Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 3ο
Βάση 2023
15.690
Βάση 2022
15.874
Εισακτέοι
144
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική  26%

 Χημεία  26%

 Μαθηματικά  27%

 

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική  27%

 Χημεία  27%

Βιολογία  26%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0270
Πόλη
Ηράκλειο
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Οι σπουδές στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση και υψηλή τεχνική κατάρτιση επιστημόνων χημικών. 

 Έτσι, οι φοιτητές/τριες του Τμήματος θα αποκτήσουν πολύτιμα εφόδια για τη συγκρότηση του επιστημονικού και επαγγελματικού τους προφίλ. Η ανάδειξη του ρόλου της Επιστήμης της Χημείας ως την βασική επιστήμη στην αντιμετώπιση των σύγχρονων και μελλοντικών προκλήσεων αποτελεί σημαντικό στόχο του Τμήματος. 

 • Το Τμήμα  θεωρείται πλέον σήμερα από τα κορυφαία Τμήματα Χημείας στην χώρα. Η σημαντική συνεισφορά του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε θέματα χημείας είναι πλέον αναγνωρισμένη και το εκπαιδευτικό έργο που συντελείται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο χαρακτηρίζεται από διεθνώς καταξιωμένη ποιότητα.

 

 

1. Τομέας Ανόργανης Χημείας με εργαστήριο

 • Ανόργανης Χημείας.

2. Τομέας Οργανικής Χημείας με εργαστήριο

 • Οργανικής Χημείας

3. Τομέας Χημείας Περιβάλλοντος & Αναλυτικής Χημείας με εργαστήρια

 • Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών
 • Αναλυτικής Χημείας

4. Τομέας Βιοχημείας

5. Τομέας Φυσικοχημείας με εργαστήρια

 • Θεωρητικής & Υπολογιστικής Χημείας
 • Φωτοχημείας & Κινητικής.

  

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Χημείας αποτελείται από 4 κατηγορίες μαθημάτων:

α) Υποχρεωτικά,

β) Υποχρεωτικά Επιλογής, χημικού περιεχομένου από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει ορισμένο αριθμό,

γ) Ελεύθερης Επιλογής, μη χημικού περιεχομένου με μέγιστο αριθμό τέσσερα και

δ) Εναλλακτικά Υποχρεωτικά Επιλογής, που είναι η Πρακτική Άσκηση, και

 • η προαιρετική Πτυχιακή Εργασία

 

Προϋποθέσεις Απόκτησης Πτυχίου
i. Επιτυχής παρακολούθηση τριάντα (30) υποχρεωτικών μαθημάτων / εργαστηρίων 180 ECTS συνολικά.
ii. Επιτυχής παρακολούθηση δέκα (10) μαθημάτων επιλογής 60 ECTS συνολικά, εκ των οποίων κατ’ ελάχιστον 6 θα πρέπει να είναι χημικού περιεχομένου (και να προσφέρονται από το Τμήμα Χημείας).
iii. Επιτυχής παρακολούθηση των δύο μαθημάτων ξένης γλώσσας (non-credit).
iv. Επιτυχής παρακολούθηση των δύο μαθημάτων στο αντικείμενο των υπολογιστών (non-credit).

 

 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών του Τμήματος Χημείας επέχει θέση μαθήματος επιλογής και προσφέρεται στους/στις φοιτητές/τριες που έχουν συμπληρώσει το τρίτο (3ο) έτος σπουδών.

 • Οι διδακτικές μονάδες (ΔΕ) που αντιστοιχούν στην Πρακτική Άσκηση είναι τέσσερις (6 πιστωτικές μονάδες ECTS) για τους τρεις μήνες διάρκειάς της και πραγματοποιείται σε εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα, ινστιτούτα και άλλους παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής. 

 

 

Προκειμένου οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Χημείας να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα σπουδών δύο εξαμήνων, με φόρτο εργασίας που αντιστοιχεί σε 60 ECTS. Τα μαθήματα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες.

Α: «Μαθήματα Εκπαίδευσης και Αγωγής»,

Β: «Μαθήματα Μάθησης και Διδασκαλίας», και

Γ: «Ειδική Διδακτική (Γ1) – Πρακτική Άσκηση (Γ2)». 

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό παρακολουθώντας με επιτυχία τουλάχιστον 3 μαθήματα σε κάθε μία από τις κατηγορίες Α και Β (συνολικά 36 ΕCTS), ένα μάθημα από την κατηγορία Γ1 (6 ECTS), καθώς και την Πρακτική της διδακτικής (18 ECTS).


 

 

1ο εξάμηνο

 • Αρχές Χημείας 
 • Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση 
 • Μαθηματικά Ι
 • Φυσική Ι
 • Εργαστήριο Γενικής Χημείας Ι
 • Βασικές Αρχές & Εφαρμογές Η/Υ 
 • Αγγλικά Προπαρασκευαστικά 

2ο εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Βιολογία 
 • Οργανική Χημεία Ι
 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Φυσική ΙΙ
 • Εργαστήρια Γενικής Χημείας  ΙΙ
 • Οι Υπολογιστές στη Χημεία
 • Αγγλικά Προπαρασκευαστικά ΙΙ

 3ο εξάμηνο

 • Αναλυτική Χημεία Ι
 • Φυσικοχημεία Ι
 • Οργανική Χημεία  ΙΙ
 • Εργαστήρια Οργανικής Χημείας Ι
 • Εργαστήρια Φυσικοχημείας Ι

 4ο εξάμηνο

 • Αναλυτική Χημεία ΙΙ
 • Φυσικοχημεία ΙΙ
 • Ανόργανη Χημεία Ι
 • Εργαστήρια Οργανικής Χημείας ΙΙ
 • Εργαστήρια Αναλυτικής Χημείας ΙΙ

5ο εξάμηνο

 • Βιοχημεία Ι
 • Οργανική Χημεία ΙΙΙ
 • Ανόργανη Χημεία ΙΙ
 • Εργαστήρια Ανόργανης Χημείας Ι
 • Εργαστήρια Αναλυτικής Χημείας ΙΙ

6ο εξάμηνο

 • Βιοχημεία ΙΙ
 • Χημεία Περιβάλλοντος
 • Εργαστήρια Φυσικοχημείας ΙΙ
 • Εργαστήρια Ανόργανης Χημείας ΙΙ
 • Εργαστήριο Βιοχημείας 

 7ο εξάμηνο

 • Επιλογή 1
 • Επιλογή 2 
 • Επιλογή 3 
 • Επιλογή 4 
 • Επιλογή 5 

 8ο εξάμηνο

 • Επιλογή 6 
 • Επιλογή 7 
 • Επιλογή 8 
 • Επιλογή 9 
 • Επιλογή 10 

Ενδεικτικός Κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής

 •  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 •  ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
 •  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΛΕΙΖΕΡ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ
 •  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 •  AΝΟΡΓΑΝΑ BΙΟΫΛΙΚΑ
 •  ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 •  ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
 •  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 •  ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
 •  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 •  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑ,ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 •  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΙΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
 •  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
 •  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ II (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ)
 •  ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Η Χημεία ως κεντρική επιστήμη βρίσκει εφαρμογές σε πολλά επιστημονικά πεδία σε ότι αφορά τους τομείς της έρευνας, του ποιοτικού ελέγχου, της βιομηχανικής παραγωγής και των υπηρεσιών. Λόγω της φύσης της επιστήμης της χημείας, τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει εξελίσσονται διαρκώς, είναι από τα πλέον δυναμικά και παρέχουν το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού.

  Ωστόσο, με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων στη σύγχρονη αγορά εργασίας διευρύνονται.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές Εξειδικεύσεις

Ειδικότερα, 

 

στην Εκπαίδευση

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 04.02 Xημικοί.

 

στο Δημόσιο Τομέα

 • στο Γενικό Χημείο του Κράτους
 • στον Ε.Φ.Ε.Τ.
 • στους Οργανισμούς ελέγχου και πιστοποίησης
 • στην Τοπική και Περιφερειακή αυτοδιοίκηση
 • στο Σύστημα Υγείας ( νοσοκομεία)
 • σε ερευνητικά κέντρα ( Ινστιτόύτο Παστέρ, Δημόκριτος κ.α.)
 • στην εγκληματολογική υπηρεσία
 • στα Σώματα Ασφαλείας- στις Ένοπλες Δυνάμεις- στην Πυροσβεστική
 • σε τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών (EFSA, EMA, ECHA…)

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος και ΠΕ Χημικών.

 

στον Ιδιωτικό Τομέα

 • σε εργαστήρια βιομηχανικών μονάδων τροφίμων και ποτών
  • για την έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας (ISO, HACCP…)
  • στον έλεγχο ποιότητας των πρώτων υλών ή προϊόντων σε ενδιάμεσα στάδια ή στα τελικά στάδια της παραγωγής
 • σε αναλυτικά Εργαστήρια
  • στην ανάλυση και μελέτη χημικών ουσιών,
  • στον εργαστηριακό έλεγχο προϊόντων,
  • στον έλεγχο πρώτων υλών.

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • επιθεωρητές συστημάτων ποιότητας
  • παροχής υπηρεσιών/συμβουλευτικής
 • σύμβουλοι συστημάτων διαχείρισης/διασφάλισης ποιότητας

Ως τεχνικοί ασφαλείας

 • σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες, όπως γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοπονία, θήρα, αλιεία, ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, αλυκές, υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια, βιομηχανία ειδών διατροφής, βιομηχανία ποτών, υφαντικές βιομηχανίες.

Σε φαρμακευτικές εταιρείες

 • ως ιατρικοί επισκέπτες

ή

 • ως ερευνητές
  • στην παραγωγή φαρμάκων,
  • συμπληρωμάτων διατροφής και
  • καλλυντικών

 

Άλλοι τομείς δραστηριοποίησης Χημικών

 • συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων και έργων τέχνης
 • εκπόνηση περιβαλλοντικών μελέτων σχετικών με τις επιπτώσεις της ρύπανσης υδάτων, εδάφους και ατμόσφαιρας
 • επιθεώρηση χώρων αποθήκευσης χημικών ουσιών, τοξικών προϊόντων και καυσίμων
 • στη Χημική Ναυτιλία ( στη διαχείριση αποβλήτων πλοίων).

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη της Χημείας στο άρθρο μας εδώ

 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο