Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο
Βάση 2023
13.100
Βάση 2022
12.305
Εισακτέοι
250
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία   20%

 Φυσική  25%

 Χημεία 20%

 Μαθηματικά  35%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0249
Πόλη
Ιωάννινα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η ολοκληρωμένη και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση των φοιτητών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης Μαθηματικής επιστήμης.

 • Περαιτέρω το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων χρήσιμων σε τομείς εργασίας, όπως, οι υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, οι στατιστικές, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και παραγωγής, η δημόσια διοίκηση, η εκπαίδευση, καθώς και της απόκτησης ικανού υποβάθρου για τη συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τόσο στα Θεωρητικά όσο και στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, αλλά και σε άλλους τομείς, π.χ. βιοστατιστική, επιδημιολογία, πληροφορική, μετεωρολογία.

 

 

1. Τομέας Mαθηματικής Aνάλυσης με εργαστήριο:

 • Μαθηματικής Ανάλυσης

2. Τομέας Άλγεβρας και Γεωμετρίας με εργαστήριο:

 • Υπολογιστικών Συστημάτων Άλγεβρας –Γεωμετρίας

3. Τομέας Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Eπιχειρησιακής Έρευνας με εργαστήριο:

 • Ανάλυσης Δεδομένων και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Λειτουργιών

4. Τομέας Eφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών με εργαστήρια:

 • Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών
 • Πληροφορικής

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Tο πρόγραμμα μαθημάτων προβλέπει δύο κύκλους σπουδών:

 • τον κύκλο A, ή διαφορετικά, τον κορμό, ο οποίος περιέχει είκοσι (20) Υποχρεωτικά Μαθήματα και
 • τον κύκλο B, ο οποίος περιέχει τα Μαθήματα Επιλογής.

Στα πλαίσια ελεύθερης επιλογής μαθημάτων, του/της δίνει τη δυνατότητα, εφ' όσον το επιθυμεί, να ειδικευτεί πιο πολύ σε κλάδους των Μαθηματικών όπως: η Μαθηματική Ανάλυση, η Άλγεβρα, η Γεωμετρία, η Στατιστική & Επιχειρησιακή Έρευνα, η Πληροφορική, τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, τα Υπολογιστικά Μαθηματικά και η Μηχανική.

 • Επιπλέον, στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών έχουν συσταθεί Ομάδες Μαθημάτων Επιλογής συναφούς περιεχομένου τα οποία συνιστούν μαθήματα συγκεκριμένης κατεύθυνσης. H κατεύθυνση, δεν αναγράφεται στο πτυχίο αλλά σε ξεχωριστό Πιστοποιητικό που εκδίδεται μαζί με το πτυχίο και που φέρει τον τίτλο «Βεβαίωση Κατεύθυνσης».

Οι τρεις κλάδοι/κατευθύνσεις που προσφέρονται είναι:

 1. Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
 2. Πληροφορικής
 3. Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών

 

 

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος  Μαθηματικών έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να λάβουν παράλληλα με το πτυχίο τους και τη Βεβαίωση Διδακτικής– Παιδαγωγικής Επάρκειας, εφόσον εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα παιδαγωγικής, ψυχολογίας και ειδικής διδακτικής.

 

 Βεβαίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή

Εφόσον οι φοιτητές/τριες επιλέξουν και εξεταστούν επιτυχώς σε τέσσερα (4) μαθήματα της Κατεύθυνσης Πληροφορικής, παράλληλα με τη λήψη του πτυχίου τους λαμβάνουν τη «Βεβαίωση παρακολούθησης και επιτυχούς εξέτασης μαθημάτων πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ», που αναγνωρίζεται ως αντίστοιχη του βασικού ECDL, για διορισμό μέσω ΑΣΕΠ στον δημόσιο Τομέα.

 

 

Το Τμήμα Μαθηματικών σε συνεργασία με το γραφείο Πρακτικής Άσκησης οργανώνει και προωθεί την πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του σε Σχολεία Β/μιας εκπαίδευσης και ειδικά σχολεία εφόσον διδάσκονται μαθηματικά, εταιρείες Η/Υ, μετεωρολογία, επικοινωνίες, τράπεζες, νοσοκομεία, εταιρείες επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.

 • Πέραν αυτών οι φοιτητές/τριες μπορούν επίσης να ασκηθούν και σε άλλους χώρους (Οργανισμούς, Επιχειρήσεις κλπ.), όπου χρησιμοποιούνται γνώσεις Μαθηματικών, κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική, έχει διάρκεια δύο μήνες και εφόσον εγκριθεί, μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν δηλωθεί ως Μάθημα Επιλογής.

 • Επιπλέον, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ τους δίνει τη δυνατότητα να εργαστούν με υποτροφία στο εξωτερικό.

 

1ο Εξάμηνο

 • Απειροστικός Λογισμός I
 • Θεμελιώδεις Έννοιες Μαθηματικών
 • Γραμμική Άλγεβρα I
 • Θεωρία Αριθμών    

 

2ο Εξάμηνο

 • Απειροστικός Λογισμός II
 • Γραμμική Άλγεβρα II
 • Αναλυτική Γεωμετρία
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής

 

3ο Εξάμηνο

 • Απειροστικός Λογισμός III    
 • Εισαγωγή στις Πιθανότητες  
 • Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό    

 

4ο Εξάμηνο

 • Απειροστικός Λογισμός IV
 • Εισαγωγή στην Τοπολογία    
 • Αλγεβρικές Δομές I    
 • Εισαγωγή στην Στατιστική

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις
 • Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας    
 • Πραγματική Ανάλυση    
 • Στοιχεία Γενικής Τοπολογίας    
 • Θεωρία Ομάδων  
 • Γεωμετρία Μετασχηματισμών  
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής  
 • Στοχαστικές Διαδικασίες  
 • Βιομαθηματικά  
 • Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων  
 • Διδακτική των Μαθηματικών Ι
 • Πρακτική Άσκηση

 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μιγαδικές Συναρτήσεις Ι    
 • Κλασική Μηχανική

Μαθήματα Επιλογής

 • Ολοκληρωτικές Εξισώσεις  
 • Διαφορικές Εξισώσεις Ι  
 • Θεωρία Μέτρου  
 • Στοιχεία Ολικής Διαφορικής Γεωμετρίας  
 • Αλγεβρικές Καμπύλες  
 • Δακτύλιοι, Πρότυπα και Εφαρμογές  
 • Γραμμικός Προγραμματισμός  
 • Στατιστική Συμπερασματολογία  
 • Θεωρία Συστημάτων Εξυπηρέτησης  
 • Τεχνικές Μαθηματικής Μοντελοποίησης
 • Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών
 • Δομές Δεδομένων 
 • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα 
 • Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ
 • Πρακτική Άσκηση

 

7ο Εξάμηνο

 • Συναρτησιακή Ανάλυση I    
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις    
 • Θεωρία Συνόλων
 • Αρμονική Ανάλυση    
 • Θεωρία Δακτυλίων    
 • Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες    
 • Διαφορίσιμα Πολυπτύγματα
 • Θεωρία Αποφάσεων-Bayes    
 • Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Παλινδρόμηση & Ανάλυση Διακύμανσης
 • Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών
 • Εισαγωγή στη Μαθηματική Φυσική
 • Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων
 • Γραμμικά και μη Γραμμικά Κύματα    
 • Αποδοτικοί Αλγόριθμοι

Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Φιλοσοφίας

 • Φιλοσοφία της Παιδείας
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης:
 • Ζητήματα Κοινωνικών Ανισοτήτων
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι (περιεχομένου ψυχολογίας)
 • Εισαγωγή στη Διδακτική/Μεθοδολογία

Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Ψυχολογίας

 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία 
 • Κλινική Ψυχολογία Ι: Προσανατολισμοί και Στοιχεία Ψυχοπαθολογίας 

Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 • Οικονομετρία Ι 

Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Φυσικής

 • Στοιχειώδη Σωμάτια
 • Εισαγωγή στη Θεωρία Πεδίου
 • Βαρύτητα και Γενική Θεωρία Σχετικότητας

Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Μηχ/κών Η/Υ και Πληροφορικής

 • Βελτιστοποίηση 
 • Εξόρυξη Δεδομένων

 

8ο Εξάμηνο

 • Θέματα Πραγματικών Συναρτήσεων
 • Κυρτή Ανάλυση    
 • Ειδικά Θέματα Άλγεβρας    
 • Αλγεβρικές Δομές ΙΙ    
 • Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
 • Διαχείριση Αποθεμάτων & Προγραμματισμός Παραγωγής
 • Μη Παραμετρική Στατιστική - Κατηγορικά Δεδομένα
 • Υπολογιστική Στατιστική     
 • Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Συστήματα
 • Ρευστομηχανική
 • Λογισμός Μεταβολών
 • Αστρονομία
 • Μετεωρολογία    

Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Φιλοσοφίας

 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Παιδαγωγικές Ιδέες και Εκπαίδευση
 • Κοινωνιολογική Θεωρία: Εκπαιδευτικές Προεκτάσεις
 • Παιδαγωγικά Συμπεράσματα Θεωριών Κινήτρων
 • Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων (περιεχομένου ψυχολογίας)

Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Ψυχολογίας

 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Παιδική και Εφηβική Ηλικία 
 • Κοινωνική Ψυχολογία Ι 

Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 • Εισαγωγή στα Οικονομικά ΙΙ

Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Φυσικής

 • Κοσμολογία
 • Φυσική Πλάσματος

Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Μηχ/κών Η/Υ και Πληροφορικής

 • Υπολογιστική Γεωμετρία
 • Μηχανική Μάθηση 

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Μαθηματικών με βάση τη γενική μαθηματική παιδεία καθώς και τις ειδικές και εξειδικευμένες γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Πιο συγκεκριμένα,

 

Ως επιστημονικό προσωπικό στους κλάδους

 • της Βιομηχανίας,
 • της Τεχνολογίας,
 • των Επιστημών Ζωής,
 • των Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών,
 • των Διοικητικών Μονάδων των Υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Οργανισμών.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Αναλογιστών και ΠΕ Μαθηματικών.

 

Ως Ειδική/ός επιστήμονας

(αναλογιστής, ελεγκτής, οικονομικός αναλυτής, αναλυτής αγοράς, στατιστικολόγος, προγραμματιστής)

 • στη μαθηματική μοντελοποίηση, 
 • τον προγραμματισμό, 
 • τη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, 
 • το σχεδιασμό ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, ώστε να συνεισφέρει στις επιστήμες των Οικονομικών, της Ιατρικής, της Βιολογίας, της Επιδημιολογίας, της Μετεωρολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Πληροφορικής και στις εφαρμογές τους, 
 • σε πληροφοριακά συστήματα μηχανοργάνωσης δημόσιων επιχειρήσεων, φορέων, Οργανισμών, 
 • σε ασφαλιστικές εταιρείες, 
 • σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, 
 • σε εταιρείες έρευνας αγοράς και marketing, 
 • σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, 
 • σε τράπεζες, 
 • σε βιομηχανικές μονάδες, 
 • σε ναυτιλιακές εταιρείες κ.α.

 

Ως Ερευνήτρια/τής

 • σε θεωρητικό ή/και εφαρμοσμένο επίπεδο σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα με αντικείμενα έρευνας αντίστοιχα των παραπάνω επιστημονικών περιοχών.

 

Ως Καθηγήτρια/τής

 • για τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων, που σχετίζονται με τη μαθηματική επιστήμη και τις εφαρμογές της σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης κατέχοντας Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 03 Μαθηματικών.

 

Αναδυόμενοι Τομείς

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία οδηγούν τη μαθηματική επιστήμη σε νέους κλάδους όπως είναι:  

 η Μαθηματική Βιολογία και Βιοπληροφορική, οι οποίες διεπιστημονικά εφαρμόζουν μαθηματικές τεχνικές για την κατανόηση βιολογικών συστημάτων και διεργασιών, όπως η δυναμική του πληθυσμού, οι βιοχημικές αντιδράσεις και η εξελικτική βιολογία.

 • Μάλιστα, η βιοπληροφορική περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων για την ανάλυση βιολογικών δεδομένων, όπως αλληλουχίες DNA και πρωτεϊνικές δομές.

Επιπλέον,  η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων και των κυβερνοαπειλών, οδηγεί όλο και περισσότερο στη ζήτηση ειδικών με μαθηματικές τεχνικές που μπορούν να προστατεύσουν τις πληροφορίες (προσωπικά δεδομένα) και τις επικοινωνίες. Έτσι, οι απόφοιτοι/ες μαθηματικών Τμημάτων μπορούν να εξειδικευτούν:

 στην Κυβερνοασφάλεια αλλά και


 την Κρυπτογραφία, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μαθηματικές αρχές για την ασφαλή κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δεδομένων.

 

Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη των Μαθηματικών στο άρθρο μας εδώ.

 

 

 

Δείτε την επαγγελματική μονογραφία του Τμήματος Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εδώ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο