Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ: 12.160

ΕΠΑΛ: 11.595

Βάση 2022
11.670
Εισακτέοι
212
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική  30%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  30%

 

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   35%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   20%

 

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   35%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   20%


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0257
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
 • Μηχανολογίας
Πόλη
Πάτρα
Κατευθύνσεις

1. Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική
2. Φωτονική
3. Ενέργεια και Περιβάλλον
4. Ηλεκτρονική, Υπολογιστές και Επεξεργασία Σήματις
5. Φυσική Υλικών Τεχνολογίας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών είναι ο/η φοιτητής/τρια να κατανοήσει τις βασικές έννοιες της Φυσικής και ακολούθως να μελετήσει διεξοδικά τα ειδικότερα Θέματα Φυσικής. 

 • Αυτό επιτυγχάνεται με τη σωστή επιλογή μεταξύ των πολλών μαθημάτων που προσφέρονται στο Τμήμα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά των φοιτητών/ τριών.  

 

 

1. Εφαρμοσμένης Φυσικής

 • Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας
 • Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

2. Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών

 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
 • Εργαστήριο Laser
 • Ομάδα Ψηφιακής Επεξεργασίας-Υπολογιστική Όραση

3. Θεωρητικής & Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας & Αστροφυσικής

 • Εργαστήριο Αστρονομίας
 • Ομάδα Μοριακού Σχεδιασμού Υλικών

4. Φυσικής  της Συμπυκνωμένης Ύλης

 • Εργαστήριο Λέιζερ, Μη–Γραμμικής και Κβαντικής Οπτικής
 • Εργαστήριο Φυσικής Στερέας Καταστάσεως

 

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS),

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικής 

δίνει έμφαση, κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα φοίτησης, στη διδασκαλία της Φυσικής σε εισαγωγικό επίπεδο. Έτσι, στα έξι πρώτα εξάμηνα των σπουδών του ο/η φοιτητής/τρια διδάσκεται τις βασικές γνώσεις Φυσικής και Μαθηματικών. 

 • Τα μαθήματα διαιρούνται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνουν τις βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει κάθε Φυσικός.

Τα μαθήματα επιλογής παρέχουν στον φοιτητή τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσθετες γνώσεις στους κλάδους που τον ενδιαφέρουν. Ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει έως δύο μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα.

Μετά το πέρας των έξι πρώτων εξαμήνων των σπουδών, προσφέρονται οι παρακάτω κατευθύνσεις:

α) Φυσική Υλικών Τεχνολογίας

β) Ενέργεια και Περιβάλλον

γ) Φωτονική 

δ)Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική 

ε)Ηλεκτρονική, Υπολογιστές και Επεξεργασία Σήματος 

στ) Γενική.

 

 

Η διπλωματική εργασία δεν είναι υποχρεωτική, είναι ατομική και καλύπτει δύο εξάμηνα.

 • Η έναρξη της γίνεται στο 7ο εξάμηνο και  εστιάζει σε θέματα που θεραπεύει το Τμήμα Φυσικής.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί τρεις (3) μήνες, και στοχεύει στην απόκτηση προϋπηρεσίας και στη διευκόλυνση της εισόδου του φοιτητή στην αγορά εργασίας με καλύτερες προϋποθέσεις.

 • Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών υπάρχει στο Τμήμα, ως μάθημα επιλογής του 8ου εξαμήνου σπουδών.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Μηχανική-Ρευστομηχανική  
 • Μαθηματική Ανάλυση  
 • Γραμμική Άλγεβρα – Αναλυτική Γεωμετρία
 • Χημεία  
 • Προγραμματισμός Η/Υ Ι
 • Εργαστήριο Φυσικής Ι    

 2ο Εξάμηνο   

 • Θερμότητα – Κυματική – Οπτική
 • Διανυσματική Ανάλυση  
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις  
 • Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ  
 • Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ -Εργαστήριο  

 3ο  Εξάμηνο 

 •  Ηλεκτρομαγνητισμός I  
 •  Ειδικά Μαθηματικά  
 •  Ηλεκτρονική  
 •  Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και τη Στατιστική
 •  Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ 

4ο Εξάμηνο

 • Σύγχρονη Φυσική  
 • Εισαγωγή στην Πυρηνική – Σωματιδιακή Φυσική & Σχετικότητα
 • Κυματική 
 • Κλασική Μηχανική  
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικών  
 • Εργαστήριο Φυσικής IV

5ο  Εξάμηνο

 • Εργαστήριο Φυσικής V 
 • Κβαντική Φυσική Ι  
 • Θερμική και Στατιστική Φυσική  
 • Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική
 • Εισαγωγή στην Αστρονομία και την Αστροφυσική

6ο  Εξάμηνο  

 • Κβαντική Φυσική ΙΙ  
 • Φυσική Στερεάς Καταστάσεως 
 • Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ 
 • Ατομική και Μοριακή Φυσική

7ο Εξάμηνο 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ειδικά Θέματα Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως
 • Επιστήμη των Υλικών  
 • Εργαστήριο Τεχνικών χαρακτηρισμού υλικών

 Μαθήματα Επιλογής

 • Διπλωματική εργασία (αν επιλεγεί, εκπονείται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7 ου και 8ου εξαμήνου)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  
 • Μηχανική των Ρευστών  
 • Φυσική Ατμόσφαιρας ΙΜετεωρολογία (+Εργαστήριο)

Μαθήματα Επιλογής

 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση  
 • Διπλωματική εργασία (αν επιλεγεί, εκπονείται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΩΤΟΝΙΚΗ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Οπτικοηλεκτρονική  
 •  Εφαρμοσμένη Οπτική  
 •  Αρχές λειτουργίας των Laser

Μαθήματα Επιλογής

 • Διπλωματική εργασία (αν επιλεγεί, εκπονείται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 •  Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
 • Αστροφυσική Ι
 • Υπολογιστική Φυσική

Μαθήματα Επιλογής

 • Εργαστηριακή Αστρονομία
 • Ειδικά Θέματα Κβαντομηχανικής και Εφαρμογών Κβαντικής Φυσικής
 • Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής
 • Δυναμικά Συστήματα και Πολυπλοκότητα
 • Διπλωματική εργασία (αν επιλεγεί, εκπονείται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Θεωρία Σημάτων και Κυκλωμάτων
 • Αναλογικά Ηλεκτρονικά 
 • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Μαθήματα Επιλογής

 • Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες
 • Διπλωματική εργασία (αν επιλεγεί, εκπονείται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)

8ο  Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μαθήματα Επιλογής

 

 •  Ειδικά Θέματα Στατιστικής Φυσικής
 •  Φυσική των Πολυμερών, Σύνθετων και Υγροκρυσταλλικών Υλικών
 •  Υλικά και Διατάξεις Μικροηλεκτρονικής
 •  Διπλωματική εργασία (αν επιλεγεί, εκπονείται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εργαστήρια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 •  Φυσική Ατμόσφαιρας ΙΙ (+Εργαστήριο)

Μαθήματα Επιλογής

 • Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας  
 • Διπλωματική εργασία (αν επιλεγεί, εκπονείται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΩΤΟΝΙΚΗ

Μαθήματα Επιλογής

 • Εισαγωγή στην Κβαντική Οπτική  
 • Εφαρμογές των Lasers (Εργαστηριακές Ασκήσεις Laser)
 • Οπτικές ίνες-οπτικές τηλεπικοινωνίες
 • Διπλωματική εργασία (αν επιλεγεί, εκπονείται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Κοσμολογία
 • Μοντέρνα Φυσική

Μαθήματα Επιλογής

 •  Αστροφυσική ΙΙ
 • Ειδικά Θέματα Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Πεδίων
 • Εργαστηριακή Αστροφυσική
 • Ειδικά Θέματα Μηχανικής 
 • Γενική Θεωρία Σχετικότητας
 • Διπλωματική εργασία (αν επιλεγεί, εκπονείται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
 • Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική των Μικροϋπολογιστών

Μαθήματα Επιλογής

 • Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών
 • Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
 • Μικροηλεκτρονική 
 • Διπλωματική εργασία (αν επιλεγεί, εκπονείται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Το στιβαρό γνωστικό υπόβαθρο, η δημιουργικότητα και ευρηματικότητα στην επίλυση προβλημάτων και ο επιστημονικός τρόπος σκέψης που αποκτούν οι φοιτητές/τριες που σπουδάζουν στα Τμήματα Φυσικής αποτελούν ισχυρά θεμέλια και πολύτιμα εφόδια για την περαιτέρω πορεία τους σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

 Παρόλα αυτά οι περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές είναι καίριες για την ανεμπόδιστη ανέλιξη που θα οδηγήσει σε μία επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο της Φυσικής.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 Έτσι,

 

 • Σε Ερευνητικά Εργαστήρια και Ινστιτούτα στη βασική έρευνα σε όλους τους τομείς της φυσικής από αστροφυσική έως συμπυκνωμένη ύλη και στοιχειώδη σωμάτια, καθώς και σε εφαρμογές της φυσικής επιστήμης σε αντικείμενα όπως το περιβάλλον, η ανάπτυξη νέων υλικών, η ηλεκτρονική φυσική και συστήματα, η βιοφυσική και η ιατρική φυσική.

 

 • Ως αστρονόμοι - αστροφυσικοί, σε θέσεις έρευνας, μελέτης και διδασκαλίας σε Πανεπιστήμια και Κολέγια, Ερευνητικά εργαστήρια και Παρατηρητήρια ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, σε Μουσεία.

 

 • σε Εταιρείες Ιατρικής και Φαρμακευτικής Τεχνολογίας,  δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε ιατρικούς τομείς όπως η ακτινοδιαγνωστική, η ογκολογική ακτινοθεραπεία και η πυρηνική ιατρική. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου - Ακτινοφυσικού Ιατρικής χορηγείται μετά από επιτυχή εξέταση σε γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Υγείας.

 

 •  Ως ηλεκτρονικοί φυσικοί – ραδιοηλεκτρολόγοι στη βελτίωση και την ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής στις βιομηχανίες ενέργειας, μεταφορών, άμυνας, εξερεύνησης του διαστήματος και των τηλεπικοινωνιών και των  ηλεκτρονικών - πληροφοριακών συστημάτων. Για την άδεια άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α απαιτείται δίπλωμα Ηλεκτρονικού Φυσικού – Ραδιοηλεκτρολόγου.

 

 • στον Ενεργειακό Τομέα όπου οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου παραμένουν μεγάλοι παράγοντες στην αγορά ενέργειας και είναι οι κύριοι εργοδότες για τους αποφοίτους Φυσικής.

 

 • στον τομέα της Τεχνολογίας σε ερευνητικά κέντρα δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα αλλά και σε μεγάλες εταιρείες  και επιχειρήσεις τεχνολογίας του εξωτερικού στους τομείς της Ρομποτικής, της Νανοεπιστήμης και της Νανοτεχνολογίας.

 

 • Ως καθηγητές/τριες στη δημόσια και ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αλλά και στην Τεχνολογική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 04.01 Φυσικοί.

 

 • Ως Γεωφυσικοί  

 

 • Ως Μετεωρολόγοι  

 

 • Ως Ωκεανογράφοι στην έρευνα και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 

Τέλος, οι απόφοιτοι/ες Φυσικής μπορούν να διεκδικήσουν και θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος στο Δημόσιο Τομέα.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την επιστήμη της Φυσικής στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Φυσικοί;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο