Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο
Βάση 2023
9.715
Βάση 2022
9.895
Εισακτέοι
60
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσα και Λογοτεχνία   20%

 Φυσική  25%

 Χημεία 20%

 Μαθηματικά  35%


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1432
Πόλη
Λαμία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Πρωταρχικοί στόχοι του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι:

 • η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών προκειμένου να κατανοούν θεμελιώδεις έννοιες των Μαθηματικών και να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν μαθηματική σκέψη, ώστε να είναι ικανοί να διαχειρίζονται ζητήματα που απαιτούν ποιοτική και ποσοτική αντίληψη,
 • η παροχή υψηλού επιπέδου μαθηματικής γνώσης στους φοιτητές, η οποία να ανταποκρίνεται στην εξέλιξη των  κλασικών και σύγχρονων περιοχών της μαθηματικής επιστήμης, και
 • οι απόφοιτοί του να είναι άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες ώστε να είναι απαραίτητοι για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης, της οικονομίας και της έρευνας.

 

 

 • Μαθηματικών Επιστημών

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Στα έξι (6) πρώτα εξαμήνα σπουδών του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών περιλαμβάνονται κυρίως μαθήματα υποδομής, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων της μαθηματικής επιστήμης, καθώς και εξειδικευμένα μαθήματα Θεωρητικών Μαθηματικών, Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας, Φυσικής, και Διδακτικής.

Στα δύο (2) τελευταία εξάμηνα, περιλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός μαθημάτων, που αντιστοιχούν τόσο στις κλασικές όσο και στις σύγχρονες επιστημονικά περιοχές της μαθηματικής επιστήμης, από τα οποία η/ο φοιτήτρια/ητής μπορεί να επιλέξει σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά της/του.

Τα μαθήματα χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: Υποχρεωτικά, Μαθήματα Επιλογής ανά επιστημονική περιοχή, Μαθήματα Επιλογής γενικών και παιδαγωγικών γνώσεων, και Μαθήματα Ξένης Γλώσσας.

Για την απόκτηση πτυχίου η/ο φοιτήτρια/ητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία

 • σε εικοσιένα (21) Υποχρεωτικά Μαθήματα, τα οποία ανήκουν: επτά (7) στην Ανάλυση, πέντε (5) στην Άλγεβρα-Γεωμετρία, πέντε (5) στη Στατιστική- Πιθανότητες-Eπιχειρησιακή Έρευνα και τέσσερα (4) στα Υπολογιστικά-Εφαρμοσμένα Μαθηματικά,
 • σε δεκαεννέα (19) μαθήματα επιλογής από τα ενενήντα ένα (91) μαθήματα που διατίθενται και ανήκουν σε έξι επιστημονικές περιοχές. Συγκεκριμένα σε κάθε επιστημονική περιοχή ο κατάλογος περιλαμβάνει:
  • έντεκα (11) μαθήματα Ανάλυσης (ΕΑ),
  • δεκαεπτά (17) μαθήματα Άλγεβρας και Γεωμετρίας (ΕΑΓ),
  • είκοσι (20) μαθήματα Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας (ΕΣΠΕΕ),
  • εικοσιτέσσερα (24) μαθήματα Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών(ΕΥΕΜ),
  • δώδεκα (12) μαθήματα Φυσικής (ΕΦ) και επτά (7) μαθήματα Διδακτικής (ΕΔ),
 •  σε δύο (2) από τα δέκα (10) μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής που διατίθενται, στον κατάλογο συμπεριλαμβάνεται και το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης.
 • σε δύο (2) εξαμηνιαία μαθήματα ξένης γλώσσας.

 

 

Το μάθημα Πρακτική Άσκηση συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής Γενικών και Παιδαγωγικών Γνώσεων και δηλώνεται στο τρίτο (3ο) ή στο τέταρτο (4ο) έτος σπουδών κατά το χειμερινό ή/και το εαρινό εξάμηνο, λαμβάνοντας τέσσερα (4) ECTS, ενώ υλοποιείται κατά τους θερινούς μήνες (Ιούλιο-Αύγουστο) σε συνεργαζόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

 

1ο Εξάμηνο

 • Απειροστικός Λογισμός Ι 
 • Θεμέλια των Μαθηματικών 
 • Προγραμματισμός I 
 • Αγγλικά Ι 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΣΠΕΕ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΔ 
 • Μάθημα επιλογής από EΓΠΓ

 

2ο Εξάμηνο

 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙ 
 • Γραμμική Άλγεβρα Ι
 • Αναλυτική Γεωμετρία 
 • Αγγλικά ΙI 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΑΓ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΥΕΜ 
 • Μάθημα επιλογής από EΓΠΓ

 

3ο Εξάμηνο

 • Απειροστικός Λογισμός ΙII 
 • Γραμμική Άλγεβρα II 
 • Πιθανότητες Ι 
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΦ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΥΕΜ

 

4ο Εξάμηνο

 • Πραγματική Ανάλυση 
 • Άλγεβρα 
 • Πιθανότητες ΙΙ 
 • Αριθμητική Ανάλυση 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΑΓ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΣΠΕΕ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΦ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΔ

 

5ο Εξάμηνο

 • Μιγαδική Ανάλυση 
 • Διαφορική Γεωμετρία των Καμπυλών και Επιφανειών 
 • Επιχειρησιακή Έρευνα 
 • Στατιστική Ι 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΑ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΑΓ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΥΕΜ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΥΕΜ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΦ

 

6ο Εξάμηνο

 • Θεωρία Μέτρου 
 • Στατιστική ΙΙ 
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 
 • Μάθημα επιλογής από EA 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΑΓ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΣΠΕΕ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΥΕΜ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΥΕΜ
 • Μάθημα επιλογής από ΕΔ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΦ

 

7ο Εξάμηνο

 • Μάθημα επιλογής από ΕΑ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΑΓ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΣΠΕΕ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΥΕΜ
 • Μάθημα επιλογής από ΕΦ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΔ 
 • Μάθημα επιλογής ΕΣΠΕΕ/ΕΥΕΜ

 

8ο Εξάμηνο

 • Μάθημα επιλογής από ΕΑ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΑΓ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΣΠΕΕ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΥΕΜ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΦ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΔ 
 • Μάθημα επιλογής από ΕΣΠΕΕ/ΕΥΕΜ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Μαθήματα Επιλογής Ανάλυσης (ΕΑ)

 • Μαθηματική Λογική 
 • Συναρτησιακή Ανάλυση 
 • Θεωρία Αναδρομικών Συναρτήσεων 
 • Τοπολογία 
 • Ανάλυση Πολλών Μεταβλητών 
 • Ειδικά Θέματα Ανάλυσης, Λογικής και Θεωρίας Συνόλων Ι
 • Θεωρία Συνόλων 
 • Γραμμικοί Τελεστές 
 • Ειδικά Θέματα Ανάλυσης, Λογικής και Θεωρίας Συνόλων ΙΙ
 • Ανάλυση Fourier 
 • Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί

Μαθήματα Επιλογής Άλγεβρας και Γεωμετρίας (ΕΑΓ)

 • Eισαγωγή στη Θεωρία Αριθμών
 • Προβολική Γεωμετρία
 • Ευκλείδεια Γεωμετρία και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες
 • Θεωρία Δακτυλίων και Προτύπων
 • Θεωρία Ομάδων
 • Κυρτή και Διακριτή Γεωμετρία
 • Θεωρία Galois
 • Μεταθετική Άλγεβρα
 • Πεπερασμένα Σώματα και Κρυπτογραφία
 • Αλγεβρική Τοπολογία
 • Διαφορική Γεωμετρία Πολλαπλοτήτων 
 • Θεωρία Πολυωνύμων-Υπολογιστική Άλγεβρα
 • Ειδικά θέματα Άλγεβρας και Γεωμετρίας Ι
 • Ειδικά θέματα Άλγεβρας και Γεωμετρίας ΙΙ
 • Διαφορικές Μορφές
 • Θεωρία Δικτυωτών και Αλγεβρική Λογική
 • Ομάδες και Άλγεβρες Lie

Μαθήματα Επιλογής Στατιστικής - Πιθανοτήτων - Επιχειρησιακής Έρευνας (ΕΣΠΕΕ)

 • Εισαγωγή στη Συνδυαστική
 • Στοχαστικές Διαδικασίες
 • Γραμμικός Προγραμματισμός
 • Δειγματοληψία
 • Ανάλυση Επιβίωσης
 • Θεωρία Παιγνίων
 • Μη παραμετρική Στατιστική
 • Μπεϋζιανή Στατιστική
 • Στατιστικά Πακέτα
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Αξιοπιστία Συστημάτων(*)
 • Στοχαστικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Ανάλυση Χρονοσειρών
 • Ειδικά θέματα Βιοστατιστικής(*)
 • Ειδικά θέματα Οικονομετρίας
 • Θεωρία Ουρών Αναμονής
 • Μέθοδοι Προσομοίωσης(*)
 • Πολυμεταβλητή Στατιστική

(*) Το μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σ.Θ.Ε.

Μαθήματα Επιλογής Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΕΥΕΜ)

 • Προγραμματισμός ΙΙ
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
 • Βιοπληροφορική Ι(*)
 • Θεωρία Γραφημάτων(*)
 • Θεωρία Υπολογισμού(*)
 • Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας και Κωδίκων(*)
 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα(*)
 • Αναγνώριση Προτύπων(*)
 • Βιοπληροφορική ΙΙ(*)
 • Θεωρία Προσέγγισης
 • Δυναμικά Συστήματα
 • Θεωρία Βελτιστοποίησης
 • Θεωρία Διαταραχών και Λογισμός Μεταβολών
 • Μορφοκλασματική και Υπολογιστική Γεωμετρία(*)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη(*)
 • Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων
 • Θεωρία Ελέγχου
 • Εξελικτικοί Αλγόριθμοι(*)
 • Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου(*)
 • Εισαγωγή στη Μαθηματική Βιολογία
 • Ολοκληρωτικές Εξισώσεις

(*) Το μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σ.Θ.Ε.

Μαθήματα Επιλογής Φυσικής (ΕΦ)

 • Γενική Φυσική Ι
 • Μετεωρολογία
 • Περιβαλλοντική Φυσική (*)
 • Σεισμολογία(*)
 • Γενική Φυσική ΙΙ
 • Εισαγωγή στη σύγχρονη Φυσική (*)
 • Θεωρητική Μηχανική
 • Μαθηματική Φυσική Ι
 • Γενική Θεωρία της Σχετικότητας
 • Κβαντομηχανική Ι (*)
 • Αστροφυσική Ι (*)
 • Μαθηματική Φυσική ΙΙ

*) Το μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Φυσικής της Σ.Θ.Ε.

Μαθήματα Επιλογής Διδακτικής (ΕΔ)

 • Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διδασκαλία των Μαθηματικών
 • Διδακτική Ι
 • Φιλοσοφία των Μαθηματικών
 • Διδακτική ΙΙ
 • Ειδικά θέματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών
 • Ειδικά θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών
 • Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Μαθηματικών Ενοτήτων(1) 

(1) Η Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Μαθηματικών Ενοτήτων με κωδικό 82600 προσφέρεται το Χειμερινό ή/και το Εαρινό εξάμηνο και δηλώνεται μόνο από φοιτήτριες/ ητές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας.

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Γενικών και Παιδαγωγικών Γνώσεων (ΕΓΠΓ)

 • Ιστορία των Μαθηματικών
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης(**)
 • Γενική Παιδαγωγική(**)
 • Φιλοσοφία των Επιστημών
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση(**)
 • Γνωστική ψυχολογία και εκπαιδευτική πράξη(**)
 • Εξελικτική Ψυχολογία(**)
 • Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της σχολικής τάξης(**)
 • Πρακτική Άσκηση (είναι αμειβόμενη μέσω ΕΣΠΑ)

(**) Τα μαθήματα επιλογής ΕΓΠΓ με κωδικούς 12002, 12003, 32001, 32002, 42001 και 42002 προσφέρονται από τα Τμήματα της Σ.Θ.Ε του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα με κωδικούς 12002, 12003, 32001 προσφέρονται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (ΠΕΒ) και τα μαθήματα με κωδικούς 32002, 42001, 42002 προσφέρονται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Μαθηματικών με βάση τη γενική μαθηματική παιδεία καθώς και τις ειδικές και εξειδικευμένες γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Πιο συγκεκριμένα,

 

Ως επιστημονικό προσωπικό στους κλάδους

 • της Βιομηχανίας,
 • της Τεχνολογίας,
 • των Επιστημών Ζωής,
 • των Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών,
 • των Διοικητικών Μονάδων των Υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Οργανισμών.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Αναλογιστών και ΠΕ Μαθηματικών.

 

Ως Ειδική/ός επιστήμονας

(αναλογιστής, ελεγκτής, οικονομικός αναλυτής, αναλυτής αγοράς, στατιστικολόγος, προγραμματιστής)

 • στη μαθηματική μοντελοποίηση, 
 • τον προγραμματισμό, 
 • τη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, 
 • το σχεδιασμό ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, ώστε να συνεισφέρει στις επιστήμες των Οικονομικών, της Ιατρικής, της Βιολογίας, της Επιδημιολογίας, της Μετεωρολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Πληροφορικής και στις εφαρμογές τους, 
 • σε πληροφοριακά συστήματα μηχανοργάνωσης δημόσιων επιχειρήσεων, φορέων, Οργανισμών, 
 • σε ασφαλιστικές εταιρείες, 
 • σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, 
 • σε εταιρείες έρευνας αγοράς και marketing, 
 • σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, 
 • σε τράπεζες, 
 • σε βιομηχανικές μονάδες, 
 • σε ναυτιλιακές εταιρείες κ.α.

 

Ως Ερευνήτρια/τής

 • σε θεωρητικό ή/και εφαρμοσμένο επίπεδο σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα με αντικείμενα έρευνας αντίστοιχα των παραπάνω επιστημονικών περιοχών.

 

Ως Καθηγήτρια/τής

 • για τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων, που σχετίζονται με τη μαθηματική επιστήμη και τις εφαρμογές της σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης κατέχοντας Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 03 Μαθηματικών.

 

Αναδυόμενοι Τομείς

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία οδηγούν τη μαθηματική επιστήμη σε νέους κλάδους όπως είναι:  

 η Μαθηματική Βιολογία και Βιοπληροφορική, οι οποίες διεπιστημονικά εφαρμόζουν μαθηματικές τεχνικές για την κατανόηση βιολογικών συστημάτων και διεργασιών, όπως η δυναμική του πληθυσμού, οι βιοχημικές αντιδράσεις και η εξελικτική βιολογία.

 • Μάλιστα, η βιοπληροφορική περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων για την ανάλυση βιολογικών δεδομένων, όπως αλληλουχίες DNA και πρωτεϊνικές δομές.

Επιπλέον,  η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων και των κυβερνοαπειλών, οδηγεί όλο και περισσότερο στη ζήτηση ειδικών με μαθηματικές τεχνικές που μπορούν να προστατεύσουν τις πληροφορίες (προσωπικά δεδομένα) και τις επικοινωνίες. Έτσι, οι απόφοιτοι/ες μαθηματικών Τμημάτων μπορούν να εξειδικευτούν:

 στην Κυβερνοασφάλεια αλλά και


 την Κρυπτογραφία, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μαθηματικές αρχές για την ασφαλή κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δεδομένων.

 

Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη των Μαθηματικών στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Στατιστικοί και οι Μαθηματικοί
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο