Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 3ο
Βάση 2023
16.480
Βάση 2022
16.540
Εισακτέοι
191
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική  20%

 Χημεία  40%

 Μαθηματικά  20%

 

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική  20%

 Χημεία  40%

 Βιολογία  20%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0267
Πόλη
Πάτρα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Tο Τμήμα Χημείας, από την ίδρυσή του το 1966 και μέχρι σήμερα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά και ερευνητικά κύτταρα του Πανεπιστημίου Πατρών.

 • Στο προπτυχιακό επίπεδο το Τμήμα Χημείας συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών πανεπιστημίων μέσω του ECTS ERASMUS προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών. Επιπλέον, η πλειοψηφία των καθηγητών συμμετέχει σε κοινά ερευνητικά προγράμματα με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και χημικές εταιρείες στην Ευρώπη και διεθνώς

Η έρευνα στο Τμήμα της Χημείας είναι στην πρώτη γραμμή της μοντέρνας επιστήμης, τόσο στα βασικά της επιστημονικά πεδία (Ανόργανη, Οργανική, Φυσικοχημεία και Αναλυτική Χημεία) όσο και σε πεδία πολύ σημαντικά για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και τη βιώσιμη  ανάπτυξη (Βιοχημεία, Παθοβιοχημεία και Βιοχημική Ανάλυση, Συνθετική Οργανική και Ιατρική Χημεία, Βιοανοργανική Χημεία, Κατάλυση και Χημεία Διεπιφανειών, Χημεία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων, Επιστήμη των πολυμερών, Δομική και Χημεία Περιβαλλοντική).

 • Τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού συνεργάζονται στενά με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Βιομηχανίες στην Ευρώπη, την Ασία και τις ΗΠΑ.

 

 

 1. Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων
 2. Φυσικοχημείας, Ανόργανης και Πυρηνικής Χημείας
 3. Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης και Χημείας Περιβάλλοντος

 

 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστήμιου Πατρών

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών
 • με συνολικό αριθμό 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, μαθήματα περιορισμένης επιλογής  και μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

 

 Πιστοποιητικό Οινολογίας: Οι φοιτητές/ τριες του 7ου και 8ου εξαμήνου έχουν τη δυνατότητα  μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους να δηλώσουν επιπλέον μαθήματα που απαιτούνται για το πιστοποιητικό Οινολογίας.

 

 

Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική με συνολικό αριθμό 24 ECTS

 

 

Το μάθημα της πρακτικής άσκησης είναι μάθημα επιλογής του 7ου ή 8ου εξαμήνου σπουδών, έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες  και αντιστοιχεί σε 4 μονάδες ECTS.  

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά για Χημικούς
 • Φυσική για Χημικούς
 •  Γενική Χημεία
 • Δομή και Δραστικότητα στην Οργανική Χημεία
 • Χημεία και Πληροφορική
 • Γενική Βιολογία

2ο Εξάμηνο

 • Ανόργανη Χημεία Ι
 • Φυσικοχημεία Ι
 • Αναλυτική Χημεία Ι
 • Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων Ι
 • Στατιστική Επεξεργασία Πειραματικών Δεδομένων

3ο Εξάμηνο

 • Αναλυτική Χημεία ΙΙ
 • Ανόργανη Χημεία ΙΙ
 • Φυσικοχημεία ΙΙ
 • Ενόργανη Χημική Ανάλυση Ι
 • Ενόργανη Χημική Ανάλυση Ι
 • Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων ΙΙ

4ο Εξάμηνο

 • Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων - Πειραματική Οργανική Χημεία Ι
 • Χημεία Ετεροκυκλικών Ενώσεων και Βιομορίων 
 • Ενόργανη  Χημική Ανάλυση ΙΙ
 • Φυσικοχημεία ΙΙΙ
 • Πειραματική Φυσικοχημεία Ι

5ο Εξάμηνο

 • Συνθετική Οργανική Χημεία
 • Πειραματική  Χημεία ΙΙ
 • Πειραματική Φυσικοχημεία ΙΙ
 • Βιοχημεία Ι
 • Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ
 • Αρχές Χημικής Τεχνολογίας

6ο Εξάμηνο

 • Βιοχημεία ΙΙ
 • Πειραματική Βιοχημεία
 • Πειραματικές Ασκήσεις Χημικής Τεχνολογίας
 • Χημεία Τροφίμων 
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής Ι
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής ΙΙ

Μαθήματα περιορισμένης Επιλογής

 • Χημεία και Τεχνολογία Υλικών 
 • Χημεία Περιβάλλοντος
 • Δομική Χημεία

7ο Εξάμηνο

 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής ΙI
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής ΙIΙ
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής IV
 • Χημικό Μάθημα Επιλογής Ι
 • Χημικό Μάθημα Επιλογής ΙΙ
 • Πειραματική Πτυχιακή Εργασία Ι
 • Πειραματική Πτυχιακή Εργασία ΙΙ

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής:

 • Φυσικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας
 • Χημικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας
 • Αρχές και Εφαρμογές Πυρηνικής Χημείας

Χημικά Μαθήματα Επιλογής

 • Σύγχρονες Φασματοσκοπικές Τεχνικές- Μοριακή Μοντελοποίηση
 • Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων - Οινολογία Ι
 • Χημεία Οργανομεταλλικών Ενώσεων και Μηχανισμοί Ανόργανων Αντιδράσεων 
 • Έλεγχος Ποιότητας Χημικών Αναλύσεων 
 • Βιοχημεία ΙΙΙ
 • Κλινική Χημεία
 • Κατάλυση και Πράσινη Χημεία
 • Ενζυμολογία
 • Μικροβιολογία
 • Πρακτική Άσκηση

8ο Εξάμηνο

 • Χημικό Μάθημα Επιλογής ΙΙΙ
 • Χημικό Μάθημα Επιλογής IV
 • Χημικό Μάθημα Επιλογής V
 • Μη-Χημικό Μάθημα Επιλογής Ι
 • Μη-Χημικό Μάθημα Επιλογής ΙΙ
 • Πειραματική Πτυχιακή Εργασία III
 • Πειραματική Πτυχιακή Εργασία ΙV

Χημικά Μαθήματα Επιλογής

 • Βιοχημεία Τροφίμων 
 • Φαρμακευτική Χημεία
 • Βιοτεχνολογία
 • Επιστήμη Πολυμερών
 • Χημικές Βιομηχανίες 
 • Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων - Οινολογία ΙΙ
 • Βιοανόργανη Χημεία
 • Πρακτική Άσκηση

Μη-Χημικά Μαθήματα Επιλογής

 • Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 
 • Οικονομικά 
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 • Αγγλική Χημική Ορολογία Ευρωπαϊκές Γλώσσες
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Ιταλικά
 • Ισπανικά
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική 
 • Αμπελουργία

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ. 

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Η Χημεία ως κεντρική επιστήμη βρίσκει εφαρμογές σε πολλά επιστημονικά πεδία σε ότι αφορά τους τομείς της έρευνας, του ποιοτικού ελέγχου, της βιομηχανικής παραγωγής και των υπηρεσιών. Λόγω της φύσης της επιστήμης της χημείας, τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει εξελίσσονται διαρκώς, είναι από τα πλέον δυναμικά και παρέχουν το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού.

  Ωστόσο, με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων στη σύγχρονη αγορά εργασίας διευρύνονται.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές Εξειδικεύσεις

Ειδικότερα, 

 

στην Εκπαίδευση

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 04.02 Xημικοί.

 

στο Δημόσιο Τομέα

 • στο Γενικό Χημείο του Κράτους
 • στον Ε.Φ.Ε.Τ.
 • στους Οργανισμούς ελέγχου και πιστοποίησης
 • στην Τοπική και Περιφερειακή αυτοδιοίκηση
 • στο Σύστημα Υγείας ( νοσοκομεία)
 • σε ερευνητικά κέντρα ( Ινστιτόύτο Παστέρ, Δημόκριτος κ.α.)
 • στην εγκληματολογική υπηρεσία
 • στα Σώματα Ασφαλείας- στις Ένοπλες Δυνάμεις- στην Πυροσβεστική
 • σε τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών (EFSA, EMA, ECHA…)

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος και ΠΕ Χημικών.

 

στον Ιδιωτικό Τομέα

 • σε εργαστήρια βιομηχανικών μονάδων τροφίμων και ποτών
  • για την έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας (ISO, HACCP…)
  • στον έλεγχο ποιότητας των πρώτων υλών ή προϊόντων σε ενδιάμεσα στάδια ή στα τελικά στάδια της παραγωγής
 • σε αναλυτικά Εργαστήρια
  • στην ανάλυση και μελέτη χημικών ουσιών,
  • στον εργαστηριακό έλεγχο προϊόντων,
  • στον έλεγχο πρώτων υλών.

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • επιθεωρητές συστημάτων ποιότητας
  • παροχής υπηρεσιών/συμβουλευτικής
 • σύμβουλοι συστημάτων διαχείρισης/διασφάλισης ποιότητας

Ως τεχνικοί ασφαλείας

 • σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες, όπως γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοπονία, θήρα, αλιεία, ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, αλυκές, υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια, βιομηχανία ειδών διατροφής, βιομηχανία ποτών, υφαντικές βιομηχανίες.

Σε φαρμακευτικές εταιρείες

 • ως ιατρικοί επισκέπτες

ή

 • ως ερευνητές
  • στην παραγωγή φαρμάκων,
  • συμπληρωμάτων διατροφής και
  • καλλυντικών

 

Άλλοι τομείς δραστηριοποίησης Χημικών

 • συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων και έργων τέχνης
 • εκπόνηση περιβαλλοντικών μελέτων σχετικών με τις επιπτώσεις της ρύπανσης υδάτων, εδάφους και ατμόσφαιρας
 • επιθεώρηση χώρων αποθήκευσης χημικών ουσιών, τοξικών προϊόντων και καυσίμων
 • στη Χημική Ναυτιλία ( στη διαχείριση αποβλήτων πλοίων).

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη της Χημείας στο άρθρο μας εδώ

 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο