Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ:  17.785

ΕΠΑΛ: 16.567

Βάση 2022
17.385
Εισακτέοι
214
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική 25%

 Χημεία 20%

 Μαθηματικά 35%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Μαθηματικά 35%

 Πληροφορική 25%

Οικονομία 20%

 

EΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 35%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  22%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  23%

 

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 35%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  22%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  23%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0330
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Επιστήμης Υπολογιστών
2. Μηχανικής Υπολογιστών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα και διεθνώς στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών ως αποτέλεσμα του πρωτοποριακού ερευνητικού έργου του διδακτικού και του ερευνητικού προσωπικού του, και της υψηλής στάθμης των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών/τριών και αποφοίτων του.

 Το Τμήμα προσφέρει ένα πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που βασίζεται στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών για την Πληροφορική (Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών), που προτείνουν από κοινού οι κορυφαίοι διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί: Association for Computing Machinery (ACM) και Institute of Electronics and Electrical Engineers (IEEE) - Computer Society, και έχει επιπλέον εμπλουτισθεί με ένα σύγχρονο κύκλο μαθημάτων στις Τηλεπικοινωνίες και στην Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.

 Επίσης, το Τμήμα προσφέρει πολλά οργανωμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με έμφαση στην αριστεία και στη διεπιστημονικότητα.

 

 

 1. Θεωρητικής Πληροφορικής
 2. Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
 3. Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
   

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και του Τομέα Πληροφορικής

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ είναι τετραετής,

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από δύο διετείς κύκλους σπουδών:

 • Το Βασικό Κύκλο Σπουδών (1ο έως 4ο εξάμηνο), ο οποίος περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό μάθημα, 16 Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΜ), και 3 αυτοτελή προαιρετικά εργαστήρια, που προσφέρουν βασικές γνώσεις στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.
 • Τον Εστιασμένο Κύκλο Σπουδών (5ο έως 8ο εξάμηνο), ο οποίος περιλαμβάνει 2 πρόσθετα Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΜ) καθώς επίσης και μαθήματα επιλογής διαρθρωμένα σε δύο Κατευθύνσεις:
  • CS Επιστήμη Υπολογιστών (Computer Science)
  • CET Μηχανική Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών (Computer Engineering & Telecoms)

Οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση CS δύναται να κατοχυρώσουν έως δύο από τις τρείς Eιδικεύσεις:

 • S1 Θεμελιώσεις της πληροφορικής
 • S2 Διαχείριση δεδομένων και γνώσης
 • S3 Λογισμικό

ενώ οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση CET δύναται να κατοχυρώσουν έως δύο από τις τρείς Eιδικεύσεις:

 • S4 Υλικό και Αρχιτεκτονική
 • S5 Επικοινωνίες και Δικτύωση
 • S6 Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας

 Η επιλογή ειδίκευσης δεν είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές/τριες.

Οι φοιτητές/τριες που επιλέγουν μια κατεύθυνση μπορούν προαιρετικά να κατοχυρώνουν μέχρι δύο (2) εξειδικεύσεις, οι οποίες και θα αναφέρονται στην αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου τους. Επίσης παρέχεται από τη Γραμματεία και χωριστή βεβαίωση απόκτησης της Ειδίκευσης. 

 

 

Οι φοιτητές/τριες εκπονούν πτυχιακή εργασία η οποία είναι ετήσια και αντιστοιχεί στα δύο υποχρεωτικά μαθήματα Πτυχιακή Εργασία Ι και Πτυχιακή Εργασία ΙΙ, 

 Τα μαθήματα Πτυχιακή Εργασία Ι και Πτυχιακή Εργασία ΙΙ μπορούν να αντικατασταθούν το καθένα χωριστά από τα αντίστοιχα Πρακτική Άσκηση Ι και Πρακτική Άσκηση ΙΙ.

 

 

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών χορηγεί Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ), το οποίο απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το ΠΠΔΕ χορηγείται όταν ο φοιτητής αξιολογηθεί επιτυχώς:

 • στα 3 Υποχρεωτικά για την ΠΔΕ μαθήματα (ανήκουν στα Προαιρετικά μαθήματα του ΠΠΣ):
  • ΥΣ10 Διδακτική της Πληροφορικής
  • ΥΣ15 Οι ΤΠΕ στη Μάθηση
  • ΥΣ21 Σχολική τάξη και Μικροδιδασκαλία
 • Σε ένα (οπότε θα πρέπει να επιλεγεί και ένα από τα ακόλουθα ελεύθερα) ή και στα δύο κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά για την ΠΔΕ μαθήματα (Προαιρετικά μαθήματα του ΠΠΣ):
  • ΥΣ08 Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής
  • ΥΣ22 Ψηφιακή Προσβασιμότητα και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής
 • Η’ εφόσον επιλεγεί ένα από τα παραπάνω κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα θα πρέπει να επιλεγεί και ένα από τα παρακάτω Ελεύθερα Μαθήματα (που προσφέρονται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου μας) και παρέχουν γνώσεις σε βασικά θέματα παιδαγωγικής ψυχολογίας:
  • Αναλυτικά Προγράμματα
  • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
  • Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλία
  • Ιστορία της Εκπαίδευσης
  • Παιδαγωγική Ψυχολογία

 

 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν Πρακτική Άσκηση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει, εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου, την Πτυχιακή Εργασία

 • Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση είναι το «Πρακτική Άσκηση Ι» και το «Πρακτική Άσκηση ΙΙ», καθένα από τα οποία απαιτεί για την κατοχύρωσή του 3 μήνες πλήρους απασχόλησης (ή το ισοδύναμο μερικής απασχόλησης) σε εργασία σχετική με την Πληροφορική ή/και τις Τηλεπικοινωνίες. 

 

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 • Ανάλυση Ι
 • Λογική Σχεδίαση    
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό    
 • Ανάλυση ΙΙ    
 • Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού
 • Διακριτά Μαθηματικά    
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
 • Σήματα και Συστήματα
 • Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
 • Πιθανότητες και Στατιστική
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι    
 • Δίκτυα Επικοινωνιών I
 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα    
 • Συστήματα Επικοινωνιών    
 • Λειτουργικά Συστήματα    
 • Προγραμματισμός Συστήματος    
 • Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Μαθήματα Γενικής Παιδείας 

 • Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες
 • Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης    
 • Διοίκηση Έργων - Τεχνικές Παρουσίασης και Συγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων    

                                    
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων    
 • Ηλεκτρονική    
 • Μαθηματικά Πληροφορικής
 • Θεωρία Υπολογισμού
 • Μεταγλωττιστές
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ    
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
 • Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων    
 • Δίκτυα Επικοινωνιών II
 • Διαχείριση Δικτύων    

Προαιρετικά Μαθήματα

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά    
 • Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού    
 • Γραφικά Ι
 • Επιστημονικοί Υπολογισμοί (Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα)
 • Παράλληλα Συστήματα
 • Κρυπτογραφία    
 • Γραφικά ΙΙ    
 • Θεωρία Αριθμών
 • Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα    
 • Θεωρία Γραφημάτων
 • Υπολογιστική Γεωμετρία    
 • Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων
 • Γραμμική & Μη Γραμμική Βελτιστοποίηση    
 • Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής
 • Τεχνητή Νοημοσύνη    
 • Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων-VHDL
 • Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού
 • Λογικός Προγραμματισμός
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής    
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Διδακτική της Πληροφορικής    
 • Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων    
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα    
 • Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
 • Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών    
 • Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες
 • Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες    
 • Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων    
 • Μηχανική Μάθηση (Αναγνώριση Προτύπων)    
 • Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο
 • Ασύρματες Ζεύξεις    
 • Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα    
 • Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών    
 • Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας
 • Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα    
 • Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών & Επεξεργασίας Σήματος
 • Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
 • Υπολογιστική Πολυπλοκότητα    
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικής    
 • Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
 • Αλγόριθμοι Βιοπληροφορικής
 • Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί    
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • Παράλληλοι Αλγόριθμοι
 • Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ    
 • Ανάλυση Εικόνας & Τεχνητή Όραση    
 • Μικροοικονομική Ανάλυση
 • Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Μάθηση    
 • Σχολική Τάξη & Μικροδιδασκαλία    
 • Συστήματα Πληροφορικής και e-Προσβασιμότητα για μαθητές με αναπηρία    

    
Project

 • Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα    
 • Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα    
 • Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα
 • Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών    Πρακτική Άσκηση
 • Πτυχιακή Εργασία Ι    
 • Πτυχιακή Εργασία ΙΙ

                            
Ελεύθερα Μαθήματα 

 • Μαθηματική Λογική    
 • Μαθηματική Στατιστική    
 • Θεωρία Παιγνιών και Εφαρμογές    
 • Υπολογιστική Άλγεβρα    
 • Πραγματική Ανάλυση
 • Συστήματα Αυτοματισμού    
 • Ηλεκτρονική ΙΙ
 • Βιολογία Κυττάρου    
 • Εξελικτική Βιολογία    
 • Νομική Πληροφορική
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση
 • Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα για Επιχειρηματικές Αποφάσεις
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
 • Αναλυτικά Προγράμματα
 • Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας
 • Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία
 • Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική    
 • Ιστορία της Τεχνολογίας
 • Ιστορία Επιστημών Ι: Αρχαιότητα και μέσοι χρόνοι
 • Φύλο, Επιστήμη, Τεχνολογία
 • Ιστορία του Μεταπολεμικού κόσμου Ι    
 • Ψηφιακά Παιχνίδια, εικονικοί κόσμοι και μάθηση: ΄Ερευνα και εφαρμογές
 • Γραμμικά Μοντέλα    
 • Επιστήμη, Τεχνολογία, Περιβάλλον    
 • Γνωσιακή Επιστήμη    
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία
 • Ιστορία της Εκπαίδευσης
 • Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης    

                    
Αυτοτελή Προαιρετικά Εργαστήρια 

 • Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης    
 • Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων
 • Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών Ι

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων του Τμήματος εκτείνονται στο ακόλουθο ευρύ φάσμα της έρευνας και της αγοράς εργασίας: τη διδασκαλία και την έρευνα σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο καθώς και τη μελέτη, την επίβλεψη, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων σε εγκαταστάσεις και σε πάσης φύσεως εφαρμογές στους επιστημονικούς τομείς:

 • του Υλικού και Λογισμικού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
 • της Πληροφορικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων,
 • των Δικτύων Επικοινωνιών και των Εφαρμογών Διαδικτύου,
 • των Συστημάτων και Εφαρμογών Επεξεργασίας Σημάτων, Εικόνας και Ομιλίας.

Mε την ολοκλήρωση των σπουδών τους ο Πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής μπορεί να απασχοληθεί είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως υπεύθυνος ή στέλεχος ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, oργανισμών και υπηρεσιών και συγκεκριμένα ως:

Προγραμματιστής (Software Engineer), τόσο σε υπηρεσίες Μηχανογράφησης του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, όσο και σε εμπορικές επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης λογισμικού διάφορων τύπων και εφαρμογών.

 • Σχεδιαστής, Αναλυτής και Μηχανικός Υπολογιστικών Συστημάτων (Computer Systems Engineer).
 • Σχεδιαστής, Αναλυτής και Διαχειριστής Δικτύων Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών (Network and Telecommunications Engineer / Administrator).
 • Σχεδιαστής, Προγραμματιστής, Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων (Database Administrator).
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο