Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ: 16.047

ΕΠΑΛ: 14.834

Βάση 2022
15.617
Εισακτέοι
183
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  26%

 Φυσική  27%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  27%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  26%

 Μαθηματικά  27%

 Πληροφορική  27%

 Οικονομία  20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  26%

 Νέα Ελληνικά  22%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  26%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  26%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  26%

 Νέα Ελληνικά  22%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  26%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  26%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0216
Πόλη
Ηράκλειο
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Οι στόχοι του προγράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι:

 • Η υψηλή στάθμη και ποιότητα με διεθνή κριτήρια,
 • Η εναρμόνισή του με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την επιστήμη και την τεχνολογία των υπολογιστών, της πληροφορικής, και των τηλεπικοινωνιών.
 • Η εφαρμοσμένη κατεύθυνση, με έμφαση στην εργαστηριακή εκπαίδευση, παράλληλα με την καλλιέργεια της ερευνητικής  και δημιουργικής σκέψης και την κατανόηση των αρχών, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή εκπαίδευση του επιστήμονα και  του μηχανικού.
 • Ο σωστός συνδυασμός βάθους και εύρους γνώσεων,

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί βασικό μέλημα του Τμήματος, και καθίσταται δυνατή χάρη στην υψηλή στάθμη των  μελών του Τμήματος και στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις δραστηριότητές του.

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και του Τομέα Πληροφορικής

 

 H φοίτηση στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα βασικών σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών αποτελείται από  

 • τα  μαθήματα  κορμού,  που  είναι  υποχρεωτικά,
 • από δύο ομάδες μαθημάτων επιλογής από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει ορισμένο αριθμό, και 
 • από άλλα μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

 Οι επιλογές επιτρέπουν την ειδίκευση σε τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας των  υπολογιστών,  της πληροφορικής και  των  τηλεπικοινωνιών  ή και  σε  θέματα  διδακτικής, παιδαγωγικής, ή οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.

 

 • Οι φοιτητές/τριες πρέπει να παρακολουθούν τα υποχρεωτικά  μαθήματα Αγγλικών κατά τα δύο πρώτα χρόνια των σπουδών τους (εφ' όσον βέβαια δεν ξέρουν ήδη Αγγλικά σε βαθμό  που να μπορούν να περάσουν τις αντίστοιχες εξετάσεις χωρίς παρακολούθηση), δεδομένου ότι στον 3ο και 4ο χρόνο σπουδών  γίνεται ευρεία χρήση αγγλόφωνης βιβλιογραφίας.

 

 

Η έναρξη της Πτυχιακής Εργασίας μπορεί να γίνει από το πέμπτο (5ο) εξάμηνο των σπουδών και μετά και εφόσον ο/η φοιτητής/τρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα κορμού των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων.  

 • Η διάρκεια της Πτυχιακής Εργασίας μπορεί να είναι ένα (1) ή δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα ενώ ο ακαδημαϊκός φόρτος της καθορίζεται σε δέκα  οκτώ (18) ECTS.  

 

 

Το πτυχίο του τμήματος εξασφαλίζει την Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια των αποφοίτων με ένα πρόγραμμα δύο εξαμήνων  που αντιστοιχεί σε 60 ECTS με την προϋπόθεση ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τρία (3) από μαθήματα από τις εξής θεματικές:

 • Α) Εκπαίδευση & Αγωγή,
 • Β) Μάθηση & Διδασκαλία,
 • Γ) Ειδική Διδακτική  & Πρακτική Άσκηση.

 

 

 Στα πλαίσια  του Προγράμματος Σπουδών οι φοιτητές/ήτριες  του Τμήματος μπορούν να δηλώσουν ως μάθημα ελεύθερης επιλογής την Πρακτική Άσκηση και να  εργάζονται  για  καθορισμένο  αριθμό  μηνών,  ισοδύναμου  πλήρους  απασχόλησης, σε ελληνικούς  και  διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα σχετικά με την επιστήμη υπολογιστών και την πρακτική της εφαρμογή.
 

 • Για να επιτραπεί σε ένα/μία φοιτητή/τρια να αρχίσει πρακτική εξάσκηση, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει επιτυχώς εκατόν δέκα έξι  (116) ECTS μαθημάτων κορμού και εκατόν είκοσι (120) ECTS  συνολικά.

 

1o Eξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών  
 • Απειροστικός Λογισμός Ι   
 • Φυσική Ι ή άλλο μάθημα επιλογής 
 • Ψηφιακή Σχεδίαση  
 • Αγγλικά Ι 

2ο Εξάμηνο

 • Διακριτά Μαθηματικά   
 • Γραµµική Άλγεβρα   
 • Προγραµµατισµός   
 • Αγγλικά Ι
 • Μάθημα Επιλογής

3ο Εξάμηνο

 • Πιθανότητες   
 • ∆οµές ∆εδοµένων   
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραµµατισµός  
 • Θεωρία Υπολογισµού   
 • Αγγλικά ΙΙΙ

4ο Εξάμηνο

 • Λογική  
 • Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά για Μηχανικούς  
 • Οργάνωση Υπολογιστών   
 • Εργαστήριο Λογισµικού   
 • Αγγλικά ΙV

5ο Εξάμηνο

 • ∆ίκτυα Υπολογιστών   
 • Λειτουργικά Συστήµατα   
 • Αρχεία και Βάσεις ∆εδοµένων   
 • Μάθηµα Επιλογής

6ο Εξάμηνο

 • Γλώσσες και Μεταφραστές   
 • Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα   
 • Μάθηµα Επιλογής  
 • Μάθηµα Επιλογής  

7ο Εξάµηνο     

 • Μαθήματα Επιλογής 
 • Διπλωματική Εργασία  

 
8ο Εξάµηνο    

 • Μαθήματα Επιλογής 
 • Μάθημα Επιλογής  
 • Διπλωματική Εργασία

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.  

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ανταποκριθούν με την ίδια ευκολία στις απαιτήσεις όλου του φάσματος επαγγελματικής απασχόλησης, από τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, μέχρι την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα.

Συγκεκριμένα ως:

 • Προγραμματιστής (Software Engineer), τόσο σε υπηρεσίες Μηχανογράφησης του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, όσο και σε εμπορικές επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης λογισμικού διάφορων τύπων και εφαρμογών.
 • Σχεδιαστής, Αναλυτής και Μηχανικός Υπολογιστικών Συστημάτων (Computer Systems Engineer).
 • Σχεδιαστής, Αναλυτής και Διαχειριστής Δικτύων Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών (Network and Telecommunications Engineer / Administrator).
 • Σχεδιαστής, Προγραμματιστής, Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων (Database Administrator).
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο