Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ: 11.650

ΕΠΑΛ: 13.525

Βάση 2022
11.875
Εισακτέοι
243
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,10

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική   25%

 Χημεία  25%

 Μαθηματικά  25%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Μαθηματικά   25%

 Πληροφορική   25%

 Οικονομία   25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)   25%

 Νέα Ελληνικά    25%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1     25%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2    25%

 

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)   25%

 Νέα Ελληνικά    25%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1     25%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2    25%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0098
Πόλη
Τρίπολη
Κατευθύνσεις

1. Πληροφορικής
2. Τηλεπικοινωνιών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Βασικός στόχος του Τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη έντονης ερευνητικής δραστηριότητας σε διάφορες περιοχές της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, και η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα για την προσέλκυση εξωτερικών πόρων.

 • Οι Καθηγητές του Τμήματος διαθέτουν μεγάλο πλήθος δημοσιευμένου έργου σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, έχουν αναπτύξει σημαντικές διεθνείς συνεργασίες με συναφή τμήματα εξωτερικού, και συμμετέχουν σε επιστημονικές επιτροπές διεθνών περιοδικών και συνεδρίων εγνωσμένου κύρους.

 

 

 • Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Γνώσης και Αβεβαιότητας 
 • Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων
 • Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής και Εικονικής Πραγματικότητας
 • Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών
 • Σχεδίασης και Ανάπτυξης Δικτύων και Συστημάτων Οπτικών Ινών
 • Δικτύων Επικοινωνιών και Δικτυακών Εφαρμογών
 • Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας
 • Ψηφιακών Επικοινωνιών και Συστημάτων

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και του Τομέα Πληροφορικής

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  είναι τετραετής,

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Στο πρόγραμμα σπουδών:

 • Τα μαθήματα κορμού (Κ) προσφέρονται στα πρώτα πέντε (5) εξάμηνα του προγράμματος σπουδών και είναι κοινά και υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές

 

 • Τα μαθήματα κατευθύνσεων διακρίνονται με τη σειρά τους σε βασικά κατεύθυνσης (ΒΚ), τα οποία πραγματεύονται αντικείμενα που θεωρούνται κύρια στις αντίστοιχες επιστημονικές περιοχές, και σε επιλογής κατεύθυνσης (ΕΚ), τα οποία πραγματεύονται άλλα αντικείμενα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.
  • Τα μαθήματα κατευθύνσεων προσφέρονται από το 5ο εξάμηνο φοίτησης
 • Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) προσφέρονται κατά το 7ο και 8ο εξάμηνο.

 

 

Η πτυχιακή εργασία, συμπεριλαμβάνεται στα μαθήματα κορμού και είναι υποχρεωτική.

 • Εκπονείται κατά το 7ο και το 8ο εξάμηνο φοίτησης.

 

 

 

Στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών προσφέρεται από το 5ο εξάμηνο ένας κύκλος μαθημάτων παιδαγωγικής και διδακτικής, αποτελούμενος από έξι (6) μαθήματα (από τα οποία πέντε (5) διδάσκονται πλήρως και το τελευταίο αφορά πρακτική άσκηση διδασκαλίας) τα οποία έχουν σκοπό να αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορέσει να διδάξει το μάθημα της Πληροφορικής σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

 

Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική και η εκπόνησή της αναγνωρίζεται ως μέρος των υποχρεώσεων για τη λήψη πτυχίου μέσω των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής «Πρακτική άσκηση» (για τους δύο πρώτους τύπους, 24 μονάδες ECTS) και «Πρακτική άσκηση Erasmus» (για τον τρίτο τύπο πρακτικής άσκησης, 20 μονάδες ECTS).

 

 

Μαθήματα Κορμού

 • Εισαγωγή στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνί     
 • Λογική σχεδίαση     
 • Μαθηματικά Ι     
 • Προγραμματισμός Ι     
 • Φυσική     
 • Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ι     
 • Διακριτά μαθηματικά     
 • Μαθηματικά ΙΙ     
 • Πιθανότητες και στατιστική      
 • Προγραμματισμός ΙΙ      
 • Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός      
 • Δομές δεδομένων     
 • Ηλεκτρομαγνητικά πεδία     
 • Μαθηματικά ΙΙΙ          
 • Σήματα και συστήματα     
 • Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα     
 • Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων     
 • Δίκτυα επικοινωνιών Ι      
 • Ηλεκτρονική     
 • Λειτουργικά συστήματα     
 • Βάσεις δεδομένων     
 • Πτυχιακή εργασία

 

Μαθήματα Επιλογής

 • Ασφάλεια συστημάτων     
 • Μεταγλωττιστές Ι     
 • Διάδραση ανθρώπου - υπολογιστή     
 • Ανάκτηση και εξόρυξη πληροφοριών     
 • Τεχνολογία λογισμικού     
 • Ασύρματες και κινητές επικοινωνίες Ι     
 • Δίκτυα επικοινωνιών II     
 • Εισαγωγή στις οπτικές επικοινωνίες     
 • Ψηφιακές επικοινωνίες     
 • Ψηφιακή επεξεργασία σήματος     
 • Προγραμματισμός συστήματος     
 • Αρχιτεκτονική υπολογιστών II     
 • Γραφικά υπολογιστών     
 • Πολιτισμική πληροφορική      
 • Προηγμένα θέματα προγραμματισμού     
 • Σημασιολογικός ιστός     
 • Υπολογισιμότητα και πολυπλοκότητα     
 • Διαχείριση μεγάλων δεδομένων     
 • Κατανεμημένη διαχείριση πληροφορίας     
 • Κρυπτογραφία     
 • Μεταγλωττιστές ΙΙ     
 • Παράλληλοι αλγόριθμοι     
 • Συστήματα διαχείρισης δεδομένων     
 • Τεχνητή νοημοσύνη     
 • Υπολογιστική γεωμετρία     
 • Ειδικά θέματα αλγορίθμων     
 • Θέματα διαχείρισης πληροφοριών και δεδομένων     
 • Λογική για υπολογιστές     
 • Προηγμένες διεπαφές - Εικονική πραγματικότητα     
 • Τεχνικές μηχανικής μάθησης και εξόρυξης γνώσης     
 • Εισαγωγή στα ενσωματωμένα συστήματα     
 • Αριθμητική ανάλυση     
 • Ασύρματες και κινητές επικοινωνίες ΙΙ     
 • Επεξεργασία εικόνας: αρχές, αλγόριθμοι και εφαρμογές     
 • Θεωρία πληροφορίας και κωδίκων     
 • Συστήματα λήψης αποφάσεων     
 • Σχεδίαση εφαρμογών και υπηρεσιών διαδικτύου     
 • Επεξεργασία σημάτων πολυμέσων     
 • Θεωρία και εφαρμογές στην επεξεργασία ομιλίας 
 • Μαθηματική μοντελοποίηση και πολύπλοκα δίκτυα     
 • Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης     
 • Στοχαστικά μοντέλα δικτύων και ανάλυση απόδοσης     
 • Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων    
 • Υλοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων σε FPGA     
 • Δίκτυα αισθητήρων     
 • Ομαδική εργασία σε έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών     
 • Προγραμματισμός κατανεμημένων συστημάτων     
 • Προχωρημένα θέματα θεωρίας κωδίκων     
 • Συνδυαστική βελτιστοποίηση     
 • Σχεδίαση πρωτοκόλλων επικοινωνίας     
 • Τεχνικές προσομοίωσης δικτύων επικοινωνιών     
 • Μετρήσεις σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα     
 • Ασύρματες ζεύξεις     
 • Κεραίες 
 • Οπτοηλεκτρονική     
 • Τηλεφωνικά δίκτυα     
 • Δορυφορικές επικοινωνίες     
 • Μικροκύματα και κυματοδηγοί     
 • Οπτικές ασύρματες επικοινωνίες     
 • Προηγμένα θέματα ψηφιακών επικοινωνιών     
 • Συστήματα οπτικών επικοινωνιών     
 • Αστικά δίκτυα και δίκτυα κορμού     
 • Εισαγωγή στα ραντάρ     
 • Εφαρμογές συστημάτων και δικτύων οπτικών ινών     
 • Προσαρμοστική επεξεργασία σήματος     
 • Προσομοίωση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων     
 • Στοχαστική επεξεργασία σήματος και εφαρμογές     
 • Σύγχρονα κυψελωτά συστήματα επικοινωνιών

 

Ελεύθερα Μαθήματα

 • Ξένη γλώσσα     
 • Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη     
 • Πρακτική άσκηση     
 • Θεωρία παιγνίων     
 • Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής εργασιών     
 • Πρακτική άσκηση Erasmus     
 • Νομικά θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών    
 • Επιχειρηματικότητα στην πληροφορική

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτνων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Βασικό στόχο του Τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη έντονης ερευνητικής δραστηριότητας σε διάφορες περιοχές της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, και η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα για την προσέλκυση εξωτερικών πόρων.

Πιθανές θέσεις εργασίας:

 • Προγραμματιστής (Software Engineer), τόσο σε υπηρεσίες Μηχανογράφησης του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, όσο και σε εμπορικές επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης λογισμικού διάφορων τύπων και εφαρμογών.
 • Σχεδιαστής, Αναλυτής και Μηχανικός Υπολογιστικών Συστημάτων (Computer Systems Engineer).
 • Σχεδιαστής, Αναλυτής και Διαχειριστής Δικτύων Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών (Network and Telecommunications Engineer / Administrator).
 • Σχεδιαστής, Προγραμματιστής, Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων (Database Administrator).
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο