Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 3ο
Βάση 2023
14.070
Βάση 2022
14.628
Εισακτέοι
202
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία   20%

  Φυσική 26%

 Χημεία     28%

 Μαθηματικά   26%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική  26%

 Χημεία   28%

 Βιολογία  26%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1629
Πόλη
Καβάλα
Κατευθύνσεις

1. Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου
2. Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Ο κύριος σκοπός του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Χημείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης είναι να παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο και τις εργαστηριακές δεξιότητες ώστε να πετύχουν στις μεταπτυχιακές τους σπουδές και στην επαγγελματική τους δραστηριότητα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

 

 

 1. Ανόργανης Χημείας, Αναλυτικής Χημείας και Χημείας Περιβάλλοντος
 2. Φυσικής Χημείας και Χημικής Τεχνολογίας
 3. Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Χημείας ΔΠΘ

 • διαρθρώνεται (8 εξάμηνα)
 • τα οποία αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Στα πρώτα έξι εξάμηνα (πρόγραμμα «κορμού») διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα των βασικών κλάδων (ανόργανη, οργανική, φυσική και αναλυτική χημεία) και άλλων κλάδων της χημείας (βιοχημεία, χημεία τροφίμων, χημική τεχνολογία, χημεία περιβάλλοντος).

 • Στα δύο τελευταία εξάμηνα (7ο - 8ο) διδάσκονται αποκλειστικά μαθήματα ενταγμένα στις πιο κάτω δύο κατευθύνσεις:
 1. Κατεύθυνση «Χημείας και Τεχνολογίας Πετρελαίου» •
 2. Κατεύθυνση «Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών». 

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εξαμήνων οι φοιτητές/ τριες μπορούν να επιλέξουν και την πτυχιακή εργασία (8 ECTS) ως κατ΄επιλογή  υποχρεωτικό μάθημα.

 

 

Οι φοιτητές/ τρις προκειμένου να λάβουν το πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας θα πρέπει να έχουν επιτυχώς παρακολουθήσει πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Χημείας, ως προαιρετική και αντιστοιχεί σε 4 ECTS (ισοδύναμη με ένα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα).

 • Οι φοιτητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν στην ΠΑ, εάν έχουν συμπληρώσει το τρίτο (3ο) έτος σπουδών και έχουν εκπληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους σε μαθήματα που αντιστοιχούν αθροιστικά, σε τουλάχιστον 100 ECTS.

 

1ο Εξάμηνο

 • Αρχές Χημικής Επιστήμης 
 • Μαθηματικά Ι 
 • Φυσική Ι 
 • Προγραμματισμός και Επιστήμη Δεδομένων 
 • Γεωλογία 
 • Ιστορία των Φυσικών Επιστημών

2ο Εξάμηνο

 • Ανόργανη Χημεία Ι 
 • Βασικές Αρχές Αναλυτικής Χημείας 
 • Οργανική Χημεία Ι 
 • Μαθηματικά ΙΙ 
 • Φυσική ΙΙ 
 • Ορολογία Χημείας στη ξένη γλώσσα


3ο Εξάμηνο

 • Ποσοτική Χημική Ανάλυση
 • Οργανική Χημεία ΙΙ 
 • Φυσικοχημεία Ι
 • Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 
 • Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι 
 • Αρχές Γενικής Διδακτικής

4ο Εξάμηνο

 • Φυσικοχημεία ΙΙ 
 • Χημεία Περιβάλλοντος 
 • Ενόργανη Ανάλυση 
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
 • Εργαστήριο Φυσικοχημείας 
 • Ψυχολογία της Μάθησης

5ο Εξάμηνο

 • Ανόργανη Χημεία ΙΙ 
 • Οργανική Χημεία ΙΙΙ 
 • Χημική Τεχνολογία
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας στη Χημική
 • Βιομηχανία 
 • Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ 
 • Διδακτική της Χημείας


6ο Εξάμηνο

 • Χημεία Τροφίμων 
 • Βιοχημεία 
 • Βιομηχανική Κατάλυση 
 • Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας 
 • Ερευνητικό Σεμιναριακό Εργαστήριο 
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας


7ο Εξάμηνο

 • Κατεύθυνση: Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου
 • Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 • Φυσικοχημεία Επιφανειών
 • Πετροφυσική 
 • Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών 
 • Μάθημα Επιλογής 
 • Μάθημα Επιλογής

Κατεύθυνση: Χημεία και Τεχνολογία Υλικών

 • Χημεία Ανοργάνων Υλικών 
 • Φυσικοχημεία Επιφανειών 
 • Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών
 • Τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής
 • Μάθημα Επιλογής 
 • Μάθημα Επιλογής

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση: Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου

 • Χημεία και Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών 
 • Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Χημικών Διεργασιών 
 • Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 
 • Μάθημα Επιλογής 
 • Μάθημα Επιλογής 

Κατεύθυνση: Χημεία και Τεχνολογία Υλικών

 • Νανοχημεία και Νανοϋλικά 
 • Χαρακτηρισμός Υλικών 
 • Αντοχή Υλικών 
 • Μάθημα Επιλογής
 • Μάθημα Επιλογής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 • Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγής 
 • Αρχές Ρομποτικής και Μηχατρονικής 
 • Συστήματα μετρήσεων στη Χημική Βιομηχανία 
 • Κλινική Χημεία 
 • Ανάλυση Δεδομένων & Μέθοδοι Πρόβλεψης στη Χημειομετρία
 • Πράσινη Χημεία 
 • Κυκλική Οικονομία 
 • Οργανική Γεωχημεία 
 • Βιολογία 
 • Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας - Διαπίστευση 
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Υλικών 
 • Ενσωματωμένα Συστήματα στη Χημική Βιομηχανία 
 • Πρακτική Άσκηση 
 • Πτυχιακή Εργασία

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Η Χημεία ως κεντρική επιστήμη βρίσκει εφαρμογές σε πολλά επιστημονικά πεδία σε ότι αφορά τους τομείς της έρευνας, του ποιοτικού ελέγχου, της βιομηχανικής παραγωγής και των υπηρεσιών. Λόγω της φύσης της επιστήμης της χημείας, τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει εξελίσσονται διαρκώς, είναι από τα πλέον δυναμικά και παρέχουν το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού.

  Ωστόσο, με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων στη σύγχρονη αγορά εργασίας διευρύνονται.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές Εξειδικεύσεις

Ειδικότερα, 

 

στην Εκπαίδευση

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 04.02 Xημικοί.

 

στο Δημόσιο Τομέα

 • στο Γενικό Χημείο του Κράτους
 • στον Ε.Φ.Ε.Τ.
 • στους Οργανισμούς ελέγχου και πιστοποίησης
 • στην Τοπική και Περιφερειακή αυτοδιοίκηση
 • στο Σύστημα Υγείας ( νοσοκομεία)
 • σε ερευνητικά κέντρα ( Ινστιτόύτο Παστέρ, Δημόκριτος κ.α.)
 • στην εγκληματολογική υπηρεσία
 • στα Σώματα Ασφαλείας- στις Ένοπλες Δυνάμεις- στην Πυροσβεστική
 • σε τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών (EFSA, EMA, ECHA…)

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος και ΠΕ Χημικών.

 

στον Ιδιωτικό Τομέα

 • σε εργαστήρια βιομηχανικών μονάδων τροφίμων και ποτών
  • για την έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας (ISO, HACCP…)
  • στον έλεγχο ποιότητας των πρώτων υλών ή προϊόντων σε ενδιάμεσα στάδια ή στα τελικά στάδια της παραγωγής
 • σε αναλυτικά Εργαστήρια
  • στην ανάλυση και μελέτη χημικών ουσιών,
  • στον εργαστηριακό έλεγχο προϊόντων,
  • στον έλεγχο πρώτων υλών.

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • επιθεωρητές συστημάτων ποιότητας
  • παροχής υπηρεσιών/συμβουλευτικής
 • σύμβουλοι συστημάτων διαχείρισης/διασφάλισης ποιότητας

Ως τεχνικοί ασφαλείας

 • σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες, όπως γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοπονία, θήρα, αλιεία, ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, αλυκές, υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια, βιομηχανία ειδών διατροφής, βιομηχανία ποτών, υφαντικές βιομηχανίες.

Σε φαρμακευτικές εταιρείες

 • ως ιατρικοί επισκέπτες

ή

 • ως ερευνητές
  • στην παραγωγή φαρμάκων,
  • συμπληρωμάτων διατροφής και
  • καλλυντικών

 

Άλλοι τομείς δραστηριοποίησης Χημικών

 • συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων και έργων τέχνης
 • εκπόνηση περιβαλλοντικών μελέτων σχετικών με τις επιπτώσεις της ρύπανσης υδάτων, εδάφους και ατμόσφαιρας
 • επιθεώρηση χώρων αποθήκευσης χημικών ουσιών, τοξικών προϊόντων και καυσίμων
 • στη Χημική Ναυτιλία ( στη διαχείριση αποβλήτων πλοίων).

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη της Χημείας στο άρθρο μας εδώ

 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο