Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ: 9.985

ΕΠΑΛ: 12.840

Βάση 2022
9.305
Εισακτέοι
248
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική  25%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  30%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Μαθηματικά  25%

 Πληροφορική  30%

 Οικονομία  20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού  

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  23%

 Νέα Ελληνικά  23%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  27%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  27%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   23%

 Νέα Ελληνικά  23%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  27%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  27%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0344
Πόλη
Σάμος
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε το 1997 (ΦΕΚ 223/1997, τεύχος Α).

Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικής τεχνολογικής παιδείας, η οποία κατατείνει στη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Στα πλαίσια της αποστολής του Τμήματος το πρόγραμμα σπουδών του έχει ως βασικούς στόχους:

 • Την επίτευξη υψηλής ποιότητας ανωτάτης παιδείας σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.
 • Την τεχνολογική κατεύθυνση σπουδών.
 • Την παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της έρευνας και της τεχνολογίας και την ένταξη και προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές.
 • Την καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων στους αποφοίτους, που να τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν σε ανταγωνιστικά εργασιακά περιβάλλοντα, να δραστηριοποιηθούν στην έρευνα και να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, να παρακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις της έρευνας και της τεχνολογίας δια της δια βίου εκπαίδευσης.

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και του Τομέα Πληροφορικής

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι πενταετής,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

  Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, στα τρία πρώτα έτη σπουδών οι φοιτητές και φοιτήτριες παρακολουθούν ένα κύκλο υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ από το τέταρτο
έτος επιλέγουν μαθήματα που ανήκουν σε έξι επιστημονικούς κύκλους 

 • Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Ιδιωτικότητα
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματικότητα
 • Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
 • Επικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα
 • Διαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήματα
 • Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών

 

Ειδικότερα,

Τα μαθήματα του Τμήματος κατατάσσονται:

 • σε τριάντα έξι (36) Υποχρεωτικά Μαθήματα Υ)
 • σε Μαθήματα Κύκλου (ΜΚ): Σε καθένα από τα εξάμηνα 7o, 8o και 9o κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια είναι απαραίτητο να έχει επιτύχει κατ’ ελάχιστο σε οχτώ (8) μαθήματα επιλογής που ανήκουν ανά τέσσερα (4) σε τουλάχιστον δύο (2) Κύκλους, ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις απόκτησης Διπλώματος
 • σε Ελεύθερης Επιλογής(ΕΕ) και
 • σε Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ).

 

 

Η διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική για όλους τους/τις φοιτητές/ τριες και εκπονείται κατά το πέμπτο
έτος σπουδών.
 

 

 

H πρακτική άσκηση του Τμήματος ανήκει στα μαθήματα επιλογής, είναι δίμηνης διάρκειας και αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται κατά κανόνα τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο.

 

1ο Εξάμηνο

Yποχρεωτικά Μαθήματα

 • Δομημένος Προγραμματισμός  
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Επικοινωνιών  
 • Λογική Σχεδίαση  
 • Διακριτά Μαθηματικά Ι  
 • Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι  
 • Φυσική  
 • Αγγλικά

Προαιρετικό Μάθημα

 • Ξένη Γλώσσα-1 (Π)

 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Ι 
 • Θεωρία Κυκλωμάτων 
 • Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ 
 • Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙ 
 • Πιθανότητες και Στατιστική 
 • Επικοινωνίες Υπολογιστών
 • Αγγλικά

Προαιρετικό Μάθημα

 • Ξένη Γλώσσα-2 (Π)

 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός ΙΙ 
 • Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 
 • Δομές Δεδομένων 
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 
 • Στοχαστικές Διαδικασίες 
 • Σήματα & Συστήματα 
 • Αγγλικά-3


Προαιρετικό Μάθημα

 • Ξένη Γλώσσα-3

 

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων 
 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 
 • Βάσεις Δεδομένων Ι 
 • Λειτουργικά Συστήματα 
 • Προηγμένα Θέματα Γλωσσών Προγραμματισμού 
 • Ηλεκτρονική

Προαιρετικό Μάθημα

 • Ξένη Γλώσσα-4 (Π)

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Λειτουργία των Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα 
 • Δίκτυα Υπολογιστών 
 • Βάσεις Δεδομένων ΙΙ 
 • Τηλεπικοινωνίες 
 • Τεχνολογία Λογισμικού 
 • Θεωρία Υπολογισμού

 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 
 • Τεχνητή Νοημοσύνη 
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών και
 • Επικοινωνιακών Συστημάτων 
 • Κατανεμημένα Συστήματα 
 • Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο 
 • Νομικό Πλαίσιο Κοινωνίας της Πληροφορίας

 

7ο Εξάμηνο

Κύκλος Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και
Ιδιωτικότητα

 • Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας
 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κύκλος Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματικότητα

 • Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα 
 • Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληρ. Συστημάτων 

Κύκλος Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

 • Ψηφιακές Επικοινωνίες
 • Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Κύκλος Επικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα

 • Διαχείριση Δικτύων
 • Εκτίμηση Επίδοσης και Προσομοίωση Συστημάτων

Κύκλος Διαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήματα

 • Ρομποτικός Έλεγχος
 • Υπολογιστική Λογική & Λογικός Προγραμματισμός

Κύκλος Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών

 • Θεωρία Πληροφορίας 
 • Αριθμητική Ανάλυση

Προαιρετικό Μάθημα

 • Αγγλικά (Προετοιμασία για TOEFL) (Π)

8ο Εξάμηνο

Κύκλος Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Ιδιωτικότητα

 • Κρυπτογραφία 
 • Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Δικτύων Επικοινωνιών

Κύκλος Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματικότητα

 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων- Επιχειρηματική Αναλυτική 
 • Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
 • Θεωρία Συστημάτων 
 • Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή με Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό

Κύκλος Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

 • Ασύρματες Επικοινωνίες 
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
 • Εισαγωγή σε VLSI 
 • Μικροεπεξεργαστές

Κύκλος Επικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα

 • Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 
 • Τεχνολογίες Δικτύων και Νέφους 
 • Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου

Κύκλος Διαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήματα

 • Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα
 • Ανάκτηση Πληροφορίας

Κύκλος Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών

 • Εφαρμοσμένα Θέματα Δομών και Βάσεων Δεδομένων 
 • Θεωρία Παιγνίων 
 • Μαθηματική Μοντελοποίηση

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Περιβάλλοντα Προσομοίωσης Επικοινωνιακών Συστημάτων 
 • Πρακτική Άσκηση 

Προαιρετικό Μάθημα

 • Αγγλικά (Προετοιμασία για TOEFL) (Π)

9ο Εξάμηνο

Κύκλος Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Ιδιωτικότητα

 • Κανονιστικές και Κοινωνικές Διαστάσεις της ΚτΠ 
 • Κρυπτογραφία

Κύκλος Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματικότητα

 • Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων - Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Κύκλος Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

 • Δορυφορικές Επικοινωνίες 
 • Πολυμέσα 
 • Οπτικές Επικοινωνίες
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Κύκλος Επικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα

 • Δίκτυα Ευρείας Ζώνης
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητού Υπολογισμού

Κύκλος Διαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήματα

 • Μηχανική Γνώσης και Συστήματα Γνώσης 
 • Υπολογιστική Όραση

Κύκλος Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών

 • Προηγμένες Δομές Δεδομένων
 • Αλγόριθμοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 

 • Θεωρία Κινδύνων 

 

10ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικό Μάθημα

 • Διπλωματική Εργασία

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε πρόσφατα η Deloitte για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος, δείχνει πως η ελληνική αγορά έως το 2030 θα χρειαστεί 300.000 πτυχιούχους του κλάδου που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και εκτιμάται ένα κενό προσφοράς/ζήτησης ειδικών επιστημόνων με υψηλού επιπέδου τεχνολογική εκπαίδευση, το οποίο θα αγγίζει περίπου τους 7.000–7.500 κατ’ έτος για την περίοδο 2023–2030.

 Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων υλικού, ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων λογισμικού και σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών.

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Ειδικότερα, 
 

 

 

 • στο σχεδιασμό και τη διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών, εγκατάσταση λογισμικού επικοινωνιών, διαχείριση επικοινωνιακών πόρων, εγκατάσταση κινητών υπολογιστικών συστημάτων, διαχείριση κινητών υπολογιστικών πόρων. 
 • στο σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστημάτων.
 • στον προγραμματισμό μικρής και μεγάλης κλίμακας, προγραμματισμό συστήματος, ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού, δημιουργία διεπαφών χρήστη−λογισμικού, σχεδιασμό εργονομικών συστημάτων, παραγωγή λογισμικού ανάλυσης και σύνθεσης εικόνας, σχεδιασμό και εγκατάσταση νοημόνων και ευφυών συστημάτων. 
 • στη δημιουργία συστημάτων πραγματικού χρόνου και ελεγχόμενης διαθεσιμότητας και ασφάλειας.
 • στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση περιφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων. 
 • στο σχεδιασμό και προγραμματισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων. 
 • στο σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση και συντήρηση βιομηχανικών συστημάτων υποστηριζόμενων από υπολογιστές και λογισμικού συστημάτων παραγωγής.

 

Επιπλέον, 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα:

Εργασίας

 • σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.

αλλά και

 • ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.  

Απασχόλησης

 • στο δημόσιο και εξέλιξης στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 Το πτυχίο του Τμήματος εξασφαλίζει την πρόσβαση σε θέσεις του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς συμπεριλαμβάνεται στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής του ΦΕΚ/Α232/17-12-2022 που αφορά στον καθορισμό προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου


Συμμετοχής

 • στην εκπόνηση μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών και έργων, στις κατηγορίες που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, με βάση την κείμενη νομοθεσία.


 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο