Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ: 9.815

ΕΠΑΛ: 13.425

Βάση 2022
9.280
Εισακτέοι
80
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική  25%

 Χημεία  25%

 Μαθηματικά  30%

 

 

Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  30%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

 

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   30%

 Νέα Ελληνικά   20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  30%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

Κωδικός Σχολής
0242
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
 • Μηχανολογίας
 • Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πόλη
Χανιά
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Μηχ.Ο.Π.) είναι η εκπαίδευση Μηχανικών ικανών να καλύπτουν ευρύ φάσμα επιστημονικοτεχνικών δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εξόρυξη, εκμετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών σεβόμενοι πάντοτε το περιβάλλον και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

 • Εκτός από τις ορυκτές πρώτες ύλες, τα αντικείμενα της Σχολής περιλαμβάνουν τα υπόγεια ύδατα, τα γεωτεχνικά έργα, την όρυξη σηράγγων, την καθαίρεση κατασκευών με τη χρήση των εκρηκτικών υλών, την αξιοποίηση εξαντλημένων ταμιευτήρων για την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

 

1. Τοµέας Ανίχνευσης & Εντοπισµού Ορυκτών Πόρων με εργαστήρια:

 • Ανόργανης Γεωχηµείας, Οργανικής Γεωχηµείας & Οργανικής Πετρογραφίας
 • Γεωδαισίας & Πληροφορικής των Γεωεπιστηµών
 • Εφαρµοσµένης Γεωφυσικής
 • Πετρολογίας & Οικονοµικής Γεωλογίας

2. Τοµέας Μεταλλευτικής Τεχνολογίας με εργαστήρια:

 • Ανάλυσης Ρευστών & Πυρήνων Υπογείων Ταµιευτήρων
 • Εφαρµοσµένης Γεωλογίας
 • Μελέτης & Σχεδιασµού Εκµεταλλεύσεων
 • Μηχανικής Πετρωµάτων

3. Τοµέας Εκµετάλλευσης Ορυκτών με εργαστήρια:

 • Γενικής & Τεχνικής Ορυκτολογίας
 • Εµπλουτισµού
 • Εξευγενισµού & Τεχνολογίας Στερεών Καυσίµων
 • Τεχνολογίας Κεραµικών & Υάλου
 • Εργαστήριο Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας

 

 

 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι πενταετές,

 • διαρθρώνεται σε  δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

  Η ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών οδηγεί στην απονομή του διπλώματος του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων που αναγνωρίζεται ως ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated master).

 

 

Τα µαθήµατα του προγράμματος σπουδών χωρίζονται σε:

(α) υποχρεωτικά µαθήµατα και

(β) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα.

Επιπλέον, τα µαθήµατα είναι οργανωµένα σε τρεις κύκλους σπουδών:

 • Κύκλος Α: Κύκλος Εκμετάλλευσης και Γεωτεχνικών Έργων.
 • Κύκλος Β: Κύκλος Επεξεργασίας Βιομηχανικών Ορυκτών και Μεταλλευμάτων.
 • Κύκλος Γ: Κύκλος Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων.

 

 

 

Όλοι οι φοιτητές/τριες του Πολυτεχνείου Κρήτης υποχρεούνται να εκπονήσουν διπλωµατική εργασία που είναι εκτεταµένη εργασία σε θέµα που αναφέρεται στο περιεχόµενο του κύκλου σπουδών της Σχολής που έχει επιλέξει ο/η φοιτητής/τρια.
 

 • Η ανάθεση των διπλωµατικών εργασιών γίνεται κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εξαµήνων των σπουδών ενώ η εξέτασή της μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και εάν ο φοιτητής/τρια οφείλει ένα μάθημα από τα απαιτούμενα μαθήματα προς λήψη διπλώματος του έτους εισαγωγής.

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός Ι
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
 • Γεωλογία 
 • Φυσική 
 • Γενική Χημεία 
 • Γενική Ορυκτολογία 

Επιλογή Γλώσσας:

 • Αγγλικά  Ι
 • Γερμανικά  Ι

 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός ΙΙ
 • Φυσική ΙΙ
 • Αναλυτική Χημεία 
 • Τεχνική Μηχανική Στατική
 • Συστηματική Ορυκτολογία

Επιλογή Γλώσσας:

 • Αγγλικά  ΙΙ
 • Γερμανικά  ΙΙ

Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Επιστημονικός Προγραμματισμός
 • Πολιτική Οικονομία
 • Βιομηχανική Κοινωνιολογία 
 • Εισαγωγή στην Φιλοσοφία
 • Ιστορία Πολιτισμού 

 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
 • Τεχνική Μηχανική - Αντοχή Υλικών
 • Φυσικοχημεία
 • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
 • Πετρολογία

Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μίκρο/Μάκρο Οικονομική  
 • Σχέδιο με Η/Υ  
 • Μεθοδολογία Επιχειρησιακής Έρευνας

Επιλογή Γλώσσας:

 • Αγγλικά  ΙΙΙ
 • Γερμανικά  ΙΙΙ

 

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αριθμητικές Μέθοδοι
 • Τεχνική Θερμοδυναμική 
 • Ηλεκτρικά κυκλώματα 
 • Εφαρμοσμένη Γεωφυσική
 • Στατιστική και Πιθανότητες για Μηχανικούς
 • Ασκήσεις Υπαίθρου Ι
   

Επιλογή Γλώσσας:

 • Αγγλικά  ΙV
 • Γερμανικά  ΙV

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μεταλλευτική Έρευνα 
 • Στοιχεία Μηχανολογίας
 • Υδρογεωλογία και Υδροτεχνικά Έργα
 • Βιομηχανική Οικολογία
 • Σεισμικές Μέθοδοι
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 • Ασκήσεις υπαίθρου-ΙΙ

 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γεωχημεία 
 • Τεχνική Γεωλογία – Εδαφομηχανική
 • Κοιτασματολογία 
 • Εμπλουτισμός πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών
 • Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική 
 • Ασκήσεις Υπαίθρου ΙΙΙ

Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας  
 • Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων  
 • Τεχνική Φυσικών Διεργασιών 

 

7ο Εξάμηνο

Κύκλος Α'

Εκμετάλλευση και Γεωτεχνικά Έργα
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διάτρηση, Ανατίναξη και Εισαγωγή στα Υπόγεια Έργα  
 • Μηχανική Ταμιευτήρων Υδρογονανθράκων  
 • Τεχνική Γεωδαισία  
 • Σχεδιασμός Εκμεταλλεύσεων με Η/Υ  
 • Εφαρμοσμένη Γεωστατιστική ​​​

Κύκλος Β΄

Βιομηχανικών Ορυκτών και Μεταλλευμάτων

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διάτρηση, Ανατίναξη και Εισαγωγή στα Υπόγεια Έργα  
 • Μηχανική Ταμιευτήρων Υδρογονανθράκων  
 • Τεχνική Γεωδαισία  
 • Επιστήμη των Υλικών  
 • Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα

Κύκλος Γ΄

Αξιοποίηση Ενεργειακών Πόρων
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διάτρηση, Ανατίναξη και Εισαγωγή στα Υπόγεια Έργα  
 • Μηχανική Ταμιευτήρων Υδρογονανθράκων  
 • Τεχνική Γεωδαισία  
 • Ορυκτά Καύσιμα  
 • Εφαρμοσμένη Γεωστατιστική 

 

8ο Εξάμηνο

Κύκλος Α΄

Εκμετάλλευση και Γεωτεχνικά Έργα
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μηχανική Πετρωμάτων  
 • Ασκήσεις υπαίθρου ΙV  
 • Υγιεινή και Ασφάλεια σε Μεταλλευτικά και Υπόγεια Έργα  
 • Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων
 • Έλεγχος Ποιότητας & Αξιοπιστία Εξοπλισμού 

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Τηλεπισκόπηση  
 • Γεωτεχνική Μηχανική – Κατασκευές Σηράγγων  
 • Γεωτεχνική Έρευνα και Δοκιμές Πεδίου  
 • Γεωλογία και Κοιτασματολογία Ελλάδος  
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Κύκλος Β΄

Επεξεργασία Βιομηχανικών Ορυκτών και Μεταλλευμάτων 
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μηχανική Πετρωμάτων  
 • Ασκήσεις υπαίθρου ΙV  
 • Υγιεινή και Ασφάλεια σε Μεταλλευτικά και Υπόγεια Έργα  
 • Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων
 • Γεωλογία και Κοιτασματολογία Ελλάδος

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Τεχνολογία μη μεταλλικών υλικών  
 • Τηλεπισκόπηση  
 • Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Ορυκτών και Πετρωμάτων  
 • Έλεγχος Ποιότητας & Αξιοπιστία Εξοπλισμού  
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία


Κύκλος Γ΄

Αξιοποίηση Ενεργειακών Πόρων

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μηχανική Πετρωμάτων  
 • Ασκήσεις υπαίθρου ΙV  
 • Υγιεινή και Ασφάλεια σε Μεταλλευτικά και Υπόγεια Έργα  
 • Εξευγενισμός Γαιανθράκων  
 • Εκμετάλλευση Ταμιευτήρων Υδρογονανθράκων

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Τηλεπισκόπηση  
 • Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Ορυκτών και Πετρωμάτων  
 • Οργανική Γεωχημεία  
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

 

9ο Εξάμηνο

Κύκλος Α΄
Εκμετάλλευση και Γεωτεχνικά Έργα 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Θερινή Πρακτική Άσκηση  
 • Μέθοδοι Υπογείων Εκμεταλλεύσεων
 • Μεταλλουργικές Διεργασίες Παραγωγής Μετάλλων και Κεραμικών

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά

 • Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα  
 • Θραυστομηχανική  
 • Δομικά και Αδρανή Υλικά  
 • Συστήματα και Διεργασίες Διοίκησης  
 • Ανάλυση Κατασκευών και Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

Κύκλος Β΄
Επεξεργασία Βιομηχανικών Ορυκτών και Μεταλλευμάτων
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Θερινή Πρακτική Άσκηση  
 • Μέθοδοι Υπογείων Εκμεταλλεύσεων
 • Μεταλλουργικές Διεργασίες Παραγωγής Μετάλλων και Κεραμικών


Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Δομικά και Αδρανή Υλικά  
 • Περιβαλλοντική Γεωχημεία  
 • Συστήματα και Διεργασίες Διοίκησης
 • Αξιολόγηση Σχηματισμών με Γεωφυσικές Μεθόδους

Κύκλος Γ΄
Αξιοποίηση Ενεργειακών Πόρων

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Θερινή Πρακτική Άσκηση  
 • Μεταλλουργικές Διεργασίες Παραγωγής Μετάλλων και Κεραμικών
 • Γεωθερμία 
 • Τεχνολογίες Αξιοποίησης Στερεών Καυσίμων


Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αξιολόγηση Σχηματισμών με Γεωφυσικές Μεθόδους  
 • Περιβαλλοντική Γεωχημεία  
 • Μέθοδοι Υπογείων Εκμεταλλεύσεων  
 • Συστήματα και Διεργασίες Διοίκησης  
 • Τεχνική Γεωτρήσεων

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 


 

Οδηγός Σπουδών

Η ειδικότητα του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων έχει ευρύ πεδίο δράσης.  

 •  Ως Μηχανικός Ορυκτών Πόρων νοείται ο/η μηχανικός που ασχολείται με τη μεταλλευτική τεχνολογία, τη μηχανική πετρελαίου, τη γεωτεχνολογία, τη γεωτεχνική μηχανική, τις γεωλογικές επιστήμες, την περιβαλλοντική μηχανική, το γεωπεριβάλλον, τη μεταλλουργία και την τεχνολογία υλικών. 

 
 Σύμφωνα με το ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187/τ. Α’/05.11.2018)

 

 • Εκπόνηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων για τις ορυκτές πρώτες ύλες.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης μεταλλουργικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων εξόρυξης ορυκτών πρώτων υλών και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).
 • Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων σε χώρους εξορυκτικής δραστηριότητας όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
 • Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και Υπόγειων Υδάτων.
 • Εκπόνηση Γεωτεχνικών Μελετών και Ερευνών.
 • Εκπόνηση μελετών υπόγειων Τεχνικών έργων.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων διεργασιών της βιομηχανίας για εμπλουτισμό.
 • Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών κατεργασίας και μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας μεταλλουργικών κόνεων, σύνθετων και άλλων υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής πυρίμαχων υλικών, κεραμικών προϊόντων και προϊόντων υάλου, παραγωγής τσιμέντου, μονωτικών και πληρωτικών υλικών, κονιαμάτων, κ.λπ.
 • Εκπόνηση μελετών μεταλλουργικών, μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της μεταποιητικής βιομηχανίας.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευμάτων πλην Ηλεκτρολογικών Μηχανολογικών και Ναυπηγικών μελετών.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου πλην ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και ναυπηγικών μελετών.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και σε κρυογενικές εγκαταστάσεις.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε ακτινοβολία.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας εγκαταστάσεων (βιομηχανίες, κτήρια κ.λπ.).
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πεδίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας) καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.
 • Εκπόνηση μελετών σχεδιασμού κατεργασιών (μεταλλουργικών, μεταλλοτεχνικών) και αξιοποίηση βιομηχανικών ορυκτών πρώτων υλών για τη δημιουργία τυποποιημένων βιομηχανικών υλικών και προϊόντων(κεραμικά πυρίμαχα, γυαλιά, κοντάματα κ.λπ.).
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές (π.χ. απορρύπανση εδαφών, υπόγειων νερών, κ.ά.).
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).
 • Εκπόνηση Γεωλογικών και Γεωφυσικών Μελετών και Ερευνών.
 • Εκπόνηση Μεταλλευτικών Μελετών και Ερευνών.
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών εκμετάλλευσης ταμιευτήρων υδρογονανθράκων και αξιοποίησης αυτών για αποθήκευση υδρογονανθράκων και διοξειδίου του άνθρακα.
 • Εκπόνηση μελετών για ειδικά υπόγεια έργα όπως αποθηκευτικοί χώροι, δεξαμενές, χώροι διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.
 • Εκπόνηση μελετών χρήσης εκρηκτικών υλών σε εξορυκτικά και τεχνικά έργα και καθαιρέσεις κατασκευών.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών για εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, ή/και επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών και δευτερογενών πρώτων υλών, αδρανών υλικών και άλλων δομικών υλικών και ασφαλτικών.
 • Εκπόνηση μελετών συγκολλήσεων και μη καταστρεπτικού ελέγχου έργων, αγωγών, μεταλλικών κατασκευών κ.ά.
 • Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Έργων πάσης φύσεως γεωτρήσεων.
 • Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης, καταστροφής και διακίνησης εκρηκτικών υλών
 • Εκπόνηση μελετών επιλογής καταλληλότητας μετάλλων, κραμάτων, υλικών για απαιτητικές χρήσεις και αντίξοες συνθήκες (πχ. έκθεση σε υψηλή πίεση, σε υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, σε δυναμικές καταπονήσεις, για αντοχή σε περιπτώσεις σεισμών, κακόβουλων πράξεων, τρομοκρατικών ενεργειών κ.τ.λ., κράματα με υπερυψηλή αντοχή, με αντοχή σε εκτριβή ή έντονα αντιδιαβρωτική δράση κ.ά.).

 

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

 απασχολούνται σε πεδία που αφορούν:

 • την Έρευνα, εντοπισμός, εξόρυξη, παραγωγή και αξιοποίηση ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, ταμιευτήρων υδρογονανθράκων (πετρελαίου και φυσικού αερίου) και γεωθερμικών πεδίων.
 • το Σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων, λατομείων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αξιοποιούν ορυκτές πρώτες ύλες, μαζί με τα βοηθητικά και συνοδευτικά αυτών έργα.
 • τον Εντοπισμό και εκμετάλλευση, προστασία και απορρύπανση υπόγειων υδροφορέων.
 • τη Γεωτεχνική Μηχανική.
 • την Περιβαλλοντική Μηχανική.
 • τη Μηχανική γεωτρήσεων.
 • τις Μεταλλουργικές διεργασίες (εξαγωγικής και φυσικής μεταλλουργίας).
 • τη Μεταλλοτεχνία, μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων, συγκολλήσεις.
 • την Τεχνολογία κεραμικών, υάλου, ηλεκτρονικών υλικών.
 • την Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.
 • τη Διαχείριση της ποιότητας.
 • τη Διαχείριση Τεχνικών Έργων, τεχνική οικονομική, μέσα παραγωγής τεχνικών έργων, οργάνωση εργοταξίου, κατασκευαστικές μέθοδοι, διοίκηση και οργάνωση έργων και κατασκευών, έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας, ασφάλεια έργων, διαχείριση κινδύνων, βελτιστοποίηση συστημάτων.

Ασκούν τις εξής κοινές δραστηριότητες μηχανικής:

 • Επίβλεψη εφαρμογής/εκτέλεσης/υλοποίησης των μελετών, των οποίων έχουν το δικαίωμα εκπόνησης.
 • Ανάλυση και σχεδιασμός έργων/προϊόντων/συστημάτων.
 • Σύνταξη φακέλου έργου.
 • Έλεγχος, επιθεώρηση, λειτουργία και συντήρηση τεχνικών έργων/εγκαταστάσεων.
 • Κατασκευή/υλοποίηση τεχνικών έργων/εγκαταστάσεων.
 • Διοίκηση και διαχείριση έργων συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών.
 • Διοίκηση παραγωγής.
 • Συντονισμός ομάδας μελέτης/επίβλεψης/έργου.
 • Εκπόνηση μελετών επιχειρησιακής οργάνωσης και έρευνας.
 • Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών/μελετών σκοπιμότητας/μελετών βιωσιμότητας/βελτιστοποίηση συστημάτων.
 • Εκπόνηση και εφαρμογή μελετών χρονικού προγραμματισμού και προγραμματισμός.
 • Σχεδιασμός συστημάτων, διαχείριση και εφαρμογές ελέγχου ολικής ποιότητας υλικών, έργων και εργασιών.
 • Διασφάλιση ποιότητας σε προϊόντα, διαδικασίες, συστήματα και έκδοση Σημάτων Ποιότητας και Λειτουργίας.
 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, πιστοποίηση, διαχείριση και επιθεώρηση συστημάτων ποιότητας.
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος, ενέργειας, ασφάλειας - υγιεινής.
 • Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ.
 • Υπηρεσία τεχνικού ασφάλειας της εργασίας.
 • Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων.
 • Πραγματογνωμοσύνη, διαιτησία και διαμεσολάβηση.
 • Εκτίμηση, παρακολούθηση, διαχείριση και αποτίμηση κινδύνου (φυσικές καταστροφές, βιομηχανικά ατυχήματα κ.λπ.).
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή μεθόδων μη καταστροφικού ελέγχου σε πραγματική κλίμακα και πραγματικό χρόνο.
 • Διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων.
 • Εκπόνηση τομεακών και κλαδικών αναπτυξιακών μελετών.
 • Εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων και προγραμμάτων
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών αποξήλωσης/καθαίρεσης/κατεδάφισης εξοπλισμού/εγκαταστάσεων/κτηρίων.

 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος μπορούν επίσης να εργαστούν:

 • στην Εκπαίδευση, καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 85 Χημικών Μηχανικών.

 

 Oι Διπλωματούχοι του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ( Τ.Ε.Ε.)

 

Αναδυόμενοι Τομείς
 

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται πολλές νέες εξειδικεύσεις εμφανίζονται για πτυχιούχους ορυκτολόγους όπως  

 η Παλαιοντολογία - Γεωβιολογία, η οποία διερευνά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ορυκτών και ζωντανών οργανισμών, μελετώντας φαινόμενα όπως η βιομεταλλοποίηση (η διαδικασία με την οποία οι οργανισμοί παράγουν ορυκτά) και τον ρόλο των ορυκτών στη διαμόρφωση των οικοσυστημάτων και την επιρροή των βιολογικών διεργασιών. 

 η Γεωπληροφορική (Geoinformatics), όπου οι εξειδικεύμενοι ορυκτολόγοι χρησιμοποιούν υπολογιστικές μεθόδους για να αναλύσουν ορυκτολογικά δεδομένα, να προσδιορίσουν μοτίβα και να εξάγουν πολύτιμες γνώσεις για διάφορες εφαρμογές, όπως η εξερεύνηση ορυκτών και ο σχεδιασμός υλικών.

 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο