Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ: 16.047

ΕΠΑΛ: 14.834

Βάση 2022
15.617
Εισακτέοι
185
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  26%

 Φυσική  27%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  27%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  26%

 Μαθηματικά  27%

 Πληροφορική  27%

 Οικονομία  20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  26%

 Νέα Ελληνικά  22%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  26%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  26%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  26%

 Νέα Ελληνικά  22%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  26%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  26%Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0216
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Πληροφορικής
 • Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πόλη
Ηράκλειο
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Οι στόχοι του προγράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι:

 • Η υψηλή στάθμη και ποιότητα με διεθνή κριτήρια,
 • Η εναρμόνισή του με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την επιστήμη και την τεχνολογία των υπολογιστών, της πληροφορικής, και των τηλεπικοινωνιών.
 • Η εφαρμοσμένη κατεύθυνση, με έμφαση στην εργαστηριακή εκπαίδευση, παράλληλα με την καλλιέργεια της ερευνητικής  και δημιουργικής σκέψης και την κατανόηση των αρχών, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή εκπαίδευση του επιστήμονα και  του μηχανικού.
 • Ο σωστός συνδυασμός βάθους και εύρους γνώσεων,

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί βασικό μέλημα του Τμήματος, και καθίσταται δυνατή χάρη στην υψηλή στάθμη των  μελών του Τμήματος και στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις δραστηριότητές του.

 

 

 

Αντίστοιχα Τμήματα (μετεγγραφές)

 H φοίτηση στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα βασικών σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών αποτελείται από  

 • τα  μαθήματα  κορμού,  που  είναι  υποχρεωτικά,
 • από δύο ομάδες μαθημάτων επιλογής από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει ορισμένο αριθμό, και 
 • από άλλα μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

 Οι επιλογές επιτρέπουν την ειδίκευση σε τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας των  υπολογιστών,  της πληροφορικής και  των  τηλεπικοινωνιών  ή και  σε  θέματα  διδακτικής, παιδαγωγικής, ή οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.

 

 • Οι φοιτητές/τριες πρέπει να παρακολουθούν τα υποχρεωτικά  μαθήματα Αγγλικών κατά τα δύο πρώτα χρόνια των σπουδών τους (εφ' όσον βέβαια δεν ξέρουν ήδη Αγγλικά σε βαθμό  που να μπορούν να περάσουν τις αντίστοιχες εξετάσεις χωρίς παρακολούθηση), δεδομένου ότι στον 3ο και 4ο χρόνο σπουδών  γίνεται ευρεία χρήση αγγλόφωνης βιβλιογραφίας.

 

 

Η έναρξη της Πτυχιακής Εργασίας μπορεί να γίνει από το πέμπτο (5ο) εξάμηνο των σπουδών και μετά και εφόσον ο/η φοιτητής/τρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα κορμού των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων.  

 • Η διάρκεια της Πτυχιακής Εργασίας μπορεί να είναι ένα (1) ή δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα ενώ ο ακαδημαϊκός φόρτος της καθορίζεται σε δέκα  οκτώ (18) ECTS.  

 

 

Το πτυχίο του τμήματος εξασφαλίζει την Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια των αποφοίτων με ένα πρόγραμμα δύο εξαμήνων  που αντιστοιχεί σε 60 ECTS με την προϋπόθεση ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τρία (3) από μαθήματα από τις εξής θεματικές:

 • Α) Εκπαίδευση & Αγωγή,
 • Β) Μάθηση & Διδασκαλία,
 • Γ) Ειδική Διδακτική  & Πρακτική Άσκηση.

 

 

 Στα πλαίσια  του Προγράμματος Σπουδών οι φοιτητές/ήτριες  του Τμήματος μπορούν να δηλώσουν ως μάθημα ελεύθερης επιλογής την Πρακτική Άσκηση και να  εργάζονται  για  καθορισμένο  αριθμό  μηνών,  ισοδύναμου  πλήρους  απασχόλησης, σε ελληνικούς  και  διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα σχετικά με την επιστήμη υπολογιστών και την πρακτική της εφαρμογή.
 

 • Για να επιτραπεί σε ένα/μία φοιτητή/τρια να αρχίσει πρακτική εξάσκηση, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει επιτυχώς εκατόν δέκα έξι  (116) ECTS μαθημάτων κορμού και εκατόν είκοσι (120) ECTS  συνολικά.

 

1o Eξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών  
 • Απειροστικός Λογισμός Ι   
 • Φυσική Ι ή άλλο μάθημα επιλογής 
 • Ψηφιακή Σχεδίαση  
 • Αγγλικά Ι 

2ο Εξάμηνο

 • Διακριτά Μαθηματικά   
 • Γραµµική Άλγεβρα   
 • Προγραµµατισµός   
 • Αγγλικά Ι
 • Μάθημα Επιλογής

3ο Εξάμηνο

 • Πιθανότητες   
 • ∆οµές ∆εδοµένων   
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραµµατισµός  
 • Θεωρία Υπολογισµού   
 • Αγγλικά ΙΙΙ

4ο Εξάμηνο

 • Λογική  
 • Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά για Μηχανικούς  
 • Οργάνωση Υπολογιστών   
 • Εργαστήριο Λογισµικού   
 • Αγγλικά ΙV

5ο Εξάμηνο

 • ∆ίκτυα Υπολογιστών   
 • Λειτουργικά Συστήµατα   
 • Αρχεία και Βάσεις ∆εδοµένων   
 • Μάθηµα Επιλογής

6ο Εξάμηνο

 • Γλώσσες και Μεταφραστές   
 • Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα   
 • Μάθηµα Επιλογής  
 • Μάθηµα Επιλογής  

7ο Εξάµηνο     

 • Μαθήματα Επιλογής 
 • Διπλωματική Εργασία  

 
8ο Εξάµηνο    

 • Μαθήματα Επιλογής 
 • Μάθημα Επιλογής  
 • Διπλωματική Εργασία

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.  

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να ανταποκριθούν με την ίδια ευκολία στις απαιτήσεις όλου του φάσματος επαγγελματικής απασχόλησης, από τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, μέχρι την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα.

 Ειδικότερα,

 

είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως υπεύθυνος ή στέλεχος ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, oργανισμών και υπηρεσιών στους παρακάτω κλάδους:

 • Μηχανική Μάθηση, η οποία εστιάζει σε αλγόριθμους υπολογιστών που μπορούν να μάθουν από ένα σύνολο δεδομένων σε ιατρικές βιομηχανίες και χρηματοοικονομικούς τομείς, με ορισμένες να επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην αναγνώριση εικόνας και ομιλίας.

Θέσεις Εργασίας: Machine Learning Researcher, MLOps (Machine Learning Operations) Engineer, Data Scientist, Machine Learning Analyst. 

 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence), η οποία περιλαμβάνει τη χρήση αλγορίθμων, την αναπαράσταση γνώσης και τη λογική συλλογιστική, τη ρομποτική, τη μηχανική μάθηση, την επεξεργασία φυσικής γλώσσας κ.ά. για την αυτοματοποίηση συστημάτων.

 Θέσεις Εργασίας: Artificial Intelligence Architect, Artificial Intelligence Researcher, Machine Learning Engineer, Artificial Intelligence data analyst, Artificial Intelligence Engineer

 • Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων (Computer and Network Security), η οποία παρέχει μια εις βάθος κατανόηση των τρεχουσών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες υπολογιστών που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν ασφαλή, κρίσιμα για την ασφάλεια συστήματα, και περιλαμβάνει την ασφάλεια δικτύων, προηγμένα λειτουργικά συστήματα, κρυπτογραφία, ασφαλείς βάσεις δεδομένων κ.λπ. 

 Θέσεις Εργασίας: Security Engineer, Network Security Analyst, System Security Analyst 

 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity), η οποία εστιάζει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και προγραμμάτων που αποσκοπούν στην πρόληψη επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. 

 Θέσεις Εργασίας: Security Engineer, Network Security Analyst, System Security Analyst, Cybersecurity Analyst, Penetration Tester, Cryptographer, Security Consultant  

 • Επιστήμη Δεδομένων (Data Science), η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή, την ανάλυση και την εξαγωγή συμπερασμάτων από δεδομένα. 

 Θέσεις Εργασίας: Data Scientist, Data Analyst, Business Intelligence Analyst, Machine Learning Engineer, Information Scientist, Database Administrator, Data Engineer, Analytics Manager 

 • Μηχανική Λογισμικού (Software Engineering), η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη, τον σχεδιασμό, τη δοκιμή, την εφαρμογή και τη συντήρηση μεγάλων και πολύπλοκων συστημάτων λογισμικού. Φυσικά όλοι οι μηχανικοί λογισμικού έρχονται σε επαφή με πολλές και διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού (Java, Python, JavaScript, Ruby, C#, Go κ.λπ.) και σχετιζόμενα frameworks (π.χ. Python Django) και συνήθως καταλήγουν να εξειδικευτούν σε 2-3 από αυτές τις γλώσσες.

 Θέσεις Εργασίας: Software Development Engineer, Software Engineer, Full-stack web Developer, Game Developer, Mobile app Developer  

 • Ψηφιακά μέσα (Digital media), όπου οι σχεδιαστές/τριες ψηφιακών μέσων εργάζονται στη δημιουργία παιχνιδιών υπολογιστών, εφαρμογών, υπηρεσιών χαρτογράφησης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οποιουδήποτε άλλου λογισμικού που ξεφεύγει από την τεχνική εστίαση της παραδοσιακής επιστήμης των υπολογιστών.

 Θέσεις Εργασίας: Mobile Application Developer (iOS, Android), Video Game Designer, Video Game Developer, Software Engineer 

 • Βιολογικός υπολογισμός ή Βιοϋπολογισμός (Biocomputation): Ο Βιοϋπολογισμός είναι μια διεπιστημονική εξειδίκευση που εστιάζει σε υπολογιστικές προκλήσεις και λύσεις στους τομείς εφαρμογής της βιολογικής και ιατρικής πληροφορικής.

 Θέσεις εργασίας: Bioinformatician, Data Scientist, Computational Biomedical Engineering, Computational Biologist, Computational Scientist Bioinformatics 

 • Διαχείριση Πληροφοριών και Αναλυτική (Information Management and Analytics), η οποία ασχολείται με σύγχρονα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και πληροφοριών, με μεθόδους εξόρυξης μεγάλων συνόλων δεδομένων (ή ανακάλυψη γνώσης από βάσεις δεδομένων), καθώς και με τον σχεδιασμό μηχανισμών και την υποστήριξη των διαδικασιών που διευκολύνουν την συλλογή και ανάλυση των δεδομένων.

 Θέσεις Εργασίας: Management Information Assistant Analyst, Data Analyst, Analytics & Information Management Consultant, Content Strategist, Database Developer, Information Architect,  IT Project Manager, Data Governance 

 • Πληροφοριακά ή Υπολογιστικά Συστήματα (Systems) 

 Θέσεις Εργασίας: Systems Engineer, System Analyst, Application Analyst, Information System Manager, Computer Network Architect

 • Δίκτυα (Networks),  που εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί χρησιμοποιούν τόσο ενσύρματα όσο και ασύρματα δίκτυα για την ανταλλαγή πληροφοριών με εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

 Θέσεις εργασίας:  Network Administrator, Network Analyst, Network Architect, Network Security Manager, System Engineer, Network Programmer, Telecommunications Specialist 

 • Ρομποτική (Robotics)

 Θέσεις εργασίας:  Ερευνητές, Προγραμματιστές, Testing Technicians, Automation Engineers, Robotics Engineer, Robotics Operator, Robotics - Software Development Engineer, Robotics Technologist

 •  Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human-Computer Interaction), η οποία είναι η γνωστική περιοχή της πληροφορικής που μελετάει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων (interactive computer systems) δηλαδή συστημάτων που αλληλεπιδρούν με τους χρήστες τους.

 Θέσεις εργασίας: UX Designer, UX Researcher, Usability Engineer, Product Designer 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη της Πληροφορικής στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο