Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο
Βάση 2023
10.290
Βάση 2022
10.770
Εισακτέοι
250
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00
Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0366
Πόλη
Κέρκυρα
Κατευθύνσεις

1. Πληροφορική – Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2. Πληροφοριακά Συστήματα

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Πληροφορικής είναι:

 • Να καλλιεργεί και να προάγει την Πληροφορική Επιστήμη, με ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρία και τις εφαρμογές της Πληροφορικής στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθώς επίσης και στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη διαχείριση των Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Να παρέχει στους φοιτητές/στις φοιτήτριες εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να απασχοληθούν, πέραν των βασικών τομέων της Πληροφορικής, με τη μελέτη, την έρευνα, την κατανόηση και την εφαρμογή της Επιστήμης της Πληροφορικής, καθώς και με την χρήση της στην υποστήριξη των ποικίλων κοινωνικών, διοικητικών και οικονομικών δραστηριοτήτων.

 

 

 • Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BIHELab)
 • Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων (ISDLab)
 • Δικτύων, Πολυμέσων και Ασφάλειας Συστημάτων (NMSLab)

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και του Τομέα Πληροφορικής

 

  Η φοίτηση στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι τετραετής,

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Τα μαθήματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: κορμού, κατεύθυνσης και ελεύθερης επιλογής.

Τα δύο πρώτα έτη (4 εξάμηνα) σπουδών, οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν μαθήματα κορμού και επιλογής.

Στην αρχή του 5ου εξαμήνου, οι φοιτητές/φοιτήτριες επιλέγουν την κατεύθυνση (ομάδα γνωστικών αντικειμένων και αντίστοιχων μαθημάτων) στην οποία ειδικεύονται, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο μία εις βάθος γνώση και εμπειρία.

Το Τμήμα προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις:

 1. Πληροφορική – Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 2. Πληροφοριακά Συστήματα

 

 

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (ΠΕ) είναι υποχρεωτική, εκπονείται ατομικά σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) διδακτικές μονάδες ECTS.

 

 

 Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική, συνολικής διάρκειας δύο μηνών και δηλώνεται ως μάθημα επιλογής.

 

 

 

1ο Εξάμηνο 

Μαθήματα Κορμού 

 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 
 • Μαθηματικός Λογισμός 
 • Γραμμική Άλγεβρα 
 • Πληροφορική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

2ο Εξάμηνο 

Μαθήματα Κορμού 

 • Προγραμματισμός Υπολογιστών 
 • Δομές Δεδομένων 
 • Διακριτά Μαθηματικά 
 • Πιθανότητες 

Μαθήματα Επιλογής 

 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 • Ελεύθερη Επιλογή (Μάθημα από άλλο Tμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου)

3ο Εξάμηνο 

Μαθήματα Κορμού 

 • Διδακτική της Πληροφορικής 
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 
 • Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή 
 • Στατιστική 

Μαθήματα Επιλογής 

 • Θεωρία της Πληροφορίας 
 • Κρυπτογραφία 

4ο Εξάμηνο 

Μαθήματα Κορμού 

 • Αλγόριθμοι 
 • Βάσεις Δεδομένων Ι 
 • Δίκτυα I 
 • Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα 
 • Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία  Δεδομένων 

Μαθήματα Επιλογής 

 • Θεωρία Υπολογισμού 
 • Κινητά και Κοινωνικά Μέσα 

5ο Εξάμηνο 

Μαθήματα Κορμού 

 • Δίκτυα ΙI 
 • Βάσεις Δεδομένων ΙΙ 
 • Λειτουργικά Συστήματα 

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Πληροφοριακά Συστήματα 

 • Ανάλυση και Σχεδιασμός
 • Μαθηματικός Προγραμματισμός

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Πληροφορική – Ανθρωπιστικές και
Κοινωνικές Επιστήμες

 • Πολυμέσα 
 • Γραφικά με Υπολογιστές 

Μαθήματα Επιλογής

 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 
 • Πολιτικές και Τεχνολογίες Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας 
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 
 • Μοντέλα Κβαντικού και Μοριακού Υπολογισμού 

6ο Εξάμηνο 

Μαθήματα Κορμού

 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Τεχνητή Νοημοσύνη 

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Πληροφοριακά Συστήματα 

 • Τεχνολογίες Διαδικτύου 
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Πληροφορική – Ανθρωπιστικές και
Κοινωνικές Επιστήμες

 • Αναγνώριση Προτύπων 
 • Ανάκτηση Πληροφορίας

Μαθήματα Επιλογής

 • Κατανεμημένα Δικτυοκεντρικά Συστήματα 
 • Ειδικά Θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών 
 • Μεταγλωττιστές 
 • Πρακτική άσκηση 

7ο Εξάμηνο 

Μαθήματα Κορμού 

 • Πτυχιακή 
 • Ηλεκτρονικό Eπιχειρείν 

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Πληροφοριακά Συστήματα

 • Προσομοίωση και Μοντελοποίηση
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Εφοδιαστική Αλυσίδα 

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Πληροφορική – Ανθρωπιστικές και
Κοινωνικές Επιστήμες

 • Γλωσσική Τεχνολογία
 • Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού & Εικονικοί Κόσμοι 
 • Κοινωνικά και Νομικά Θέματα των ΤΠΕ 
 • Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 
 • Λογικός Προγραμματισμός 
 • Αναπαράσταση Πληροφοριών και Γνώσης 
 • Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων στο Διαδίκτυο
 • Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Πληροφορικής 

8ο Εξάμηνο 

Μαθήματα Κορμού 

 • Πτυχιακή 

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Πληροφοριακά Συστήματα 

 • Στρατηγική και Διοίκηση 
 • Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Πληροφορική – Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

 • Σημασιολογικός και Κοινωνικός Ιστός 
 • Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου 

Μαθήματα Επιλογής 

 • Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων 
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
 • Παράλληλος Προγραμματισμός 
 • Έξυπνες Τεχνολογίες και Εφαρμογές

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

Οδηγός Σπουδών

Mε την ολοκλήρωση των σπουδών τους ο Πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής μπορεί να απασχοληθεί σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματός του, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως υπεύθυνος ή στέλεχος ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, oργανισμών και υπηρεσιών και συγκεκριμένα ως:

Προγραμματιστής (Software Engineer), τόσο σε υπηρεσίες Μηχανογράφησης του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, όσο και σε εμπορικές επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης λογισμικού διάφορων τύπων και εφαρμογών.

 • Σχεδιαστής, Αναλυτής και Μηχανικός Υπολογιστικών Συστημάτων (Computer Systems Engineer).
 • Σχεδιαστής, Αναλυτής και Διαχειριστής Δικτύων Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών (Network and Telecommunications Engineer / Administrator).
 • Σχεδιαστής, Προγραμματιστής, Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων (Database Administrator).
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο