Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο
Βάση 2023
17.670
Βάση 2022
17.150
Εισακτέοι
225
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20
Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0333
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Θεωρητικής Πληροφορικής
2. Συστημάτων και Δικτύων Υπολογιστών
3. Πληροφοριακών Συστημάτων και Ασφάλειας
4. Βάσεων Δεδομένων και Διαχείρισης Γνώσης
5. Επιχειρησιακής Έρευνας και Οικονομικών Πληροφορικής
6. Υπολογιστικών Μαθηματικών και Επιστημονικών Υπολογισμών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός των Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος είναι η προετοιμασία επιστημόνων Πληροφορικής ικανών να συνεισφέρουν ουσιαστικά τόσο στην ανάπτυξη τεχνολογιών Πληροφορικής και στην εισαγωγή τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, όσο και στο να αντεπεξέλθουν στις ραγδαίες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο.

 • Από την ίδρυσή του, σχεδόν, το Τμήμα Πληροφορικής επεδίωξε να συνδέσει τις προπτυχιακές σπουδές με την ελληνική και διεθνή Βιομηχανία της Πληροφορικής.

 

 

 ΤΟΜΕΙΣ

 1. Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών 
 2. Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων
 3. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Οικονομικών Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Επεξεργασίας Πληροφοριών
 • Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
 • Οικονομικών Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων
 • Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων
 • Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και του Τομέα Πληροφορικής

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Πληροφορικής ΟΠΑ είναι τετραετής,

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Για την απόκτηση Πτυχίου απαιτείται επιτυχία σε 36 μαθήματα του Προγράμματος.

Οι φοιτητές/τριες, εκτός από τα είκοσι δύο (22) υποχρεωτικά μαθήματα, καλούνται να εμβαθύνουν σε δύο (2) τουλάχιστον από τις ακόλουθες επιστημονικές κατευθύνσεις επιλέγοντας τους αντίστοιχους κύκλους μαθημάτων:

I. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

II. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

III. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

IV. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

V. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

VI. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Οι κύκλοι μαθημάτων επιτρέπουν στους/στις φοιτητές/τριες να εμβαθύνουν σε πολλαπλούς τομείς της Πληροφορικής, ενώ ταυτόχρονα τους καθοδηγούν έτσι ώστε να λάβουν τις βασικές γνώσεις κάθε τομέα.

 • Κάθε κύκλος περιλαμβάνει 3 υποχρεωτικά και 3 μαθήματα επιλογής. Οι φοιτητές/τριες έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να επιλέξουν έως 4 μαθήματα από όλα τα προσφερόμενα από το Πανεπιστήμιο μαθήματα, να εκπονήσουν ερευνητική εργασία ή και να ασκηθούν πρακτικά σε επιχειρήσεις.

 

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει στους φοιτητές του τέταρτου έτους το καινοτόμο και πρώτο αναγνωρισμένο
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών σε επίπεδο ΑΕΙ στην Ελλάδα, απονέμοντας Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το Πρόγραμμα, το οποίο έχει ετήσια διάρκεια απευθύνεται σε φοιτητές του 7ου και 8ου εξαμήνου και αποτελείται από τις
ακόλουθες δυο ενότητες:

 • Παιδαγωγική επάρκεια: απαρτίζεται, για τα δυο εξάμηνα, από συνολικά οκτώ μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής, δίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
 • Διδακτική επάρκεια: απαρτίζεται, για τα δυο εξάμηνα, από δύο μαθήματα («Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι» και «Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία ΙΙ») και αποτελείται από ένα πλέγμα διδακτικών δραστηριοτήτων των φοιτητών/τριών.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική για τους/τις φοιτητές/τριες και μπορεί να εκπονηθεί σε οποιοδήποτε εξάμηνο σπουδών μετά το ΣΤ' και υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει προηγουμένως επιτύχει σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα πλην το πολύ δύο.
 

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Μαθηματικά Ι

2ο Εξάμηνο

 • Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών με Java
 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Πιθανότητες
 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

3ο Εξάμηνο

 • Δομές Δεδομένων
 • Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++
 • Υπολογιστικά Μαθηματικά

4ο Εξάμηνο

 • Αλγόριθμοι
 • Αυτόματα και Πολυπλοκότητα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Λειτουργικά Συστήματα

5ο Εξάμηνο

 • Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Δίκτυα Επικοινωνιών
 • Λογική
 • Στατιστική στην Πληροφορική
 • Τεχνητή Νοημοσύνη

6ο Εξάμηνο

 • Κατανεμημένα Συστήματα
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Επαλήθευση, Επικύρωση και Συντήρηση Λογισμικού
 • Θεωρία και Υποδείγματα Βελτιστοποίησης (πρώην «Επιχειρησιακή Έρευνα»)
 • Συστήματα Διαχείρισης και Ανάλυσης Δεδομένων (πρώην «Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων»)

7ο Εξάμηνο

 • Αξιολόγηση Επενδύσεων με Εφαρμογές στην Πληροφορική
 • Ασφάλεια Δικτύων
 • Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες
 • Γραφικά Υπολογιστών
 • Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων
 • Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Πιθανοτικοί Αλγόριθμοι (πρώην «Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Προσομοίωση»)
 • Μέθοδοι Στατιστικής και Μηχανικής Μάθησης
 • Μεταγλωττιστές
 • Μηχανική Μάθηση
 • Οικονομικά Δικτύων
 • Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
 • Τεχνολογία Πολυμέσων
 • Τεχνολογίες και Προγραμματισμός Εφαρμογών στον Ιστό

8ο Εξάμηνο

 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
 • Ανάλυση Δεδομένων
 • Ανάλυση Επίδοσης Συστημάτων και Δικτύων
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (πρώην «Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση»)
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
 • Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών
 • Εννοιολογική Μοντελοποίηση Συστημάτων
 • Εξόρυξη Γνώσης (πρώην «Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό»)
 • Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
 • Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων
 • Θεωρία Πληροφορίας
 • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Μέσω Διαδικτύου
 • Μαθηματικός Προγραμματισμός
 • Πιθανότητες ΙΙ
 • Προσομοίωση
 • Στοιχεία Δικαίου της Πληροφορίας
 • Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών
 • Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα
 • Γραμμικά Μοντέλα6
 • Πτυχιακή Εργασία
 • Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (πρώην «Δημιουργία και Χρήση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού στις Σύγχρονες Μεθοδολογίες Εκπαίδευσης»)
 • Πρακτική Άσκηση

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

Οδηγός Σπουδών

Η ραγδαία αναπτυσσόμενη και ανταγωνιστική αγορά εργασίας στον κλάδο της Πληροφορικής επιβάλει να γίνεται σωστός επαγγελματικός προγραμματισμός από τον πρώτο χρόνο των προπτυχιακών σπουδών ενός φοιτητή. Ορισμός ακαδημαϊκών στόχων, σωστές επιλογές μαθημάτων κατά τη διάρκεια των σπουδών αποτελούν τα κλειδιά για μια επιτυχημένη καριέρα.

Σύμφωνα με έρευνα - μελέτη που διενεργήθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (www.sepe.gr), «Καλύτερο μέλλον προβλέπει το European Information Technology Observatory (EITO) για την ευρωπαϊκή αγορά πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Στην Πληροφορική, ώθηση θα δώσουν οι καινοτομίες και οι νέες τεχνολογίες οι οποίες αρχίζουν πλέον να διεισδύσουν δυναμικά στην οικονομία και κοινωνία.»

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας σε θέματα Πληροφορικής και να εργαστούν:

 • Στην Ελληνική και Διεθνή βιομηχανία Πληροφορικής.
 • Σε Τμήματα Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής σε ιδιωτικές εταιρίες και οργανισμούς.
 • Σε Εταιρίες συμβούλων.
 • Στη Δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση. 

Οι απόφοιτοί μας μπορούν να εργαστούν, μεταξύ άλλων, ως αναλυτές, προγραμματιστές, σχεδιαστές εφαρμογών και βάσεων δεδομένων, διαχειριστές συστημάτων και υπεύθυνοι έργων σε έργα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων. Απόφοιτοί μας ασχολούνται επίσης με τα Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά και τη διαχείριση κινδύνου. Ο συνδυασμός ισχυρού υποβάθρου πληροφορικής και δυνατότητας απόκτησης (μέσω μαθημάτων επιλογής) γνώσεων στα οικονομικά, το marketing, και τη διοίκηση επιχειρήσεων δίνει επίσης στους αποφοίτους μας τη δυνατότητα να αναλάβουν επιχειρηματική δράση σε νέες τεχνολογίες, εκμεταλλευόμενοι και χρηματοδοτούμενα προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, ο φοιτητής είναι σε θέση να επιλέξει να συνεχίσει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο