Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ: 9.175

ΕΠΑΛ: 13.220

Βάση 2022
9.039
Εισακτέοι
265
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,90

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική  25%

 Χημεία  25%

 Μαθηματικά  25%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 23%

 Μαθηματικά 23%

 Πληροφορική 31%

 Οικονομία 23%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Νέα Ελληνικά 20%

  Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

  Μάθημα Ειδικότητας 1   30%

  Μάθημα Ειδικότητας 2   30%

 

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Πληροφορικής

 Νέα Ελληνικά 20%

  Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

  Μάθημα Ειδικότητας 1   30%

  Μάθημα Ειδικότητας 2   30%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1250
Πόλη
Άρτα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έχει διανύσει μια πορεία άνω των είκοσι ετών, ενισχύοντας διαχρονικά την ακαδημαϊκή του θέση σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

 • Στην πορεία αυτή, κινητήριος μοχλός και οδηγός είναι οι νέες εξελίξεις και τάσεις στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, ώστε το επαγγελματικό προφίλ και τα επιστημονικά εφόδια των αποφοίτων να συμβαδίζουν με τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες της τεχνολογίας, να μπορούν να ακολουθήσουν τις μελλοντικές εξελίξεις και να συνεισφέρουν στην προώθηση της επιστήμης.

Βασικός στόχος του Τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη έντονης εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας στις σύγχρονες περιοχές της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

 • Για την ακαδημαϊκή κοινότητα του τμήματος προέχει η παραγωγή νέας γνώσης και η εκπαίδευση αποφοίτων ικανών να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να συνεισφέρουν στην παραγωγή Πληροφορικών, Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και Υπηρεσιών, οι οποίες να καλύπτουν κάθε ανάγκη, να δημιουργούν νέες δυνατότητες και να καλύπτουν όλες τις πληθυσμιακές ομάδες.

 

 

 • Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή - HCILAB
 • Αυτόνομων συστημάτων ASL
 • Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής
 • Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (Computer & Telecommunication Systems Laboratory − CTSL

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και του Τομέα Πληροφορικής

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι τετραετής,

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Ο/η φοιτητής/τρια πρέπει αρχικά να παρακολουθήσει 30 υποχρεωτικά μαθήματα που καλύπτουν ένα εκτεταμένο, αλλά απαραίτητο, γνωστικό επιστημονικό σύνολο στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες, κοινό για όλους τους/τις φοιτητές/τριες.

Τα μαθήματα χωρίζονται σε:

 • Μαθήματα Υπόβαθρου (8 μαθήματα)
 • Επιστημονικής Περιοχής (22 μαθήματα)

Ο/η φοιτητής/τρια επίσης επιλέγει ένα μάθημα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων. Στη συνέχεια ο/η φοιτητής/τρια εμβαθύνει στους τομείς που επιθυμεί, ανάλογα με την δικιά τους επιλογή μαθημάτων, από τις 5 διαθέσιμες ροές μαθημάτων εξειδίκευσης.

 Κάθε ροή έχει ένα σύνολο (5 εως 7) μαθημάτων, μέσω των οποίων παρέχεται εξειδικευμένη τεχνική γνώση στο συγκεκριμένο θέμα.

Οι ροές μαθημάτων οι οποίες υποστηρίζονται από το τμήμα είναι οι ακόλουθες:

 • ΡΟΗ μαθημάτων: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
 • ΡΟΗ μαθημάτων: ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΡΟΗ μαθημάτων: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΡΟΗ μαθημάτων: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • ΡΟΗ μαθημάτων: ΔΙΚΤΥΩΝ

 

 

Η πτυχιακή εργασία δεν είναι υποχρεωτική και εκπονείται κατά το 7ο και το 8ο εξάμηνο φοίτησης.

 

 

Η πρακτική άσκηση προσφέρεται μετά το 6ο εξάμηνο σε προαιρετική βάση, για χρονικό διάστημα 2 μηνών, και πραγματοποιείται τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Για να συμμετάσχει ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει προηγουμένως επιτύχει σε τουλάχιστον 25 υποχρεωτικά μαθήματα.

 

 

1o Εξάμηνο

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
 • ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι
 • ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

2o Εξάμηνο

 • ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚEΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ
 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

3o Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
 • ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ
 • ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4o Εξάμηνο

 • ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

5o Εξάμηνο

 • ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
 • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
 • ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

6o Εξάμηνο

 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ
 • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • Μάθημα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
 • Γενική Ομάδα Μαθημάτων Επιλογής

Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (τεχνοοικονομικής εκπαίδευσης)

6ο Εξάμηνο

 • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ροή Λογισμικού

 • Μεταγλωττιστές
 • Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
 • Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
 • Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών Ιστού & Βάσεων Δεδομένων
 • Γραφικά Η/Υ
 • Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών

Ροή Ευφυή Συστήματα και Εφαρμογές

 • Εξόρυξη Δεδομένων
 • Παιχνιδοποίηση
 • Βελτιστοποίηση
 • Στατιστική Μηχανική Μάθηση
 • Βιοπληροφορική

Ροή Υπολογιστικά Συστήματα

 • Διαδίκτυο των Αντικειμένων
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία
 • Μοντελοποίηση και Έλεγχος Συστημάτων
 • Δίκτυα Αισθητήρων
 • Τεχνικές Σχεδίασης CMOS ASIC
 • Κατανεμημένα και Παράλληλα Συστήματα

Ροή Τηλεπικοινωνίες

 • Κεραίες-Μικροκύματα
 • Μικροκυματικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
 • Οπτικές Επικοινωνίες-Κυματοδηγοί
 • Νανοηλεκτρονικές Διατάξεις
 • Οπτοηλεκτρονική

Ροή Δίκτυα

 • Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
 • Προχωρένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων
 • Ειδικά Θέματα Δικτύων
 • Ανάλυση και Προσομοίωση Δικτύων
 • Διαχείριση Δικτύων

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

Οδηγός Σπουδών

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος περιγράφονται από το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα όπως δημοσιεύτηκε στο "ΦΕΚ A'/58/8.4.2009"όπου αναφέρεται ότι:

Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και το λογισμικό για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας, και έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς:

α) του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
β) της πληροφορικής,
γ) των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου,
δ) των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας, και
ε) των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων.

Επιπλέον, δύνανται να ασχοληθούν ενδεικτικά με:

α) τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών που απαριθμούνται ανωτέρω,
β) την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στους επιστημονικούς τομείς που απαριθμούνται ανωτέρω αντιστοίχως σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο,
γ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο