Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0263
Πόλη
Αθήνα
Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 2ο, 3ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 17.505
 •   Εισακτέοι
 • 105
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική 25%

 Χημεία  30%

 Μαθηματικά 25%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική 25%

 Χημεία  35%

 Βιολογία 20%

 


Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Η Χημεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη της θεμελιώδους δομής της ύλης, τη σύσταση, τις μεταβολές, την ανάλυση, τη σύνθεση και την παραγωγή των διαφόρων ουσιών.

 • Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και υψηλού επιπέδου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επιστήμη της Χημείας και έχει αξιολογηθεί τα τελευταία χρόνια ως εφάμιλλο  των αντίστοιχων προγραμμάτων Χημείας διεθνώς.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ο/η φοιτητής/τρια της Χημείας αποκτά ένα σημαντικό υπόβαθρο γνώσεων, που αποτελεί συγκερασμό των απαραίτητων θεωρητικών δεδομένων της επιστήμης της Χημείας (δομή  της ύλης, ανάλυση, σύνθεση, παραγωγή) με εργαστηριακές τεχνικές, γενικές και εξειδικευμενες, καθώς και με πολλά στοιχεία τεχνολογικών γνώσεων.

 • Με βάση αυτές τις γνώσεις, ο χημικός θα μπορέσει, μετά την αποφοίτησή του, να εξειδικευθεί στον τομέα που θα συνδέεται άμεσα με τη μελλοντική επαγγελματική του ενασχόληση ή με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

ΤΟΜΕΑΣ Ι: [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία, Ανόργανη Ανάλυση, Ενόργανη Ανάλυση, Οργανολογία και Χημική Μηχανική]

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: [Οργανική Χημεία, Οργανική Χημική Τεχνολογία, Χημεία Τροφίμων, Βιοχημεία και Κλινική Χημεία]

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: [Ανόργανη Χημεία, Ανόργανη Χημική Τεχνολογία και Περιβαλλοντική Χημεία]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Αναλυτικής Χημείας
 • Φυσικοχημείας
 • Οργανικής Χημείας
 • Βιομηχανικής Χημείας
 • Χημείας Τροφίμων
 • Βιοχημείας
 • Ανόργανης Χημείας
 • Χημείας Περιβάλλοντος

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα, τα οποία
 • αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ΕCTS).

 

 

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα.

 • Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου διδάσκονται τα μαθήματα που υπάγονται το 1ο, 3ο, 5ο και 7ο εξάμηνο του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.
 • Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξάμηνου διδάσκονται τα μαθήματα που υπάγονται στο 2ο, 4ο, 6ο, 8ο εξάμηνο του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.

 Οι φοιτητές/ τριες για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται να επιτύχουν σε 23 υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα και τα 10 υποχρεωτικά πρακτικά, και σε τουλάχιστον 8 μαθήματα επιλογής.

Η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Χημείας γίνεται με τις παραδόσεις των μαθημάτων, τις φροντιστηριακές ασκήσεις, τις εργαστηριακές ασκήσεις και με εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, η οποία προσφέρει 14 ECTS.

 

 Πρόγραμμα Οινολογικής Εκπαίδευσης: Το πρόγραμμα οδηγεί στη χορήγηση βεβαίωσης που είναι απαραίτητη για την άσκηση του επαγγέλματος του οινολόγου.

 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ορισμένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Χημείας και τα εξής μαθήματα επιλογής: Αμπελουργία, Χημεία και Τεχνολογία Οίνου και άλλων Αλκοολούχων Ποτών, Σύγχρονα Θέματα Κυτταρικής Βιολογίας, Οικονομική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων.

 

 

Στους/στις πτυχιούχους του Τμήματος Χημείας χορηγείται πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας μετά την επιτυχή παρακολούθηση σειράς ψυχο -παιδαγωγικών μαθημάτων επιλογής: Διδακτική της Χημείας, Ψυχολογία της μάθησης, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Ιστορία των Φυσικών Επιστημών.

 

 

Η πρακτική άσκηση του Τμήματος Χημείας είναι τρίμηνης διάρκειας, εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος με 15 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/ τριες που έχουν ολοκληρώσει το 4ο εξάμηνο σπουδών.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά Ι
 • Φυσική Ι
 • Γενική και Ανόργανη Χημεία Ι
 • Πρακτικά Γενικής και Ανόργανης Χημείας Ι
 • Χρήση Η/Υ και Εφαρμογές τους

2ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Φυσική ΙΙ
 • Ανόργανη Χημεία ΙΙ 
 • Πρακτικά Ανόργανης Χημείας ΙΙ
 • Αναλυτική Χημεία
 • Πρακτικά Αναλυτικής Χημείας

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Οργανική Χημεία Ι
 • Φασματοσκοπία στην Ανόργανη Χημεία
 • Πρακτικά Φασματοσκοπίας στην Ανόργανη Χημεία
 • Ενόργανη Ανάλυση Ι 

Επιλεγόμενα μαθήματα  

 • Αριθμητικές Μέθοδοι και Προγραμματισμός  
 • Σύγχρονα Θέματα Κυτταρικής Βιολογίας

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φυσικοχημεία Ι
 • Οργανική Χημεία ΙΙ
 • Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ
 • Πρακτικά Ανόργανης Χημείας ΙΙΙ
 • Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ
 • Πρακτικά Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φυσικοχημεία ΙΙ
 • Πρακτικά Φυσικοχημείας ΙΙ 
 • Οργανική Χημεία ΙΙΙ
 • Πρακτικά Οργανικής
 • Χημείας ΙΙ 
 • Βιομηχανική Χημεία

Επιλεγόμενα μαθήματα

 • Θεωρία Ομάδων – Φωτοχημεία και Eφαρμογές της
 • Οικονομική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων
 • Ψυχολογία της Μάθησης – Γνωστική Ψυχολογία
 • Ιστορία των Φυσικών Επιστημών

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φυσικοχημεία ΙΙΙ 
 • Πρακτικά Φυσικοχημείας ΙΙΙ 
 • Χημεία Περιβάλλοντος
 • Χημεία Τροφίμων
 • Βιοχημεία Ι
 • Πρακτικά Οργανικής Χημείας ΙΙΙ

Επιλεγόμενα μαθήματα

 • Οργανομεταλλική Χημεία
 • Επιστήμη Πολυμερών
 • Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων και Μοριακή Μοντελοποίηση
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
 • Χημική Οργανολογία – Μικροϋπολογιστές
 • Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ: Από κηλίδες και δακτυλίους σε μοριακές δομές-Θεωρία και Πρακτική
 • Πρακτική άσκηση

7ο Εξάμηνο

Μόνο επιλεγόμενα μαθήματα

 • Ειδικά Κεφάλαια Ανόργανης
 • Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές
 • Φυσικοχημεία ΙV
 • Ραδιοχημεία
 • Φαρμακοχημεία
 • Έλεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
 • Μικροβιολογία Τροφίμων
 • Χημική Ωκεανογραφία
 • Χημεία Ατμόσφαιρας
 • Ειδικά Θέματα Πολυμερών
 • Βιοχημεία ΙΙ
 • Χημεία Υλικών
 • Διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας και αξιοποίηση έρευνας
 • Πτυχιακή Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικό Μάθημα

 • Διδακτική της Χημείας

Επιλεγόμενα Μαθήματα

 • Ανόργανη Χημική Τεχνολογία
 • Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας – Διαπίστευση
 • Θέματα Βιοοργανικής Χημείας
 • Χημική Κινητική
 • Τεχνολογία Τροφίμων
 • Τοξικολογία – Οικοτοξικολογία
 • Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
 • Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου και Πετροχημικών
 • Πολυμερή: Υλικά για Νέες Εφαρμογές
 • Χημεία και Τεχνολογία Οίνου & άλλων Αλκοολούχων
 • Ποτών
 • Εισαγωγή σε Μαθηματικές Τεχνικές στη Χημεία Τροφίμων
 • Επιχειρηματικότητα και καινοτομία
 • Πτυχιακή Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Η Χημεία ως κεντρική επιστήμη βρίσκει εφαρμογές σε πολλά επιστημονικά πεδία σε ότι αφορά τους τομείς της έρευνας, του ποιοτικού ελέγχου, της βιομηχανικής παραγωγής και των υπηρεσιών. Λόγω της φύσης της επιστήμης της χημείας, τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει εξελίσσονται διαρκώς, είναι από τα πλέον δυναμικά και παρέχουν το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού.

  Ωστόσο, με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων στη σύγχρονη αγορά εργασίας διευρύνονται.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές Εξειδικεύσεις

Ειδικότερα, 

 

στην Εκπαίδευση

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 04.02 Xημικοί.

 

στο Δημόσιο Τομέα

 • στο Γενικό Χημείο του Κράτους
 • στον Ε.Φ.Ε.Τ.
 • στους Οργανισμούς ελέγχου και πιστοποίησης
 • στην Τοπική και Περιφερειακή αυτοδιοίκηση
 • στο Σύστημα Υγείας ( νοσοκομεία)
 • σε ερευνητικά κέντρα ( Ινστιτόύτο Παστέρ, Δημόκριτος κ.α.)
 • στην εγκληματολογική υπηρεσία
 • στα Σώματα Ασφαλείας- στις Ένοπλες Δυνάμεις- στην Πυροσβεστική
 • σε τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών (EFSA, EMA, ECHA…)

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος και ΠΕ Χημικών.

 

στον Ιδιωτικό Τομέα

 • σε εργαστήρια βιομηχανικών μονάδων τροφίμων και ποτών
  • για την έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας (ISO, HACCP…)
  • στον έλεγχο ποιότητας των πρώτων υλών ή προϊόντων σε ενδιάμεσα στάδια ή στα τελικά στάδια της παραγωγής
 • σε αναλυτικά Εργαστήρια
  • στην ανάλυση και μελέτη χημικών ουσιών,
  • στον εργαστηριακό έλεγχο προϊόντων,
  • στον έλεγχο πρώτων υλών.

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • επιθεωρητές συστημάτων ποιότητας
  • παροχής υπηρεσιών/συμβουλευτικής
 • σύμβουλοι συστημάτων διαχείρισης/διασφάλισης ποιότητας

Ως τεχνικοί ασφαλείας

 • σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες, όπως γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοπονία, θήρα, αλιεία, ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, αλυκές, υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια, βιομηχανία ειδών διατροφής, βιομηχανία ποτών, υφαντικές βιομηχανίες.

Σε φαρμακευτικές εταιρείες

 • ως ιατρικοί επισκέπτες

ή

 • ως ερευνητές
  • στην παραγωγή φαρμάκων,
  • συμπληρωμάτων διατροφής και
  • καλλυντικών

 

Άλλοι τομείς δραστηριοποίησης Χημικών

 • συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων και έργων τέχνης
 • εκπόνηση περιβαλλοντικών μελέτων σχετικών με τις επιπτώσεις της ρύπανσης υδάτων, εδάφους και ατμόσφαιρας
 • επιθεώρηση χώρων αποθήκευσης χημικών ουσιών, τοξικών προϊόντων και καυσίμων
 • στη Χημική Ναυτιλία ( στη διαχείριση αποβλήτων πλοίων).

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη της Χημείας στο άρθρο μας εδώ

 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Χημείας ΕΚΠΑ (2:04:56)
Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Χημικοί;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο