Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο
Βάση 2023
10.620
Βάση 2022
10.580
Εισακτέοι
51
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσα και Λογοτεχνία   20%

 Φυσική  25%

 Χημεία 20%

 Μαθηματικά  35%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0248
Πόλη
Ηράκλειο
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το ενιαίο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών συνεχίζει την ισχυρή παράδοση των δύο τμημάτων παρέχοντας μαθηματική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου δίνοντας, παράλληλα, έμφαση στην προσωπική επαφή φοιτητών και διδασκόντων.

 • Στο Τμήμα εισάγονται φοιτητές/τριες σε δύο κατευθύνσεις, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Το πρόγραμμα στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά δίνει έμφαση στα γνωστικά πεδία των μαθηματικών και τους επιστημονικούς υπολογισμούς που στηρίζουν τις εφαρμογές και τη σύγχρονη τεχνολογία παρέχοντας διεπιστημονική γνώση.

 

 

 1. Ανάλυσης
 2. Γεωμετρίας-Άλγεβρας
 3. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις και Αριθμητική Ανάλυση
 4. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Επιστημονικοί Υπολογισμοί και Μοντελοποίηση

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών -  Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

 Το πρόγραμμα σπουδών στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά εστιάζει στην Ανάλυση, τις Διαφορικές Εξισώσεις, τις Πιθανότητες και Στοχαστικές Διαδικασίες, Βελτιστοποίηση, Αριθμητική Ανάλυση και υπολογιστικές μεθόδους.

 • Εκθέτει τους φοιτητές του προγράμματος στα γνωστικά πεδία των μαθηματικών και τους επιστημονικούς υπολογισμούς που στηρίζουν τις εφαρμογές και τη σύγχρονη τεχνολογία, παρέχοντας διεπιστημονική γνώση.

Για την απόκτηση του πτυχίου ο φοιτητής ή η φοιτήτρια πρέπει να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία:

 • δεκαπέντε (15) υποχρεωτικά μαθήματα 
 • έξι (6) μαθήματα Κορμού 
 • τρία (3) Προχωρημένα μαθήματα 
 • τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα άλλων Επιστημών

 

 

Προϋπόθεση για την ανάθεση πτυχιακής εργασίας είναι να έχει παρακολουθήσει ο/η φοιτητής/τρια με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος της Κατεύθυνσης και δύο (2) επιπλέον μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας.

 

 

Το Τμημα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ειναι το πρώτο τμήμα με αντικείμενο τα μαθηματικά του οποίου το πρόγραμμα σπουδών (και των δυο κατευθύνσεων) δίνει τη δυνατότητα, σε όσους επιθυμούν, να αποκτησουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια μετά την επιτυχή παρακολουθηση μιας σειράς μαθημάτων επιλογής τα οποία αναγνωρίζονται ως μέρος των μαθημάτων που απαιτούνται για την απονομή πτυχίου.

 Συγκεικριμένα, οι φοιτητές/τριες για την απόκτηση του Πιστοποιητικού θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα, δύο (2) τουλάχιστον από κάθε μια από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές οι οποίες εμπεριέχονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος:

 • Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
 • Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
 • Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

 

 

 Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριων εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ως μάθημα επιλογής που προσφέρεται στο 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών, υποστηρίζεται από το ΕΣΠΑ (Υπουργείο Παιδείας) και η τυπική της διάρκεια είναι 3 μήνες. Η πρακτική άσκηση είναι δυνατόν να υλοποιηθεί στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε φορείς με τους οποίους το Τμήμα μπορεί να έρθει σε συμφωνία συνεργασίας, όπως:

 • Επιχειρήσεις
 • Δημόσιους Οργανισμούς
 • Ερευνητικά Ιδρύματα
 • Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς: Σχολεία, κλπ.

Δικαιώμα συμμετοχής έχουν όσοι/ όσες υποψήφιοι/ιες:

 • έχουν περάσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, εκτός ίσως από δύο, κατά την αίτηση της πρακτικής άσκησης
 • έχουν συγκεντρώσει εκατόν πενήντα (150) πιστωτικές μονάδες.

 

 

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Αναλυτική Γεωμετρία και Μιγαδικοί Αριθμοί
 • Aπειροστικός Λογισμός Ι    
 • Θεμέλια των Μαθηματικών    
 • Γλώσσα Προγραμματισμού Ι
 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙ    
 • Γραμμική Άλγεβρα Ι
 • Γλώσσα Προγραμματισμού ΙI    
 • Aπειροστικός Λογισμός ΙΙΙ
 • Φυσική Ι
 • Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα    
 • Ανάλυση Ι
 • Ανάλυση ΙI    
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Θεωρία Πιθανοτήτων
 • Διαφορικές Εξισώσεις    

Μαθήματα Κορμού

 • Μιγαδική Ανάλυση
 • Πραγματική Ανάλυση
 • Συναρτησιακή Ανάλυση
 • Ανάλυση Πολλών Μεταβλητών
 • Άλγεβρα Ι
 • Άλγεβρα ΙI    
 • Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
 • Διαφορική Γεωμετρία
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Αριθμητική Λύση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων    
 • Παραμετρική Στατιστική
 • Eφαρμοσμένη Στατιστική
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
 • Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 • Λογισμός Μεταβολών
 • Φυσική ΙΙ
 • Μαθηματική Μοντελοποίηση    
 • Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων
 • Δομές Δεδομένων    

Προχωρημένα Μαθήματα

 • Αριθμητική Λύση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων    
 • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
 • Θεωρία Προσέγγισης και Εφαρμογές
 • Στοχαστικές Ανελίξεις
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
 • Δυναμική Μετεωρολογία    
 • Εισαγωγή στην Ακουστική Ωκεανογραφία
 • Θεωρία Ρευστών
 • Κυματική Διάδοση
 • Μαθηματική Θεωρία Υλικών
 • Μαθηματική Βιολογία
 • Αριθμητική Πρόγνωση Καιρού
 • Θεωρία Bελτιστοποίησης
 • Παράλληλοι Υπολογισμοί
 • Θεωρία Βέλτιστου Ελέγχου
 • Θεωρία Παιγνίων

Μαθήματα Επιλογής, Άλλων Επιστημών

 • Οικονομική Θεωρία Ι
 • Οικονομική Θεωρία ΙI

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, Μαθηματικού Περιεχομένου

 • Ευκλείδεια Γεωμετρία και η Διδακτική της
 • Θεωρία Αριθμών    
 • Περιγραφική Στατιστική    
 • Ιστορία των Μαθηματικών και η Χρήση της στη Διδακτική τους    
 • Διδακτική της Ανάλυσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Διδακτική της Άλγεβρας και Αναλυτικής Γεωμετρίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση    
 • Η Μαθηματική Μοντελοποίηση στην Εκπαίδευση    
 • Αρμονική Ανάλυση
 • Θεωρία Oμάδων    
 • Αλγεβρική Γεωμετρία
 • Θεωρία Δακτυλίων και Μodules    
 • Θεωρία Σωμάτων    
 • Τοπολογία
 • Γεωμετρία    
 • Γεωμετρική Tοπολογία
 • Θεωρία Συνόλων
 • Λογική    
 • Εφαρμοσμένη Άλγεβρα
 • Εισαγωγή στην Κρυπτολογία
 • Μαθηματικά Μοντέλα Κλασικής Φυσικής

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, μη Μαθηματικού Περιεχομένου

 • Αγγλικά - Μαθηματική Ορολογία Ι    
 • Αγγλικά - Μαθηματική Ορολογία ΙI
 • Διδακτική Μαθηματικών    
 • Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία των Μαθηματικών    
 • Εργαστήριο Γλώσσας Προγραμματισμού
 • Eπιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Διεθνή Οικονομικά

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

Οδηγός Σπουδών

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών με βάση τη γενική μαθηματική παιδεία καθώς και τις ειδικές και εξειδικευμένες γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 Ωστόσο, η πρόσβαση στην εκτός χώρου εκπαίδευσης αγορά εργασίας εξαρτάται από τις δεξιότητες και ειδικές γνώσεις που αποκτά κανείς από επιπλέον σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

 Οι απόφοιτοι/ες της "Κατεύθυνσης Μαθηματικών" είναι προσανατολισμένοι για μεταπτυχιακές σπουδές στα μαθηματικά, ενώ

 οι απόφοιτοι/ες της "Κατεύθυνσης Εφαρμοσμένων Μαθηματικών" είναι προσανατολισμένοι για μεταπτυχιακές σπουδές στα εφαρμοσμένα μαθηματικά, στη φυσική, στη πληροφορική, στα οικονομικά, τις βιοεπιστήμες, τις επιστήμες περιβάλλοντος κ.ά.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

 Ως επιστημονικό προσωπικό στους κλάδους

 • της Βιομηχανίας,
 • της Τεχνολογίας,
 • των Επιστημών Ζωής,
 • των Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών,
 • των Διοικητικών Μονάδων των Υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Οργανισμών.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Αναλογιστών και ΠΕ Μαθηματικών.

 

Ως Ειδική/ός επιστήμονας

(αναλογιστής, ελεγκτής, οικονομικός αναλυτής, αναλυτής αγοράς, στατιστικολόγος, προγραμματιστής)

 • στη μαθηματική μοντελοποίηση, 
 • τον προγραμματισμό, 
 • τη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, 
 • το σχεδιασμό ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, ώστε να συνεισφέρει στις επιστήμες των Οικονομικών, της Ιατρικής, της Βιολογίας, της Επιδημιολογίας, της Μετεωρολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Πληροφορικής και στις εφαρμογές τους, 
 • σε πληροφοριακά συστήματα μηχανοργάνωσης δημόσιων επιχειρήσεων, φορέων, Οργανισμών, 
 • σε ασφαλιστικές εταιρείες, 
 • σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, 
 • σε εταιρείες έρευνας αγοράς και marketing, 
 • σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, 
 • σε τράπεζες, 
 • σε βιομηχανικές μονάδες, 
 • σε ναυτιλιακές εταιρείες κ.α.

 

Ως Ερευνήτρια/τής

 • σε θεωρητικό ή/και εφαρμοσμένο επίπεδο σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα με αντικείμενα έρευνας αντίστοιχα των παραπάνω επιστημονικών περιοχών.

 

Ως Καθηγήτρια/τής

 • για τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων, που σχετίζονται με τη μαθηματική επιστήμη και τις εφαρμογές της σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης κατέχοντας Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 03 Μαθηματικών.

 

Αναδυόμενοι Τομείς

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία οδηγούν τη μαθηματική επιστήμη σε νέους κλάδους όπως είναι:  

 η Μαθηματική Βιολογία και Βιοπληροφορική, οι οποίες διεπιστημονικά εφαρμόζουν μαθηματικές τεχνικές για την κατανόηση βιολογικών συστημάτων και διεργασιών, όπως η δυναμική του πληθυσμού, οι βιοχημικές αντιδράσεις και η εξελικτική βιολογία.

 • Μάλιστα, η βιοπληροφορική περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων για την ανάλυση βιολογικών δεδομένων, όπως αλληλουχίες DNA και πρωτεϊνικές δομές.

Επιπλέον,  η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων και των κυβερνοαπειλών, οδηγεί όλο και περισσότερο στη ζήτηση ειδικών με μαθηματικές τεχνικές που μπορούν να προστατεύσουν τις πληροφορίες (προσωπικά δεδομένα) και τις επικοινωνίες. Έτσι, οι απόφοιτοι/ες μαθηματικών Τμημάτων μπορούν να εξειδικευτούν:

 στην Κυβερνοασφάλεια αλλά και


 την Κρυπτογραφία, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μαθηματικές αρχές για την ασφαλή κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δεδομένων.

 

Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη των Μαθηματικών στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο