Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ:  9.508

ΕΠΑΛ: 12.520

Βάση 2022
9.280
Εισακτέοι
100
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία   20%

  Φυσική 30%

 Χημεία     23%

 Μαθηματικά   27%

 

 

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)     30%

 Νέα Ελληνικά    30%

 Μάθημα Ειδικότητα 1     20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2      20%

 

Tομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)     30%

 Νέα Ελληνικά    30%

 Μάθημα Ειδικότητα 1     20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2      20%


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1628
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
 • Μηχανολογίας
Πόλη
Καβάλα
Κατευθύνσεις

1. Στερεάς Κατάστασης- Ηλεκτρονικής – Νανοτεχνολογίας
2. Μη Γραμμικής Δυναμικής και Πολυπλοκότητας
3. Εφαρμογών Φυσικής και Ενέργειας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

To Τμήμα Φυσικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης συνδυάζει περιοχές που εμφανίζουν εξαιρετική συμπληρωματικότητα και συνδυάζουν μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον με τη σπουδαιότητα των εφαρμογών τους. Το ακαδημαϊκό προφίλ του Τμήματος Φυσικής βασίζεται σε ένα σύνολο κοινά αποδεκτών αρχών, αξιών και πεποιθήσεων που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ποιότητα, την αριστεία, την συνεργασία και την συμβουλευτική.

Η αποστολή του Τμήματος είναι:

 • Nα συνεισφέρει στα επιτεύγματα των εθνικών και διεθνών εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων.
 • Να παρέχει στους φοιτητές ένα ευρύ φάσμα επιλογών σταδιοδρομίας και να τους εξοπλίσει με  δεξιότητες και εμπιστοσύνη κατανοώντας το ρόλο που διαδραματίζει η φυσική στην έρευνα αιχμής ώστε να γίνουν δημιουργικοί επιστήμονες. 

 

 

 • Φυσικής Στερεάς Κατάστασης Ηλεκτρονικής και Νανοτεχνολογίας
 • Εφαρμοσμένης Φυσικής
 • Βιοφυσικής
 • Πολυπλοκα Συστηματα
 • Ηλεκτρονικών Ισχύος, Κινητήριων Συστημάτων και Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων
 • Διδακτικής Υπολογιστών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μικρομαγνητισμού

 

 

 

 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικής ΔΠΘ

 • είναι τετραετούς διάρκειας και
 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα (240 ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε τρεις κατευθύνσεις:

1. Η κατεύθυνση Στερεάς Κατάστασης – Ηλεκτρονικής – Νανοτεχνολογίας

2. Η κατεύθυνση Μη Γραμμικής Δυναμικής και Πολυπλοκότητας

3. Η κατεύθυνση Εφαρμογών Φυσικής και Ενέργειας. 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα τα οποία διακρίνονται

 • σε τριάντα ένα (31) υποχρεωτικά μαθήματα και
 • σε πενήντα (50) μαθήματα επιλογής. 

Τα μαθήματα είναι θεωρητικά και η διδασκαλία τους διεξάγεται σε αίθουσες διδασκαλίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, ή εργαστηριακά και διεξάγονται στα Εργαστήρια του Τμήματος. Για την απόκτηση πτυχίου ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς τα 31 μαθήματα κορμού και έναν αριθμό μαθημάτων επιλογής έτσι ώστε να συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων (240 ECTS). Στα μαθήματα επιλογής συμπεριλαμβάνεται η Διπλωματική Εργασία καθώς και η Πρακτική Άσκηση.  

Τα μαθήματα επιλογής επιλέγονται από ομάδες επιλεγόμενων μαθημάτων, οι οποίες αντιστοιχούν στο σύνολο των Κατευθύνσεων του Τμήματος και διαρθρώνονται σε διακριτές ομάδες ή ενότητες μαθημάτων που ανήκουν σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία, τα οποία οι φοιτητές μπορούν αν επιθυμούν να επιλέγουν ενιαία ή μόνο μέρος της κάθε ενότητας. Ο συνολικός αριθμός των επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερος του διπλάσιου αριθμού των υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

 

 

Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική, ετήσια και ισοδυναμεί με δύο μαθήματα επιλογής στη δήλωση μαθημάτων του/ης φοιτητή/τριας.

 

 

Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική και έχει διάρκεια δύο (2) μήνες.

 

 

Η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση που χορηγείται από το Τμήμα Φυσικής μετά από την επιτυχή παρακολούθηση ενός παράλληλου προς το πτυχίο Κύκλου Σπουδών με μαθήματα που αναφέρονται και κατηγοριοποιούνται  σε τρεις θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν  μαθήματα σχετικά με

α. Θέματα Εκπαίδευσης και Αγωγής,

β. Μάθησης και Διδασκαλίας,

γ. Ειδικής Διδακτικής και Πρακτικής. 

 

1ο Εξάμηνο

 • Γενική Φυσική Ι    
 • Διαφορικός Λογισμός Ι  
 • Διανυσματικός Λογισμός Άλγεβρα   
 • Εργαστήριο Πληροφορικής για Φυσικούς    
 • Χημεία

2ο Εξάμηνο

 • Γενική Φυσική ΙΙ 
 • Διαφορικός Λογισμός ΙΙ   
 • Γενικό Εργαστήριο Φυσικής   
 • Αλγόριθμοι και προγραμματισμός Η/Υ   
 • Μετασχηματισμοί και Αναλυση Fourier    

3ο Εξάμηνο

 • Διαφορικές Εξισώσεις   
 • Ηλεκτρομαγνητισμός Ι   
 • Θερμοδυναμική   
 • Ατομική Μοριακή Φυσική    
 • Μαθηματικές μέθοδοι Φυσικής   

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων    
 • Κυματική – Οπτική  
 • Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ   
 • Ηλεκτρονική    

Μαθήματα Επιλογής          

 • Διδακτική της Φυσικής    
 • Ιστορία και εξέλιξη Ιδεων στη Φυσική   
 • Ερευνητική Μεθοδολογία    
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση    
 • Μετρολογία και Συστήματα Μετρήσεων    
 • Ξένη Γλώσσα Ι (ΑΓΓΛΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ)    

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Θεωρητική Μηχανική I    
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικής    
 • Εργαστήριο Οπτικής
 • Κβαντομηχανική I    
 • Φυσικη Στερεάς Κατάστασης   

Μαθήματα Επιλογής   

 • Βασικές Εφαρμογές Τηλεμετρίας  
 • Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και Διδακτική Διαδικτυακών Μαθημάτων Φυσικών Επιστημών    
 • Εφαρμοσμένη Διδακτική της Φυσικής   
 • Ρευστομηχανική   
 • Ξενη Γλώσσα 2 (ΑΓΓΛΙΚΑ/ΓΑΛΙΚΑ)     

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Πυρηνική Φυσική   
 • Οικονομική Φυσική    
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών    
 • Στατιστική Φυσική    
 • Θεωρητική Μηχανική ΙΙ – Σχετικότητα

Μαθήματα Επιλογής

 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία

7ο Εξάμηνο

 • Αστρονομία – Αστροφυσική    
 • Εργαστήριο Ατομικής – Πυρηνικής Φυσικής    

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  (3 ΑΠΟ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ)  

 • Ηλεκτρονικά Κυκλώματα    
 • Νανοϋλικά και Εφαρμογές    
 • Χαρακτηρισμός Υλικών    
 • Φυσική και Τεχνολογία των Λεπτών Υμενίων   
 • Μη Γραμμικά κυκλώματα και συστήματα    
 • Κβαντομηχανική ΙΙ    

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ (3 ΑΠΟ 4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ)               

 • Μη Γραμμική Δυναμική – Θεωρία Χάους    
 • Εισαγωγή στην Πολυπλοκότητα  
 • Εισαγωγή στα Νευρωνικά Δίκτυα    
 • Υπολογιστική Φυσική και Εφαρμογές της    
 • Θεωρία Δικτύων και Γράφων  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (3 ΑΠΟ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ)               

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας   
 • Πυρηνική Τεχνολογία 
 • Φυσική των Ακτινοβολιών και Εφαρμογές τους    
 • Μοντελοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων    
 • Εφηρμοσμένη Μηχανική   
 • Εφηρμοσμενη Φυσική

8ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία (Επιλογής)                 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (3 ΑΠΟ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ)    

 • Νανοηλεκτρονική    
 • Σχεδιασμός Νέων Υλικών και Διατάξεων 
 • Φωτονική και εφαρμογές    
 • Φυσική των LASER   
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων και Ψηφιακών Συστημάτων  
 • Ψηφιακά Κυκλώματα και Συστήματα    

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ   (3 ΑΠΟ 4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ)         

 • Αποτίμηση Χαοτικών Συστημάτων   
 • Μοντελοποίηση Πολύπλοκων Συστημάτων με ειδικά λογισμικά    
 • Γενετικοί αλγόριθμοι 
 • Μηχανική εκμάθηση    
 • Κβαντική Θεωρία της Πληροφορίας    

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  3 ΑΠΌ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ          

 • Τηλεπικoινωνιακά συστήματα   
 • Εμβιομηχανική 
 • Παραγωγή ενέργειας και ΑΠΕ    
 • Δοσιμετρία και ακτινοπροστασία  
 • Ιατρική Φυσική    
 • Μετεωρολογια   

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

Οδηγός Σπουδών

Το στιβαρό γνωστικό υπόβαθρο, η δημιουργικότητα και ευρηματικότητα στην επίλυση προβλημάτων και ο επιστημονικός τρόπος σκέψης που αποκτούν οι φοιτητές/τριες που σπουδάζουν στα Τμήματα Φυσικής αποτελούν ισχυρά θεμέλια και πολύτιμα εφόδια για την περαιτέρω πορεία τους σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

 Παρόλα αυτά οι περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές είναι καίριες για την ανεμπόδιστη ανέλιξη που θα οδηγήσει σε μία επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο της Φυσικής.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 Έτσι,

 

 • Σε Ερευνητικά Εργαστήρια και Ινστιτούτα στη βασική έρευνα σε όλους τους τομείς της φυσικής από αστροφυσική έως συμπυκνωμένη ύλη και στοιχειώδη σωμάτια, καθώς και σε εφαρμογές της φυσικής επιστήμης σε αντικείμενα όπως το περιβάλλον, η ανάπτυξη νέων υλικών, η ηλεκτρονική φυσική και συστήματα, η βιοφυσική και η ιατρική φυσική.

 

 • Ως αστρονόμοι - αστροφυσικοί, σε θέσεις έρευνας, μελέτης και διδασκαλίας σε Πανεπιστήμια και Κολέγια, Ερευνητικά εργαστήρια και Παρατηρητήρια ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, σε Μουσεία.

 

 • σε Εταιρείες Ιατρικής και Φαρμακευτικής Τεχνολογίας,  δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε ιατρικούς τομείς όπως η ακτινοδιαγνωστική, η ογκολογική ακτινοθεραπεία και η πυρηνική ιατρική. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου - Ακτινοφυσικού Ιατρικής χορηγείται μετά από επιτυχή εξέταση σε γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Υγείας.

 

 •  Ως ηλεκτρονικοί φυσικοί – ραδιοηλεκτρολόγοι στη βελτίωση και την ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής στις βιομηχανίες ενέργειας, μεταφορών, άμυνας, εξερεύνησης του διαστήματος και των τηλεπικοινωνιών και των  ηλεκτρονικών - πληροφοριακών συστημάτων. Για την άδεια άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α απαιτείται δίπλωμα Ηλεκτρονικού Φυσικού – Ραδιοηλεκτρολόγου.

 

 • στον Ενεργειακό Τομέα όπου οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου παραμένουν μεγάλοι παράγοντες στην αγορά ενέργειας και είναι οι κύριοι εργοδότες για τους αποφοίτους Φυσικής.

 

 • στον τομέα της Τεχνολογίας σε ερευνητικά κέντρα δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα αλλά και σε μεγάλες εταιρείες  και επιχειρήσεις τεχνολογίας του εξωτερικού στους τομείς της Ρομποτικής, της Νανοεπιστήμης και της Νανοτεχνολογίας.

 

 • Ως καθηγητές/τριες στη δημόσια και ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αλλά και στην Τεχνολογική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 04.01 Φυσικοί.

 

 • Ως Γεωφυσικοί  

 

 • Ως Μετεωρολόγοι  

 

 • Ως Ωκεανογράφοι στην έρευνα και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 

Τέλος, οι απόφοιτοι/ες Φυσικής μπορούν να διεκδικήσουν και θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος στο Δημόσιο Τομέα.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την επιστήμη της Φυσικής στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Φυσικής ΔΠΘ (3:43:55)
Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Φυσικοί;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο