και Γειώσεις
 • Ασφάλεια Εργασίας και Στοιχεία Τεχνικής Νοµοθεσίας

9ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά

[ επιλογή δύο έως πέντε ]

 • ΣΗΕ - Ευστάθεια Συστηµάτων  
 • Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων ΙΙ
 • Δίκτυα Διανοµής και Διεσπαρµένη Παραγωγή
 • Κινητήρια Συστήµατα  
 • Αιολικά Συστήµατα  
 • Υλικά και Διατάξεις Εξοικονόµησης και Αποθήκευσης Ενέργειας
 • Νέες Τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών Διατάξεων

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Κεραίες και Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας
 • Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ    
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ

Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα

[επιλογή ενός (1) ]

 • Λογικός Προγραμματισμός    
 • Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού    
 • Γραφικά και Εικονική Πραγματικότητα
 • Αναπαράσταση Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό    
 • Οπτικές Επικοινωνίες
 • Τεχνολογίες Πολυμέσων: Ήχος, Εικόνα, Βίντεο
 • Συστήματα Οπτικοποίησης Δεδομένων και Πληροφοριών
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου
 • Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ασύρµατα Δίκτυα  
 • Τεχνητή Νοηµοσύνη  
 • Επικοινωνίες Πολυµέσων

Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα

[επιλογή ένα έως τρία]

 • Διαδίκτυο των Αντικειµένων
 • Προηγµένα Θέµατα Βάσεων Δεδοµένων
 • Τηλεοπτικά Συστήµατα  
 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Παιχνιδιών
 • Συστήµατα Αξιολόγησης Διαδικτυακών Εφαρµογών
 • Κατανεµηµένα Συστήµατα και Νέφη
 • Παράλληλη Επεξεργασία
 • Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα

9ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 
 • Μεγάλα Δεδοµένα 

Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα

[επιλογή δύο έως τέσσερα ]

 • Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 • Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη Γνώσης
 • Ευρυζωνικά Δίκτυα και Δίκτυα Νέας Γενιάς
 • Πολυµέσα και Γραφικά στο Διαδίκτυο
 • Ρεαλιστικά Πολυµέσα και Σχεδιοκίνηση
 • Συνεργατική Τεχνολογία & Συστήµατα
 • Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισµικού  
 • Συστήµατα Γνώσης

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αναγνώριση Προτύπων    
 • ΣΑΕ ΙΙ    
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα 

[επιλογή ένα μέχρι τρία ]

 • Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων και Συστημάτων
 • Οπτοηλεκτρονική    
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία    
 • Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση    
 • Επεξεργασία Φωνής και Φυσικής Γλώσσας    
 • Ηλεκτρονικές Διατάξεις Προηγμένης Τεχνολογίας

Προαιρετικά Μαθήματα

 • Εργαστήριο Κατασκευής Τυπωμένων Κυκλωμάτων    

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Λειτουργικά Συστήματα    
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Βιομηχανικός Έλεγχος

Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα

[επιλογή ένα μέχρι τρία ]

 • Ρομποτική Ι    
 • Βιοϊατρική Πληροφορική    
 • Μηχανική Ευχρηστίας
 • Νευρωνικά Δίκτυα    
 • Βιοϊατρικά Σήματα και Εφαρμογές
 • Laser: Τεχνολογία και Εφαρμογές    
 • Συστήματα Αξιολόγησης και Διαχείρισης Έργων

9ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Βιομηχανικός Έλεγχος    
 • Τεχνητή Όραση

Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα

[επιλογή δύο μέχρι τέσσερα ]

 • Λογισμικό Συστήματος    
 • Ενσωματωμένα Συστήματα    
 • Ρομποτική ΙΙ    
 • Προωθημένα Θέματα Βιοϊατρικής Μηχανικής    
 • Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

 

10ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Η ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ έχει ευρύ πεδίο δράσης.

 • Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή, πιστοποίηση, έλεγχο, επιθεώρηση, συντήρηση και διακρίβωση συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας που είναι κρίσιμα για την προστασία και βελτίωση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, όπως είναι οι ηλεκτρολογικές και άλλες εγκαταστάσεις, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι τηλεπικοινωνίες, τα συστήματα πληροφορικής και υπολογιστών. 

 

 

 • Εγκαταστάσεις παραγωγής, δίκτυα μεταφοράς, μετατροπής, προστασίας και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων τους, καθώς και των εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό, τις ηλεκτρικές μηχανές, τα ηλεκτρονικά ισχύος, το φωτισμό και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και τις εφαρμογές τους. Επίσης περιλαμβάνονται οι μέθοδοι οικονομικής διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας και η λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας ρυθμιζόμενων ή μη.
 • Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, μικροηλεκτρονικά και νανοηλεκτρονικά υλικά, στοιχεία και διατάξεις, αναλογικά και ψηφιακά σήματα και συστήματα, αισθητήρες, ενσωματωμένα συστήματα, βιομηχανικοί αυτοματισμοί, ευφυή συστήματα, αυτόματος έλεγχος, ρομποτική, βιοτεχνολογία.
 • Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία και εφαρμογές, κεραίες και ραδιοκύματα, μικροκυματικές και οπτοηλεκτρονικες διατάξεις και κυκλώματα, βιοϊατρική, αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και υπολογιστών, τεχνολογίες διαδικτύου, δορυφορικές επικοινωνίες και διατάξεις διαστημικών συστημάτων.
 • Υπολογιστικά συστήματα, υλικό, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα και συστήματα αποφάσεων, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης, τεχνητή νοημοσύνη, συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής, ασφάλεια λογισμικού, ασφάλεια δεδομένων, βιοπληροφορική, ιατρική πληροφορική, εφαρμογές παγκόσμιου ιστού, υπολογιστική νέφους.
 • Αντοχή των υλικών, Στατική και δυναμική στοιχείων και κατασκευών, Στοιχεία μηχανών, Ανυψωτικές εγκαταστάσεις, Θερμοδυναμική, Μετάδοση θερμότητας, Ρευστοδυναμική, Μηχανοτρονική, Εργαλειομηχανές (CNC), Μηχανολογικό σχέδιο, Υδραυλικές εγκαταστάσεις, Ψυκτικές και πνευματικές εγκαταστάσεις, Αντλίες, Συμπιεστές, Εναλλάκτες θερμότητας, Λέβητες, Κάμινοι, Ατμογεννήτριες, Συμπυκνωτές, Ψύκτες, Δίκτυα και εξοπλισμός υγρών και αεριών υλικών και καυσίμων, Μηχανές εσωτερικής καύσης, Αεριοστρόβιλοι, Ατμοστρόβιλοι, Μονάδες συνδυασμένων κύκλων, Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συμβατικά καύσιμα ή πυρηνική τεχνολογία ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • στη βιομηχανία (Συσκευές οδήγησης κινητήρων, ηλεκτρόλυσης,γαλβανισμού, συγκόλλησης, κ.ά)
 • στις μεταφορές ( Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τρένα, μετρ, τρόλευ, πλοία)
 • στις ανανεώσιμες πηγές (Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) και στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
 • στο σχεδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων
 • στη λειτουργία επιχειρησιακών δικτύων υπολογιστών και Data centers.
 • στα συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Συστήματα αντιστάθμισης αέργου ισχύος, HVDC, Eνεργά φίλτρα, κ.ά.)
 • στο σχεδιασμό έξυπνων οικιακών συσκευών ( φωτισμός, κλιματισμός - θέρμανση, επαγωγικές εστίες, κ.ά)
 • στη ψηφιακή διαδραστική ευρυεκπομπή ( digital interactive broadcasting) και στις αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες τηλεοπτικού και πολυμεσικού περιεχομένου.
 • στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στις ευρυζωνικές υπηρεσίες πέμπτης γενιάς (5G).
 • στις υπηρεσίες ασφάλειας δεδομένων και διαφύλαξης του απορρήτου.
 • στο υλικό και λογισμικό για προγραμματιζόμενα σταθερά και ασύρματα δίκτυα (SDN/SDR).
 • στο υλικό και λογισμικό εικονοποίησης δικτυακών λειτουργιών (NFV).
 • στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων - Internet of Things (IoT) -
   και τις εφαρμογές του για
  • έξυπνα σπίτια,
  • έξυπνες πόλεις,
  • γεωργία ακριβείας,
  • μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και
  • διατήρηση των φυσικών πόρων.

 

Ως Μηχανικός Λογισμικού

 • στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών
 • στην εγκατάσταση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων απόφάσεων,
 • στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης
 • στις εφαρμογές ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης
 • στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου
 • στο ψηφιακό μάρκετινγκ και την ανάλυση δεδομένων

 

Ως μηχανικός επεξεργασίας σήματος

 • με ευθύνη να αναπτύξει, να διαχειριστεί και να λειτουργήσει υπολογιστικά μοντέλα, δημιουργώντας αλγόριθμους για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία του καθώς και συστήματα λήψης αποφάσεων βασισμένα σε σήματα ( με ενδεικτικές εφαρμογές στην ιατρική, τη γεωπονία, τις τηλεπικοινωνίες και τη μουσική)

 

Ως μηχανικός νέων υλικών και νανοτεχνολογίας

 • που θα μπορεί να προτείνει, να δοκιμάζει, να σχεδιάζει και να αναπτύσσει νέα υλικά ή να βελτιώνει τα ήδη υπάρχοντας, για ένα εύρος προϊόντων όπως τα έξυπνα παράθυρα παραγωγής ενέργειας, οι μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα αεροσκάφη, κ.α.

 

Ως εκπαιδευτικός

 • στη διδασκαλία όλων των συναφών τεχνικών αντικειμένων.

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ 83 Ηλεκτρολόγων και ΠΕ 86 Πληροφορικής.

 

Ως Ερευνητής/τρια και Μηχανικός έρευνας

 • σε ερευνητικά ιδρύματα κι εργαστήρια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

 

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ΠΕ Πληροφορικής.

 

Mπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ηλεκτρολογία - Ηλεκτρονική στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο