Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ: 13.800

ΕΠΑΛ: 13.525

Βάση 2022
12.950
Εισακτέοι
300
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική 25%

 Χημεία 25%

 Μαθηματικά 25%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Μαθηματικά 25%

 Πληροφορική 25%

 Οικονομία  25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1   25%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2  25%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1    25%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2   25%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0099
Πόλη
Λαμία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Από ιδρύσεως, σταθερός στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης και των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, και η προετοιμασία, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, επιστημόνων με όλα τα απαραίτητα εφόδια, ηθικά και τεχνολογικά, που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν με επιτυχία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους διαρκώς ανελισσόμενους αυτούς τομείς.

 

 

 • Αυτομάτου Ελέγχου, Ρομποτικής και Ενσωματωμένων Συστημάτων
 • Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Μεταγλωττιστών και Ασφάλειας Συστημάτων
 • Τεχνολογίας Βίντεο και Νεφοϋπολογιστικής
 • Ψηφιακής Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης
 • Ηλεκτρονικής και Ψηφιακών Συστημάτων

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και του Τομέα Πληροφορικής

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι τετραετής,

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει Υποχρεωτικά Μαθήματα και Μαθήματα Επιλογής.

 Εκτός των υποχρεωτικών μαθημάτων στο ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών από το 6ο εξάμηνο και μετά διατίθενται μαθήματα Επιστημονικής Εξειδίκευσης κατανεμημένα σε τέσσερις ροές.

 • Σε κάθε ροή υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής από τα οποία ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από την ομάδα του εξαμήνου, τον αριθμό που καθορίζεται σε κάθε εξάμηνο, ώστε να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε έως δώδεκα (12) μαθήματα, τα οποία απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου. Η κατοχύρωση μίας ροής γίνεται εφόσον ο/η φοιτητής/φοιτήτρια έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 4 υποχρεωτικά μαθήματα και δύο μαθήματα επιλογής της αντίστοιχης ροής.

Μετά το πέρας των μαθημάτων του 8ου Εξαμήνου δίνεται η δυνατότητα κατοχύρωσης και δεύτερης ροής εφόσον ο/η φοιτητής/φοιτήτρια έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 4 υποχρεωτικά μαθήματα και δύο μαθήματα επιλογής της αντίστοιχης ροής.

 • Για την απόκτηση πτυχίου είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και κατοχύρωση μιας τουλάχιστον ροής.

 

 

Η Πτυχιακή Εργασία λογίζεται ως μάθημα με συντελεστή βάρους 12.

 • Οι αιτήσεις εκπόνησης πτυχιακών εργασιών υποβάλλονται μόνο τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο, ενώ οι αιτήσεις παρουσιάσεων διπλωματικών εργασιών υποβάλλονται κατά την διάρκεια των τριών (3) εβδομάδων που ακολουθούν μετά το πέρας κάθε εξεταστικής περιόδου, και οι διπλωματικές εργασίες παρουσιάζονται κατά την διάρκεια της τρίτης εβδομάδας.

 

 

Υπάρχει η δυνατότητα οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια, εφόσον παρακολουθήσουν στο σύνολό τους και εξεταστούν με επιτυχία σε οκτώ (8) εξαμηνιαία μαθήματα υποδομής και ειδικής διδακτικής και (2) Πρακτικές Ασκήσεις.

 • Οι φοιτητές/τριες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας μαζί με το βασικό πτυχίο θα αποκτούν και το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

 Τα μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας δηλώνονται μόνο μετά την ολοκλήρωση του 4ου εξαμήνου φοίτησης (δηλαδή από το 5ο εξάμηνο σπουδών και μετέπειτα).

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Προγραμματισμός Ι     
 • Λογική Σχεδίαση
 • Μαθηματικά I
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες    3
 • Φυσική     
 • Αγγλικά

2ο Εξάμηνο

 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Μαθηματικά ΙΙ    
 • Αρχές Τηλεπικοινωνιών    
 • Προγραμματισμός ΙΙ    
 • Αρχές Λειτουργίας Η/Υ

3ο Εξάμηνο

 • Πιθανότητες και Στατιστική     
 • Οργάνωση Η/Υ    
 • Προγραμματισμός ΙΙΙ    
 • Δομές Δεδομένων    
 • Μαθηματικά ΙΙΙ

4ο Εξάμηνο

 • Βάσεις Δεδομένων Ι     
 • Σήματα και Συστήματα     
 • Δίκτυα Επικοινωνιών    
 • Αλγόριθμοι    
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα & Ηλεκτρονική

5ο Εξάμηνο

 • Λειτουργικά Συστήματα     
 • Δίκτυα Υπολογιστών     
 • Στοχαστικά Σήματα και Επικοινωνίες    
 • Υπολογιστική Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση

Μαθήματα Επιλογής 5ου Εξαμήνου

 • Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα 
 • Προσομοίωση Συστημάτων και Δικτύων
 • Αριθμητική Ανάλυση

ΡΟΕΣ

ΕΔ: Επικοινωνίες και Δίκτυα

ΥΣ: Υλικό και Συστήματα

ΔΤΝ: Διαχείριση Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη

Mαθήματα Επιλογής Ροών

6ο Εξάμηνο

 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων 
 • Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών     
 • Επεξεργασία Ήχου Φωνής     
 • Πληροφοριακά Συστήματα     
 • Αρχές Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης     
 • Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων     
 • Δίκτυα Ευρείας Ζώνης     
 • Τεχνολογίες Λογισμικού     
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας     
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών Φορητών Συσκευών     
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών     
 • Βιομηχανική Πληροφορική

 
7ο Εξάμηνο

 • Βιοπληροφορική    
 • Αρχιτεκτονική και Ανάπτυξη Παιγνίων    
 • Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών    
 • Ασφάλεια Συστημάτων    
 • Εξόρυξη Δεδομένων και Γνώσης
 • Ευφυείς Πράκτορες
 • Τεχνικές Συμπίεσης Βίντεο
 • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Κυκλωμάτων    
 • Προστασία Ευαίσθητων Δεδομένων    
 • Μικροεπεξεργαστές    
 • Δίκτυα Οπτικών Ινών
 • Κεραίες και Ασύρματη Διάδοση

8ο Εξάμηνο

 • Θεωρία Βελτιστοποίησης    
 • Πληροφοριακά Συστήματα    
 • Γραφικά    
 • Έλεγχος και Τυπική Επιβεβαίωση
 • Κρυπτογραφία    
 • Python & Επιστημονικός Υπολογισμός
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)    
 • Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών    
 • Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων
 • Προχωρημένες Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης
 • Νεφοϋπολογιστική    
 • Δορυφορικές Επικοινωνίες
 • Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών
 • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

 

Πίνακας Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής

 • Νομικά Θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας    
 • Νομικά Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας    
 • Καινοτόμες Διδακτικές Προσεγγίσεις και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση στην Πληροφορική
 • Μεταναστευτική Πολιτική    
 • Πολιτικές Διαχείρισης-Μεταναστευτικής-Προσφυγικής Κρίσης    Επιχειρηματικότητα και Η-επιχειρείν    
 • Εφαρμοσμένη Οικονομική
 • Πληροφορική στην Εκπαίδευση    
 • Αρχές Μάνατζμεντ
 • Εισαγωγή στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα    
 • Ιστορία της Ελληνικής Βιομηχανίας (από το σχέδιο Μάρσαλ μέχρι και την ένταξη στην Ε.Ο.Κ.)
 • Ιστορία της Ελληνικής Οικονομίας (από το 1945 μέχρι και το 1985)    
 • Business English    
 • Πρακτική Άσκηση    

Πίνακας Μαθημάτων Παιδαγωγικής Επάρκειας

 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 • Γενική Παιδαγωγική
 • Διδακτική της Πληροφορικής
 • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
 • Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές Βάσεις της Εκπαίδευσης
 • Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη
 • Εξελικτική Ψυχολογία    
 • Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της σχολικής τάξης
 • Πρακτική Άσκηση-Διδασκαλία Ενοτήτων Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Πρακτική Άσκηση-Διδασκαλία Ενοτήτων Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.

 

Οδηγός Σπουδών

Από ιδρύσεως, σταθερός στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης και των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, και η προετοιμασία, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, επιστημόνων με όλα τα απαραίτητα εφόδια, ηθικά και τεχνολογικά, που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν με επιτυχία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους διαρκώς ανελισσόμενους αυτούς τομείς. 

Ενδεικτικές θέσεις απασχόλησης:

 • Προγραμματιστής (Software Engineer), τόσο σε υπηρεσίες Μηχανογράφησης του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, όσο και σε εμπορικές επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης λογισμικού διάφορων τύπων και εφαρμογών.
 • Σχεδιαστής, Αναλυτής και Μηχανικός Υπολογιστικών Συστημάτων (Computer Systems Engineer).
 • Σχεδιαστής, Αναλυτής και Διαχειριστής Δικτύων Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών (Network and Telecommunications Engineer / Administrator).
 • Σχεδιαστής, Προγραμματιστής, Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων (Database Administrator).
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο