Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ: 9.220

ΕΠΑΛ: 13.550

Βάση 2022
9.560
Εισακτέοι
250
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική  25%

 Χημεία    25%

 Μαθηματικά    25%

 

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία   20%

 Μαθηματικά    20%

 Πληροφορική   40%

 Οικονομία   20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)    25%

 Νέα Ελληνικά    25%

 Μάθημα Ειδικότητα 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)    25%

 Νέα Ελληνικά    25%

 Μάθημα Ειδικότητα 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1554
Πόλη
Καστοριά
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Ο σκοπός του Τμήματος είναι να προάγει το επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής και την κατάρτιση νέων επιστημόνων Πληροφορικής που θα μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των διαφόρων εταιρειών Πληροφορικής καθώς και στη μέση εκπαίδευση ή στον Πανεπιστημιακό χώρο. Αυτό το επιτυγχάνει διεξάγοντας έρευνα στους τομείς της Πληροφορικής και προσφέροντας στους φοιτητές του σύγχρονες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσφέρει στους φοιτητές του τις βασικές γνώσεις στην επιστήμη της Πληροφορικής καθώς και μια πρώτη εξειδίκευση μέσω διαφόρων μαθημάτων επιλογής.

 

 

 • Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Κατανεμημένων Συστημάτων
 • Μικροεπεξεργαστών – Μικροελεγκτών, Ηλεκτρονικών Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής
 • Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, Επεξεργασίας Δεδομένων και Σημάτων

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και του Τομέα Πληροφορικής

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι τετραετής,

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά, ελεύθερης επιλογής και κατ΄επιλογήν προαιρετικά.

 

 

Δικαίωμα  εκπόνησης πτυχιακής εργασίας έχουν οι σπουδαστές/τριες του Τμήματος που βρίσκονται χρονολογικά στο 8ο εξάμηνο σπουδών τους και οφείλουν μέχρι πέντε (5) μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους εκ των οποίων το ένα μόνο μπορεί να είναι μάθημα ειδικότητας.͘

 

 

 Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Πληροφορικής έχει θεσμοθετηθεί ως μάθημα επιλογής, έχει διάρκεια τριών μηνών και υλοποιείται από το 5ο εξάμηνο σπουδών και μετά.

 

 

 1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στους Υπολογιστές
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Ηλεκτρομαγνητισμός
 • Ηλεκτρονική
 • Αγγλικά Ορολογία Πληροφορικής I

 2ο Εξάμηνο

 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Δομές Δεδομένων
 • Μαθηματική Ανάλυση Ι
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Συνδυαστικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
 • Αγγλικά Ορολογία Πληροφορικής ΙI

 3ο Εξάμηνο

 • Aντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++
 • Μεταγλωττιστές
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Πιθανότητες-Στατιστική
 • Ακολουθιακά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
 • Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ

4ο Εξάμηνο

 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Μικροεπεξεργαστές – Μικροελεγκτές
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Εφαρμογών με Java

5ο Εξάμηνο

 • Κατανεμημένα Συστήματα
 • Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών
 • Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

6ο Εξάμηνο

 • Διαδικτυακές Εφαρμογές 
 • Τεχνολογία Πολυμέσων
 • Τηλεπικοινωνίες

Μαθήματα Επιλογής (Επιλογή 2 μαθημάτων)

 • Σχεδίαση Ψηφιακων Συστημάτων με VHDL
 • Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες
 • Γραφικά με Υπολογιστές
 • Οπτικός Προγραμματισμός
 • Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι
 • Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης

7ο Εξάμηνο

 • Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων
 • Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων

Μαθήματα Επιλογής (Επιλογή 2 μαθημάτων)

 • Σχεδίαση Ενσωματωμένων Συστημάτων με VLSI
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου και Κινητός Υπολογισμός 
 • Υπολογιστικά Νέφη
 • Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα
 • Προηγμένες Αρχιτεκτονικές
 • Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

8ο Εξάμηνο

Επιλογή 5 Μαθημάτων ή Επιλογή 3 Μαθημάτων κ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας

 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
 • Τεχνητή Νοημοσύνη – Λογικός Προγραμματισμός
 • Μικροεπεξεργαστές – Μικροελεγκτές ΙΙ
 • Διδακτική της Πληροφορικής
 • Ασφάλεια Δικτύων
 • Συστήματα Αναμονής
 • Επιχειρησιακή Έρευνα

 
Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

Οδηγός Σπουδών

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσφέρει στους φοιτητές του τις βασικές γνώσεις στην επιστήμη της Πληροφορικής καθώς και μια πρώτη εξειδίκευση μέσω διαφόρων μαθημάτων επιλογής.

Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων α) Ηλεκτρονικών Υπο− λογιστικών Συστημάτων, β) Πληροφορικής και Τεχνο− λογίας Υπολογιστών, γ) Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, δ) Πληροφορικής και Επικοινω− νιών, ε) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, στ) Βιομηχανικής Πληροφορικής των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων υλικού, ανάπτυξης και συτνήρησης συστημάτων λογισμικού και σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, το αντικείμενο των πτυχιούχων των προαναφερομένων Τμημάτων καλύπτει ενδεικτικά τους παρακάτω περιγραφόμενους τομείς: 

α) Δικτύωσης και Επικοινωνίας

β) Προγραμματισμού Υπολογιστών και Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού 

γ) Υλικού και Συσκευών

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 έχουν επιπλέον δικαίωμα:

α) Εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. 

β) Απασχόλησης στο δημόσιο και εξέλιξης στις βαθ− μίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

γ) Συμμετοχής στην εκπόνηση μελετών, παροχής συ− ναφών υπηρεσιών και έργων, στις κατηγορίες που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο