Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ:  16.910

ΕΠΑΛ: 16.370

Βάση 2022
16.220
Εισακτέοι
110
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική 30%

 Χημεία 20%

 Μαθηματικά 30%

 

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Μαθηματικά  30%

 Πληροφορική 30%

 Οικονομία 20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  20%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδίκευσης 1  30%

 Μάθημα Ειδίκευσης 2   30%

 

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  20%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδίκευσης 1  30%

 Μάθημα Ειδίκευσης 2   30%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0412
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 2006 και έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής, πρωτίστως στο πεδίο των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και των προηγμένων ψηφικών υπηρεσιών.

Για το σκοπό αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους τομείς της τηλεματικής, οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες (internet technologies).

 • Οι τομείς αυτοί έχουν ποικίλες εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση (e-learning), στην οικονομία (e-business), στη δημόσια διοίκηση (e-government), στην υγεία (e-health), στις μεταφορές (advanced transportation systems).

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και του Τομέα Πληροφορικής

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιο είναι τετραετής,

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 


 Το Πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρεις ομάδες μαθημάτων:

 • Υποδομής – Μαθήματα Μαθηματικού και Ερευνητικού Υποβάθρου
 • Υποχρεωτικά – Μαθήματα που καλύπτουν τα βασικό πυρήνα Πληροφορικής και Τηλεματικής και
 • Επιλογής – Εμβάθυνσης και ειδίκευσης σε εφαρμογές Τηλεματική.

 

 

Κάθε φοιτητής/τρια του πρώτου κύκλου σπουδών (ΠΠΣ), προκειμένου να ολοκληρώσει τις σπουδές του, είναι υποχρεωμένος/η να εκπονήσει Πτυχιακή Εργασία.

 • Η Πτυχιακή Εργασία έχει μέγιστη διάρκεια 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, αντιστοιχεί σε δύο υποχρεωτικά μαθήματα Πτυχιακή Ι και Πτυχιακή ΙΙ στο 7ο και 8ο εξάμηνο αντίστοιχα και ισοδυναμεί με 20 μονάδες ECTS, 5 και 15 ECTS αντίστοιχα

 

 

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον σχετικό Πρόγραμμα Σπουδών και να λάβουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Οι φοιτητές/τριες του τμήματος θα πρέπει να δηλώνουν στη Γραμματεία, στην αρχή του 5ου εξαμήνου, αν θέλουν να παρακολουθήσουν το αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών για την απόκτηση του Π.Π.Δ.Ε. Εφόσον επιλέξουν να αποκτήσουν το Π.Π.Δ.Ε είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν επιτυχώς την οριζόμενη ομάδα μαθημάτων:

 • Πληροφορική και εκπαίδευση
 • Διδακτική της Πληροφορικής
 • Διδακτική της ρομποτικής και εκπαίδευση STEM
 • Παιδαγωγική ψυχολογία
 • Πρακτική Άσκηση

 

 

 Στο 6ο και 8ο εξάμηνο, οι φοιτητές/triew έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε πρακτική εκπαίδευση στον τομέα της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, συμβαδίζοντας με τις σπουδές τους στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες.

 • Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση όλων εκτός από πέντε μαθημάτων για τους/τις φοιτητές/τριες στο έκτο ή όγδοο εξάμηνο. Επιπλέον, θα δοθεί προτεραιότητα με βάση τη μέση απόδοση στα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα πρώτα 5 ή 7 εξάμηνα, αντίστοιχα, της εγγραφής τους.

 

 

1ο Εξάμηνο 

 • Υπολογιστικά Μαθηματικά
 • Ψηφιακή Τεχνολογία και Εφαρμογές Τηλεματικής
 • Προγραμματισμός Ι
 • Λογική Σχεδίαση
 • Διακριτά Μαθηματικά

2ο Εξάμηνο 

 • Πιθανότητες
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Προγραμματισμός ΙΙ
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Ι

3ο Εξάμηνο 

 • Στατιστική
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός ΙΙ
 • Δομές Δεδομένων
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Δίκτυα Υπολογιστών

4ο Εξάμηνο 

 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
 • Σήματα και Συστήματα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Ανάλυση Συστημάτων και Τεχνολογία
 • Τεχνολογίες Εφαρμογών Ιστού

5ο Εξάμηνο 

 • Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων και Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων
 • Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου
 • Πληροφορική και Εκπαίδευση
 • Ανάπτυξη Κινητών Εφαρμογών
 • Οικονομικά της Ψηφιακής Τεχνολογίας
 • Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
 • Κατανεμημένα Συστήματα
 • Πληροφοριακά Συστήματα

6ο Εξάμηνο 

 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 • Προσομοίωση
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Εφαρμογές Ηλεκτρονικής και Διαδίκτυο των Πραγμάτων
 • Βασικές έννοιες και εργαλεία DevOps
 • Συστήματα Λήψης Αποφάσεων
 • Διδακτική της Πληροφορικής
 • Υπηρεσίες και Συστήματα Διαδικτύου
 • Οπτικές Επικοινωνίες
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Εφαρμογές

7ο Εξάμηνο 

 • Εξόρυξη Δεδομένων
 • Απόδοση Συστημάτων
 • Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών
 • Τεχνοοικονομική Ανάλυση Πληροφοριακών, Τηλεματικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
 • Παράλληλοι Υπολογιστές και Αλγόριθμοι
 • Κοινωνία και ΤΠΕ
 • Μηχανική Μάθηση και Εφαρμογές
 • Διδακτική ρομποτικής και εκπαίδευση STEM
 • Τεχνολογίες Γραφημάτων και Εφαρμογές
 • Διαχείριση Υποδομών Νέφους
 • Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

8ο Εξάμηνο

 • Προγραμματισμός Συστημάτων
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Διοίκηση Έργων Πληροφορικής
 • Εφαρμογές Τηλεματικής στις Μεταφορές και την Υγεία
 • Μεταγλωττιστές
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία
 • Κρυπτογραφία
 • Διαχείριση Δικτύων Βασισμένων στο Λογισμικό
 • Προηγμένα Θέματα Ψηφιακής Σχεδίασης

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, καταρτισμένοι με επιστημονική πληρότητα στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής με έμφαση στις τηλεματικές εφαρμογές, έχουν τα εφόδια να ανταποκριθούν με πλήρη επάρκεια στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και στο υψηλό ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος είναι πλήρως καθορισμένα από νομοθετική πράξη των αρμόδιων Υπουργείων. Είναι ίδια με αυτά των αντιστοίχων υπολοίπων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της χώρας στα αντικείμενα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. 
 • Οι απόφοιτοί ακολουθούν συχνά μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο