Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο
Βάση 2023
9.670
Βάση 2022
9.445
Εισακτέοι
150
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσα και Λογοτεχνία   20%

 Φυσική  25%

 Χημεία 20%

 Μαθηματικά  35%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0252
Πόλη
Σάμος
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου επιδιώκει οι πτυχιούχοι του να είναι υψηλής ποιότητας και τέτοιας επιστημονικής κατάρτισης που να τους καθιστά ολοκληρωμένους επιστήμονες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει, να αναγνωρίζουν την εφαρμοσιμότητά τους και να τις χρησιμοποιούν.

 Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων σπουδών τους, οι φοιτητές/τριες του Τμήματος αποκτούν μια συνολική, σφαιρική εικόνα των μαθηματικών καθώς και τα εφόδια εκείνα με τα οποία η διάσταση του πρακτικού ενδιαφέροντος των μαθηματικών στις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες καθίσταται σαφής.

 

 

 • Διδακτικής Μαθηματικών και Τεχνολογιών Μάθησης
 • Ελεύθερου Λογισμικού και Τυπογραφίας
 • Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μαθηματικής Μοντελοποίησης


 

Μεταπτυχιακό Τμήματος

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (Υ), Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΚΕΥ) και Προαιρετικά (Π). 

Ειδικότερα,

οι προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι οι ακόλουθες:

1. Πρέπει να έχουν παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς στα 16 Υποχρεωτικά μαθήματα.

2. Πρέπει να έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 18 πρόσθετα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 108 ECTS (Πιστωτικές Μονάδες) τα οποία να πληρούν τις δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Τουλάχιστον 12 από αυτά θα πρέπει να προέρχονται από το πρόγραμμα σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μαθηματικών.

β) Τουλάχιστον 11 από αυτά θα πρέπει να προέρχονται είτε από τα Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μαθηματικών είτε από τα μαθήματα άλλων προγραμμάτων σπουδών που χαρακτηρίζονται ως Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα στον τρέχοντα οδηγό σπουδών.

 

 

Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας.

 • Η Πτυχιακή Εργασία ισοδυναμεί με τρία (3) προαιρετικά μαθήματα και αντιστοιχεί σε 13,5 ECTS.

Για να εκπονήσει ένας/μία φοιτητής/τρια Πτυχιακή Εργασία πρέπει να φοιτά τουλάχιστον στο 4ο έτος σπουδών, να έχει επιτύχει σε δώδεκα (12) τουλάχιστον Υποχρεωτικά μαθήματα και σε τέσσερα (4) τουλάχιστον Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικό του 7ου και 8ου εξαμήνου σπουδών.

Κύριος στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι να φέρει φοιτητές/τριες του Τμήματος σε επαφή με το εργασιακό περιβάλλον, έτσι ώστε να αποκτήσουν μία πολύτιμη εργασιακή εμπειρία πριν αποφοιτήσουν από το Τμήμα.

Η Πρακτική Άσκηση περιλαμβάνει:

 • Ενισχυτική Διδασκαλία σε μαθητές της Β’ Βάθμιας και Α’/θμιας εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών καθώς και σε συναφή αντικείμενα
 • Άσκηση σε φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα που σχετίζονται με τα Μαθηματικά και τις εφαρμογές τους όπως κρυπτογραφία, ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων, τήρηση λογιστικών βιβλίων και επεξεργασία τους με χρήση Η/Υ, διαχείριση βάσεων δεδομένων με χρήση ειδικών πακέτων λογισμικού, στατιστική επεξεργασία στοιχείων, προγραμματισμός Η/Υ και άλλοι σύγχρονοι κλάδοι δραστηριότητας των φορέων.

 

 

Το τμήμα Μαθηματικών χορηγεί πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους/στις φοιτητές/τριες εφόσον έχουν εξεταστεί σε μια σειρά μαθημάτων:


1. «Διδακτική της Ευκλείδειας Γεωμετρίας»
2. «Διδακτική των Μαθηματικών»
3. «Ιστορία Ευκλείδειων και μη Ευκλείδειων Γεωμετριών»
4. «Ιστορία της Μαθηματικής Εκπαίδευσης»
5. «Μαθηματικά για την Εκπαίδευση»
6. «Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση»
7. «Θεωρία της Διδασκαλίας και Πρακτική Άσκηση»*
8. «Πρακτική Άσκηση» (εφόσον σχετίζεται με τη διδασκαλία των μαθηματικών)
9. «Πτυχιακή Εργασία» (εφόσον το θέμα της σχετίζεται με τη διδασκαλία των μαθηματικών σύμφωνα
με τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντα/πουσας καθηγητή/τριας και την τελική έγκριση από την
επιτροπή εξέτασης)

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Απειροστικός Λογισμός Ι    
 • Σύνολα και Αριθμοί     
 • Βασικές Έννοιες Μαθηματικών      

Προαιρετικά Μαθήματα

 • Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας

 

2ο Εξάμηνο   

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γραμμική Άλγεβρα Ι     
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική         
 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙ         
 • Αγγλικά για Μαθηματικά Ι

 

3ο Εξάμηνο   

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ     
 • Τοπολογία Μετρικών Χώρων     
 •  Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ     
 •  Αγγλικά για Μαθηματικά ΙI     

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 •  Γλώσσες Προγραμματισμού     
 •  Διακριτά Μαθηματικά     
 •  Γεωμετρία του Χώρου

 

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Άλγεβρα     
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι     
 • Απειροστικός Λογισμός ΙV     
 • Αγγλικά για Μαθηματικά ΙII       

 Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γραμμικός Προγραμματισμός             
 • Αξιωματική Γεωμετρία    

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αριθμητική Ανάλυση     
 • Ανάλυση    
 • Φυσική Ι     

 Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διδακτική των Μαθηματικών     
 • Θεωρία Αριθμών     
 • Ιστορία Ευκλείδειων και μη Ευκλείδειων Γεωμετριών     

Προαιρετικά Μαθήματα

 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις  
 • Μαθηματικό Λογισμικό     
 • Στοιχειώδης Θεωρία Συνόλων                
 • Υπερβολική Γεωμετρία

 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Πιθανότητες Ι     
 • Μιγαδική Ανάλυση     
 • Διαφορική Γεωμετρία     

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Κλασική Μηχανική     
 • Μαθηματική Λογική     
 • Θεωρία Ομάδων     
 • Θεωρία Galois     
 • Μαθηματική Μοντελοποίηση     
 • Κρυπτογραφία               
 • Διδακτική της Ευκλείδιας Γεωμετρίας 

 Προαιρετικά Μαθήματα

 • Αλγεβρική Τοπολογία     
 • Μαθηματικά για την Εκπαίδευση

 

7ο Εξάμηνο

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις    
 • Στατιστική    
 • Ιστορία των Μαθηματικών    
 • Επιστημονικός Υπολογισμός    
 • Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση    
 • Πρακτική άσκηση (Ενισχυτική Διδασκαλία)
 • Πρακτική άσκηση (Ιδιωτικούς & Δημόσιους φορείς)
 • Προχωρημένες Γλώσσες Προγραμματισμού     
 • Ανάλυση Fourier     
 • Πιθανότητες ΙΙ     
 • Μικροοικονομική Θεωρία Ι       

Προαιρετικά Μαθήματα

 • Δυναμικός Προγραμματισμός     
 • Πτυχιακή Εργασία     
 • Κωδικοποίηση     
 • Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Ι     
 • Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες     
 • Ομάδες και Μετρικοί Χώροι     
 • Θεωρία της διδασκαλίας και Πρακτική Άσκηση

 

8ο Εξάμηνο

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γενική Τοπολογία     
 • Συναρτησιακή Ανάλυση     
 • Στοχαστικές Ανελίξεις     
 • Βάσεις Δεδομένων Ι     
 • Φυσική ΙΙ     
 • Κυρτή Γεωμετρία     
 • Πρακτική άσκηση (Ενισχυτική Διδασκαλία)
 • Πρακτική άσκηση (Ιδιωτικούς & Δημόσιους φορείς)
 • Μακροοικονομική Θεωρία Ι     

Προαιρετικά Μαθήματα

 • Πτυχιακή Εργασία     
 • Θέματα Γεωμετρίας     
 • Θέματα Ανάλυσης 
 • Ιστορία της Μαθηματικής Εκπαίδευσης               
 • Θέματα Άλγεβρας 
 • Ειδικά Θέματα Μαθηματικών ΙΙ                
 • Ασυμπτωτική Ανάλυση     
 • Θεωρία της Διδασκαλίας και Πρακτική Άσκηση

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Μαθηματικών με βάση τη γενική μαθηματική παιδεία καθώς και τις ειδικές και εξειδικευμένες γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Πιο συγκεκριμένα,

 

Ως επιστημονικό προσωπικό στους κλάδους

 • της Βιομηχανίας,
 • της Τεχνολογίας,
 • των Επιστημών Ζωής,
 • των Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών,
 • των Διοικητικών Μονάδων των Υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Οργανισμών.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Αναλογιστών και ΠΕ Μαθηματικών.

 

Ως Ειδική/ός επιστήμονας

(αναλογιστής, ελεγκτής, οικονομικός αναλυτής, αναλυτής αγοράς, στατιστικολόγος, προγραμματιστής)

 • στη μαθηματική μοντελοποίηση, 
 • τον προγραμματισμό, 
 • τη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, 
 • το σχεδιασμό ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, ώστε να συνεισφέρει στις επιστήμες των Οικονομικών, της Ιατρικής, της Βιολογίας, της Επιδημιολογίας, της Μετεωρολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Πληροφορικής και στις εφαρμογές τους, 
 • σε πληροφοριακά συστήματα μηχανοργάνωσης δημόσιων επιχειρήσεων, φορέων, Οργανισμών, 
 • σε ασφαλιστικές εταιρείες, 
 • σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, 
 • σε εταιρείες έρευνας αγοράς και marketing, 
 • σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, 
 • σε τράπεζες, 
 • σε βιομηχανικές μονάδες, 
 • σε ναυτιλιακές εταιρείες κ.α.

 

Ως Ερευνήτρια/τής

 • σε θεωρητικό ή/και εφαρμοσμένο επίπεδο σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα με αντικείμενα έρευνας αντίστοιχα των παραπάνω επιστημονικών περιοχών.

 

Ως Καθηγήτρια/τής

 • για τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων, που σχετίζονται με τη μαθηματική επιστήμη και τις εφαρμογές της σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης κατέχοντας Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 03 Μαθηματικών.

 

Αναδυόμενοι Τομείς

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία οδηγούν τη μαθηματική επιστήμη σε νέους κλάδους όπως είναι:  

 η Μαθηματική Βιολογία και Βιοπληροφορική, οι οποίες διεπιστημονικά εφαρμόζουν μαθηματικές τεχνικές για την κατανόηση βιολογικών συστημάτων και διεργασιών, όπως η δυναμική του πληθυσμού, οι βιοχημικές αντιδράσεις και η εξελικτική βιολογία.

 • Μάλιστα, η βιοπληροφορική περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων για την ανάλυση βιολογικών δεδομένων, όπως αλληλουχίες DNA και πρωτεϊνικές δομές.

Επιπλέον,  η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων και των κυβερνοαπειλών, οδηγεί όλο και περισσότερο στη ζήτηση ειδικών με μαθηματικές τεχνικές που μπορούν να προστατεύσουν τις πληροφορίες (προσωπικά δεδομένα) και τις επικοινωνίες. Έτσι, οι απόφοιτοι/ες μαθηματικών Τμημάτων μπορούν να εξειδικευτούν:

 στην Κυβερνοασφάλεια αλλά και


 την Κρυπτογραφία, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μαθηματικές αρχές για την ασφαλή κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δεδομένων.

 

Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη των Μαθηματικών στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Στατιστικοί και οι Μαθηματικοί
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο