Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0245
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 2ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 14.735
 •   Εισακτέοι
 • 125
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσα και Λογοτεχνία   20%

 Φυσική  25%

 Χημεία 20%

 Μαθηματικά  35%


Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Πρωταρχικοί στόχοι του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου είναι:

α) να εκπαιδεύει τους/τις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες στην κατανόηση θεμελιωδών εννοιών των μαθηματικών και στην περαιτέρω ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης,

β) να παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες, υψηλού επιπέδου μαθηματική γνώση, η οποία ανταποκρίνεται στην εξέλιξη της επιστήμης των μαθηματικών και

γ) να μάθει τους/τις φοιτητές/τριες να χειρίζονται με άνεση θέματα που απαιτούν ικανότητα ποσοτικής και ποιοτικής αντίληψης αλλά και λογικής ανάλυσης, είτε αφορά θέματα θεωρητικής προσέγγισης είτε εφαρμογής σε άλλα επιστημονικά πεδία.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής
 2. Γεωμετρίας
 3. Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης
 4. Μαθηματικής Ανάλυσης
 5. Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών ΑΠΘ

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε Υποχρεωτικά, Υποχρεωτικά Επιλογής, επιλογής και Ελεύθερης Επιλογής.

Kάθε φοιτητής/τρια για τη λήψη του πτυχίου του θα πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς:

 • σε εικοσιτέσσερα (24) Yποχρεωτικά μαθήματα  
 • σε τέσσερα (4) μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής (ΥΕ) από τέσσερις διαφορετικούς Τομείς
 • σε τουλάχιστον δεκατρία (13) επιπλέον μαθήματα που μπορεί να είναι:
  • μαθήματα ΥΕ που δεν έχουν ήδη επιλεχθεί
  • μαθήματα Επιλογής (Ε) από τον κατάλογο των Μαθημάτων Επι­λο­γής
  • έως τέσσερα (4) μαθήματα Ελεύθε­ρης Επιλογής (ΕΕ).

 

 

Η πρακτική άσκηση προσφέρεται ως μάθημα επιλογής στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ. με τίτλο «Πρακτική Άσκηση», στο 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών και αντιστοιχεί σε 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 Είναι πλήρους απασχόλησης (30-40 ώρες την εβδομάδα) για χρονικό διάστημα δύο μηνών και πραγματοποιείται σε Σχολεία Β/μιας εκπαίδευσης και ειδικά σχολεία εφόσον διδάσκονται Μαθηματικά, Εταιρείες Η/Υ, όπου ασχολούνται με επεξεργασία και έλεγχο δεδομένων και ανάπτυξη λογισμικού, Μετεωρολογία Στρατού, Επικοινωνίες, Τράπεζες, Νοσοκομεία, Εταιρείες επεξεργασίας και ανάλυσης Ιατρικών δεδομένων, Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.

 • Πέραν αυτών οι φοιτητές/τριες μπορούν επίσης να ασκηθούν και σε άλλους χώρους (Οργανισμούς, Επιχειρήσεις κλπ.), όπου χρησιμοποιούνται γνώσεις Μαθηματικών. 

 

1o Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στη Θεωρία Αριθμών
 • Στοιχεία από τη Γραμμική Άλγεβρα
 • Λογισμός Ι
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ

Μαθήματα Επιλογής

 • Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων σε Αγγλική Γλώσσα

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Εισαγωγή στη Μετεωρολογία και Κλιματολογία
 • Συγγραφή Μαθηματικών Kειμένων με LATEX

 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στη Θεωρία Αριθμών (επαν)
 • Λογισμός ΙΙ
 • Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας
 • Θεωρητική Πληροφορική Ι
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (F ή C)
 • Μαθηματικός Προγραμματισμός

Μαθήματα Επιλογής

 • Συγγραφή Μαθηματικών Kειμένων με LATEX

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων σε Αγγλική Γλώσσα

 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αλγεβρικές Δομές Ι  
 • Λογισμός ΙΙI  
 • Τοπολογία Μετρικών Χώρων  
 • Εισαγωγή στη Γεωμετρία Ι  
 • Θεωρία Πιθανοτήτων Ι

 

4o Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αλγεβρικές Δομές ΙΙ  
 • Λογισμός ΙV  
 • Διαφορικές Εξισώσεις  
 • Τοπολογία Μετρικών Χώρων (επαν.)
 • Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ
 • Στοχαστικές διαδικασίες

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση 
Κλασική Διαφορική Γεωμετρία Ι 
Αριθμητική Ανάλυση 
Στατιστική 
Στοχαστικές Στρατηγικές

 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μιγαδική Ανάλυση  
 • Στοχαστικές Στρατηγικές(επαναληπτικό)
 • Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση (επαναληπτικό)

Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής

 • Θεωρία Ομάδων
 • Θεωρία Συνόλων Ι
 • Θεωρία Αριθμών
 • Στοιχεία Συναρτησιακής Ανάλυσης
 • Θεωρία Μέτρου
 • Γενική Τοπολογία*
 • Κλασική Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ
 • Εισαγωγή στη Γεωμετρία ΙΙ  
 • Υπολογιστικά Μαθηματικά  
 • Θεωρητική Πληροφορική ΙΙ  
 • Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Η/Υ
 • Θεωρία Πινάκων  
 • Προσδιοριστικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

Μαθήματα Επιλογής

 • Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού
 • Ανάλυση Δεδομένων 
 • Χρονικές Σειρές
 • Μαθηματικά Λογισμικά και οι Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης
 • Ειδικά Θέματα Α 
 • Μηχανική Συνεχών Μέσων
 • Γενική και Δυναμική Μετεωρολογία

 

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μιγαδική Ανάλυση (επαν.)

Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής

 • Μαθηματική Λογική Ι
 • Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες 
 • Κλασική Θεωρία Ελέγχου
 • Θεωρία Galois
 • Προχωρημένα Θέματα Άλγεβρας
 • Διαφορικές Εξισώσεις με Μ.Π.
 • Γεωμετρία και Ομάδες
 • Αλγεβρικές Καμπύλες
 • Κώδικες Διορθωτές Λαθών
 • Στατιστική Μάθησης 
 • Μαθηματική Στατιστική 
 • Στοχαστικές Επιχειρησιακές Έρευνες 

Μαθήματα Επιλογής

 • Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων
 • Στοχαστικές Μέθοδοι στα
 • Χρηματοοικονομικά
 • Διδακτική των Μαθηματικών Ι
 • Ειδικά Θέματα Α/Β

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Σεισμολογία 
 • Θεωρητική Μηχανική 
 • Σεμινάριο - Εργαστήριο Διδακτικής Μαθηματικών
 • Μάθημα από άλλο τμήμα του Α.Π.Θ.

 

8ο Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής

 • Αλγεβρική Θεωρία  
 • Εισαγωγή στη Γεωμετρία
 • Riemann
 • Ανάλυση Fourier  
 • Κρυπτογραφία
 • Στατιστική Συμπερασματολογία

Μαθήματα Επιλογής

 • Μαθηματική Θεωρία της Γενικής Σχετικότητας
 • Μοντέρνα Θεωρία Ελέγχου   
 • Θεωρία Ασαφών Συνόλων 
 • Δειγματοληψία 
 • Αριθμών Θεωρία Πληροφορίας και Χάους
 • Συνδυαστική και Θεωρία Γραφημάτων
 • Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ (πρακτική άσκηση)
 • Ειδικά Θέματα Β
 • Υπολογιστική Γεωμετρία 
 • Πρακτική Άσκηση
 • Ιστορία των Μαθηματικών

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Μάθημα από άλλο τμήμα του Α.Π.Θ.

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Μαθηματικών με βάση τη γενική μαθηματική παιδεία καθώς και τις ειδικές και εξειδικευμένες γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Πιο συγκεκριμένα,

 

Ως επιστημονικό προσωπικό στους κλάδους

 • της Βιομηχανίας,
 • της Τεχνολογίας,
 • των Επιστημών Ζωής,
 • των Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών,
 • των Διοικητικών Μονάδων των Υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Οργανισμών.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Αναλογιστών και ΠΕ Μαθηματικών.

 

Ως Ειδική/ός επιστήμονας

(αναλογιστής, ελεγκτής, οικονομικός αναλυτής, αναλυτής αγοράς, στατιστικολόγος, προγραμματιστής)

 • στη μαθηματική μοντελοποίηση, 
 • τον προγραμματισμό, 
 • τη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, 
 • το σχεδιασμό ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, ώστε να συνεισφέρει στις επιστήμες των Οικονομικών, της Ιατρικής, της Βιολογίας, της Επιδημιολογίας, της Μετεωρολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Πληροφορικής και στις εφαρμογές τους, 
 • σε πληροφοριακά συστήματα μηχανοργάνωσης δημόσιων επιχειρήσεων, φορέων, Οργανισμών, 
 • σε ασφαλιστικές εταιρείες, 
 • σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, 
 • σε εταιρείες έρευνας αγοράς και marketing, 
 • σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, 
 • σε τράπεζες, 
 • σε βιομηχανικές μονάδες, 
 • σε ναυτιλιακές εταιρείες κ.α.

 

Ως Ερευνήτρια/τής

 • σε θεωρητικό ή/και εφαρμοσμένο επίπεδο σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα με αντικείμενα έρευνας αντίστοιχα των παραπάνω επιστημονικών περιοχών.

 

Ως Καθηγήτρια/τής

 • για τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων, που σχετίζονται με τη μαθηματική επιστήμη και τις εφαρμογές της σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης κατέχοντας Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 03 Μαθηματικών.

 

Αναδυόμενοι Τομείς

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία οδηγούν τη μαθηματική επιστήμη σε νέους κλάδους όπως είναι:  

 η Μαθηματική Βιολογία και Βιοπληροφορική, οι οποίες διεπιστημονικά εφαρμόζουν μαθηματικές τεχνικές για την κατανόηση βιολογικών συστημάτων και διεργασιών, όπως η δυναμική του πληθυσμού, οι βιοχημικές αντιδράσεις και η εξελικτική βιολογία.

 • Μάλιστα, η βιοπληροφορική περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων για την ανάλυση βιολογικών δεδομένων, όπως αλληλουχίες DNA και πρωτεϊνικές δομές.

Επιπλέον,  η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων και των κυβερνοαπειλών, οδηγεί όλο και περισσότερο στη ζήτηση ειδικών με μαθηματικές τεχνικές που μπορούν να προστατεύσουν τις πληροφορίες (προσωπικά δεδομένα) και τις επικοινωνίες. Έτσι, οι απόφοιτοι/ες μαθηματικών Τμημάτων μπορούν να εξειδικευτούν:

 στην Κυβερνοασφάλεια αλλά και


 την Κρυπτογραφία, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μαθηματικές αρχές για την ασφαλή κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δεδομένων.

 

Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη των Μαθηματικών στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Μαθηματικών ΑΠΘ (59:30)
Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Στατιστικοί και οι Μαθηματικοί
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο