Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ: 14.762

ΕΠΑΛ: 15.325

Βάση 2022
14.243
Εισακτέοι
225
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  26%

 Φυσική  26% 

 Χημεία  21%

 Μαθηματικά  27%

 

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

 

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

Κωδικός Σχολής
0340
Πόλη
Ιωάννινα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Βασικός σκοπός του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής είναι η ανάπτυξη έντονης ερευνητικής δραστηριότητας σε διάφορα επιστημονικά αντικείμενα του Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, καθώς επίσης και η συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά και αναπτυξιακά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

 • Παράλληλα, τα μέλη του Τμήματος έχουν αναπτύξει σημαντικές διεθνείς συνεργασίες και συμμετέχουν σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια υψηλού κύρους. Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι μεταξύ των πρώτων στην Ελλάδα, σε αριθμό δημοσιεύσεων ανά μέλος Δ.Ε.Π. σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

 

 

 • Ευφυών Υπολογισμών Υψηλής Επίδοσης και Επεξεργασίας Σημάτων
 • Κατανεμημένης Διαχείρισης και Επεξεργασίας Δεδομένων
 • Συστημάτων Υπολογιστών
 • Τεχνολογίας Αλγορίθμων
 • Συστημάτων VLSI και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

 

EΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και του Τομέα Πληροφορικής

 

Η φοίτηση στο Τμήμα  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι πενταετής,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

  Oι σπουδές οδηγούν στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ”Integrated Master".

 

 

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά (ΜΥY) και σε κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΜΥE).

 • Tα υποχρεωτικά μαθήματα είναι αυτά που πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς όλοι οι φοιτητές/τριες στη διάρκεια των σπουδών τους, ενώ τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά επιλέγονται από τον/την κάθε φοιτητή/τρια από το σύνολο των αντίστοιχων μαθημάτων, που προσφέρει το Τμήμα.

Στα πρώτα πέντε εξάμηνα σπουδών δεν υπάρχουν μαθήματα επιλογής. Όλα τα μαθήματα των εξαμήνων αυτών είναι υποχρεωτικά.

 Tο Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του τη δυνατότητα να δηλώσουν μαθήματα (το πολύ 10 πιστωτικές μονάδες ΕCTS προσμετρώνται στη λήψη του διπλώματος) που προσφέρονται από τα Τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Οικονομικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Φιλοσοφίας.

Eπιπλέον,

 Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τη διδασκαλία της εξειδικευμένης χρήσης της Αγγλικής στην επιστήμη της Πληροφορικής στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών.

 

 

Στο 5 ο έτος των σπουδών τους, οι φοιτητές/τριες δύναται να δηλώσουν και να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία υπό την επίβλεψη ενός μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος.

 • Στη Διπλωματική Εργασία αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

 

 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διαμορφώνεται ώστε να παρέχει στους/στις αποφοίτους του τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

Για την απόκτηση του απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων τα οποία αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες ECTS. Τα μαθήματα αυτά κατανέμονται στις ακόλουθες τρεις θεματικές ενότητες:

 • Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής (15 ECTS)
 • Θέματα μάθησης και διδασκαλίας (10 ECTS)
 • Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση (5 ECTS)

 

 

H πρακτική άσκηση διαρκεί κατ’ ελάχιστον δύο (2) μήνες και οι φοιτητές/τριες μπορούν να συμμετάσχουν έχοντας συμπληρώσει το έκτο (6) εξάμηνο σπουδών.


 Το Τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα για πρακτική άσκηση στη Διδακτική της Πληροφορικής, η οποία θα πραγματοποιείται σε σχολείο Α/θμιας (Δημοτικό) ή Β/θμιας (Γυμνάσιο ή Λύκειο) Εκπαίδευσης. 
 

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αγγλικά
 • Aπειροστικός Λογισμός
 • Γενική Φυσική
 • Γραμμική Αλγεβρα
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
 • Εισαγωγή στους Η/Υ και Πληροφορική

 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αγγλικά για την Επιστήμη των Υπολογιστών
 • Απειροστικός Λογισμός
 • Βασικές Αρχές Κυκλωμάτων
 • Διακριτά Μαθηματικά 
 • Τεχνικές Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού
 • Ψηφιακή Σχεδίαση

 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ανάπτυξη Λογισμικού
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Δομές Δεδομένων
 • Πιθανότητες και Στατιστική
 • Ψηφιακή Σχεδίαση 
 • Πιθανότητες
 • Δομές Δεδομένων
 • Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Ανάπτυξη Λογισμικού

 

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
 • Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση
 • Ηλεκτρονική
 • Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων
 • Ψηφιακή Σχεδίαση 
 • Θεωρία Υπολογισμού
 • Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση
 • Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων
 • Θεωρία Υπολογισμού
 • Προγραμματισμός Συστημάτων

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Θεωρία Υπολογισμού
 • Προγραμματισμός Συστημάτων
 • Σήματα και Συστήματα
 • Yπολογιστικά Μαθηματικά
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Λειτουργικά Συστήματα

 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Tεχνητή Νοημοσύνη
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
 • Μεταφραστές
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Σήματα και Συστήματα

 

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Βάσεις Δεδομένων
 • Γραφικά Υπολογιστών και Συστήματα Αλληλεπίδραση
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Τεχνολογία Λογισμικού

 

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Μεταφραστές
 • Τεχνολογία Λογισμικού

Κατ΄επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ειδικά θέματα Συστημάτων και Δικτύων
 • Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής
 • Ειδικά Θέματα Εφαρμογών Πληροφορικής
 • Ειδικά θέματα Υπολογιστικών Μαθηματικών
 • Ειδικά θέματα Λογισμικού
 • Ειδικά Θέματα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή
 • Αναγνώριση Προτύπων
 • Ανάκτηση Πληροφορίας 
 • Ανάπτυξη Λογισμικού
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Ασύρματα Δίκτυα
 • Ασφάλεια Υπολογιστικών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
 • Βελτιστοποίησ
 • Γραμμικός Προγραμματισμός
 • Δοκιμή και Αξιοπιστία Ηλεκτρονικών Συστημάτων
 • Εξελικτικός Υπολογισμός
 • Εξόρυξη Δεδομένων
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική
 • Θεωρία Γραφημάτων
 • Θεωρία Πληροφορίας & Κωδίκων
 • Ιατρική Πληροφορική
 • Κατανεμημένα Συστήματα
 • Κυκλώματα VLSI
 • Λειτουργικά Συστήματα 
 • Μεταφραστές 
 • Μικροεπεξεργαστές
 • Μοντέλα Υπολογισμού και Τυπικές Γλώσσες
 • Παράλληλα Συστήματα και Προγραμματισμός
 • Παράλληλοι Αλγόριθμοι
 • Πολυμέσα
 • Προγραμματισμός Δικτύων
 • Προγραμματισμός σε FORTRAN
 • Προηγμένη Σχεδίαση Αλγορίθμων και Δομών Δεδομένων
 • Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Προχωρημένα Θέματα Τεχ. και Εφαρμ. Βάσεων Δεδομένων
 • Ρομποτική
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
 • Υπολογιστική Γεωμετρία
 • Υπολογιστική Νοημοσύνη
 • Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
 • Ψηφιακή Σχεδίαση 
 • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
 • Διαχείριση Σύνθετων Δεδομένων
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου
 • Αυτόνομοι Πράκτορες
 • Επιχειρηματικότητα στην Πληροφορική
 • Αλγόριθμοι Απόκρυψης Πληροφορίας
 • Αλγοριθμικές Τεχνικές για Δεδομένα Ευρείας Κλίμακας
 • Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών
 • Υπολογιστική Όραση
 • Ασύρματες Ζεύξεις
 • Διδακτική της Πληροφορικής
 • Παράλληλη Επεξεργασία
 • Έμπειρα Συστήματα
 • Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Βασικά Ηλεκτρονικά
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες
 • Γραμμικός Προγραμματισμός
 • Ολοκληρωμένα Κυκλώματα VLSI
 • Θεωρία Πληροφορίας & Κωδίκων
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου
 • Διδακτική της Πληροφορικής
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική
 • Aντικειμενοστρεφής Σχεδίαση
 • Ειδικά θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής
 • Πτυχιακή Eργασία

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής μπορούν να εφαρμόσουν τις δεξιότητες τους σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων και τομέων εργασίας.

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές θέσεις εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Eνδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Eιδικότερα,

 

  εγγράφονται ως μέλη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), στην ειδικότητα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών, μετά από εξετάσεις και

μπορούν να απασχοληθούν με:

 • τη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την κατασκευή, την επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων στις εγκαταστάσεις τους και στις πάσης φύσεως εφαρμογές τους στους επιστημονικούς τομείς:
  • των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
  • των τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων,
  • της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων και
  • των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και ήχου, επεξεργασίας ομιλίας, γραφικών, κ.λ.π

 

 • τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής:
  • του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
  • της πληροφορικής,
  • των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και
  • των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.

  Oι πτυχιούχοι/ες του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ86 Πληροφορικής.

 

 • την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά Ερευνητικά Κέντρα στους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς,

 

την προσφορά υπηρεσιών

 • σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών
  • υπουργείων,
  • δημοσίων οργανισμών,
  • υπηρεσιών και επιχειρήσεων,
 • σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
 • στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα,
 • στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
 • στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού,
 • στις μεταφορές,
 • τη ναυτιλία,
 • τον τουρισμό,
 • σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

 

Δείτε την επαγγελματική μονογραφία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εδώ.

 

 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο