Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ: 16.925

ΕΠΑΛ: 16.520

Βάση 2022
16.395
Εισακτέοι
309
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  23%

 Φυσική  27%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   30%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   30%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   20%

Κωδικός Σχολής
0221
Πόλη
Πάτρα
Κατευθύνσεις

1. Τεχνολογία της Πληροφορίας
2. Επικοινωνίες
3. Έξυπνα Δίκτυα με ΑΠΕ – Υψηλές Τάσεις
4. Μετατροπή Ενέργειας, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτροτεχνικά Υλικά και Ήπιες Μορφές Ενέργειας
5. Ηλεκτρονική και Ενσωματωμένα Συστήματα
6. Υπολογιστές
7. Σήματα, Συστήματα και Έλεγχος
8. Κυβερνοφυσικά Συστήματα

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής.

 • Αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

1. Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας (Τ&ΤΠ) με εργαστήρια:

 • Ραδιοσυχνοτήτων, Μικροκυματικών και Ασύρματων Επικοινωνιών  
 • Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας & Τεχνολογίας της Πληροφορίας 
 • Ενσωματωμένων Επικοινωνιακών Συστημάτων
 • Οπτικών Επικοινωνιών

2. Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) με εργαστήρια:

 • Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας 
 • Ηλεκτροτεχνικών Υλικών
 • Συστημάτων Ισχύος, Ανανεώσιμης και Κατανεμημένης Παραγωγής 
 • Υψηλών Τάσεων

3. Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών (Η/Υ) με εργαστήρια:

 • Ηλεκτρονικών Εφαρμογών 
 • Συστημάτων Υπολογιστών 
 • Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Μεγάλης Κλίμακας
 • Διαδραστικών Τεχνολογιών  

4. Τομέας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου (Σ&ΑΕ) με εργαστήρια:

 • Αυτοματισμού & Ρομποτικής 
 • Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου
 • Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Συστημάτων
 • Υπολογιστικού Ελέγχο

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και του Τομέα Πληροφορικής

 

 H φοίτηση στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι πενταετής,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS) και

  οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Στο πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν μαθήματα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά.

 • Τα υποχρεωτικά είναι συγκεκριμένα βασικά μαθήματα της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, τα οποία πρέπει να παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς κάθε φοιτητής.
 • Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά είναι μαθήματα εμβάθυνσης σε διάφορους ειδικούς τομείς

 Στα τρία πρώτα έτη (εξάμηνο 1ο έως και 6ο) οι σπουδές χαρακτηρίζονται ως κορμού, είναι κοινές για όλους
τους/ τις φοιτητές/τριες του Τμήματος και περιλαμβάνουν τριάντα έξι (36) υποχρεωτικά βασικά μαθήματα κορμού, ένα (1)
μάθημα εισαγωγικό στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών καθώς και ένα (1) μάθημα ξένης γλώσσας.

 Τα δύο τελευταία έτη (εξάμηνο 7ο έως και 10ο) οι σπουδές εστιάζουν στην ειδίκευση, ο/η φοιτητής/τρια δηλώνει και χρεώνεται με δεκαέξι (16) μαθήματα και τη Διπλωματική Εργασία του.

 

 

Η Διπλωματική εργασία εκπονείται υποχρεωτικά στο 8ο εξάμηνο σπουδών και αντιστοιχεί σε 40 πιστωτικές μονάδες ECTS, οι οποίες κατανέμονται στα εξάμηνα 8ο έως και 10ο.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί τρείς μήνες και αφορά φοιτητές/τριες από το τέταρτο έτος σπουδών και άνω.

 • Οι φοιτητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να εργασθούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε συναφείς με το αντικείμενο του Τμήματος επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και ευρύτερου  Δημοσίου τομέα.  

 

1o Εξάμηνο

 • Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής
 • Γραμμική Άλγεβρα 
 • Εισαγωγή στους Υπολογιστές 
 • Σύγχρονη Φυσική 
 • Εφαρμοσμένη Φυσική
 • Ψηφιακή Λογική

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 • Αγγλικά 
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά 
 • Ρωσικά 

 

2o Εξάμηνο

 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι 
 • Λογισμός Συναρτήσεων πολλών μεταβλητών και Διανυσματική Ανάλυση
 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής 
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδικές Συναρτήσεις
 • Διαδικαστικός Προγραμματισμός 
 • Τεχνική Μηχανική 
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών

 

3o Εξάμηνο

 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ 
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και Μετασχηματισμοί
 • Πιθανότητες και Στατιστική 
 • Ηλεκτροτεχνικά-Ηλεκτρονικά Υλικά 
 • Ψηφιακά Κυκλώματα και Συστήματα
 • Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία

 

4o Εξάμηνο

 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι
 • Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις και Κυκλώματα
 • Ανάλυση Δικτύων Ισχύος
 • Οργάνωση Υπολογιστών 
 • Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών
 • Σήματα και Συστήματα 

 

5o Εξάμηνο

 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία II 
 • Oλοκληρωμένα Ηλεκτρονικά 
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Επεξεργασία Σημάτων 
 • Συστήματα Επικοινωνιών 
 • Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

6o Εξάμηνο

 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 
 • Ηλεκτρικές Μετρητικές Διατάξεις και Τεχνικές
 • Μικρουπολογιστικά/Ενσωματωμένα Συστήματα
 • Ηλεκτρικές Μηχανές 
 • Τεχνικό Σχέδιο 
 • Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

7o Εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Θεωρία Πληροφορίας 
 • Ασύρματη Διάδοση 
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι 
 • Μικροκύματα

ΟΜΑΔΑ Β΄

 • Τεχνητή Νοημοσύνη 
 • Δίκτυα Πρόσβασης και Μεταγωγής 
 • Λειτουργικά Συστήματα 
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων 

8o Εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Εργαστήριο Επικοινωνιών Ι 
 • Ασύρματα Δίκτυα και Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών
 • Θεωρία Κεραιών
 • Θεωρία Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης και Συστήματα Αναμονής
 • Οπτικές Επικοινωνίες 

ΟΜΑΔΑ Β΄

 • Ψηφιακές Επικοινωνίες ΙΙ 
 • Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού
 • Αρχιτεκτονική Δικτυακών Συστημάτων
 • Γραμμική και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση 

9o Εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Εργαστήριο Επικοινωνιών IΙ 

ΟΜΑΔΑ Β΄

 • Προγραμματιζόμενα Δίκτυα και Διαχείριση
 • Επικοινωνίες Πολυμέσων 
 • Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης 
 • Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων
 • Θεωρία Εκτίμησης και Στοχαστικός Έλεγχος 
 • Εξατομικευμένα Συστήματα Τηλεϊατρικής και Βιοϊατρικής


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

7o Εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Τεχνητή Νοημοσύνη 
 • Ηλεκτροακουστική
 • Θεωρία Πληροφορίας
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων 
 • Ανάκτηση πληροφορίας

ΟΜΑΔΑ Β΄

 • Γραφικά και Εικονική Πραγματικότητα 
 • Εμβιομηχανική Ι 

8o Εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Αναγνώριση Προτύπων 
 • Ψηφιακή Τεχνολογία Ήχου 
 • Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας

ΟΜΑΔΑ Β΄

 • Επεξ/σία Ομιλίας και Φυσ. Γλώσσας 
 • Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική
 • Εξόρυξη Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης
 • Κρυπτογραφία
 • Υπολογιστική Γεωμετρία και Εφαρμογές 3Δ Μοντελοποίησης 

9o Εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Προγραμματιζόμενα Δίκτυα και Διαχείριση
 • Παράλληλος Προγραμματισμός σε προβλήματα Μηχανικής μάθησης
 • Βάσεις Δεδομένων 

ΟΜΑΔΑ Β΄

 • Εξατομικευμένα Συστήματα Τηλεϊατρικής και Βιοϊατρικής
 • Μη Γραμμικός και Σθεναρός Έλεγχος
 • Παράλληλη Επεξεργασία 
 • Διαδραστκές Τεχνολογίες
 • Θεωρία Εκτίμησης και Στοχαστικός Έλεγχος 
 • Aσφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΑΠΕ-ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

7o Εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Ανάλυση ΣΗΕ 
 • Υψηλές Τάσεις 

ΟΜΑΔΑ Β΄

 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι 
 • Τεχνητή Νοημοσύνη (Δ+Ε) 
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι
 • Ασύρματη Διάδοση 
 • Έλεγχος Γραμμικών Συστημάτων στο Χώρο Κατάστασης
 • Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση 

8o Εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ
 • Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι
 • Δοκιμές και Μετρήσεις Υψηλών Τάσεων 

ΟΜΑΔΑ Β΄

 • Προστασία ΣΗΕ
 • Τεχνολογίες Ελέγχου στις ΑΠΕ
 • Δυναμική και Έλεγχος E-L 
 • Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων
 • Προστασία από Υπερτάσεις-Αλεξικέραυνα 
 • Αναγνώριση Προτύπων
 • Ασύρματα Δίκτυα και Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών
 • Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
 • Προηγμένα Μικροϋπολογιστικά Συστήματα
 • Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

9o Εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Ηλεκτρική Οικονομία 

ΟΜΑΔΑ Β΄

 • Θεωρία Εκτίμησης και Στοχαστικός Έλεγχος
 • Προηγμένος Έλεγχος Ηλεκτρικών Μηχανών
 • Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ
 • Τεχνολογία Ηλεκτρικών Μονώσεων και Νανοδομημένα Διηλεκτρικά
 • Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων 
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων 
 • Μη Γραμμικός και Σθεναρός Έλεγχος 
 • Βέλτιστος Έλεγχος Συστημάτων 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

7o Εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
 • Hλεκτρονικά Ισχύος Ι
 • Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Ι 

ΟΜΑΔΑ Β΄

 • Ανάλυση ΣΗΕ 
 • Έλεγχος Γραμμικών Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης
 • Προηγμένα Μικτά Αναλογικά/Ψηφιακά Κυκλώματα και διατάξεις
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων 
 • Μικροϋπολογιστές και Μικροσυστήματα
 • Θερμικές Εγκαταστάσεις

8o Εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Δοκιμές και Μετρήσεις Υψηλών Τάσεων
 • Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα ΙΙ
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ

ΟΜΑΔΑ Β΄

 • Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ 
 • Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι
 • Προστασία από Υπερτάσεις-Αλεξικέραυνα
 • Ψηφιακός Έλεγχος 
 • Αναγνώριση Προτύπων
 • Προηγμένα Μικροϋπολογιστικά Συστήματα 
 • Ενεργειακός Σχεδιασμός και Κλιματισμός Κτιρίων
 • Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί
 • Εμβιομηχανική ΙΙ 

9o Εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ
 • Τεχνολογία Ηλεκτρικών Μονώσεων και Νανοδομημένα Διηλεκτρικά

ΟΜΑΔΑ Β΄

 • Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση
 • Μη Γραμμικός και Σθεναρός Έλεγχος 
 • Προηγμένος Έλεγχος Ηλεκτρικών Μηχανών


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

7o Εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 
 • Λειτουργικά Συστήματα 
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Μικροϋπολογιστές και Μικροσυστήματα
 • Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία 

ΟΜΑΔΑ Β΄

 • Γραφικά και Εικονική Πραγματικότητα
 • Τεχνητή Νοημοσύνη 
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων 

8o Εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού
 • Προγραμματισμός Διαδικτύου 
 • Προηγμένα Μικροϋπολογιστικά Συστήματα

ΟΜΑΔΑ Β΄

 • Εξόρυξη Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης
 • Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
 • Γραμμική και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση 
 • Αρχιτεκτονική Δικτυακών Συστημάτων 
 • Υπολογιστική Γεωμετρία και Εφαρμογές 3Δ Μοντελοποίησης (Δ+Ε)
 • Αναγνώριση Προτύπων 
 • Επεξεργασία Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης

9o Εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Λογισμικού
 • Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων 3 5 Κουμπιάς, Σερπάνος

ΟΜΑΔΑ Β΄

 • Παράλληλη Επεξεργασία 
 • Διαδραστικές Τεχνολογίες
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

7o Εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Μικροϋπολογιστές και Μικροσυστήματα
 • Προηγμένα Μικτά Αναλογικά/Ψηφιακά κυκλώματα και διατάξεις
 • Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Ι

ΟΜΑΔΑ Β΄

 • Φωτοηλεκτρονικές Διατάξεις 
 • Μικροκύματα
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων 
 • Ηλεκτροακουστική 
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι 
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

8o Εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων ΙΙ
 • Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
 • Προηγμένα Μικροϋπολογιστικά Συστήματα 

ΟΜΑΔΑ Β΄

 • Νανοηλεκτρονική 
 • Οπτικές Επικοινωνίες
 • Aρχιτεκτονική Δικτυακών Συστημάτων 
 • Επεξεργασία Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης

9o Εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Συστημάτων
 • Ηλεκτρονικά Υψηλών Ταχυτήτων 

ΟΜΑΔΑ Β΄

 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων 
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Λογισμικού
 • Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

7o Εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Έλεγχος Γραμμικών Συστημάτων στο Χώρο Κατάστασης
 • Θεωρία Πληροφορίας
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων 

ΟΜΑΔΑ Β΄

 • Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση 
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι 

8o Εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Ψηφιακός Έλεγχος 
 • Αναγνώριση Προτύπων 
 • Pομποτική 

ΟΜΑΔΑ Β΄

 • Ψηφιακές Επικοινωνίες ΙΙ
 • Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού
 • Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

9o Εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Θεωρία Εκτίμησης και Στοχαστικός Έλεγχος
 • Προσαρμοστικός Έλεγχος 
 • Μη Γραμμικός και Σθεναρός Έλεγχος

ΟΜΑΔΑ Β΄

 • Βέλτιστος Έλεγχος Συστημάτων 
 • Τεχνητή Νοημοσύνη 

Δείτε την αναλτική βιβιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Η ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολόγου Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ευρύ πεδίο δράσης.

 • Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή, πιστοποίηση, έλεγχο, επιθεώρηση, συντήρηση και διακρίβωση συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας που είναι κρίσιμα για την προστασία και βελτίωση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, όπως είναι οι ηλεκτρολογικές και άλλες εγκαταστάσεις, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι τηλεπικοινωνίες, τα συστήματα πληροφορικής και υπολογιστών. 

 

Σύμφωνα με το ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187/τ. Α’/05.11.2018)

 

 • Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων
 • Κατόψεις (δισδιάστατες) και τομές υφιστάμενων κτηρίων για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές αδειοδοτήσεις εκτός αδειών δόμησης κάθε είδους, εκτός μνημείων, κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων.
 • Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων κοινής ωφέλειας, επικοινωνιών και δεδομένων.
 • Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης δικτύων κοινής ωφέλειας, δικτύων επικοινωνιών και δεδομένων.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτηρίων, ήτοι:
  • ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις
  • υδραυλικές
  • ψυκτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις κλιματισμού
  • εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων
  • πάσης φύσεως λέβητες, αντλιών θερμότητας και λοιπών συστημάτων και παθητικών συστημάτων θέρμανσης
 • Εκπόνηση μελετών σε μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμό.
 • Εκπόνηση μελετών σε ανυψωτικές και μεταφορικές εγκαταστάσεις.
 • Εκπόνηση μελετών σε πνευματικές υδραυλικές, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων συνεχούς ρεύματος (de) ανεξαρτήτως τάσεως λειτουργίας.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων, γραμμών μεταφοράς και διανομής χαμηλής τάσης, μέσης τάσης, υψηλής τάσης και υπερυψηλής τάσης.
 • Εκπόνηση μελετών υποσταθμών μετασχηματισμού (υποβίβασης ή ανύψωσης) τάσης με τις διατάξεις γείωσης τους και συναφή εξοπλισμό προστασίας τους.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος (καλωδιώσεις, πίνακες, διατάξεις προστασίας και ζεύξης, υποσταθμοί ιδιωτών, διατάξεις γείωσης, διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας, συσκευές μετατροπής ισχύος, συσκευές κατανάλωσης, Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγη Η/Ζ κ.λπ.).
 • Σχεδίαση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων
 • Εκπόνηση μελετών έργων φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και των συστημάτων ελέγχου τους.
 • Εκπόνηση μελετών Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντιεκρηκτικού τύπου.
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (συσσωρευτές μολύβδου, λιθίου, κυψελών καυσίμου, υπερπυκνωτές, αντλησιοταμίευση, μηχανολογικές διατάξεις αποθήκευσης κ.λπ.).
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων συγκομιδής ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων μέτρησης και αυτοματισμών, μετατροπέων ισχύος.
 • Εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων.
 • Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών μηχανολογικών κατασκευών (μηχανοκατασκευές, σωληνώσεις, μεταλλικές στηρίξεις κ.λπ.).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων έργων αφαλάτωσης από ΑΠΕ.
 • Εκπόνηση μελετών ακουστικής, ηχομόνωσης και ηλεκτρακουστικής κτηρίων, studio κ.λπ. συναφών χώρων με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
 • Εκπόνηση μελετών εφαρμογών επαγωγικής και μικροκυματικής θέρμανσης στη βιομηχανία με τους αυτοματισμούς και την ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση τροφοδοσίας και αυτομάτου ελέγχου.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης χώρων και εγκαταστάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό,(EMC).
 • Εκπόνηση μελετών και έργων συστημάτων τηλεπικοινωνιών και δικτύων.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, συστήματα δορυφορικών και κινητών επικοινωνιών, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, τεχνολογιών διαδικτύου.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών και αισθητήρων.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: υλικό, συστήματα και εξοπλισμός υπολογιστών, λογισμικό λειτουργίας και διασύνδεσης υπολογιστών, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, λογισμικό εφαρμογών υπολογιστών, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, τεχνολογίες διαδικτύου, υπηρεσίες και εφαρμογές παγκόσμιου ιστού, υπολογιστική νέφους, ενσωματωμένα συστήματα και διαδίκτυο των αντικειμένων, ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από αισθητήρες, και ολοκληρωμένων υπολογιστικών συστημάτων, ενιαίο μέρος των οποίων είναι αισθητήρες (sensors) και επενεργητές (actuators).
 • Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και εφαρμογών αυτών σε διάφορα πεδία.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: συστήματα αποθήκευσης, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων και γνώσης, Data Centers, συστήματα μεγάλου όγκου δεδομένων (big data), πληροφοριακά συστήματα και συστήματα αποφάσεων, συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συστήματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής, γραφικά και οπτικοποίηση, βιοπληροφορική, συστήματα βιομηχανικών αυτοματισμών και βιομηχανική πληροφορική, ιατρική πληροφορική, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, δορυφορικά και διαστημικά συστήματα και εγκαταστάσεις, συστήματα ευφυών μεταφορών, συστήματα ευφυών υποδομών, εγκαταστάσεις ευφυών κτηρίων.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων υπηρεσιών συμφωνημένου επιπέδου. (SLA).
 • Εκπόνηση μελετών και έργων ασφάλειας πληροφορίας, ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, δικτύων, δεδομένων και γνώσης, προστασίας της ιδιωτικότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας συστημάτων λογισμικού και υλικού.
 • Εκπόνηση μελετών και πιστοποίηση προδιαγραφών μεταφερσιμότητας τμημάτων λογισμικού σε πολλαπλές πλατφόρμες.
 • Συστήματα αυτομάτου έλεγχου και αισθητήρων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
 • Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προσαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών διασύνδεσης συστημάτων υλικού/λογισμικού με μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
 • Λογισμικό εξομοίωσης και προσομοίωσης μηχανολογικών συστημάτων.
 • Καθορισμός ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, διαχείρισης επιχειρήσεων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών ηλεκτρονικών διατάξεων.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: διατάξεις μικροηλεκτρονικής, αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα, οπτοηλεκτρονική, νανοτεχνολογία, ολοκληρωμένα κυκλώμτα υλικού, ηλεκτρονικά ισχύος, αισθητήρες, ηλεκτρονικός εξοπλισμός επιτήρησης, ασφάλεια και έλεγχος εγκαταστάσεις ή τεχνικά έργα, αυτόματος έλεγχος, ευφυή συστήματα και ρομποτική, οπτικοποίηση και γραφικά, βιοϊατρική, βιοπληροφορική, ενσωματωμένα συστήματα.
 • Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνουν: εγκαταστάσεις ραδιοσυχνοτήτων (κεραίες, πομποδέκτες και αναμεταδότες), ραδιοεπικοινωνία και ραδιοηλεκτρονικές συσκευές, μικροκυματικές διατάξεις και κυκλώματα, βιοϊατρικές συσκευές και συστήματα, αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, επίγειες, δορυφορικές, σταθερές και κινητές επικοινωνίες.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας εγκαταστάσεων
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πεδίων.
 • Εκπόνηση μελετών Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).
 • Ευφυή συστήματα μεταφορών
 • Εκπόνηση μελετών κινητήρων παντός τύπου.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων
 • Εκπόνηση μελετών δορυφορικών και διαστημικών συστημάτων και εγκαταστάσεων που αφορούν συστήματα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ηλεκτρονικά συστήματα, Ραδιοεπικοινωνίες και Ενεργειακά Συστήματα.
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων ενεργητικής πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.
 • Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που αφορούν στην Πυρηνική Τεχνολογία.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • στη βιομηχανία (Συσκευές οδήγησης κινητήρων, ηλεκτρόλυσης,γαλβανισμού, συγκόλλησης, κ.ά)
 • στις μεταφορές ( Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τρένα, μετρ, τρόλευ, πλοία)
 • στις ανανεώσιμες πηγές (Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) και στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
 • στο σχεδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων
 • στη λειτουργία επιχειρησιακών δικτύων υπολογιστών και Data centers.
 • στα συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Συστήματα αντιστάθμισης αέργου ισχύος, HVDC, Eνεργά φίλτρα, κ.ά.)
 • στο σχεδιασμό έξυπνων οικιακών συσκευών ( φωτισμός, κλιματισμός - θέρμανση, επαγωγικές εστίες, κ.ά)
 • στη ψηφιακή διαδραστική ευρυεκπομπή ( digital interactive broadcasting) και στις αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες τηλεοπτικού και πολυμεσικού περιεχομένου.
 • στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στις ευρυζωνικές υπηρεσίες πέμπτης γενιάς (5G).
 • στις υπηρεσίες ασφάλειας δεδομένων και διαφύλαξης του απορρήτου.
 • στο υλικό και λογισμικό για προγραμματιζόμενα σταθερά και ασύρματα δίκτυα (SDN/SDR).
 • στο υλικό και λογισμικό εικονοποίησης δικτυακών λειτουργιών (NFV).
 • στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων - Internet of Things (IoT) -
   και τις εφαρμογές του για
  • έξυπνα σπίτια,
  • έξυπνες πόλεις,
  • γεωργία ακριβείας,
  • μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και
  • διατήρηση των φυσικών πόρων.

 

Ως Μηχανικός Λογισμικού

 • στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών
 • στην εγκατάσταση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων απόφάσεων,
 • στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης
 • στις εφαρμογές ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης
 • στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου
 • στο ψηφιακό μάρκετινγκ και την ανάλυση δεδομένων

 

Ως μηχανικός επεξεργασίας σήματος

 • με ευθύνη να αναπτύξει, να διαχειριστεί και να λειτουργήσει υπολογιστικά μοντέλα, δημιουργώντας αλγόριθμους για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία του καθώς και συστήματα λήψης αποφάσεων βασισμένα σε σήματα ( με ενδεικτικές εφαρμογές στην ιατρική, τη γεωπονία, τις τηλεπικοινωνίες και τη μουσική)

 

Ως μηχανικός νέων υλικών και νανοτεχνολογίας

 • που θα μπορεί να προτείνει, να δοκιμάζει, να σχεδιάζει και να αναπτύσσει νέα υλικά ή να βελτιώνει τα ήδη υπάρχοντας, για ένα εύρος προϊόντων όπως τα έξυπνα παράθυρα παραγωγής ενέργειας, οι μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα αεροσκάφη, κ.α.

 

Ως εκπαιδευτικός

 • στη διδασκαλία όλων των συναφών τεχνικών αντικειμένων.

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ 83 Ηλεκτρολόγων και ΠΕ 86 Πληροφορικής.

 

Ως Ερευνητής/τρια και Μηχανικός έρευνας

 • σε ερευνητικά ιδρύματα κι εργαστήρια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

 

Επιπλέον,

 οι απόφοιτοι/ες εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Κατασκευαστών και στο Μητρώο μελετητών και μελετητικών γραφείων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών για τα αντίστοιχα έργα και μελέτες.

 

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ΠΕ Πληροφορικής.

 

Mπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ηλεκτρολογία - Ηλεκτρονική στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο