Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 3ο, 4ο

ΓΕΛ: 12.525

ΕΠΑΛ: 13.075

Βάση 2022
11.825
Εισακτέοι
209
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική  25%

 Χημεία  25%

 Μαθηματικά   25%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική  25%

 Χημεία  25%

 Βιολογία  25%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Μαθηματικά  25%

 Πληροφορική   25%

 Οικονομία  25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1   25%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2  25%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1    25%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2   25%Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0369
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Πληροφορικής
 • Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πόλη
Λαμία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σταθερός στόχος του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική από την ίδρυσή του είναι να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις Πληροφορικής, η οποία εδώ και χρόνια αποτελεί σαφή επιστημονική περιοχή, με κύριο αντικείμενο την έρευνα, σχεδίαση, συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, υλοποίηση, βελτιστοποίηση και μετάδοση πληροφοριών, αυτοματοποιημένων διατάξεων και συστημάτων, χρησιμοποιώντας ως κύριο εργαλείο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Παράλληλα οι φοιτητές/τριες αποκτούν και εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα τόσο των Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της Ιατρικής και της Υγείας γενικότερα, όσο και στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και στη Βιοπληροφορική. Η διαρκής ανάπτυξη της Επιστήμης της Πληροφορικής, των Υπολογιστών, των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, αλλά και των ειδικών εφαρμογών στο χώρο της Βιοϊατρικής, έχει οδηγήσει στην αύξηση των αναγκών για εξειδικευμένο προσωπικό όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, πέραν των όσων προαναφέρθηκαν και αφορούν την Επιστήμη της Πληροφορικής, αποτελεί – με την ιδιαίτερη εξειδίκευση που προσφέρει με το πρόγραμμα σπουδών του – μοναδικό παράδειγμα δημιουργίας των πρώτων επιστημόνων με γνώσεις Πληροφορικής ειδικευμένες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και στη Βιοπληροφορική, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των εν λόγω επιστημονικών τομέων.

 

 

 • Βιοϊατρικής Απεικόνισης
 • Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΕΥΣ)
 • Μοριακής και Υπολογιστικής Βιολογίας και Γενετικής (ΕΜΥΒΓ)  
 • Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Δικτύων και Ενοποιημένων Υπηρεσιών

 

 

Αντίστοιχα Τμήματα (μετεγγραφές)

 Η φοίτηση στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι τετραετής,

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

 Ο/η  φοιτητής/τρια για να αποκτήσει το πτυχίο Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική πρέπει:

 • Να έχει εξεταστεί µε επιτυχία στα είκοσι οκτώ (28) µαθήµατα Κορµού (21 Κορµού Πληροφορικής και 7 Κορµού Βιοϊατρικής και Βιοπληροφορικής). Συνολικά, εκατόν τριάντα οκτώ (138) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
 • Να έχει εξεταστεί µε επιτυχία σε δέκα τέσσερα (14) Μαθήµατα Επιλογής, από τα σαράντα οκτώ (48) που διατίθενται. Συγκεκριµένα, να έχει εξεταστεί µε επιτυχία σε δύο (2) µαθήµατα επιλογής του 5ου εξαµήνου, τέσσερα (4) µαθήµατα επιλογής του 6ου εξαµήνου, τέσσερα (4) µαθήµατα επιλογής του 7ου εξαµήνου, και τέσσερα (4) µαθήµατα επιλογής του 8ου εξαµήνου. Συνολικά, εβδοµήντα (70) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
 • Να έχει εξεταστεί µε επιτυχία σε τουλάχιστον δύο (2) Ελεύθερα Επιλογής Μαθήµατα, από τα τουλάχιστον τέσσερα (4) Ελεύθερα Επιλογής µαθήµατα που διατίθενται από το Τµήµα. Συνολικά, τέσσερις (4) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
 • Να έχει ολοκληρώσει και εξεταστεί µε επιτυχία στην Πτυχιακή Εργασία, ή ισοδύναµα να έχει εξεταστεί µε επιτυχία σε τέσσερα (4) επιπλέον Μαθήµατα Επιλογής ανεξαρτήτως εξαµήνου στο οποίο ανήκουν τα µαθήµατα αυτά. Συνολικά, είκοσι (20) Πιστωτικές Μονάδες.
 • Να έχει εξεταστεί στα τέσσερα (4) εξαµηνιαία µαθήµατα της Ξένης Γλώσσας µε επιτυχία.

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εξασφαλίζει τη δυνατότητα απόκτησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σε όσους αποφοίτους παρακολούθησαν επιτυχώς όλα τα διδακτικά αντικείμενα που εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

 • Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
 • Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
 • Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση

 

 

H Πρακτική Άσκηση προσφέρεται ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής με 4 διδακτικές μονάδες και 4 ECTS.

 •  Η άσκηση των φοιτητών θα γίνεται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

 

 

1o Εξάμηνο

 • Αγγλικά Ι
 • Βιοχημεία και Φυσιολογία
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
 • Μαθηματική Ανάλυση Ι
 • Φυσική

2o Εξάμηνο

 • Αγγλικά ΙΙ
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
 • Βιολογία Ι
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία
 • Λογική Σχεδίαση
 • Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ
   

3o Εξάμηνο

 • Αγγλική Ορολογία στην Πληροφορική
 • Αρχές Ηλεκτρονικής
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Βιολογία ΙΙ
 • Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής
 • Προχωρημένος Προγραμματισμός

4o Εξάμηνο

 • Αγγλική Ορολογία στη Βιοϊατρική
 • Βιοστατιστική
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Δομές Δεδομένων
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Σήματα και Συστήματα

5o Εξάμηνο

 • Ανάλυση Πινάκων
 • Ανατομία και φυσιολογία
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Βιοπληροφορική Ι
 • Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες
 • Θεωρία Υπολογισμού
 • Μικροεπεξεργαστές
 • Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας & Κωδίκων
 • Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Βιοσημάτων

6o Εξάμηνο

 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 • Αναγνώριση Προτύπων
 • Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων
 • Ανάλυση Συστημάτων
 • Βιοπληροφορική ΙΙ
 • Γραφική Υπολογιστών
 • Ειδικά Θέματα Ανατομίας και Φυσιολογίας
 • Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστών στη Βιοϊατρική
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Τεχνολογία Ιατρικού Εξοπλισμού
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες

7o Εξάμηνο

 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή
 • Βιολογία Συστημάτων
 • Γενετική Επιδημιολογία
 • Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής
 • Θεωρία Γραφημάτων
 • Κρυπτογραφία
 • Μορφοκλασματική και Υπολογιστική Γεωμετρία
 • Οργάνωση και Διοίκηση Συστημάτων Υγείας
 • Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Ι
 • Στατιστικός ‘Ελεγχος Ποιότητας και Αξιοπιστία Συστημάτων
 • Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης
 • Συστήματα Στήριξης Ιατρικών Αποφάσεων
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Τηλεϊατρική
 • Υπολογιστική Όραση

8o Εξάμηνο

 • Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Ασύρματα Επικοινωνιακά Συστήματα
 • Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών
 • Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Συστήματα Υπολογιστών
 • Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
 • Ειδικά Θέματα Βιοηθικής και Μεθοδολογία της Έρευνας
 • Ειδικά Θέματα Βιοστατιστικής
 • Ειδικά Θέματα Κατανεμημένου Προγραμματισμού
 • Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
 • Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Βιολογίας
 • Εξελικτικοί Αλγόριθμοι
 • Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου
 • Θεωρία Γλωσσών
 • Μέθοδοι Προσομοίωσης
 • Οικονομική της Υγείας
 • Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας ΙΙ
 • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Μαθήματα Επιλογής

 • Γενική Παιδαγωγική
 • Γνωστική ψυχολογία και εκπαιδευτική πράξη
 • Διδακτική της Πληροφορικής
 • Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές βάσεις της Εκπαίδευσης
 • Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της σχολικής τάξης
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
 • Εξελικτική Ψυχολογία
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Κοινωνιολογία της Επαίδευσης
 • Πρακτική άσκηση
 • Πρακτική Άσκηση– Διδασκαλία ενοτήτων Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Πρακτική Άσκηση– Διδασκαλία ενοτήτων Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.

 

 

Το Τμήμα είναι πρωτοποριακό στον Τομέα της Επιστήμης της Πληροφορικής, καθώς έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στον τομέα της εξειδίκευσης των εφαρμογών της πληροφορικής στο χώρο της Ιατρικής/Υγείας και Βιολογίας εξασφαλίζοντας έτσι καλές επαγγελματικές προοπτικές στους πτυχιούχους, καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας και έτοιμους να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις στον επιστημονικό χώρο τόσο της Πληροφορικής όσο και της Βιοϊατρικής.

 

 

τόσο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όσο και στον τομέα της έρευνας. Ενδεικτικά αναφέρονται για τους απόφοιτους δυνατές θέσεις απασχόλησης:

 • Στο Δημόσιο σε θέσεις ανάπτυξης και επίβλεψης λειτουργίας Νοσοκομειακού Πληροφοριακού Συστήματος, Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Αρχείου Νοσοκομείων, υπεύθυνου επιλογής ιατρικών μηχανημάτων, διαχειριστικής παρακολούθησης Προγραμμάτων Ερευνάς και Ανάπτυξης διαφόρων Υπουργείων.
 • Στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ως Διδακτικό-Ερευνητικό προσωπικό σε ερευνητικά θέματα όπως η ανάλυση γονιδίων, η διαμόρφωση προτύπων στερεοδομής κ.λ.π.
 • Στον ιδιωτικό τομέα ως επιστημονικοί υπεύθυνοι: τηλεϊατρικής, εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ιατρικές συσκευές για επεξεργασία βιοσημάτων ή εικόνων, σχεδιασμού και έρευνας σε ερευνητικά τμήματα μεγάλων εταιρειών για τη βελτίωση και τον σχεδιασμό νέων ιατρικών μηχανημάτων τεχνητών οργάνων.

 

Το Πτυχίο του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική είναι ισότιμο με όλα τα άλλα Τμήματα Πληροφορικής της χώρας και οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας με τους απόφοιτους των άλλων τμημάτων Πληροφορικής.

 

Συνεπώς

 

 • Συμπεριλαμβάνονται στον κλάδο της Πληροφορικής
 • Κατέχουν τα προσόντα διορισμού σε θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του κλάδου  ΠΕ 86 Πληροφορικής.
 • Έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς:
  • του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
  • της πληροφορικής
  • των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου
  • των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας

 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο