Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0269
Πόλη
Ιωάννινα
Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 2ο, 3ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 15.975
 •   Εισακτέοι
 • 223
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 1,00

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική 25%

 Χημεία 35%

 Μαθηματικά 20%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική 25%

 Χημεία 35%

 Βιολογία 20%


Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει θέσει τρεις βασικούς και υλοποιήσιμους στόχους, που είναι η περαιτέρω στελέχωσή του με αξιόλογο ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό, η επέκταση των ερευνητικών του δραστηριοτήτων και η διαρκής βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών του.

 • Έχοντας κατά νου την εξέλιξη της επιστήμης, το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων , - όντας καταξιωμένο στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα- παρέχει σύγχρονες γνώσεις στη Χημεία  μέσω του Προγράμματος Σπουδών του και των πλείστων  επιστημονικών δραστηριοτήτων του, εφοδιάζοντας τους/τις φοιτητές/τριες του με τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να καταλάβουν σημαντικές και καίριες επαγγελματικές, ερευνητικές ή ακαδημαϊκές θέσεις στον ευρύτερο χώρο δραστηριοτήτων της επιστήμης της Χημείας.

 

 

1. Στο τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας είναι ενταγμένα τα ακόλουθα εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
 • Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

2. Στο τομέα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας είναι ενταγμένα τα ακόλουθα εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
 • Εργαστήριο Βιοχημείας

3. Στο τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων είναι ενταγμένα τα ακόλουθα εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Βιομηχανική Χημείας
 • Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων

4. Στο τομέα Φυσικοχημείας είναι ενταγμένο το:

 • Εργαστήριο Φυσικοχημείας


Στο Τμήμα Χημείας υπάρχουν και οι παρακάτω εργαστηριακές δομές:

 • Ηλεκτρονικό - Μηχανολογικό Εργαστήριο Τμήματος
 • Κοινό Τμηματικό Εργαστήριο Φασματοσκοπίας 
 • Εργαστήριο Οργανοληπτικού Ελέγχου Ελαιολάδου
 • Κοινό Τμηματικό Εργαστήριο Ιστοκαλλιεργειών

 

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  

 • έχουν ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 246 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Για τη λήψη του πτυχίου, ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε σαράντα πέντε (45) μαθήματα που αντιστοιχούν σε 240 ECTS, εκ των οποίων τα τριάντα έξι (36) είναι υποχρεωτικά και αντιστοιχούν σε 195 ECTS, και τα εννέα (9) είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και αντιστοιχούν σε σαράντα πέντε (45) ECTS. 

 • Στα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνεται και η πτυχιακή εργασία στο 8ο εξάμηνο σπουδών (15 ECTS).Επιπλέον, ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς και στα μαθήματα Αγγλικά Ι και Αγγλικά ΙΙ. 

 

 Βεβαίωση Οινολογικής Εκπαίδευσης: Η Βεβαίωση Οινολογικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα αρ. 3 και 4 (Ν. 1697/87) χορηγείται σε πτυχιούχους χημικούς, οι οποίοι κατά το Πρόγραμμα Προπτυχιακών τους Σπουδών έχουν παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς σε ειδικό κύκλο μαθημάτων. Επιπλέον, εάν η πτυχιακή εργασία που επιλέγει ο φοιτητής στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) εμπίπτει στο αντικείμενο της Οινολογίας υπολογίζεται και για την οινολογική εκπαίδευση. 

 

 

Το πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απευθύνεται και στους φοιτητές του τμήματος Χημείας που έχουν συμπληρώσει το τρίτο (3ο) έτος φοίτησης και αποσκοπεί στην απόκτηση εργασιακών εμπειριών κατά την διάρκεια των σπουδών σε φορείς που σχετίζονται με την επιστήμη της Χημείας.

 

 

Οι φοιτητές/ τριες του Τμήματος Χημείας προκειμένου να λάβουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας θα πρέπει να παρακολουθήσουν μια ομάδα μαθημάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, τα οποία καλύπτουν 35 ECTS και κατανέμονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής,

2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας,

3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

 

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 • Αναλυτική Χημεία Ι
 • Ανόργανη Χημεία Ι
 • Εργ. Εισαγωγικό ΑναλυτικήςΑνόργανης-Χημείας
 • Μαθηματικά Ι
 • Φυσική
 • Η/Υ-Πληροφορική
 • Αγγλικά Ι

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αναλυτική Χημεία ΙΙ
 • Ανόργανη Χημεία ΙΙ
 • Οργανική Χημεία Ι
 • Φυσικοχημεία Ι
 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Αγγλικά ΙI

Κατ’επιλογήν μαθήματα

 • Βιολογία 
 • Διδακτική Φυσικών Επιστημών

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 •  Οργανική Χημεία ΙΙ  
 •  Φυσικοχημεία ΙΙ  
 •  Εργ. Αναλυτικής Χημ. Ι
 •  Εργ. Ανόργανης Χημ. Ι
 •  Εργ. Φυσικοχημείας Ι   

Κατ’επιλογήν μαθήματα

 • Ιστορία και Φιλοσοφία Φυσικών Επιστημών  
 • Ιστορία της Χημείας  
 • Αρχές Οικονομίας 
 • Χημεία Περιβάλλοντος

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αναλυτική Χημεία ΙΙΙ  
 • Φυσικοχημεία ΙΙΙ  
 • Οργανική Χημεία ΙΙΙ 
 • Εργαστ. Αναλυτικής Χημείας ΙΙ  
 • Εργαστ. Ανόργανης Χημείας ΙΙ  
 • Εργαστήριο Φυσικοχημείας ΙΙ  

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 •  Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ 
 • Βιοχημεία Ι
 • Αρχές Φασματοσκοπίας  
 • Φυσικές Διεργασίας Χημ. Τεχν.  
 • Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων  
 • Εργ. Οργανικής Χημείας Ι  

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 • Βιοχημεία ΙΙ  
 • Χημικές Διεργασίες Χημ. Τεχνολογίας  
 • Τεχνολογία και Βιοχημεία Τροφίμων  
 • Εργ. Βιοχημείας  
 • Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα  

 • Εργ. Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων  
 • Εργ. Φυσικών και Χημικών Διεργασιών  

Κατ’επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αμπελουργία  
 • Ανόργανη Χημική Τεχνολογία 
 • Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Ενέργεια 
 • Βιολογικές Μεμβράνες και Μεταγωγή Σήματος 
 • Βιοχημεία ΙΙΙ  
 • Γενική Μικροβιολογία-Μικροβιολογία Τροφίμων
 • Εισαγωγή στην Κλινική Βιοχημεία  
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη  
 • Έλεγχος Ρύπανσης και Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος  
 • Έννοιες Χημείας –Πρακτική Άσκηση στην Εκπαίδευση
 • Ετεροκυκλική Χημεία 
 • Εφαρμογές Κβαντικής Χημείας  
 • Εφαρμογές Στατιστικής Μηχανικής  
 • Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης  
 • Κρυσταλλοχημεία-Κρυσταλλοδομή  
 • Μεταλλοβιομόρια 
 • Μηχανισμοί στην Οργανική Χημεία  
 • Οινολογία Ι 
 • Παιδαγωγική ψυχολογία  
 • Πεπτιδοχημεία 
 • Περιβαλλοντική Γεωχημεία-Ορυκτολογία 
 • Προχωρημένο Εργαστήριο Βιοχημείας  
 • Στατιστική Επεξεργασία και Έλεγχος Ποιότητας Πειραματικών Δεδομένων στη Χημική Ανάλυση
 •  Συσκευασία Τροφίμων  
 • Τεχνολογία Σύνθεσης και Ανακύκλωσης Πλαστικών
 • Φωτοχημεία Οργανικών Ενώσεων και Πολυμερών 
 • Χημεία Λανθανιδίων και Ακτινιδίων με Στοιχεία Πυρηνικής Χημείας  
 • Χημεία Νανοϋλικών και Εφαρμογές  
 • Χημεία Πολυμερών

8ο Eξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Πτυχιακή Εργασία

Κατ’επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αναλυτικές Τεχνικές Χαρακτηρισμού Στερεών και Εφαρμογές  
 • Αντίστροφη Ανάλυση Σύνθεσης Οργανικών Ενώσεων
 • Βιοανόργανες Εφαρμογές  
 • Βιομηχανίες και Ανάπτυξη Προϊόντων Τροφίμων 
 • Βιοτεχνολογία  
 • Διατροφή  
 • Έλεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων,  
 • Επιστημολογία της Χημείας 
 • Εργαστήριο Κλινικής Χημείας  
 • Εργαστήριο Οινολογίας  
 • Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας  
 • Ηλεκτροχημικοί Αισθητήρες και Βιοαισθητήρες  
 • Κατάλυση από Μεταλλικά Σύμπλοκα-Μηχανισμοί 
 • Κλινική Χημεία  
 • Μοριακά Υλικά 
 • Νεότερες Τεχνικές Κβαντικής και Στατιστικής
 • Μηχανική για τη Διερεύνηση Χημικών
 • Αντιδράσεων  
 • Οινολογία ΙΙ  
 • Οργανική Χημική Τεχνολογία  
 • Πολυμερικά και σύνθετα υλικά  
 • Προχωρημένο Εργαστήριο Τροφίμων  
 • Σύγχρονες Φασματοσκοπικές Μέθοδοι για την
 • Ταυτοποίηση Οργανικών Μορίων

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ. 

  

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Η Χημεία ως κεντρική επιστήμη βρίσκει εφαρμογές σε πολλά επιστημονικά πεδία σε ότι αφορά τους τομείς της έρευνας, του ποιοτικού ελέγχου, της βιομηχανικής παραγωγής και των υπηρεσιών. Λόγω της φύσης της επιστήμης της χημείας, τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει εξελίσσονται διαρκώς, είναι από τα πλέον δυναμικά και παρέχουν το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού.

  Ωστόσο, με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων στη σύγχρονη αγορά εργασίας διευρύνονται.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές Εξειδικεύσεις

Ειδικότερα, 

 

στην Εκπαίδευση

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 04.02 Xημικοί.

 

στο Δημόσιο Τομέα

 • στο Γενικό Χημείο του Κράτους
 • στον Ε.Φ.Ε.Τ.
 • στους Οργανισμούς ελέγχου και πιστοποίησης
 • στην Τοπική και Περιφερειακή αυτοδιοίκηση
 • στο Σύστημα Υγείας ( νοσοκομεία)
 • σε ερευνητικά κέντρα ( Ινστιτόύτο Παστέρ, Δημόκριτος κ.α.)
 • στην εγκληματολογική υπηρεσία
 • στα Σώματα Ασφαλείας- στις Ένοπλες Δυνάμεις- στην Πυροσβεστική
 • σε τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών (EFSA, EMA, ECHA…)

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος και ΠΕ Χημικών.

 

στον Ιδιωτικό Τομέα

 • σε εργαστήρια βιομηχανικών μονάδων τροφίμων και ποτών
  • για την έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας (ISO, HACCP…)
  • στον έλεγχο ποιότητας των πρώτων υλών ή προϊόντων σε ενδιάμεσα στάδια ή στα τελικά στάδια της παραγωγής
 • σε αναλυτικά Εργαστήρια
  • στην ανάλυση και μελέτη χημικών ουσιών,
  • στον εργαστηριακό έλεγχο προϊόντων,
  • στον έλεγχο πρώτων υλών.

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • επιθεωρητές συστημάτων ποιότητας
  • παροχής υπηρεσιών/συμβουλευτικής
 • σύμβουλοι συστημάτων διαχείρισης/διασφάλισης ποιότητας

Ως τεχνικοί ασφαλείας

 • σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες, όπως γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοπονία, θήρα, αλιεία, ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, αλυκές, υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια, βιομηχανία ειδών διατροφής, βιομηχανία ποτών, υφαντικές βιομηχανίες.

Σε φαρμακευτικές εταιρείες

 • ως ιατρικοί επισκέπτες

ή

 • ως ερευνητές
  • στην παραγωγή φαρμάκων,
  • συμπληρωμάτων διατροφής και
  • καλλυντικών

 

Άλλοι τομείς δραστηριοποίησης Χημικών

 • συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων και έργων τέχνης
 • εκπόνηση περιβαλλοντικών μελέτων σχετικών με τις επιπτώσεις της ρύπανσης υδάτων, εδάφους και ατμόσφαιρας
 • επιθεώρηση χώρων αποθήκευσης χημικών ουσιών, τοξικών προϊόντων και καυσίμων
 • στη Χημική Ναυτιλία ( στη διαχείριση αποβλήτων πλοίων).

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη της Χημείας στο άρθρο μας εδώ

 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Χημικοί;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο