Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο
Βάση 2023
9.950
Βάση 2022
9.500
Εισακτέοι
100
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσα και Λογοτεχνία   25%

 Φυσική  25%

 Χημεία 25%

 Μαθηματικά  25%


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1555
Πόλη
Καστοριά
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στους/στις φοιτητές/τριες του στην επιστήμη των μαθηματικών. Να έχει ενεργό ρόλο στη τοπική κοινότητα με τη διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων και για την επίτευξη του στόχου αυτού συνεργάζεται με το τοπικό παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στην Καστοριά.

 Το Τμήμα Μαθηματικών ιδρύθηκε το 2019 σύμφωνα με τον Νόμο 4610/07.05.2019, που αφορά τις Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 4610/07.05.2019, τεύχος 70).

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι είκοσι (20) και προσφέρουν τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία, τις γνώσεις και το πλαίσιο αναφοράς της μαθηματικής επιστήμης.

Από το 3ο έτος σπουδών οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μαθήματα από ένα σύνολο μαθημάτων έτσι ώστε να διαμορφώσουν το ατομικό τους πρόγραμμα σπουδών.

Πιο συγκεκριμένα,

 • Τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα έχουν από τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα.
 • Στο 5ο και 6ο εξάμηνο σπουδών υπάρχουν δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και τρία (3) μαθήματα επιλογής.
 • Στο 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές επιλέγουν πέντε (5) μαθήματα από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής

 Βεβαίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Το Τμήμα χορηγεί βεβαίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών σε φοιτητές ή πτυχιούχους του Τμήματος που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τέσσερα από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Εισαγωγή στους Αλγόριθμους και τον Προγραμματισμό
 • Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση
 • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών με C
 • Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων Ι
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Δομές Δεδομένων
 • Υπολογιστική Στατιστική
 • Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων ΙΙ
 • Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού
 • Τεχνολογία Πολυμέσων
 • Γραφικά με Υπολογιστές
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

 

 

Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας.

 • Η Πτυχιακή Εργασία μπορεί να επιλεγεί ως μάθημα επιλογής στο 8ο εξάμηνο σπουδών και ισοδυναμεί με δύο μαθήματα επιλογής (12 ECTS).

 

 

Οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 5ο εξάμηνο ή μεγαλύτερο εξάμηνο φοίτησης μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση.

 • Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική σαν μάθημα επιλογής, δεν μετράει στον βαθμό του πτυχίου, δεν αντικαθιστά κάποιο άλλο μάθημα, αναγράφεται στο παράρτημα διπλώματος και λαμβάνει 3 ECTS.

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Απειροστικός Λογισμός Ι    
 • Γραμμική Άλγεβρα Ι
 • Αναλυτική Γεωμετρία I    
 • Θεμελιώδεις Έννοιες Μαθηματικών    

 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙ    
 • Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ    
 • Αναλυτική Γεωμετρία ΙΙ
 • Εισαγωγή στους Αλγόριθμους και τον Προγραμματισμό

 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ
 • Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
 • Πιθανότητες Ι

 

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Απειροστικός Λογισμός IV
 • Πραγματική Ανάλυση    
 • Άλγεβρα Ι    
 • Στατιστική Ι    

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Άλγεβρα ΙΙ
 • Μαθηματική Μοντελοποίηση Ι

Μαθήματα Επιλογής

 • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα    
 • Θεωρία Αριθμών    
 • Πιθανότητες ΙΙ
 • Κλασική Μηχανική  
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών με C  
 • Ανάλυση Fourier 
 • Τοπολογία 
 • Διακριτά Μαθηματικά

 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μιγαδική Ανάλυση
 • Διαφορική Γεωμετρία

Μαθήματα Επιλογής

 • Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων Ι
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Δομές Δεδομένων    
 • Υπολογιστική Στατιστική    
 • Θεωρία Μέτρου
 • Θεωρία Galois    
 • Αστρονομία Ι

 

7ο Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής

 • Μαθηματική Φυσική
 • Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων ΙΙ
 • Μαθηματικός Προγραμματισμός    
 • Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού
 • Στοχαστικές Διαδικασίες    
 • Θεωρία Συνόλων    
 • Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ 
 • Συναρτησιακή Ανάλυση 
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 
 • Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Ι 
 • Θεωρία Αυτομάτων και τυπικών γλωσσών 
 • Οικονομετρία 
 • Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Θεωρία 
 • Αστρονομία ΙΙ

 

8ο Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής

 • Μαθηματική Μοντελοποίηση ΙΙ    
 • Συστήματα Αναμονής
 • Στατιστική ΙΙ  
 • Μαθηματική Λογική  
 • Θεωρία Τελεστών  
 • Αλγεβρική Γεωμετρία  
 • Ειδικά Θέματα Μαθηματικών ΙΙ  
 • Τεχνολογία Πολυμέσων
 • Γραφικά με Υπολογιστές  
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος  
 • Ανάλυση Χρονοσειρών  
 • Μικροοικονομική Ανάλυση  
 • Ουράνια Μηχανική  
 • Γενική Θεωρία Σχετικότητας

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Μαθηματικών με βάση τη γενική μαθηματική παιδεία καθώς και τις ειδικές και εξειδικευμένες γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Πιο συγκεκριμένα,

 

Ως επιστημονικό προσωπικό στους κλάδους

 • της Βιομηχανίας,
 • της Τεχνολογίας,
 • των Επιστημών Ζωής,
 • των Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών,
 • των Διοικητικών Μονάδων των Υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Οργανισμών.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Αναλογιστών και ΠΕ Μαθηματικών.

 

Ως Ειδική/ός επιστήμονας

(αναλογιστής, ελεγκτής, οικονομικός αναλυτής, αναλυτής αγοράς, στατιστικολόγος, προγραμματιστής)

 • στη μαθηματική μοντελοποίηση, 
 • τον προγραμματισμό, 
 • τη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, 
 • το σχεδιασμό ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, ώστε να συνεισφέρει στις επιστήμες των Οικονομικών, της Ιατρικής, της Βιολογίας, της Επιδημιολογίας, της Μετεωρολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Πληροφορικής και στις εφαρμογές τους, 
 • σε πληροφοριακά συστήματα μηχανοργάνωσης δημόσιων επιχειρήσεων, φορέων, Οργανισμών, 
 • σε ασφαλιστικές εταιρείες, 
 • σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, 
 • σε εταιρείες έρευνας αγοράς και marketing, 
 • σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, 
 • σε τράπεζες, 
 • σε βιομηχανικές μονάδες, 
 • σε ναυτιλιακές εταιρείες κ.α.

 

Ως Ερευνήτρια/τής

 • σε θεωρητικό ή/και εφαρμοσμένο επίπεδο σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα με αντικείμενα έρευνας αντίστοιχα των παραπάνω επιστημονικών περιοχών.

 

Ως Καθηγήτρια/τής

 • για τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων, που σχετίζονται με τη μαθηματική επιστήμη και τις εφαρμογές της σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης κατέχοντας Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 03 Μαθηματικών.

 

Αναδυόμενοι Τομείς

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία οδηγούν τη μαθηματική επιστήμη σε νέους κλάδους όπως είναι:  

 η Μαθηματική Βιολογία και Βιοπληροφορική, οι οποίες διεπιστημονικά εφαρμόζουν μαθηματικές τεχνικές για την κατανόηση βιολογικών συστημάτων και διεργασιών, όπως η δυναμική του πληθυσμού, οι βιοχημικές αντιδράσεις και η εξελικτική βιολογία.

 • Μάλιστα, η βιοπληροφορική περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων για την ανάλυση βιολογικών δεδομένων, όπως αλληλουχίες DNA και πρωτεϊνικές δομές.

Επιπλέον,  η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων και των κυβερνοαπειλών, οδηγεί όλο και περισσότερο στη ζήτηση ειδικών με μαθηματικές τεχνικές που μπορούν να προστατεύσουν τις πληροφορίες (προσωπικά δεδομένα) και τις επικοινωνίες. Έτσι, οι απόφοιτοι/ες μαθηματικών Τμημάτων μπορούν να εξειδικευτούν:

 στην Κυβερνοασφάλεια αλλά και


 την Κρυπτογραφία, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μαθηματικές αρχές για την ασφαλή κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δεδομένων.

 

Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη των Μαθηματικών στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Βρες τι θα σπουδάσεις! Τμήμα Μαθηματικών
Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Στατιστικοί και οι Μαθηματικοί
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο