Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ:  14.634

ΕΠΑΛ: 13.060

Βάση 2022
15.217
Εισακτέοι
185
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική 33%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά 27%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 40%

Νέα Ελληνικά 20%

Μάθημα Ειδίκευσης 1  20%

Μάθημα Ειδίκευσης 2  20%

 

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  40%  

Νέα Ελληνικά   20%

Μάθημα Ειδίκευσης 1  20%

Μάθημα Ειδίκευσης 2  20%


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0253
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
 • Μηχανολογίας
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Φυσική Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμη Υλικών
2. Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωμάτια
3. Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική
4. Φυσική Περιβάλλοντος - Μετεωρολογία
5. Ηλεκτρονική, Υπολογιστές, Τηλεπικοινωνίες, Αυτοματισμός

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατέχει πρωτεύουσα θέση στην Ελλάδα και διεθνώς, ως αποτέλεσμα του πρωτοποριακού έργου του ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού του, αλλά και του υψηλού επιπέδου των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών και αποφοίτων του.

 Έχει το πλεονέκτημα να θεραπεύει ένα ευρύ φάσμα πεδίων της φυσικής επιστήμης, με αντικείμενα μελέτης που εκτείνονται από τα στοιχειώδη σωματίδια του μικρόκοσμου και τις ιδιότητες της οργανωμένης ύλης, μέχρι το μακροσκοπικό περιβάλλον μας και τους μακρινούς γαλαξίες, καθώς και εφαρμογές σε διατάξεις και λειτουργίες που αποτελούν τα θεμέλια του σύγχρονου τεχνολογικού πολιτισμού. 

 

 

TOMEIΣ

 1. Αστροφυσικής  
 2. Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμού
 3. Φυσικής Περιβάλλοντος
 4. Πυρηνικής Φυσικής και  Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων  
 5. Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης  

 

 

 

 To Νέο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) διδακτικά εξάμηνα και 
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS)

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει

 • μαθήματα Κορμού (Υποχρεωτικά και Επιλογής),
 • μαθήματα Εισαγωγής στις Κατευθύνσεις με ενσωματωμένα εργαστήρια,
 • μαθήματα Κατεύθυνσης (Υποχρεωτικά και Επιλογής) και
 • μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής είτε από το Τμήμα Φυσικής ή επιλεγμένα μαθήματα από άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ. 

Η κατανομή των μαθημάτων έχει ως εξής:


Ομάδα Α: Μαθήματα κορμού και εισαγωγής στις κατευθύνσεις. Κατανέμονται στα πρώτα έξι εξάμηνα (Α', Β', Γ', Δ', Ε’, ΣΤ’) και συγκεντρώνουν 178 ECTS:Περιλαμβάνουν 18 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και 4 υποχρεωτικά εργαστήρια κορμού, 3 μαθήματα επιλογής κορμού (από 5 διαθέσιμα), 3 μαθήματα εισαγωγής στις κατευθύνσεις (από 5 διαθέσιμα).


Ομάδα Β: Μαθήματα κατεύθυνσης. Οι φοιτητές επιλέγουν μία κατεύθυνση, της οποίας πρέπει να έχουν οπωσδήποτε πάρει το εισαγωγικό μάθημα καθώς και κάποιο(α) συγκεκριμένο(α) μάθημα(τα) επιλογής κορμού που απαιτεί η κατεύθυνση. Τα μαθήματα αυτά κατανέμονται στο Ζ’ και Η’ εξάμηνο και συγκεντρώνουν 30 ECTS: Περιλαμβάνουν  2 υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης και 1 υποχρεωτικό εργαστήριο κατεύθυνσης , 2 μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης.


Ομάδα Γ: Μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Αυτά προσφέρονται από το Τμήμα Φυσικής και από άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ. Ως ελεύθερη επιλογή, ένας φοιτητής μπορεί επίσης να πάρει επιπλέον μαθήματα επιλογής κορμού ή εισαγωγής σε κατεύθυνση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μάθημα από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Τα μαθήματα αυτά κατανέμονται συνήθως στο Ζ’ και Η’ εξάμηνο και συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο 18 ECTS: Περιλαμβάνουν 3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής (από το Τμήμα Φυσικής ή από άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ).

 

 Οι φοιτητές/τριες, κατά τη διάρκεια του 4ου και τελευταίου έτους σπουδών, ακολουθούν συγκεκριμένη κατεύθυνση (ενότητα) μαθημάτων Φυσικής σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα που προϋπάρχουν ή έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη στιγμή της επιλογής, σε συνεννόηση και με το Σύμβουλο Καθηγητή.

 • Οι κατευθύνσεις αυτές αναφέρονται στην Αστροφυσική (Κ1), στην Ηλεκτρονική, τους Υπολογιστές, τις Τηλεπικοινωνίες και τον Αυτοματισμό (Κ2), στη Φυσική Περιβάλλοντος (Κ3), στην Πυρηνική Φυσική και τη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (Κ4) και στη Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης (Κ5).

 

 

 

Κατά τα δύο τελευταία εξάμηνα (Ζ' και Η') των σπουδών προβλέπεται η δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας στην κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο/η φοιτητής/τρια, υπό την επίβλεψη υπεύθυνου/ης καθηγητή/τριας, η οποία αντιστοιχεί σε 14 ECTS.

 • Αν κάποιος φοιτητής επιλέξει να μην κάνει πτυχιακή εργασία, πρέπει να συμπληρώσει και τα 5 μαθήματα εισαγωγής στις κατευθύνσεις, με απόλυτη αντιστοιχία στα ECTS.

 

 

Παράλληλα με τις σπουδές τους, οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν Πρακτική Άσκηση σε επιλεγμένους φορείς υποδοχής από το Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα, με αμοιβή μέσω του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), έτσι ώστε να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας.

 • Η Πρακτική Άσκηση εντάσσεται στα μαθήματα ελεύθερης επιλογής του ΣΤ ́ εξαμήνου (κωδικός μαθήματος ΠΡΑΣΚ), έχει διάρκεια δύο (2) μήνες και αντιστοιχεί σε πέντε (5) ECTS.
 • Δεν προσμετράται στα μαθήματα που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου, αλλά αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος. 

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Φυσική Ι
 • Βασικό Εργαστήριο Φυσικής Ι
 • Βασικές Μαθηματικές Μέθοδοι
 • Ανάλυση Ι και Εφαρμογές 
 • Θεωρία Πιθανοτήτων

 2ο Εξάμηνο

 • Φυσική ΙΙ
 • Βασικό Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ
 • Ανάλυση ΙΙ και Εφαρμογές
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
 • Υπολογιστές

3ο Εξάμηνο

 • Φυσική ΙΙΙ
 • Βασικό Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ
 • Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής Ι
 • Υπολογιστική Φυσική
 • Μηχανική Ι

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

 • Φυσική IV
 • Βασικό Εργαστήριο Φυσικής IV
 • Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής ΙΙ

Μαθήματα Εισαγωγής Κατευθύνσεων

 • Εισαγωγή στην Αστροφυσική
 • Εισαγωγή στη Φυσική Ατμόσφαιρας

Μαθήματα Επιλογής Κορμού

 • Μηχανική ΙΙ
 • Δυναμική των Ρευστών

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

 • Ηλεκτρομαγνητισμός Ι
 • Κβαντική Μηχανική Ι
 • Στατιστική Φυσική I
 • Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας

 6ο Εξάμηνο

Μαθήματα Εισαγωγής Κατευθύνσεων

 • Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Φυσική
 • Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική και στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
 • Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης

Μαθήματα Επιλογής Κορμού

 • Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ
 • Κβαντική Μηχανική ΙΙ
 • Στατιστική Φυσική ΙΙ

 7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατευθύνσεων

1η κατεύθυνση: Αστροφυσική

 • Φυσική των Αστέρων
 • Αστροφυσικά Ρευστά
 • Εργαστήριο Κατεύθυνσης Αστροφυσικής

2η Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική, Υπολογιστές, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμός

 • Σήματα και Συστήματα
 • Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών

3η Κατεύθυνση: Φυσική Περιβάλλοντος

 • Φυσική Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος

4η Κατεύθυνση: Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

 • Πυρηνική Φυσική
 • Στοιχειώδη Σωμάτια
 • Εργαστήριο Κατεύθυνσης Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων

5η Κατεύθυνση: Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

 • Φυσική Στερεάς Κατάστασης

Μαθήματα Επιλογής Κατευθύνσεων

1η Κατεύθυνση: Αστροφυσική

 • Αστροφυσική Υψηλών Ενεργειών
 • Διαστημική και Ηλιακή Φυσική
 • Γενική Θεωρία της Σχετικότητας (μεταπτυχιακό)

2η Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική, Υπολογιστές, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμός

 • Προχωρημένα Θέματα Ηλεκτρονικής
 • Οπτοηλεκτρονική και Οπτικές Επικοινωνίες

3η Κατεύθυνση: Φυσική Περιβάλλοντος

 • Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
 • Φυσική Ωκεανογραφία

4η Κατεύθυνση: Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

 • Αστροσωματιδιακή Φυσική και Κοσμική Ακτινοβολία
 • Μαθηματική Φυσική (μεταπτυχιακό)

5η Κατεύθυνση: Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

 • Φυσική των Μορίων και Νανοϋλικών
 • Φυσική Χαλαρής Ύλης

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Από το Τμήμα Φυσικής

 •  Καταστάσεις και Ιδιότητες της Ύλης

Από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

 •  Θεωρητική Γεωφυσική

Από το Τμήμα Βιολογίας

 •  Θέματα Σύγχρονης Κυτταρικής Βιολογίας

Από το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

 •  Ιστορία των Φυσικών Επιστημών

Πτυχιακή Εργασία Ι

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατευθύνσεων

2η Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική, Υπολογιστές, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμός

 • Εργαστήριο Κατεύθυνσης Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμού

3η Κατεύθυνση: Φυσική Περιβάλλοντος

 • Δυναμική της Ατμόσφαιρας
 • Εργαστήριο Κατεύθυνσης Φυσικής Περιβάλλοντος

5η Κατεύθυνση: Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

 • Κβαντική Οπτική και Lasers
 • Εργαστήριο Κατεύθυνσης Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης

Μαθήματα Επιλογής Κατευθύνσεων

1η Κατεύθυνση: Αστροφυσική

 • Γαλαξίες
 • Τεχνικές Παρατήρησης και Επεξεργασίας Δεδομένων στην Αστροφυσική (μεταπτυχιακό)

2η Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική, Υπολογιστές, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμός

 • Τηλεπικοινωνίες
 • Μικροηλεκτρονική
 • Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοματισμού (μεταπτυχιακό)
 • Συστήματα Υπολογιστών (μεταπτυχιακό)

3η Κατεύθυνση: Φυσική Περιβάλλοντος

 • Κλίμα - Κλιματική Αλλαγή
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων
 • Συνοπτική Μετεωρολογία (μεταπτυχιακό)

4η Κατεύθυνση: Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

 • Ιατρική Φυσική
 • Σύγχρονη Κβαντική Φυσική και Εφαρμογές
 • Στοιχειώδη Σωμάτια (μεταπτυχιακό)
 • Πυρηνική Φυσική (μεταπτυχιακό)

5η Κατεύθυνση: Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

 • Συσχετισμένα Κβαντικά Συστήματα
 • Φυσική Στερεού Φλοιού της Γης (μεταπτυχιακό)
 • Φυσική Ημιαγωγικών Διατάξεων (μεταπτυχιακό)

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Από το Τμήμα Φυσικής

 •  Ατομική και Μοριακή Φυσική
 •  Στοχαστικές Διεργασίες στη Φυσική
 •  Οπτική και Εφαρμογές
 •  Θεωρία Ομάδων και Εφαρμογές
 •  Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα

Από το Τμήμα Μαθηματικών

 •  Γεωμετρία ΙΙ

Από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 •  Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων

Από το Τμήμα Χημείας

 •  Χημεία
 •  Εργαστήριο Χημείας

Από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 •  Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής

 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ

Δείτε τη ανλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Το στιβαρό γνωστικό υπόβαθρο, η δημιουργικότητα και ευρηματικότητα στην επίλυση προβλημάτων και ο επιστημονικός τρόπος σκέψης που αποκτούν οι φοιτητές/τριες που σπουδάζουν στα Τμήματα Φυσικής αποτελούν ισχυρά θεμέλια και πολύτιμα εφόδια για την περαιτέρω πορεία τους σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

 Παρόλα αυτά οι περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές είναι καίριες για την ανεμπόδιστη ανέλιξη που θα οδηγήσει σε μία επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο της Φυσικής.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 Έτσι,

 

 • Σε Ερευνητικά Εργαστήρια και Ινστιτούτα στη βασική έρευνα σε όλους τους τομείς της φυσικής από αστροφυσική έως συμπυκνωμένη ύλη και στοιχειώδη σωμάτια, καθώς και σε εφαρμογές της φυσικής επιστήμης σε αντικείμενα όπως το περιβάλλον, η ανάπτυξη νέων υλικών, η ηλεκτρονική φυσική και συστήματα, η βιοφυσική και η ιατρική φυσική.

 

 • Ως αστρονόμοι - αστροφυσικοί, σε θέσεις έρευνας, μελέτης και διδασκαλίας σε Πανεπιστήμια και Κολέγια, Ερευνητικά εργαστήρια και Παρατηρητήρια ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, σε Μουσεία.

 

 • σε Εταιρείες Ιατρικής και Φαρμακευτικής Τεχνολογίας,  δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε ιατρικούς τομείς όπως η ακτινοδιαγνωστική, η ογκολογική ακτινοθεραπεία και η πυρηνική ιατρική. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου - Ακτινοφυσικού Ιατρικής χορηγείται μετά από επιτυχή εξέταση σε γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Υγείας.

 

 •  Ως ηλεκτρονικοί φυσικοί – ραδιοηλεκτρολόγοι στη βελτίωση και την ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής στις βιομηχανίες ενέργειας, μεταφορών, άμυνας, εξερεύνησης του διαστήματος και των τηλεπικοινωνιών και των  ηλεκτρονικών - πληροφοριακών συστημάτων. Για την άδεια άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α απαιτείται δίπλωμα Ηλεκτρονικού Φυσικού – Ραδιοηλεκτρολόγου.

 

 • στον Ενεργειακό Τομέα όπου οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου παραμένουν μεγάλοι παράγοντες στην αγορά ενέργειας και είναι οι κύριοι εργοδότες για τους αποφοίτους Φυσικής.

 

 • στον τομέα της Τεχνολογίας σε ερευνητικά κέντρα δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα αλλά και σε μεγάλες εταιρείες  και επιχειρήσεις τεχνολογίας του εξωτερικού στους τομείς της Ρομποτικής, της Νανοεπιστήμης και της Νανοτεχνολογίας.

 

 • Ως καθηγητές/τριες στη δημόσια και ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αλλά και στην Τεχνολογική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 04.01 Φυσικοί.

 

 • Ως Γεωφυσικοί  

 

 • Ως Μετεωρολόγοι  

 

 • Ως Ωκεανογράφοι στην έρευνα και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 

Τέλος, οι απόφοιτοι/ες Φυσικής μπορούν να διεκδικήσουν και θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος στο Δημόσιο Τομέα.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την επιστήμη της Φυσικής στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ (1:46:15)
Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Φυσικοί;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο