Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ:  15.276

ΕΠΑΛ: 15.150

Βάση 2022
14.792
Εισακτέοι
263
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  24%

 Φυσική  28%

 Χημεία   20%

 Μαθηματικά   28%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  24%

 Μαθηματικά   28%

 Πληροφορική  28%

 Οικονομία  20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητα 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2    25%

 

Τομέας Πληροφορικής 

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)    25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητα 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%Κωδικός Σχολής
0390
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Πληροφορικής
 • Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του ΠΑ.Δ.Α. είναι η παροχή παιδείας υψηλού επιπέδου, η οποία κατατείνει στη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία των υπολογιστών, των επικοινωνιών και της πληροφορικής.

 

 

 • Διαχείρισης Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης
 • Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων
 • Τεχνολογίας Υπολογιστικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων, ΙοΤ και Βελτιστοποίησης
 • Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης
 • Διαδικτυακής Πληροφορικής και Τεχνολογιών Υπολογιστικού Νέφους
 • Βιομηχανικών Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Ευφυών Συστημάτων Γνώσης, Εικόνας και Πληροφορίας

 

 

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Π.Α.Δ.Α. είναι πενταετής,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

  H επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Ιntegrated Μaster).

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών υποστηρίζει τις εξής τρεις Ροές Εξειδίκευσης (ΡΕ):
ΡΕ-1: Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
ΡΕ-2: Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων
ΡΕ-3: Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών 

 

 Ένας/μία φοιτητής/τρια προκειμένου να αποφοιτήσει, θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς:

 

 • πενήντα πέντε (55) μαθήματα εφόσον δεν πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση, και
 • πενήντα τέσσερα (54) μαθήματα στην περίπτωση που πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς

 • τα τριάντα εννέα (39) Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα με 190 Πιστωτικές Μονάδες και επιπλέον:
  • (α) τα τέσσερα (4) Βασικά μαθήματα (ΒΡ) της Ροής Εξειδίκευσης με 20 Πιστωτικές Μονάδες που θα επιλέξει,
  • (β) δώδεκα (12) Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) μαθήματα με 60 Πιστωτικές Μονάδες εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) ΕΥ της Ροής Εξειδίκευσης που θα επιλέξει, και το πολύ επτά (7) ΕΥ μαθήματα από τις άλλες δύο Ροές Εξειδίκευσης ή μαθήματα Γενικής Παιδείας ή προσφερόμενα μαθήματα άλλων ΠΠΣ, στην περίπτωση που δεν πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση, ή
  • έντεκα (11) Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) ΕΥ του Κύκλου Σπουδών που θα επιλέξει, και το πολύ έξι (6) μαθήματα από τις άλλες δύο Ροές Εξειδίκευσης ή μαθήματα Γενικής Παιδείας ή προσφερόμενα μαθήματα άλλων ΠΠΣ, στην περίπτωση που πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση. 

 

 

Η Διπλωματική Εργασία έχει ερευνητικό, μελετητικό, αναπτυξιακό ή εφαρμοσμένο ερευνητικό χαρακτήρα.

 • Παρέχεται η δυνατότητα στους/στις σπουδαστές/στριες να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες από την ολοκληρωμένη μελέτη σε βάθος ενός θέματος της ειδικότητάς τους. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική στο δέκατο (10ο) εξάμηνο σπουδών.
 • Οι συνολικές πιστωτικές μονάδες (ECTS) της διπλωματικής εργασίας είναι 30.

 

 

Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος πρσφέρεται επίσης η δυνατότητα πραγματοποίησης τρίμηνης Πρακτικής Άσκησης, η οποία ωστόσο είναι προαιρετική και ισοδυναμεί με (απαλλάσσει από) ένα (1) μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό. 

 

 

1o Εξάμηνο

 • Μαθηματική Ανάλυση Ι 
 • Γραμμική Άλγεβρα 
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών 
 • Διακριτά Μαθηματικά 
 • Φυσική 

 

2o Εξάμηνο

 • Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων 
 • Πιθανότητες και Στατιστική 
 • Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ 
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 
 • Ψηφιακή Σχεδίαση 
 • Θεωρία Κυκλωμάτων 

 

3o Εξάμηνο

 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 
 • Ηλεκτρονική 
 • Δομές Δεδομένων
 • Δίκτυα Υπολογιστών Ι 
 • Λειτουργικά Συστήματα Ι 
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 

 

4o Εξάμηνο

 • Βάσεις Δεδομένων Ι 
 • Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 
 • Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ 
 • Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Εφαρμογών 
 • Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 
 • Σήματα και Συστήματα 
 • Σύνταξη Τεχνικών Κειμένων 

 

5o Εξάμηνο

 • Βάσεις Δεδομένων ΙΙ 
 • Δικτυακός Προγραμματισμός 
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων 
 • Τεχνητή Νοημοσύνη 
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 
 • Εισαγωγή στον Παράλληλο Υπολογισμό 

 

6o Εξάμηνο

 • Τεχνολογία Λογισμικού 
 • Ασφάλεια στην Τεχνολογία της Πληροφορίας 
 • Μεταγλωττιστές 
 • Μικροηλεκτρονική 
 • Κατανεμημένα Συστήματα 
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες 

 

7o Εξάμηνο

 • Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων 
 • Θεωρία Υπολογισμού 

Για κάθε Ροή Εξειδίκευσης επιλέγονται τα 2 μαθήματα ΒΡ και 2 μαθήματα ΕΥ

Ροή Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων (ΒΡ)
 • Ανάκτηση Πληροφορίας (ΒΡ)
 • Μάθημα Επιλογής (ΕΥ) 
 • Μάθημα Επιλογής (ΕΥ) 

Ροή Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

 • Μικροϋπολογιστές (BΡ)
 • Σχεδίαση Συστημάτων με Χρήση Υπολογιστή (ΒΡ)
 • Μάθημα Επιλογής (ΕΥ)
 • Μάθημα Επιλογής (ΕΥ)

Ροή Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

 • Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες (ΒΡ)
 • Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών (ΒΡ)
 • Μάθημα Επιλογή (ΕΥ)
 • Μάθημα Επιλογής (ΕΥ)

 

8ο Εξάμηνο

Για κάθε Ροή Εξειδίκευσης επιλέγονται τα 2 μαθήματα ΒΡ και 4 μαθήματα ΕΥ

Ροή Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (ΒΡ)
 • Γραφικά Υπολογιστών (ΒΡ)
 • Μάθημα Επιλογής (ΕΥ)
 • Μάθημα Επιλογής (ΕΥ)
 • Μάθημα Επιλογής (ΕΥ)
 • Μάθημα Επιλογής (ΕΥ)

Ροή Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

 • Αυτόματος Έλεγχος Συστημάτων (ΒΡ)
 • Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (ΒΡ)
 • Μάθημα Επιλογής (ΕΥ)
 • Μάθημα Επιλογής (ΕΥ)
 • Μάθημα Επιλογής (ΕΥ)
 • Μάθημα Επιλογής (ΕΥ)

Ροή Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

 • Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών (ΒΡ)
 • Υπολογιστική Νέφους και Υπηρεσίες (ΒΡ)
 • Μάθημα Επιλογής (ΕΥ)
 • Μάθημα Επιλογής (ΕΥ)
 • Μάθημα Επιλογής (ΕΥ)
 • Μάθημα Επιλογής (ΕΥ)

 

9ο Εξάμηνο

Για κάθε Ροή Εξειδίκευσης επιλέγονται 6 μαθήματα ΕΥ

 

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

 

 

Οδηγός Σπουδών

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε πρόσφατα η Deloitte για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος, δείχνει πως η ελληνική αγορά έως το 2030 θα χρειαστεί 300.000 πτυχιούχους του κλάδου που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και εκτιμάται ένα κενό προσφοράς/ζήτησης ειδικών επιστημόνων με υψηλού επιπέδου τεχνολογική εκπαίδευση, το οποίο θα αγγίζει περίπου τους 7.000–7.500 κατ’ έτος για την περίοδο 2023–2030.

 Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής και Υπολογιστών με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων υλικού, ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων λογισμικού και σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Ειδικότερα, 

 

 • στο σχεδιασμό και τη διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών, εγκατάσταση λογισμικού επικοινωνιών, διαχείριση επικοινωνιακών πόρων, εγκατάσταση κινητών υπολογιστικών συστημάτων, διαχείριση κινητών υπολογιστικών πόρων. 
 • στο σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστημάτων.
 • στον προγραμματισμό μικρής και μεγάλης κλίμακας, προγραμματισμό συστήματος, ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού, δημιουργία διεπαφών χρήστη−λογισμικού, σχεδιασμό εργονομικών συστημάτων, παραγωγή λογισμικού ανάλυσης και σύνθεσης εικόνας, σχεδιασμό και εγκατάσταση νοημόνων και ευφυών συστημάτων. 
 • στη δημιουργία συστημάτων πραγματικού χρόνου και ελεγχόμενης διαθεσιμότητας και ασφάλειας.
 • στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση περιφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων. 
 • στο σχεδιασμό και προγραμματισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων. 
 • στο σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση και συντήρηση βιομηχανικών συστημάτων υποστηριζόμενων από υπολογιστές και λογισμικού συστημάτων παραγωγής.

 

Επιπλέον, 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα:

Εργασίας

 • σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.

αλλά και

 • ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.  

Απασχόλησης

 • στο δημόσιο και εξέλιξης στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 Το πτυχίο του Τμήματος εξασφαλίζει την πρόσβαση σε θέσεις του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς συμπεριλαμβάνεται στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής του ΦΕΚ/Α232/17-12-2022 που αφορά στον καθορισμό προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου


Συμμετοχής

 • στην εκπόνηση μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών και έργων, στις κατηγορίες που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο