Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ: 14.753

ΕΠΑΛ: 16.100

Βάση 2022
13.896
Εισακτέοι
214
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  21%

 Φυσική  27% 

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  32%

 

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  33%

 Νέα Ελληνικά  21%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  23%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  23%

 

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  33%

 Νέα Ελληνικά  21%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  23%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  23%Κωδικός Σχολής
0215
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Πληροφορικής
 • Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πόλη
Πάτρα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σταθερός σκοπός του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η παροχή ολοκληρωμένης παιδείας σε όλο το εύρος της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών και Επικοινωνιών και των εφαρμογών τους, καθώς και η συνεχής βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
 2. Λογικού των Υπολογιστών
 3. Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Αλγορίθμων και Συστημάτων του Διαδικτύου των Αντικειμένων     
 • Συνδυαστικών Αλγορίθμων    
 • Δικτύων Επικοινωνιών     
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστών     
 • Βάσεων Δεδομένων     
 • Κατανεμημένων Συστημάτων & Τηλεματικής     
 • Τεχνολογίας & Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών     
 • Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων     
 • Εϋφυούς Υπολογιστικής και Τεχνολογίας     
 • Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνητής Νοημοσύνης     
 • Μηχανικής Μάθησης Μεγάλης Κλίμακας και Μηχανικής Δεδομένων Νέφους     
 • Μαθηματικών Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών     
 • Μικροηλεκτρονικής (VLSI)     
 • Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών     
 • Ποιοτητας Λογισμικού και Αλληλεπίδρασης-Ανθρώπου Υπολογιστή
   

 

 

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών είναι πενταετής,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα  και
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

  Oι σπουδές οδηγούν στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Για τη λήψη του Διπλώματος απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση σε:

 •  τριάντα οκτώ (38) υποχρεωτικά μαθήματα (199 μονάδες ECTS),
 • δεκατρία (13) υποχρεωτικά κατ΄επιλογή μαθήματα (65 μονάδες ECTS),
  • ένα από τα οποία μπορεί να είναι το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης.
 • δύο (2) Υποχρεωτικά κατ΄επιλογή μαθήματα Γενικής Παιδείας (6 μονάδες ECTS)
 • Διπλωματική Εργασία.

 

 

Η Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) εκπονείται υποχρεωτικά από τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, κατά τον τελευταίο χρόνο των σπουδών τους υπό την επίβλεψη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

 • Η εκπόνηση της Δ.Ε. διαρκεί τουλάχιστον ένα εξάμηνο (από την επίσημη ανάθεση του θέματος έως την εξέτασή της) κατά το 9ο ή 10ο εξάμηνο σπουδών.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι μάθημα επιλογής του 10ου εξαμήνου και ανακοινώνεται στα μέσα Οκτωβρίου κάθε
έτους.  

 • Η Πρακτική πραγματοποιείται από 1 Μαρτίου έως 31 Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, αφορά φοιτητές/τριες του 10ου εξαμήνου και άνω,

 Οι διαθέσιμες θέσεις εσωτερικού χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ) ενώ εγκρίνονται και θέσεις εσωτερικού ή εξωτερικού εκτός συστήματος «ΑΤΛΑΣ», που βρίσκουν με δική τους πρωτοβουλία οι φοιτητ-ές/-ριες ή και μέσω των προγραμμάτων ERASMUS, AIESEC κ.λπ

 

1ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά Ι 
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών 
 • Φυσική 
 • Λογική Σχεδίαση I 
 • Αγγλική Γλώσσα 

 

2ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά ΙΙ 
 • Γραμμική Άλγεβρα 
 • Οντοκεντρικός Προγραμματισμός 
 • Ηλεκτρικές Μετρήσεις Οργανομετρία
 • Λογική Σχεδίαση ΙΙ 
 • Θεωρία Κυκλωμάτων

 

 3ο Εξάμηνο

 • Θεωρία Γραφημάτων και Εφαρμογές
 • Πιθανότητες και Αρχές Στατιστικής 
 • Εισαγωγή στους Αλγόριθμους 
 • Βασικά Ηλεκτρονικά
 • Βασικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών 

 

4ο Εξάμηνο 

 • Δομές Δεδομένων
 • Αριθμητική Ανάλυση και Περιβάλλοντα Υλοποίησης
 • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 
 • Σύγχρονα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
 • Θεωρία Σημάτων & Συστημάτων 

 

5ο Εξάμηνο 

 • Θεωρία Υπολογισμού
 • Λειτουργικά Συστήματα 
 • Βάσεις Δεδομένων 
 • Τεχνητή Νοημοσύνη 
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή μάθημα 

 

6ο Εξάμηνο

 • Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 
 • Παράλληλη Επεξεργασία 
 • Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών 
 • Συγγραφή και Παρουσίαση Τεχνικών Κειμένων 
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων 
 • Δίκτυα Υπολογιστών 

 

7ο Εξάμηνο

 • Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό 
 • Επιστημονικός Υπολογισμός
 • Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες 
 • Μικροϋπολογιστές 
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα

 

8ο Εξάμηνο

 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές 
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα

 

9ο Εξάμηνο 

 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα ή «Διπλωματική Εργασία»
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα ή «Διπλωματική Εργασία»

 

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα ή «Πρακτική Άσκηση» ή «Διπλωματική Εργασία»
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα ή «Διπλωματική Εργασία»

 

Μαθήματα Κατ΄Επιλογήν Χειμερινού Εξαμήνου

 • Κατανεμημένα Συστήματα Ι
 • Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων 
 • Αλγόριθμοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση 
 • Πιθανοτικές Τεχνικές 
 • Οικονομική Θεωρία και Αλγόριθμοι 
 • Αλγόριθμοι Επικοινωνιών
 • Θεωρία Αποφάσεων
 • Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Λογικής 
 • Σύγχρονη Φυσική
 • Πολυδιάστατες Δομές Δεδομένων 
 • Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων 
 • Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα Ι
 • Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
 • Λογισμικό & Προγραμματισμός Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης 
 • Ανάκτηση Πληροφορίας 
 • Εισαγωγή στη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Επιστήμονες
 • Γλωσσική Τεχνολογία 
 • Εξασφάλιση Ποιότητας και Πρότυπα 
 • Αναπαράσταση Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό 
 • Συστήματα Μετάδοσης Πληροφορίας
 • Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής
 • Εισαγωγή σε VLSI 
 • Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών 
 • Εφαρμογές της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων 
 • Σχεδιασμός Συστημάτων Ειδικού Σκοπού
 • Ενσωματωμένα Συστήματα 
 • Θέματα Όρασης Υπολογιστών και Γραφικής
 • Στατιστική Επεξεργασία Σήματος και Μάθηση 
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες
 • Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων 
 • Ηλεκτροακουστική
 • Διαδραστικές Τεχνολογίες

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 • Εισαγωγή στην Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου 3 Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
 • Αισθητική
 • Νεώτερη Ηθική Φιλοσοφία 
 • Περιγραφική Ανάλυση της Νέας Ελληνικής 
 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία
 • Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία 
 • Αρχαία Ελληνική Ιστορία 
 • Μύθος και Τελετουργία στην Αρχαία Ελλάδα 
 • Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας: 19ος – 20ος αι.
 • Βασικές Αρχές Αστικού Δικαίου

Μαθήματα Κατ΄Επιλογήν Εαρινού Εξαμήνου 

 • Μαθηματική Λογική και Εφαρμογές της 
 • Παράλληλοι Αλγόριθμοι 
 • Κρυπτογραφία 
 • Υπολογιστική Νοημοσύνη 
 • Σημασιολογία στην Επιστήμη των Υπολογιστών
 • Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθμων 
 • Ευρυζωνικές Τεχνολογίες 
 • Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες 
 • Αλγοριθμικές Θεμελιώσεις Δικτύων Αισθητήρων
 • Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
 • Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτική
 • Εξόρυξη Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης
 • Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα ΙΙ
 • Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οικονομία
 • e-Επιχειρείν 
 • Σχεδίαση Συστημάτων με Χρήση Υπολογιστών (CAD)
 • Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας
 • Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες 
 • Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας
 • Πρακτική Άσκηση 
 • Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων
 • Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI
 • Ρομποτική
 • Eισαγωγή στη Ρομποτική

 Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 • Αγγλικά ΙΙ 
 • Ιστορία της Τέχνης
 • Αναλυτική Φιλοσοφία ΙΙ
 • Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία
 • Αναλυτική Φιλοσοφία ΙΙΙ
 • Γνωσιοθεωρία – Μεταφυσική Ι 
 • Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Ιστορία 
 • Αρχαίες Ελληνικές Δημοκρατίες
 • Aρχαία Ελληνική Λαϊκή Παράδοση
 • Κοινωνιογλωσσολογία
 • Εισαγωγή στην Αρχαιολογία του Αρχαίου Θεάτρου
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 
 • Δημόσια Οικονομική

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής μπορούν να εφαρμόσουν τις δεξιότητες τους σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων και τομέων εργασίας.

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές θέσεις εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Eνδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Eιδικότερα,

 

  εγγράφονται ως μέλη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), στην ειδικότητα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών, μετά από εξετάσεις και

μπορούν να απασχοληθούν με:

 • τη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την κατασκευή, την επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων στις εγκαταστάσεις τους και στις πάσης φύσεως εφαρμογές τους στους επιστημονικούς τομείς:
  • των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
  • των τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων,
  • της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων και
  • των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και ήχου, επεξεργασίας ομιλίας, γραφικών, κ.λ.π

 

 • τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής:
  • του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
  • της πληροφορικής,
  • των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και
  • των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.

  Oι πτυχιούχοι/ες του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ86 Πληροφορικής.

 

 • την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά Ερευνητικά Κέντρα στους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς,

 

την προσφορά υπηρεσιών

 • σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών
  • υπουργείων,
  • δημοσίων οργανισμών,
  • υπηρεσιών και επιχειρήσεων,
 • σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
 • στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα,
 • στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
 • στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού,
 • στις μεταφορές,
 • τη ναυτιλία,
 • τον τουρισμό,
 • σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο